19 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Hebr 1:12 kommit upp för mig. Den handlar om Jesus, Guds Son, och att hos honom finns det ingen förändring, utan han är densamme – full av nåd och sanning mot den som söker honom. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och väg-ledning så allt blir rätt tänkt, förstått och framfört av mig.

”Gode Gud! Jag kommer på nytt inför ditt ansikte med två tomma händer, men med en bön om din hjälp och vägledning i ditt ord genom den Helige Ande. Herre, öppna Skrifterna för oss så att vi kan förstå vad du vill säga till oss i dag. Hjälp oss att höra din röst, lyda dina befallningar och vandra på dina vägar. Amen.”

Om Konung Hiskia och hans sjukdom kan man läsa i profeten Jesajas bok och det 38:e kapitlet. Jag läser för dig från den 17:e versen:
”Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg” (SFB).

Du kommer kanske ihåg berättelsen om konung Hiskia som blev dödssjuk. Förtvivlad över sin situation bad han till Gud och Gud förökade hans livslängd med 15 år. Det är då han i sin glädje utbrister: ”Se, det som var så bittert för mig blev till nytta...”

MUSIK

Min käre vän som lyssnar just nu. Jag vet inte vem du är eller hur du har det, men om du som konung Hiskia kanske har fått reda på att din livstid är begränsad och håller på att ta slut, så vill jag bara säga: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Han har hört dina böner och sett dina tårar. Jag har inget uppdrag att förklara för dig att du ska bli frisk. Det enda jag kan säga är att du ska fortsätta att förtrösta på den Jesus som du lärde känna i din barndom. Han står fortfarande vid din sida, trots att det nu kanske är länge sen du talade personligt med honom.

Det är inget konstigt eller överdrivet med att be till Jesus och tala med honom precis som du skulle tala med mig, om vi satt tillsammans där du finns just nu.
Guds Ande vill vägleda dig på ett underbart sätt om du bara låter honom göra det med ett öppet hjärta. Han arbetar inte så som du och jag kan föreställa oss, utan på ett mycket finare och tillförlitligare sätt för att vi klart och tydligt ska förstå vad saken handlar om, så att allt blir absolut korrekt.

Du kan med ett absolut 100%-igt förtroende öppna ditt hjärta för Den Helige Ande.

Det finns ingen som han, som tar en sådan hänsyn till dig och just dina personliga förutsättningar och arbetar så hänsynsfullt och barmhärtigt. Jag har själv upplevt det och därför kan jag vittna om det för dig. Jag är beredd att säga att Den Helige Ande är den mest finkänsliga person som finns och som Gud i sin gränslösa nåd sänt till vår hjälp.

MUSIK

Aposteln Paulus ber om andlig tillväxt för församlingen i Efesus, och vi kan delta i hans bön om vi läser i Efesierbrevet kapitel 3 och börjar i vers 14 där han säger: 

”Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet är och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker, genom den kraft, som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i försam-lingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen” (Ef 3: 14-21 – SFB).

Paulus talar alltså här om hur du och jag kan växa till andligen i kraft till vår invärtes människa, så att vi fullt ut lär känna Jesu kärlek - som övergår all kunskap.

Men det förutsätter att vi lägger ner alla våra egna ansträngningar och inte räknar med dem. Guds kärlek, som den har bevisats för oss genom att Jesus tog alla våra synder på sig själv, kräver inga egna prestationer för att vi ska få del av den. Jesus älskar dig utan något krav på någon motprestation från din sida. Det är kanske svårt för oss människor att förstå, eftersom vi så ofta älskar därför att vi av egoistiska skäl vill ha ett gensvar. Vi älskar inte osjälviskt - men det gör Jesus i högsta grad. Han älskar oss därför att vi är människor som han har dött för, och som behöver hans hjälp för att vi ska kunna klara oss förbi alla blindskär i livet och få ett evigt liv i den himmel som Gud har berett sedan tidernas begynnelse för alla dem som älskar honom och som väntar hans tillkommelse.

MUSIK

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad” (Joh 7:37-39 – SFB).

Tror du på Jesus min vän? Då får du i förlitande på att bibelordet är sant ta till dig de här orden att av ditt innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.

Du får alltså vara en hjälp för dina medmänniskor helt i förlitande på Guds Ande och inte på dig själv och din egen förmåga, kraft eller vishet. Genom din tro på Jesus ska strömmar av levande vatten flyta fram från ditt innersta. Det kan du lita fullkomligt på, i kraft av Jesu eget ord.
Det som krävs av Dig och mig för att vi ska kunna vara våra medmänniskor till hjälp med det levande vatten som Jesus talade om, är att vi lever i ordet och bönen och inte försummar det.
Detta säger jag lika mycket till mig själv som till dig, så tro inget annat.

MUSIK

Jag är en helt vanlig människa precis som du, med alla de fel och brister som finns. Men det står att Han (Jesus) förlåter alla mina missgärningar och helar alla mina brister. Och det gäller naturligtvis dig också som lyssnar nu. När Jesus dog så var det för alla människor oavsett ras, kön, rang, rikedom, värdighet eller karaktärsdrag.

Hörde du vilka det var som Jesus dog för? Just det - för alla människor! Vilka står då utanför Guds kärlek? Just det! - INGEN ENDA MÄNNISKA STÅR UTANFÖR - utan  alla får ropa till Jesus om hjälp - och får det! Ett underbart exempel på den sanning-en är den ene rövaren, som korsfästes samtidigt med Jesus. Han sa till Jesus: ”Tänk på mig, när du kommer till ditt rike.” Jesus svarade: ”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset” (Luk 23:43 – SFB).

Har du tänkt på att rövaren inte ens kunde knäppa sina händer. Men det var inte det saken gällde. Det var hjärtats tro det handlade om - och den fanns där - i rövarens hjärta, när han ångrade sig och förstod att han hade syndat och behövde förlåtelse för allt som han hade gjort.

Tänk vilken barmhärtighet Jesus bevisade rövaren. Där, uppspikad på ett kors, får han under de sista sekunderna av sitt liv en fullständig förlåtelse för alla sina synder och som en gåva -av nåd- fick han också ta emot det eviga livet. Tänk när du ska få träffa honom en dag i Guds himmel.
Guds makt på den som tror är gränslöst stor. Det går inte för ett mänskligt förstånd att beskriva hur tron på Jesus, Guds Son, öppnar dörren till Guds hjärta och till det eviga livet.

MUSIK

Jesus sa ofta till de människor som han mötte under sin tid här på jorden: ”Din tro har frälst dig, gå i frid. Ske dig som du tror…” osv.

Aposteln Paulus talar om det här i sitt brev till Efesierna:
”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam” (Ef 1:17-19 – SFB).

I den äldre översättningen står det om ”…hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror - allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft varmed han har verkat i Kristus - i det att Han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen...” (Ef 1:19-20 – 1917).

Och där sitter alltså Jesus nu och manar gott för dig inför Gud, sin Fader. Tänk att du har en förespråkare - en ‘advokat’ som gör sitt yttersta för din skull - inför Guds tron. Så underbart!

Glöm inte vad Jesus sa.
Dagens minnesvers: ”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram...” (Joh 7:38 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer