28 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig
 i paradiset” (Luk 23:43 – 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset’. Om detta står det följande i Skriften: ”Och Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av, växa upp ur marken och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont. Och från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar” (1 Mos 2:8-10; 1917).
Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt, både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att jag får be Dig om hjälp med att lyfta fram det eviga budskapet om frälsning i Din Sons namn – Jesus Kristus. I det här andliga samman-hanget är min egen förmåga absolut försumbar, men Du har sagt att ”tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord” (Rom 10:17). Om det budskap som jag med Din hjälp försöker förmedla är en ’predikan’ vet jag inte. Det enda jag vet är att jag -som Paulus- vill tala om Din Son, ”Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst”/…/ ”med en bevisning i ande och kraft” (1 Kor 2:2, 4 – 1917). Jag ber också att någon lyssnare ska kunna ta till sig det budskapet i sitt hjärtas innersta. Amen.”

MUSIK

I paradiset som Gud skapade, fanns det ett förbud som innebar att de första männi-skorna INTE fick äta av kunskapens träd. Men Guds fiende -djävulen- i skepnad av en orm, förvillade och frestade människorna så de föll för frestelsen att få förstånd och kunna skilja på gott och ont. Därför blev de utdrivna ur paradiset och Gud satte ‘keruberna jämte det ljungande svärdets lågor att bevaka vägen till livets träd’ i paradiset, så att ingen skulle kunna komma in där igen.
Tanken om det förlorade paradiset, och att det en gång ska bli möjligt för människan att återvända till en sådan tillvaro, är så att säga ‘inbyggd’ i framtidshoppet för de som tror på Jesus Kristus, som sin personlige Frälsare.

Skriften säger: ”Ja, Herren skall varkunna sig över Sion, Han skall varkunna sig över alla dess ruiner; Han gör dess öken lik ett Eden och dess hedmark lik en Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud”
(Jes 51:3; Hes 36:35-36 – 1917).

Samma text men med ett enklare ordval, som kanske är lättare att förstå, hämtar jag från Svenska Folkbibeln (SFB) där det uttrycks så här:

”Ja, Herren tröstar Sion, Han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud” (Jes 51:3 – SFB).

MUSIK

Efterhand kom ordet ‘paradis’ att bli en beteckning på de saligas uppehållssort i ett ’mellan-tillstånd’ intill dess att Jesus kommer tillbaka på himmelens skyar och den första uppståndelsen ska ske. Och det är den verklighet som Jesus själv upplyste om - till den ene rövaren som var korsfäst vid sidan om Honom.
Rövaren sa: ”Jesus, tänk på mig, när Du kommer i Ditt rike.”
Jesus svarade: ”Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.” (Luk 23:42-43 – 1917).

Aposteln Paulus talar om ”att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det icke är lovligt för en människa att uttala” (2 Kor 12:2-4 – 1917).

Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, innehåller löftet om att ”Den som vinner seger, åt honom ska jag (Jesus) ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis” (Upp 2:7 – 1917) och i det allra sista kapitlet står det så här:
”Och han visade mig en ström med levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stod livsträd, som gav tolv skördar, ty de bar frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken. Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och hans tjänare skall tjäna Honom och skall se Hans ansikte; och Hans namn skall stå tecknat på deras pannor. Och ingen natt skall vara mer; och de behöver inte någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera i evigheternas evigheter.
Och Han sade till mig: ”Dessa ord är vissa och sanna; och Herren profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske” (Upp 22:1-6 – 1917).

MUSIK

Det finns många olika beskrivningar av paradiset. En del bygger på det man kallar ‘nära-döden-upplevelser’ det vill säga människor som förunnats att se in bakom den slöja i gränslandet, mellan liv och död, som hindrar oss andra. Kanske har det skett i samband med någon sjukdom. Kanske har Herren Gud själv velat uppenbara sina hemligheter för någon för att han eller hon skulle kunna tala om för oss andra vad som väntar den som tror på Herren Gud och Hans Son, Jesus Kristus.

En dam som heter Rebecca Springer skrev för många år sedan en bok som heter ”Intra Muros.” Den finns också utgiven på svenska med titeln (‘Innanför paradisets portar’ ISBN 951-99429-4-7) och innehåller många underbara upplysningar från Rebecca Springers besök i Guds himmel.
Min egen mor fick också vara med om ett liknande besök i himlen, som jag har berättat om tidigare, efter ett samtal med henne innan hon ’blev befordrad’ till Guds paradis år 1980.
Aposteln Paulus skriver om ett sådant besök han själv fick göra i tredje himmelen (se 2 Kor 12) men han för inte några upplysningar vidare till oss från sitt besök. Det gör däremot Johannes som blev landsförvisad till ön Patmos och ‘på Herrens dag’ fick en uppenbarelse i anden med uppdraget från Jesus Kristus att skriva brev till de sju församlingarna i Mindre Asien.

MUSIK

Det var ett budskap från Herren Gud, som genomskådade hur det verkligen stod till i de olika församlingarna, med uppmuntrande ord till en del och förmaningsord till andra - om vad som borde göras. Johannes skriver också om vad som ska ske vid tidens slut, den första uppståndelsen, tusenårsriket och den slutliga världsdomen. 

I de två sista kapitlen talar Johannes om den nya himlen, den nya jorden och det nya Jerusalems härlighet - med strömmen av levande vatten från Guds tron och livsträd på båda sidorna.

Jag ska läsa några avslutande ord för dig ur Rebecca Springers bok ”Innanför para-disets portar.” Det genomgående temat i boken är att Jesus blir förhärligad och upphöjd som världens Återlösare.
Det är intressant att notera bokens innehåll om hur livet i paradiset är en fortsättning av jordelivet. Rebecca Springer skriver: ”Vi vet så litet. Om vi bara kunde förstå medan vi lever på jorden, att vi dag för dag bygger för evigheten. Vilken skillnad det då skulle bli i våra liv på allt sätt! Varje vänligt ord, varje ädel tanke, varje osjälvisk handling kommer att bli en pelare av evig skönhet i det kommande livet. Vi kan inte vara själviska och inte älska i ett liv, och bli kärleksfulla i nästa. Det jordiska och det himmelska livet är oupplösligt förenade. Det ena är bara en fortsättning på det andra.” (Sid 18).
Man måste också komma ihåg att det Rebecca Springer beskriver i sin vision hand-lar om paradiset -eller de troendes mellanstadium- före uppståndelsen. Vad som händer sedan är inte redovisat i hennes bok.
Hur det än är med det ena eller det andra, så kommer den som tror på Herren Jesus Kristus att få göra erfarenheterna själv en gång.

Om du vill vara med då, så måste du personligen -genom tron- ta emot Jesus i ditt hjärta och bekänna honom som din Herre på ditt hjärtas tron.

MUSIK

Min vän! Lyssna noga och tag emot budskapet om förlåtelse för all synd och skuld i namnet Jesus.
Om du vill vara med mig nu inför Guds ansikte, så ska jag be en frälsnings- eller omvändelsebön som man ibland använder sig av i de s.k. Alpha-grupperna, där man på ett enkelt och lättfattligt sätt undervisar om kristen tro för icke-kyrkvana besökare.

”Herre Jesus Kristus. Jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv.
(Tag några ögonblick för att be om förlåtelse för sådant som ditt samvete påminner om.) Jag ber Dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att Du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri.
Tack för att Du erbjuder mig förlåtelse och Din Helige Ande.
Jag ber, kom in i mitt liv genom Din Helige Ande och var med mig för alltid.
Tack, Herre Jesus. Amen.”

Dagens minnesord: ”Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad” (Rom 10:13 och Joel 2:32 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 23 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som är förenad med Herren är en ande med honom" (1 Kor 6:17 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att försöka förklara saker som kanske verkar dunkla... och till sist, genom att... Läs mer

 • tisdag 24 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft" (1 Kor 1:18ÄSFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner, suttit och talat om Bibeln - men då... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner, suttit och talat om Bibeln - men då oftast som en ‘litterär klassiker, - och mer sällan som en ‘helig skrift,. De som pratat har varit teologer, för-fattare,... Läs mer

 • onsdag 25 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kämpa trons goda kampÄ" (1 Tim 6:12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det... Läs mer

 • torsdag 26 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige" (Upp 1:8 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son,... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son, Jesus Kristus. Så här skriver Paulus i sitt brev till Kolosserna: "Ty det behagade Gud att låta all fullhet... Läs mer

 • fredag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • lördag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • söndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer