21 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag vill jag börja med bibel-orden från Matteus evangelium och det 16:e kapitlets 26:e vers. De handlar om din själs ofattbart stora värde i Guds ögon. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp för att förstå bibelordet på rätt sätt så att det blir till vägledning för oss alla.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma till dig och be om nåd och förstånd, så att jag kan förmedla ditt ord på rätt sätt. Med mig har jag också ett antal lyssnare – som du känner till varenda en av – och bryr dig om på ett sätt som bara du, Allvetande Gud, har både vilja och förmåga att göra. Tack för att du hör min enkla bön. Amen.”

Nu har jag, efter Guds ledning, slagit upp min bibel vid den 18:e psalmen och tänker läsa för dig från den 18:e versen till och med vers 25. Jag läser ur ‘Den Levande Bibeln’ som har ett lite enklare språk, och är lättare att förstå.
Den här psalmen som alltså är en sång av konung David, skrev han efter det att Herren hade befriat honom från Saul och från många fiender.

Alltså psalm 18 från vers 18: ”Han (Herren Gud) räddade mig från mina starka fiender, de som hatar mig - jag var ju hjälplös i deras händer. De anföll mig den dag då jag var som svagast, men Herren höll mig upprätt. Han ledde mig till en plats där jag kunde vara trygg, för han gläder sig över mig. Herren belönade mig, för att jag hade handlat rätt och var oskyldig. Jag har följt hans befallningar och hans bud. Jag har inte vänt mig bort från honom. Jag har noga hållit alla hans lagar. Jag har inte förkastat en enda av dem. Jag har gjort mitt bästa för att hålla dem alla och aktat mig för att göra det som är orätt. Därför har Herren välsignat mig, för jag har gjort vad som är rätt och mitt hjärta är rent. Det vet han, för han vakar över varje steg jag tar.”

MUSIK

Jag vet inte om du känner igen dig i den text som jag läste om kung David. Kan du instämma i hans tacksamhet mot din Herre och Gud? Har du hållit hans bud och fått vara med om att han jämnat vägen för dig på olika sätt? Jag måste säga att jag själv, av fullaste hjärta, instämmer i min tacksamhet till Herren, men att jag tyvärr inte är lika säker på att jag hållit Guds bud som jag skulle ha gjort. Att Gud ändå välsignar och leder mig beror inte på någon egen prestation eller förtjänst utan bara på hans nåd, långmodighet och barmhärtighet. När man ser tillbaka på sitt liv, så är det rätt enkelt att se alla sina snedsteg från ’den rätta vägen’. Just nu kommer jag att tänka på ett besök i himlen som någon skrev om en gång. Det var en bok som handlade om änglar. Författaren fick se in i Guds arkiv där allt finns nerskrivet och förvarat om vars och ens liv här på jorden. Ängeln tog fram hans egen akt och läste vad som fanns skrivet i den - jag minns inte riktigt hur det gick till - men när han fick reda på vad som stod skrivet så sa han: ‘Det är inte riktigt, det fattas en hel del.’ Jo, sa ängeln, det är absolut korrekt. Nä, sa mannen som var på besök i himlen, det finns en massa saker, synd och elände som jag har gjort i mitt liv, som inte finns med här. ”Det vet vi i så fall ingenting om här, sa ängeln.”

MUSIK

För en tid sedan... ja det är nog några år sedan nu, hade jag en dröm en natt.
Jag fick se något som såg ut som en pergamentrulle upplindad på två stavar som var trädda igenom, och det var skrivet en massa olika saker på den här rullen, uppifrån och ner. Jag undrade förstås över vad det var, och fick då klart för mig att det hand-lade om mitt liv och hur mina år här på jorden hade varit.
Det såg lite underligt ut... tyckte jag, för på en del ställen var texten full av konstiga snedstreck och jag förstod först inte vad det kunde vara. När jag såg lite närmare på det såg jag tydligare att det som jag först hade tyckt såg ut som underliga snedstreck var texter som hade blivit överstrukna och på snedden tvärs över de här många ställena stod det JESUS. Jag förstod då att det var Jesu blod som man hade strukit över mina synder med, och att allt som stått där förut inte fanns kvar längre utan var borttaget för evigt.
Jag kan aldrig glömma den där drömmen. Den sitter som fastetsad i mitt innersta.

Eftersom jag målar lite då och då när jag får inspiration till det, så satte jag mig en dag och målade av min drömbild av  den här upplevelsen. Varje gång som jag ser på den här tavlan så kommer jag ihåg drömmen och det underbara innehållet - och så får jag mod att ta nya tag igen. Ack ja, det går verkligen upp och ner, men med Guds Nåd så går det ändå framåt en dag, och ett ögonblick i sänder.

Jag vet ju inte hur du har det som lyssnar just nu. Kanske är du en fin, god och perfekt människa i alla avseenden. Du har kanske funnit den där ‘röda tråden’ som jag tycker att en del människor verkar att ha, och följer den lugnt och stilla genom livet, utan några hopp varken hit eller dit. Jag är den förste att gratulera dig i så fall och jag måste tyvärr erkänna att jag avundas dig.

MUSIK

Men om du är som jag - som aldrig ens har hittat den där röda tråden - och ännu mindre kunnat följa den, då är du -som jag- hundraprocentigt beroende av Guds Nåd varje sekund och skulle den nåden upphöra så skulle jag samtidigt upphöra att exi-stera och försvinna på ett ögonblick, som det minsta moln i starkt solsken. Det är den bistra sanningen. Jag säger precis som det är och försöker på inget sätt att dölja eller göra någon förskönande bild av det hela. Om du visste hur många gånger jag i förtvivlan över min egen ofullkomlighet har anropat Gud om förbarmande.
Det enda jag vet är att det står i min bibel: ”Om era synder är blodröda kan de bli snövita och är de röda som scharlakan så kan de bli som vit ull!” (Jes 1:18).

Kanske undrar du hur det ska gå till. Jo, det står i min bibel att när vi bekänner våra synder så är han (JESUS) trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh.1:9).

Alltså: I samma ögonblick som du bekänner dina synder och ber om förlåtelse i namnet Jesus, så är alla dina synder förlåtna och borttagna.

Tycker du att det låter alldeles för enkelt. Ja, det kan ju tyckas så, men det är Gud som har bestämt att så ska det gå till och inte på något annat sätt - vägen är exakt densamma för alla människor och kräver ingen egen prestation alls. Jesus har redan gjort allt och priset är betalt.

MUSIK

Jag har på sista tiden tänkt då och då på den där berättelsen i bibeln som talar om hur Jesus träffar på en ung man som vill veta vad gott han ska göra för att få evigt liv, och som på mannens fråga svarar och säger till honom att han ska hålla buden. Mannen säger då att det har han gjort och undrar vad som kan fattas utöver detta. Jesus lägger då till: ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig. Men när mannen hörde detta så står det att han gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus säger då till sina lärjungar att ‘för den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket. Ja, säger Jesus, det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.’ När lärjungarna hör det så säger de: ‘Vem kan då bli frälst?’ Då ser Jesus på dem och säger: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt” (Matt. 19:16-21 – SFB).

Observera att Jesus aldrig sa till den unge mannen som jag läste om, att det var fel att vara rik. Det som var så svårt för honom det var ju att skiljas från sin rikedom. Han var alltså så fäst vid sin förmögenhet så han kunde inte tänka sig att ge bort den, även om han då skulle få ett evigt liv. Men det var inte heller så att han kunde ’köpa’ sig ett evigt liv i någon sorts utbyte mot sina ägodelar. Nej, det som Jesus talade om, och som fattades den unge mannen, det var att han behövde bli fri från sin bundenhet till rikedomen. Det är därför det också står på ett annat ställe i bibeln att ”penningbegäret” är en rot till allt ont. Det är alltså inte pengarna i sig själv som är det stora problemet, utan det är själva begäret efter dem. Och det var det som Jesus talade om och som är så svårt för den som är rik att komma ifrån.

MUSIK

För den som är fattig är det ju inget som helst problem för han har ju ingenting - av det slaget åtminstone - att förlora. Men det kan finnas mycket annat, också för den som är fattig, att skiljas ifrån. Det kan vara en sådan enkel sak som sin egen stolthet. För många människor oavsett om de är rika eller fattiga kan det t ex vara ett nästintill oöverstigligt problem att av bara nåd (utan någon egen prestation eller förtjänst) få Guds frälsning som en gåva. Oförtjänt nåd kan bara den ta emot som inser att det inte finns någonting kvar att förlora... den som inser att ett liv utan Gud är absolut meningslöst från början till slut. Bara fyllt av oro och rastlöshet. Ingen sinnesfrid och sinnesro. Men innan man kommer dit i sin insikt kan det vara en lång väg för en del.

Det är därför som Jesus säger att det är bara möjligt för Gud att förändra sådant. För det sitter på insidan i människans hjärta och har ingenting att göra med yttre förhåll-anden som rikedom, makt, utbildning eller liknande. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? ABSOLUT INGENTING! Vårt liv här är av fysisk natur men själens lösen har ett himmelskt -andligt värde- som ingenting på jorden kan jämföras med.

Dagens minnesvers: ”Om vi bekänner våra synder, är han (Jesus) trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”
(1 Joh 1:9 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer