10 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 – 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga som många människor före oss har brottats med, men som inte är mindre aktuell för det. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp genom den Helige Ande, så att allt blir rätt - både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer till dig för att jag vet att du både kan och vill hjälpa en sådan som jag, som inte har någon egen förmåga alls att bära ut evangeliets budskap och de välsignelser som du, i Andens kraft, låter följa ditt ord, utan helst skulle vilja lämna över den uppgiften till någon annan, kunnigare och duktigare person. Men till dess att du lägger över den här uppgiften på någon annan tjänare i ditt rike, så ber jag om din styrning av mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt förmedlat och framfört. Jag har ingen egen uppfattning utan säger bara: ”SKE DIN VILJA” ! Amen.”

Frågan var alltså att låta Gud leda sig genom livet. Är det möjligt? Kan Gud leda en människa undrar du kanske?
Ja, jag tror absolut att det är både möjligt och riktigt till 100 procent. Men för att det ska kunna ske, så måste man ju först och främst tro att Gud finns till förstås, och att han bryr sig om den som söker honom. Vägen till Gud är sedan länge upplyst och klar av Guds Son, Jesus Kristus, som enligt bibelns budskap är Guds härlighets åter-sken och hans väsens avbild.
”Ingen kommer till Fadern, utom genom mig” sa Jesus (Joh 14:6). Det är varken mitt beslut eller någon annan människas, utan det är Guds vilja att så ska det vara och inte på något annat sätt.

MUSIK

Om du tar emot Jesus i ditt hjärta och ber honom vara Herre i ditt liv, då inträffar det som bibeln talar om - du blir en ny skapelse - född på nytt av Guds Ande, som Jesus sa till Nikodemus, en av judarnas rådsherrar som kom till Jesus på natten för att han inte vågade komma på dagen. Nikodemus var rädd för sina medmänniskor, trots att han själv var jude. Judarna hade nämligen beslutat att den som bekände sig till ”den vägen” -som man kallade tron på Jesus- till skillnad från den väg till egenrättfärdighet och evigt liv genom goda gärningar som Mose lag öppnade (3 Mos 18:5), han skulle utestängas från synagogan. Och att bli utestängd från synagogan var mycket allvar-ligt för en rättroende jude.
Att bli ’född på nytt’ är kanske ett märkligt uttryck, men Jesus förklarade det för den judiske rådsherren Nikodemus, med att en människa som genom tron tar emot honom i sitt hjärtas innersta, blir så förvandlad, när hennes döda ande -som är Guds kontaktpunkt i hennes liv- blir uppväckt, levandegjord och på nytt blir ETT med Guds Ande (en egenskap som hon förlorade genom syndafallet i Edens lustgård) att det kan jämföras med att bli född på nytt. Jesus talar alltså inte om det fysiska livet utan om det andliga - det enda som är verkligt viktigt.

MUSIK

Den nya skapelsen som blir född på nytt, får en delaktighet med Guds Ande när män-niskan tar emot Jesus i sitt hjärta och tror på honom. Guds närhet blir själva livets mening när man i ödmjukhet frivilligt underordnar sig hans vilja.
Och varför skulle man inte göra det och ställa sitt liv till hans förfogande? Han som har skapat dig och mig och bara vill vårt allra bästa i alla lägen, även om vi inte på långa vägar själva förstår det. Oavsett hur det ena eller det andra ser ut i världen, så får vi förtrösta på att Gud i alla fall vill och kan hjälpa oss på alla sätt.

Det enda villkoret är att vi ger Gud FULLT OCH OINSKRÄNKT MANDAT över livet.
Vad innebär det att ge Gud fullt ’mandat’ över sitt liv?

Ja, mandat betyder väl ett uppdrag att vara representant? Du och jag tillåter helt enkelt Gud att vara ’vår representant’ i livet. Och när jag säger ’fullt och oinskränkt’ så menar jag att alla delar av livet är med och ingenting lämnas utanför. Varken det som man känner till eller det som man inte känner till. Varken synligt eller osynligt – med eller utan namn.

ALLT ÄR MED!

Inget skrymsle i ditt hjärtas innersta är undantaget utan allt är med. Både det som du tycker är bra och det som du inte tycker borde visas i ljuset överhuvudtaget. Men du får bo i ljuset… du blir ett ljusets barn… eftersom ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom” (1 Joh 1:5).

MUSIK

Tänk att få bo i Guds ljus och få uppleva hur Gud och hans änglar tar hand om livets alla sidor. Det är -såvitt jag förstår- att ge Gud ’fullt och oinskränkt mandat’. Vilken välsignelse du skulle få uppleva om du verkligen gav Gud fullt mandat i ditt liv. Jag tror inte alls att allt som är besvärligt skulle sluta upp som genom ett trollslag, men jag tror att du skulle få uppleva Guds härlighet över ditt liv på ett helt nytt och fasci-nerande sätt – som du aldrig tidigare varit med om. Personligen tror jag inte att det finns någon gräns för vad Gud kan åstadkomma genom en människa när Gud har ’fullt och oinskränkt mandat’ över hennes liv. Jag tror att Guds vilja skulle manifes-teras på ett helt nytt sätt och Guds kraft skulle utlösas till stor glädje och välsignelse för den människa som vill ställa sig till Guds förfogande till 100 procent.

En enda bibelvers ska jag låta ledsaga det som jag nu har talat med dig om. Den står i Psalm 86 och vers 11:
”Visa mig Herre, din väg; Jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena, att jag fruktar ditt namn.”

Ta till dig de bibelorden och låt dem smälta in i ditt hjärta och sinne.
”Visa mig Herre, DIN väg… jag vill vandra i DIN sanning”

Min käre vän! Ta Gud på allvar! Om du tar Gud på allvar så tar han dig på allvar.

MUSIK

Du behöver inte anstränga dig för att få över Gud på din sida, för han är där redan.
Gud står alltid på din sida, så länge som du vill stå på hans sida.

Man kan inte ha en delad håg och ta Gud på allvar ibland, när man tycker att det passar, men inte vid andra tillfällen när man inte tycker att det passar så bra. Man kan alltså inte ha kvar sin tro på Gud på ett helhjärtat sätt och ändå handla trolöst eller trohetslöst mot sin medmänniska. Det är omöjligt! Ljuset har ingenting med mörkret att göra.
Ibland talar man om ’grå-zoner’ och menar då att livet är så komplicerat så man kan inte alltid tala om vitt eller svart, utan att det finns gråa fält där sanningen inte är helt klar. Om du tycker eller tror det, så kan jag bara säga: I GUDS LJUS FINNS DET INGA GRÅ-ZONER !

”Om vi vandrar i ljuset, som Han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, Hans Sons blod renar oss från all synd” (1 Joh 1:7).

Alltså är det helt klart att så länge vi vandrar i ljuset -så långt vårt förstånd räcker, och när det inte räcker längre, får vi be om Guds ytterligare upplysning- så länge har vi gemenskap med Gud.
Försök inte prestera någonting själv, men välkommen in i Guds ljus och gemenskap!

Släpp bara in ljuset – GUDS LJUS – genom din egen personliga tro på och bekän-nelse av JESUS KRISTUS som korsfäst för alla människors synd.

MUSIK

Vi ber:
Herre, led oss i dag på dina vägar och hjälp oss att göra det som är rätt i dina ögon. Ta hand om oss och låt oss få vandra nära dig, så att vi kan bli till välsignelse och hjälp för någon medmänniska. Låt din Helige Ande styra oss så att vi lugnt och stilla kan lyssna till din röst, förstå vad du vill säga till oss och sedan, när vi har förstått, handla efter dina befallningar. Hjälp oss, Herre, att ha omsorg om våra nära och kära och visa både dem och oss själva samma barmhärtighet som du har visat oss.
Du vet, Herre, att vi i oss själva saknar den godhet och välvilja som vi borde ha och vandra i, därför förtröstar vi på att Din kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, så att vi kan hjälpa den fattige och nödställde som behöver beskydd på alla sidor. Vi anbefaller våra resurser och vår dag som du har gett oss i dina händer. Hjälp oss, Herre, att på rätt sätt förvalta den tid som du har ställt till vårt förfogande.
Amen.”

Min vän som lyssnar! Ställ dina steg in på den kristna trons väg och besluta dig för att tro på Jesus, Guds Son. Då kommer en frid som övergår allt förstånd att fylla ditt inre.

Dagens minnesord: ”Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet; barmhärtigheten åter kan frimodigt träda fram inför domen” (Jak 2:13)

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer