20 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom Jesu ord till kvinnan som greps ’på bar gärning’ när hon begick äktenskapsbrott upp för mig. Det är evangelisten Johannes som återger sammanhanget i sitt 8:e kapitel och den 11:e versen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och väg-ledning genom hans Helige Ande, så att allt blir rätt tänkt och framfört av mig.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma inför dig med mina böner och önskningar om din hjälp och vägledning i bibelordet, så att allt blir rätt förmedlat. Led oss Herre, så att både jag själv och mina lyssnare på rätt sätt tar emot dina förmaningar och din vägledning i vårt inre. Hjälp oss att lyssna in din röst när du talar till oss. Amen.”

Jag börjar med att läsa för dig bibelns ord från Job, kapitel 5 och verserna 1 och 2. Sedan går jag över till Kapitel 11 och läser från vers 13 till och med 17:
Det handlar alltså först om en av Jobs vänner som säger så här till Job: ”Ropa du bara! Finns någon som svarar dig? Till vem av de heliga kan du vända dig? Dåren dödas av sin ilska, den oförståndige av sin förbittring” (Job 5:1-2 – SFB).

Så över till kapitel 11 och vers 13:
”Om du rätt bereder ditt hjärta och sträcker ut dina händer till honom, om du skaffar undan dina händers fördärv, och ej låter orättfärdighet bo i dina tält, då skall du lyfta upp ditt ansikte utan skam, du står trygg och har inget att frukta. Ty du skall glömma ditt elände, minnas det likt bortrunnet vatten. Ditt liv skall stråla klarare än middags-ljuset, och mörkret skall vara som morgonljuset” (Job 11:13-17 – SFB).

MUSIK

Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men om du känner dig fördömd i ditt innersta och egentligen bara vet en enda sak - och det är att du inte klarar av att leva på ett sådant sätt som du egentligen vill - så lever du fortfarande i nådens tid. Där synden överflödar, där överflödar Guds Nåd ännu mer. Och det gäller oss alla. Oavsett vad du gjort eller är inblandad i, så ska du veta att även om dina synder är blodröda så kan de bli vita som snö och om de är röda som scharlakan så kan de bli vita som ull. (Jes 1:18).

Tycker du att du har syndat och bedrövat Den Helige Ande så många gånger så du vågar knappt be om nåd och förbarmande längre, så ska du veta att Jesus själv sa att han hade kommit för att rädda och frälsa det som var förlorat. Det är syndare som behöver frälsning och inte de rättfärdiga – eller uttryckt på ett annat sätt ”det är de sjuka som behöver läkare och inte de friska.” Kanske kommer du också ihåg att lärjungarna en gång frågade Jesus hur många gånger de skulle förlåta… och om det räckte med 7 gånger 7 – alltså 49 gånger? Men Jesus svarade att det inte räckte på långa vägar, utan sa att om man ska uttrycka det med siffror på det sättet så är 70 x 7 i så fall mer rätt. Alltså 490 gånger. Men egentligen menade Jesus att det inte finns någon övre gräns för förlåtelsen - om den som ber om det har ett ångerfullt hjärta.

MUSIK
 
Vi får jubla varje morgon över Guds nåd (Ps 59:13). Jag tror också att det betyder att vi allesammans får börja varje ny dag med ‘ny frisk och fräsch nåd’ som omsluter oss på alla sidor och skyddar oss mot alla fiendens brinnande pilar. Vi får starta dagen med att ta på oss den andliga vapenrustning som Gud har ställt till vårt förfogande, och som bara står där och väntar på oss. Vill du ha ett personligt förhållande till Jesus, och lära känna honom -som den gode vän han så gärna vill vara för dig- så måste du också börja umgås med honom. Du behöver inte börja med en timme om dagen, utan börja t ex med 10 minuter - men gör det regelbundet, och oavsett om du känner för det just då eller inte. Gör det lika naturligt som att äta eller borsta tänderna, så blir det ett nytt sätt för dig att leva. Bibeln talar i Efesierbrevet 6:10-18 om den här andliga vapenrustningen som vi måste ha på oss och skydda oss med, eftersom vi annars inte klarar av att hålla stånd mot djävulens listiga angrepp. I det här sammanhanget blir vi så ofta lurade att tro att våra ‘problem’ bara gäller våra egna materiella eller fysiska förhållanden, eller våra känslomässiga relationer till andra människor, kanske i vårt äktenskap till frun eller mannen eller till barnen. Men så är det nästan aldrig, utan det är vår andlige fiende som vill lura oss och dra iväg med oss ut på livsfarliga vägar… som verkar så spännande, trevliga och lustfyllda för stunden, men som i verkligheten är så illfundiga och lögnaktiga att vi inte med våra fördunklade sinnen kan förstå det eller ens se det klart. Varför är vi utsatta för sådana attacker? Jo, meningen med det hela är att om möjligt dra oss bort från Guds vägar och från vår egen gudstro.
Men det verkar obegripligt tycker vi och därför är vi inte på vår vakt.

MUSIK

Käre vän som lyssnar till mina ord just nu, tro aldrig att du är klipskare eller mer intelligent än djävulen själv. Hans intelligens och kunskap om dina svaga sidor är så mycket större än vad du kan ana, och därför är både du och jag tyvärr ett mycket lättfångat byte om vi ger efter det allra minsta. Det är därför bibeln uppmanar oss att ‘inte ge djävulen något tillfälle.’ (Ef 4:27 – SFB).

Om du säger till dig själv att din tro på Gud den har du för dig själv och den rubbas inte av ditt sätt att leva eller av de relationer som du kanske felaktigt lever i, så lurar du bara dig själv, och förstår eller märker inte att din tro på Gud aldrig kan gå ihop med ett livsmönster eller levnadssätt som går stick i stäv med den kristna tron som ju är grundlagd på förtroende och trohet. Du kan aldrig ha kvar din tro på Gud om du samtidigt lämnar den trohet som tron utgår ifrån. En otrohet mot din man eller hustru kan aldrig förenas med det trohetsideal och den trofasthet som är Guds eget kännetecken och som han själv satt som ett signum över förbundet i äktenskapet. Men djävulen vill väldigt gärna att du ska luras till att din gudstro inte hänger samman med ditt sätt att leva. Djävulen vill bara förblinda din inre klarsyn så att du inte ser sammanhanget. Kanske minns du hur syndafallet gick till. Ormen överlistade Eva och sa: ”Skulle Gud ha sagt att ni inte får äta av något träd i lustgården? Nej, men Gud vet att om ni äter av det, så ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud och förstår vad gott och ont är.”

Så blev alltså Eva lurad till att äta av frukten för den såg ju god ut och var en lust för ögonen… och eftersom man fick förstånd av det så… tog hon och åt. Och visst öppnades hennes ögon men det blev inte alls så fint och underbart som hon först hade trott. Nej, allt-sammans var bara lögn från början till slut, och förde människorna bort från Gud.

MUSIK
 
Felet som vi allesamman gör, är att vi tror oss om att själva kunna hantera vårt liv, våra känslor och vår egen livssituation, medan vi i själva verket är absolut oförmögna till att klara av det - i det andliga sammanhang som vi lever och rör oss.

Striden är nämligen inte av det slag som vi ofta föreställer oss. Vi tror att det gäller människor eller fysiska omständigheter som vi kan hantera och kontrollera, medan det i själva verket gäller en andlig kamp om våra själar och deras eviga tillvaro. Om vi saknar den nära kontakten med Guds Ande och Jesus själv personligen, så kan vi inte förstå de här andliga problemen och sammanhangen. Det är inte bara det att vi är mindre skärpta och intelligenta utan vår förmåga räcker helt enkelt inte till. Det är inte så att Gud har lämnat oss i sticket på något sätt, men han har förbehållit sig rätten att själv bestämma hur kontrollen över den andliga striden ska gå till.

Om det här inte hade varit så viktigt, varför tror du då att Jesus behövde födas in under våra jordiska och mänskliga villkor, offra sitt liv på ett kors för att synden skulle övervinnas, besegras, fråntas all sin makt och till slut totalt och för evigt elimineras?

Jo, Gud visste i detalj hur listigt, vidrigt och förljuget djävulen går till angrepp mot oss försvarslösa människor - som Gud älskar. Därför beslutade han inom sig själv från tidens början att göra slut på djävulens makt en gång för alla, genom sin egen Son, Jesus Kristus. Så det finns alltså en lösning på alla våra problem och bekymmer men det gäller då att gå den väg som Gud i sin vishet och allmakt har visat oss, och ingenting annat. Och den vägen, sanningen och livet finns i hans Son, och genom hans namn -JESUS- kan vi vinna seger i alla strider.

MUSIK

Gud har gett oss människor en fri vilja och vi vill så gärna använda den till att gå våra egna vägar och tänka våra egna tankar. Precis som Eva och Adam gjorde. Vi är inte ett dugg bättre – tro för all del inte det! Vi tror att vårt förstånd är tillräckligt för att klara av alla olika livssituationer som vi kan hamna i - men så är det tyvärr inte. För vårt fysiska jordeliv har Gud utrustat oss med ett förstånd - men när det kommer till det andliga, icke-materiella livet, som inte gäller att klara av vår dagliga försörjning, utan helt och hållet handlar om kampen mellan det onda och det goda, då räcker inte vår intellektuella utrustning till på långa vägar. Det är då vi måste ta på oss Guds andliga vapenrustning om vi inte ska stå oss slätt och förlora striden. Ju förr vi inser detta till 100 procent, ju bättre kan vi bli rustade att stå emot alla de attacker som riktas mot oss. Och kom ihåg att det alltid är på dina svaga punkter som angreppen kommer. Alla har vi svaga punkter och är sårbara på olika sätt. Det kan vara högmod, maktbegär, moral, penningbegär, avundsjuka osv.

Många saker är vi kanske inte ens medvetna om förrän fiendens pilar tränger in just där vårt skydd är svagt. Som jag sa förut så förstår vi det inte just DÄRFÖR är vi inte heller på vår vakt. Lever du och jag inte nära Jesus och står på det blodbestänkta området, så klarar vi oss aldrig! Men Jesus har vunnit en evig seger över allt som kan nämnas  - alltså allt som har ett namn. Djävulens makt är bruten över dig som sätter all din tillit och förtröstan till Jesus.

Dagens minnesvers: ”Om Du rätt bereder ditt hjärta… så ska ditt liv stråla klarare än middagsljuset… och mörkret skall vara som morgonljuset” (Job 11:13-17 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer