16 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tror att Guds Ande vill vägleda, förmana, välsigna, trösta och hjälpa oss att ta ett nytt steg på vår trosväg när vi idag ska tala om försoningen i Jesus Kristus.

Men innan vi börjar så vill jag be om Guds Andes direkta vägledning.

”Fader i himlen, jag kommer inför Ditt ansikte med mina lyssnare. Hur många de är, eller vilka de är, det vet bara Du Fader. Vilka bördor eller bekymmer de har med sig vet jag inte heller. Men Herre, jag vet att vad det än är, så kan Du antingen lyfta av deras bördor eller hjälpa dem att bära. Jag lämnar allt i Dina eviga armar och tackar Dig för att Du omsluter oss på alla sidor med Din gränslösa Nåd. AMEN”

Innan jag började så var det en gammal sång som kom upp inom mig, när jag bad och funderade över vad jag skulle tala om.

Liksom många av andra gamla läsarsånger, så har den en text som på ett särskilt sätt griper tag i mitt hjärtas innersta – kanske också i ditt.

MUSIK

För att jag inte ska citera texten fel, så har jag letat fram den i en sångbok.

Här kommer den:
(Vers 1:) ”Det enda som bär, när allting annat vacklar – Det är Guds Nåd och Hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar, När sist jag står hos Gud i härlighet.

(Kör:)

“Det enda jag vet, det är att nåden räcker, Att Kristi blod min syndaskuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, Det är Guds Nåd, Guds gränslösa Nåd.”

///Jag blir så oerhört tacksam till Gud i mitt innersta när jag får ta till mig Lydia Lithells sång, i ord och toner, så jag måste bara få ge dig resten av sångtexten också:///

(Vers 2:) ”Det enda som står igenom alla tider, Är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty allt, vad jag byggt av hö och strå, det faller, Det varar blott en kort och flyktig stund.

(Vers 3:) “Det enda jag har inför den vita tronen, Det är en frälsad själ, Halleluja! Och detta är nog, ty all min synd blev sonad, När Jesus dog för mig på Golgata.”

MUSIK

Jag minns att jag hade sovit väldigt dåligt den där natten innan jag började arbeta med de här texterna. Jag låg och bad tyst för mig själv om att den Helige Ande skulle tala om för mig på något sätt, vad det hela skulle innehålla. Men jag tyckte inte att jag fick nån särskild vägledning. Så kom tanken på Jesu försoning upp inom mig, och jag bad om att kunna förstå mer om försoningen. Men samtidigt blev jag rädd inom mig för att jag aldrig skulle kunna tala om Guds Försoning på ett rätt sätt.

Sen somnade jag och när jag vaknade på morgonen så hade jag glömt bort alltsamman. Jag visste inom mig att det var nånting som jag borde komma ihåg, men det var som bortblåst. Jag bad den Helige Ande att - om det var nåt viktigt som jag hade glömt bort - påminna mig om det igen.

Jag har efter hand lärt mig, att mitt förstånd och mitt minne är så oerhört begränsat, så därför måste jag hela tiden ha den Helige Andes hjälp, om det ska bli nåt resultat

av det som jag försöker göra.

Så går det nån timme eller så. Jag äter frukost och försöker hyfsa till utseendet så gott det går i badrummet och klär på mig – fortfarande utan att veta vad det är som jag ska tala om. kommer den här sången av Lydia Lithell upp inom mig – om Försoningen i Jesus Kristus, Guds gränslösa Nåd och Barmhärtighet.

Mina tårar börjar rinna och jag tackar Gud för Hans oerhörda omsorg om en sån som mig. Jag tackar Honom för att Han låter Sin Ande arbeta inom mig och hjälpa mig att tala det som är RÄTT om Honom och allt vad Han har gjort för oss – för Dig och Mig.

MUSIK

Vad är då Guds Försoning?

Jo, det är Guds Kärlek i verksamhet, genom Hans Egen Son, Jesus Kristus. Naturligtvis förstår jag inte på långa vägar Guds storhet, Hans helighet, absoluta Rättfärdighet och Härlighet. Men jag kan läsa i min bibel om hur Gud försonade oss människor med sig själv, genom att Jesus, Guds egen Son, bar alla mänsklighetens synder i sig själv och dog för oss – i vårt ställe.

Aposteln Paulus skriver i sitt 2:a brev till Korintierna:

”Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: LÅT FÖRSONA ER MED GUD. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i Honom skulle stå rätt-färdiga inför Gud” (2 Kor 5:18-21 SFB).

Men nu ska vi observera att bibelordet INTE betyder att varje enskild människas synder är förlåtna, om hon är utanför Kristus. Det är alltså inte frågan om någon rättfärdiggörelselära för hela världen – utan den enskilde uppmanas att låta sig försonas med Gud. Syndernas förlåtelse och frälsningen från Guds vrede över synden, får den enskilda människan först genom att hon personligen träder in i gemenskapen med Gud – på försoningens grund.

Guds försoning är bara verksam i trons livsgemenskap med Försonaren själv, Jesus Kristus (Rom 3:25-26 – SFB) och därför kan ”…människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar” (Rom 3:28 – SFB).

MUSIK

I Guds närhet kan ingen synd existera. I Guds ljus av renhet och helighet finns inget utrymme för syndens mörker – av något slag.

Hebréerbrevets författare skriver: ”Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse” (Hebr 9:22 SFB). Men lagen gäller ju inte för oss, säger du kanske. Och det är visserligen sant att lagen gavs till judarna – som inte kunde hålla den – vilket inte vi kan heller. Men vi får aldrig glömma att frälsning-en också kommer från judarna, och Jesus sa att han inte hade kommit för att upphäva lagen - utan för att fullborda den. Jesus är Ordet – Gud – som är liv.

Evangelisten Johannes skriver:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom Honom har allt blivit till, och utan Honom har inget blivit till, som är till. I Honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:1-5 SFB).

Konung David skriver om Herrens godhet, i psaltarpsalmen 36, vers 10: ”Ty hos Dig är livets källa, i Ditt ljus ser vi ljus.” Men sedan kom synden -olydnaden mot Gud- in i människosläktet. När Adam inte ville lyda Guds befallning, utan gick sin egen väg, kom lögn och mörker in, och bröt den underbara livsgemenskapen med Gud själv.

Ljus och mörker kan inte förenas! Gud är ljus och liv. Synden är mörker och död.

” Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” står det (Rom 3:23 SFB).

Det bibelordet handlar om alla människor, utom Jesus själv, för i Honom fanns det ingen synd. Det handlar alltså om Dig och Mig – om oss allesamman! Arvssynden från Adam har drabbat oss alla, utan undantag.

MUSIK

När det gäller de omedvetna små barnen, säger Jesus att ”deras änglar i himlen alltid ser sin himmelske Faders ansikte” (Matt 18:10 SFB). Och om de alltid är inför Guds åsyn, i det innersta av den gudomliga härligheten, har jag personligen väldigt svårt att förstå hur de skulle kunna vara drabbade av någon synd – som helt oförskyllt hindrar dem från Guds frälsning. Jag tror att de, liksom alla förståndshandikappade, har en alldeles egen ”gräddfil” in i Guds eviga rike.

Du behöver inte dela min uppfattning, men så tror jag.

Genom en enda människas synd drabbades alltså hela mänskligheten, men genom Jesus Kristus, och Hans död på Golgata kors, när Han gav sitt liv till lösen för alla som vill tro på Honom, så återställde Gud ordningen i universum, genom att ta bort synden och de fasansfulla konsekvenserna av mörker och evig död för människorna.

Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till Timoteus:

”Han (Gud) har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och SIN NÅD, som Han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium” (2 Tim 1:9-10 SFB). DET ÄR FÖRSONINGENS INNEBÖRD

Gode Gud, hjälp oss att förstå mer och mer, steg för steg, av Dina Väldiga Gärningar.

Det står skrivet: ”Ty så älskade Gud världen att Han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16 SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 15

 • måndag 12 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:44 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp är hämtad från Luk 24:44 och handlar om Jesus och lärjungarna efter uppståndelsen. De båda Emmaus-vandrarna hade precis kommit tillbaka till Jerusalem och berättade för de andra att de hade träffat Jesus... Läs mer

 • tisdag 13 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 16:14 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden, är Paulus uppmaning till de troende i Korint. I kapitel 16 och vers 14 skriver han: ”Låt allt hos er ske i kärlek.” Innan jag går vidare så ska jag be om Guds direkta... Läs mer

 • onsdag 14 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:41 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Luk 24:41 och handlar om att Jesus visar sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. Men de blev så glada över att se honom, så de kunde inte tro och fatta att Jesus verkligen var... Läs mer

 • torsdag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • fredag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • lördag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • söndag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer