18 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund av lugn med kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en sann tro - bortom orden och tonerna. Jag ska börja med att göra som jag brukar göra. Alltså be Guds vägledning genom den Helige Ande, så att jag tänker och säger det som är rätt i Guds ögon. Inte det som jag tycker är rätt i mina egna ögon. Det betyder ingenting.

”Fader i himlen! Jag tackar dig för att du genom Din Helige Ande vill vägleda mig och ge mig rätt infallsvinkel på allt som Du leder mina tankar till, så att allt blir rätt i Dina ögon. Låt mig tillsammans med mina lyssnare få ta ytterligare ett steg på trons väg, till välsignelse, uppbyggelse, förmaning och tröst. AMEN.”

Jag börjar med att läsa en bibeltext från Predikaren, där han frågar sig vad all möda tjänar till. I det 1:a kapitlets 3:e vers, står det så här: ”Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen?” (SFB)

”Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Också detta är fåfänglighet” (Pred 5:9 SFB).

De här verserna handlar alltså om pengar och andra ägodelar som människor gärna samlar på sig här på jorden.

MUSIK

Vad säger Jesus om det här? Han säger: ”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matt 6:19-21 SFB).

Man kan ju undra om Jesus med de här orden vill försöka hindra nån från att bli rik. Men så tror jag inte alls att det förhåller sig. Att va rik kan va positivt – men tyvärr är det ju inte så alltid. Det kan också va negativt – men behöver inte va det heller alltid, för man kan ju göra mycket som är bra också med sin rikedom – om man har nån.

Nej, poängen med Jesu ord är en helt annan. Det handlar INTE om att vara rik eller att inte vara rik, utan det handlar om att ” där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” Det finns nämligen en kvävande och bedräglig lockelse i rikedomen, som man ofta inte tänker på eller vill tänka på. Människohjärtat vill gärna fästa sig djupt vid rikedomen, antingen det nu är pengar eller andra ägodelar det handlar om.

När Jesus undervisar om himmelriket närmar han sig frågan om rikedomens inverkan på människans sinne från ett annat håll, och säger i en liknelse: ”En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och förkvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron!” (Matt 13:3-9 SFB).

MUSIK

Jesus förklarade sedan för sina lärjungar - och för oss - vad han menade med liknelsen. Han sa: ”När någon hör budskapet om Guds Rike, men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen.” Så fortsätter Jesus och förklarar det ena efter det andra. Och om det som såddes bland tistlar sa han: ”Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt” (Matt 13:19, 22 SFB).

Det finns alltså 2 förhållanden som Jesus pekar särskilt på, som kan kväva Guds ord, så att det inte får tillräcklig näring i människans hjärta, trots att hon både hört ordet och förstått budskapet. Det ena är alltså världsliga bekymmer av olika slag och det andra är bedräglig rikedom. Den bedrägliga faran i att va rik ligger, såvitt jag förstår, dels i att man ägnar sitt tankeliv åt rikedomen, och hur den ska förvaltas på bästa sätt, och dels förlitar sig på sin rikedom, och inte på Guds omsorg.

När Jesus förklarar den djupaste innebörden i skillnaden mellan rikedom och fattigdom berättar han om den rike mannen och Lasarus, och säger: ”Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår.

Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår.

Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga” (Luk 16:19-25 SFB).

MUSIK

Vad var det verkliga ”problemet” för den rike mannen? Var det hans bekymmerslösa sätt att leva och hans rikedom? Varför befann han sig i helvetet och inte i Abrahams sköte? Jag tror att problemet för den rike mannen INTE alls låg i att han var rik och gjorde sig goda och glada dagar. Nej, Gud i himlen vill att vi ska njuta av hans skapelse, men Han som vet allt, håller också reda på hur du och jag lever, och Han hade sett att den rike mannen INTE brydde sig om den fattige Lasarus – full av sår.

Vilket ansvar hade den rike mannen för Lasarus? Jesus sa att det finns 2 bud som hela lagen och profeterna hänger på. Det största och främsta budet är detta: ”Du skall älska Herren Din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd” (5 Mos 6:5 SFB), sedan kommer ett som liknar det: ” Du skall älska din nästa som dig själv” (3 Mos 19:18 SFB).

En gång kom en laglärd man fram till Jesus och frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. (Luk 10:25). Kommer du ihåg vad Jesus svarade när han talade om mannen som hade råkat ut för rövare och som låg döende på vägen, när en samarier kom förbi? Det handlade om den mannens nästa, eller hur? Vem var det då? Jo, det var den som bevisade honom barmhärtighet. ”Gå du och gör som han” sa Jesus.

MUSIK

Vad sa Jesus alltså om hur man skall bemöta sin nästa? Jo, Han sa att man skulle bemöta sin nästa med barmhärtighet. Hade den rike mannen gjort det? Svaret måste bli NEJ! Därför var den rike mannen INTE i Abrahams sköte.

Visst finns det en kvävande och bedräglig tendens i rikedomen. T ex en tendens att inte bry sig om den fattige, utan mer om hur man ska kunna bli ännu rikare.

Bryr du och jag oss om vår nästa som är fattig eller far illa på nåt annat sätt?

Tja, det finns väl socialvård eller hur – säger du kanske… Sånt ska väl dom ta hand om… Jag betalar ju skatt för det alltså…

Vad säger oss Guds Ord – hur är det med vår kristna tro? Hur fungerar den i verkliga livet? Kung Salomo skriver i Gamla Testamentet – i Ordspråksbokens 3:e kapitel: ”Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den” (Ords 3:27).

Och aposteln Paulus skriver i Nya Testamentet: ”Om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror” (1 Tim 5:8 SFB).

Jesus sa: ”Varför låter ni inte ert eget inre döma om vad rätt är” (Luk 12:57, 1917).

”Se till, att ta er tillvara för allt slags girighet; ty en människas liv beror inte på att hon har överflöd på ägodelar” (Luk 12:15, 1917).

MUSIK

En sann ”gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för många frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande” (1 Tim 6:6-10 SFB).

Jag går tillbaka till Predikaren som började tala om rikedomens förgänglighet. När han hade konstaterat det, så tänkte han sig att ”vishet” kanske kunde va nåt bättre och mer meningsfullt att sträva efter än rikedom.

”Jag inriktade mitt hjärta på att genom vishet begrunda och utforska allt som sker under himlen” (Pred 1:13 – SFB), men, säger han: ”Jag insåg då att visheten har samma företräde framför dårskapen som ljuset framför mörkret. … Men jag märkte att samma öde drabbar dem båda. … Jag sade i mitt hjärta: Också detta är förgängligt” (Pred 2:13,14,15 SFB).

”När jag inriktade mitt hjärta på att lära känna visheten och förstå oförnuft och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind” (Pred 1:17 SFB).

”Ty med stor vishet följer stor oro, ökad kunskap ger ökad smärta” (Pred 1:18 SFB).

”Allt är ju förgängligt och ett jagande efter vind.” (Pred 2:17).

Predikaren slutar så här, med sin sammanfattning av allt han kommit fram till:

”Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är ont eller gott” (Pred 12:13-14 SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 3

 • måndag 18 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund av lugn med kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en sann tro - bortom orden och tonerna. Jag ska börja med att göra som jag brukar göra. Alltså be Guds vägledning genom den Helige Ande, så att jag... Läs mer

 • tisdag 19 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och en kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänker tala om Guds himmel och jag börjar som jag brukar, med att be om Guds Andes vägledning, så att allt jag tänker och säger blir... Läs mer

 • onsdag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och en kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid, ett hopp och en tro. Vi ska börja med att be om Guds ledning genom Den Helige Ande, vår Hjälpare, som alltid vill undervisa oss, vägleda, förmana och... Läs mer

 • torsdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få det lugnt och rofyllt tillsammans när vi idag ska fördjupa oss i frågan om människans samvete – i Bibelns ljus. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på ett rätt sätt, så måste jag som vanligt ha hjälp... Läs mer

 • fredag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi kan ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna bli till välsignelse, uppmuntran, förmaning och tröst för oss, så vill jag be om Guds hjälp... Läs mer

 • lördag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så... Läs mer

 • söndag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska... Läs mer