11 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du
få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske. Gud tänker fridens tankar om oss därför att han bara ÄR sådan att han bryr sig om sin skapelse och hur det går för den i olika sammanhang. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag ber om din hjälp att förmedla det budskap som du vill ska nå fram till någon lyssnare i dag. Jag känner inte på något sätt till vem det är som väntar på ett ord från dig, men du vet det, Herre. Hjälp mig att vara lyhörd för din röst så att bud-skapet blir framfört på rätt sätt och blir mottaget så att det blir till välsignelse och väg-ledning för den som är villrådig, men vill följa din viljas väg till 100 procent. Amen.”

Inför det här programmet har ett bibelord från profeten Jeremia kommit upp för mig, och jag läser från det 29:e kapitlets 11:e vers där det står så här: ”Välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd, som är planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken; Ty om än hetta kommer så förskräckes det icke, utan bevarar sina löv grönskande…”

Det här med träd som bara står där i stillhet och växer genom kraften utifrån, vattnet underifrån och solljuset ovanifrån… har alltid förundrat mig. Att bli stor och stark och majestätisk som ett träd är något speciellt tycker jag.

MUSIK

Jag drar mig till minnes en liten historia som kanske mest berättas för barn, men som kan ha mycket att lära oss var och en…

Ett litet smalt och rangligt träd står i skogen och ser med beundran på ett stort, högt, kraftigt och majestätiskt träd. Då säger det lilla trädet till det stora: ”Jag vill också bli så där stor och magnifik som du… hur ska jag göra då?” Och det stora trädet svarar det lilla och säger: ”Det är så enkelt så. Det är bara att stå lugnt och stilla och växa sakta… så blir du stor till sist.”

Visst behöver vi kanske allesammans lära oss det här – eller hur? Att växa sakta… Varför har vi så bråttom alltid? Gud har inte bråttom. Därför att för honom är det inte den hastiga tillväxten som är det viktigaste – utan kvalitén på trädet… så att det kan stå emot både hårda stormvindar, solens hetta och torra perioder utan att gå under.

Gud vet att den karaktär som grundläggs i dig och mig här på jorden, den är det mycket noga med… för jag tror att vi ska bära med oss den in i det eviga livet…
Och då är det mycket viktigt att växa sakta så att resultatet blir bra – eller hur?

MUSIK

Ha inte för bråttom min vän! Gud gör inga hastverk, utan allt är mycket noga planerat och genomtänkt, från den första tanken på dig, till den sista.
Jag skulle vilja be nu, och om du vill be tillsammans med mig, så knäpper vi våra händer och blundar så att ingenting stör vår blick.

”Tack Jesus, för att du har fridens tankar om den som lyssnar just nu. Hjälp oss att inte ha för bråttom under vår vandring här på jorden, utan så att när vår stund är slut vi har hunnit vandra lugnt och stilla tillsammans med dig och blivit lika dig… i kärlek, barmhärtighet och sanning. Du vet hur vi är skapade och du som har börjat ett gott verk i oss, fullborda det, Herre, så som du har avsett att det ska bli, så att våra liv blir till välsignelse och hjälp för någon medvandrare, genom att vi visar på dig. Tack för att du hör min enkla bön. Amen.”

Jag talade om träd förut. Träd som är planterade vid vattenbäckar. Kanske ser de inte alltid så där väldigt gröna och friska ut, fast att de står vid vatten. Ibland kanske de till och med dör… kanske för att de av någon anledning inte längre KAN suga upp vatten genom sina rötter… eller för att det vatten som de suger i sig är dåligt…

Det är ju viktigt för både dig och mig, vilka ’vattenhål’ vi får vår törst stillad ifrån. Om det är liderlighetens pölar, så ger de inte mycket till vår törstande själ. Men det finns en som en gång sade: ”Kom till mig så ska du få livets vatten att dricka…”
Vem var det?
Jo, det var han, Jesus Kristus, Guds Son, som helt gratis erbjuder dig ett sådant vatten som ger evigt liv. Ett vatten som gör att du aldrig mer behöver törsta eller torka ut i ditt innersta. Konstigt nog så kan det ibland vara besvärligt att vara så där stilla så att man kan tillgodogöra sig det där livgivande vattnet. Hur kan det komma sig?
Jo, för det mesta har vi så bråttom med att hinna med alla våra vardagsbestyr, så vi glömmer det som egentligen är det enda som betyder något – vårt eviga väl.

MUSIK

Visst minns du också du kanske, den där gamla väggbonadens tänkvärda ord, som man förr kanske såg lite oftare:

Betänk: Livets korthet! Dödens visshet! Evighetens längd!

Ja, det är verkligen ord som man ska ta till sig. Inte för att man är rädd eller har någon sorts skräck för döden och evigheten – utan för att man ska förbereda sig för det som ska komma. Det var precis det Jesus talade om i sin liknelse om de tio jungfrurna. De visste allesamman att brudgummen skulle komma, men inte när. Alla hade olja i sina lampor, men fem hade inte tillräckligt. Alla somnade men vaknade när anskriet ljöd. Då var det för sent att fylla på olja. Jesus talade alltså inte om de trötta jungfrurna som somnade utan om deras bristande vaksamhet på mängden olja i sina lampor. De var alltså inte beredda.

Är du beredd min vän?

MUSIK

Jag sa innan att man ska förbereda sig inför evigheten. Har du gjort det? Om inte, så kan jag tala om för dig hur du kan göra. Ett sätt är ju att -redan här på jorden- tala med den som man har tänkt sig att tillbringa evigheten tillsammans med. Jag vet inte hur du har tänkt, men själv har jag förberett mig på ett möte med Jesus, min Frälsare och Räddare, och bett honom om nåd, hjälp och vägledning för att jag inte ska gå vilse utan välja rätt väg till himlen och det eviga livet…
Han som har gjort så mycket för mig här i jordelivet…honom vill jag vara hos för alltid 
eftersom jag inte kan tänka mig en bättre framtid och evighet. KAN DU?

Min käre vän som lyssnar nu! Tänk över din egen situation och låt ditt samvetes röst göra sig hörd inom dig. Är du redo att möta honom som har sagt: ”Det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas…” (Hebr 9:27).
Han har fridens tankar om dig – glöm inte det! Och om du bär fram ädel metall utan slagg – alltså ett rent budskap om kärlekens Gud och hans Son, Jesus Kristus, som har dött för hela världens synder och skapat en ny väg till försoning och frid med Gud genom blodet på korset - då har du Gud på din sida och får tjäna Honom som mun.

Frälsning och räddning undan den eviga döden kan bara ske genom namnet Jesus. ”I ingen annan finns frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta” (Apg 4:10-12).
Kanske tillhör du den grupp av människor som gärna vill få del av det eviga livets fröjd och glädje, och tror att alla som är goda och snälla givetvis kommer till Guds himmel. Det finns också en del som tror att bara man är döpt som barn och sedan blivit konfirmerad så är man frälst och har för evigt sin själ säkrad innanför pärlepor-ten. Om du tror det så håller du på att bli lurad och går då evigt förlorad.

MUSIK

Ingenstans i min bibel talas det om något barndop som en förutsättning för frälsning. Inte står det heller någonstans någonting om konfirmation eller någon liknande ritual som kan öppna himlens port för dig när din stund på jorden är slut.

Däremot står det att ”DEN SOM TROR OCH BLIR DÖPT, HAN SKALL BLI FRÄLST; MEN DEN SOM ICKE TROR, HAN SKALL BLI FÖRDÖMD” (Mark 16:16).

Kan ett litet barn tro på Jesus Kristus till sina synders förlåtelse? Har ett litet barn överhuvudtaget någon synd att få förlåtelse för? Nej, det säger sig själv. Kan barnet inte tro, så kan det inte heller synda genom sin OTRO – eller hur?
Tvärtom säger Jesus: ”Deras änglar i himmelen ser alltid min himmelske Faders ansikte” (Matt 18:10 – 1917). Kan ett syndigt barns ängel se Guds ansikte? Aldrig!

Frälsningens personliga väg - som inte kan överlåtas varken till föräldrar eller så kallade ’gudfäder’ är klart och tydligt utstakad i Romarbrevets 10:e kapitel. 

Dagens minnesord: ”Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst” (Rom 10:9-10).

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer