20 januari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och en kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid, ett hopp och en tro. Vi ska börja med att be om Guds ledning genom Den Helige Ande, vår Hjälpare, som alltid vill undervisa oss, vägleda, förmana och trösta oss – både i livets svåra stunder av sorg och besvikelser och också dela vår glädje under ljusa och lyckliga förhållanden.

”Gode Gud, jag vill tacka Dig för allt som Du gjort och gör för oss. Tack för sol och ljus och allt vackert i Din underbara skapelse. Tack för att Du bryr dig om oss människor. Inte som en okänd massa, utan som enskilda personer och personlig-heter, som Du ensam känner till allt om. Du ser oss nu i vår förväntan inför den här stunden. Herre, styr våra tankar, ord och handlingar. Hjälp oss att lyssna till Din röst, genom Ditt Ord, så att vi lär oss att förstå Dina vägar, vandra på dem och göra det som är rätt i Dina ögon. AMEN.”

När vi läser och studerar Bibelordet så kan vi se hur Guds plan, ända från tidens början, har varit och fortfarande är, att i Jesus Kristus sammanfatta allt i himlen och allt på jorden. Vad betyder det?

Jo, det betyder att skapelsens centrum och centralgestalt är JESUS, Guds Son av evighet – förstfödd före allt skapat.

MUSIK

Det finns naturligtvis många frågor som en människa kan ställa sig om den Treenige Guden. Själv tycker jag att den viktigaste frågan borde vara:

Varför skall vi överhuvudtaget ställa frågor om den Treenige Guden?

Är det inte nog att Gud – Skaparen – har uppenbarat sin existens genom sin skapelse? Kan vi inte vara nöjda och tacksamma för det? Måste det mänskliga förnuftet försöka svinga sig bortom de höjder och gränser där det hör hemma?

Är det inte nog att Jesus, Guds Son av evighet, låtit sig födas in i vår mänskliga tillvaro, burit allas våra synder i sin egen kropp och med sin död på ett kors betalat universums högsta pris för vår hjärtefrid, och skänkt oss ett evigt liv?

Är det inte nog att Den Helige Ande, den tredje personen i Gudomen, som en Guds gåva, blivit sänd hit till oss, som vår ständige följeslagare och mest suveräne Hjälpare alla kategorier? Är det inte nog?

Kan vi människor inte lära oss att förstå att vi bara är AVBILDER av Gud, och inte några ’gudar’ i oss själva? (1 Mos 1:27 SFB).

MUSIK

Psalmisten säger om Gud och människan, i den 8:e psalmens 6:e vers: ”Dock gjorde Du honom NÄSTAN till ett gudaväsen.” (Ps 8:6, 1917).

Observera att Gud INTE skapade oss människor till gudaväsen – bara NÄSTAN.

Vad betyder det då?

Ja, den fulla betydelsen vet jag inte, men jag kan med mitt begränsade förstånd tänka mig att skillnaden bland annat består i att du och jag är begränsade i våra fysiska kroppar till EN dimension av tiden och EN dimension i rummet.

Det betyder att vi till exempel inte kan vara på mer än ett ställe samtidigt. Det betyder också att vi inte kan förflytta oss obegränsat – utom i vår tankevärld. Det betyder också att vår tidsdimension är JUST NU och vi kan varken förflytta oss till det förflutna eller till framtiden – utom i vår tankevärld.

Men jag tror att det kommer en dag, när de här ”hindren” om vi vill kalla dem så, tas bort för oss. Bibeln säger att:

”Vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty

basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet”

(1 Kor 15:51-53 SFB).

”Kött och blod kan inte ärva Guds rike”, står det (1 Kor 15:50 SFB). Därför måste det ske en förvandling, av våra kroppar, som Bibeln också tydligt och klart beskriver.

”Liksom vi har burit den jordiska människans bild” står det ”skall vi också bära den himmelska människans bild” (1 Kor 15:40,44,46-49 SFB).

MUSIK

Vår jord och den nuvarande världsordningen, så som du och jag ser den och upplever den idag, kommer att förändras och gå under, men Guds Ord kommer aldrig att ändras, utan bestå i evighet. Därför kommer himmel och jord att brinna upp - i en kosmisk katastrof - men Gud kommer att skapa en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet bor. Och för den som satt sin tro och förtröstan till Jesus Kristus, trons centralgestalt, kommer en ny tidsålder att bryta in – en evighet av ljus, glädje och frid.

Om allt det här kan du läsa själv i bibelns sista bok som heter Uppenbarelseboken. Det är inga hemligheter, utan det har stått där i århundraden, tillgängligt för alla som vill veta vad som kommer att hända i framtiden.

Om du vill lyssna nu, så ska jag läsa för dig vad det står i Uppenbarelseboken.

Här återkommer Jesus Kristus som centralgestalten, inte som den lidande tjänaren eller det människoblivna Ordet, utan som Guds domare och krigare. Johannes vill i Uppenbarelseboken varna och trösta sina läsare. Kristus är domaren som rannsakar hjärtan och njurar. Gud är den som har allt i sin hand. Här, i Bibelns sista bok, förverkligas den kristna trons grundvalar om Kristi återkomst och Guds rikes fullbordan. Himlen, det nya Jerusalem, är en värld där ingen hunger och törst, ingen död och inga tårar skall finnas mer.

MUSIK

Det är alltså aposteln Johannes, som för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull, blev landsförvisad till ön Patmos, och där fick en uppenbarelse från Gud, som sände sin ängel för att visa honom vad som snart skall ske.

Jag ska börja med att läsa om martyrerna. Alltså de som halshuggits eller dött på annat sätt, därför att de trott på Jesus och bekänt Honom som sin Herre och Frälsare.

Jag läser ur Bibel 2000, från kapitel 20 och jag börjar från vers 4. Så här står det:

”Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som INTE tillbett odjuret och dess bild och INTE tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.”

Jag hoppar några verser framåt till den 11:e ”Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, Livets Bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön.

Detta är den andra döden, den brinnande sjön.

Och var och en som INTE fanns uppskriven i Livets Bok kastades i den brinnande sjön” (Upp 20:4-6, 11-15 Bibel 2000).

MUSIK

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade:

”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sade: "Se jag gör allting nytt."

Och han sade till mig: ”Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son. Men de fega och otrogna och skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden” (Upp 21:1-8 SFB).

Jag slutar där. Du som vill veta mer om det nya Jerusalem, får fortsätta och läsa själv. Gud välsigne dig att med ett öppet hjärta ta till dig Bibelns ord om din framtid.

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer