12 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”…varna dem, så att inte också de kommer till
detta pinorum”. (Luk 16:28- 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds under en människas stund på jorden. Liksom den kristna tron för övrigt, så handlar det om både vardagsliv och evighet i den skär-ningspunkt mellan de båda som vi kallar NU. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds ledning och hjälp genom den Helige Ande, som har varit vår Hjälpare sedan omkring 2000 år, då han uppenbarade sig på den första pingstdagen i Jerusalem.

”Gode Gud! Du som är universums Herre och Skapare – jag kommer inför dig med en bön om vägledning i ditt ord så att jag kan förstå det och ta det till mig på rätt sätt. Hjälp mig också att förmedla det budskap om frälsning och rättfärdighet, som du har lagt på mitt hjärta. Herre, tag en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att allt blir framfört på ett lättfattligt sätt till den lyssnare som väntar just nu. Amen.”

Ofta rusar vi genom livet utan att ge oss tid att tänka på vad vi håller på med eller vart vi är på väg.
Har DU tänkt på vart DU är på väg?
Du går upp på morgonen, går till jobbet, till skolan eller något annat – vad vet jag. Sedan kommer du hem… äter kanske middag… tar igen dig efter dagens slit… och lägger dig så småningom för att hämta krafter till nästa dag.

MUSIK

Så går dagarna och livet förbi… en dag, en vecka, månad och år i taget… och till sist så är alltså din och min stund på jorden slut. Och kanske har du frågat dig mer än en gång… var det allt? Var det livet… alla de där dagarna som rusade förbi? Och vad var meningen med det hela… om det nu fanns någon mening? Vad skulle jag använ-da mitt liv till? Hade någon funderat på det och till och med planerat det på något sätt som jag kanske inte ens själv visste om?

Jag tror att det finns en enda sann, verklig och levande Gud. Jag tror också på hans Son, Jesus Kristus, och på att bibeln innehåller de av honom inspirerade ord som olika människor under många år skrivit ner under den Helige Andes ledning. Därför tror jag också att vårt jordeliv bara är en förberedelse för den evighet som kommer sedan – på andra sidan om dödens gränsland.
Enligt bibelordet så pågår det eviga livet redan, eftersom alla människor är skapade av Gud till evighetsvarelser, men vi har här och nu, under vår stund på jorden, möjlig-het att välja vilken Herre vi vill tillhöra och, i och med det, bestämmer vi också VAR vi ska tillbringa evigheten någonstans.
Det finns bara 2 alternativ att välja emellan. Det goda och det onda - himmel eller helvete - Gud eller Satan.
Om du tror att det finns fler att välja emellan, så har du kommit bort från den kristna trons väg.

MUSIK

Här och nu lever du och jag ett fysiskt liv under jordiska villkor. Enligt kristen tro så har alla människor en kropp, en själ och en ande (1 Tess 5:23; Hebr 4:12), men vi är ofta bara medvetna om kroppen och det fysiska livet, därför att just det är mest påtagligt för oss, eftersom vi kan se vår kropp, känna med den och på olika sätt upp-leva vår omvärld genom den. Visserligen är vårt fysiska liv också beroende av det vi kallar ’själen’ alltså sätet för vår personlighets inre liv, vårt självmedvetande, viljeliv, känsloliv och förstånd, men viktigast i det här sammanhanget är själen som förbindel-selänk mellan kroppen och anden. Det andliga livet, som är dolt, finns där ändå och är precis lika verkligt som det fysiska, men det har ju en annan karaktär och den största skillnaden mellan det fysiska och det andliga livet är att det andliga livet är evigt och har utgått från Gud. När Jesus talar om ’livet’ så menar han alltid det eviga livet. Han sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6).
Vår kropp är ju förgänglig och slits ut mer eller mindre under vår livstid. Men vår ande slits INTE ut.  Tvärtom kan den, enligt bibelordet (2 Kor 4:16; Ef 4:23) förnyas varje dag oavsett hur det går med den fysiska kroppen. Därför kan personer som är sjuka eller utslitna, men har en levande tro på Jesus Kristus, ändå ha en fullt frisk och vital ande inom sig, som bara väntar på sitt uppbrott… alltså övergången till evighetens ljusa värld.
Är din ande på väg dit? Ja, om din tro är fäst vid Jesus, så är din ande på väg dit – annars INTE. Du vet själv bäst hur det står till i ditt hjärtas innersta.
Alla människors ande -din också- är på väg i det eviga livet, eftersom vi allesamman är evighetsvarelser. Och antingen är vi på väg till Guds himmel eller till dödsriket och det pinorum som den rike mannen talar om (Luk 16:23, 28), därför att Gud - när Han skapade människorna - bestämde att precis så skulle det vara och inte på något annat sätt.

MUSIK

Enligt Guds Sons bedömning av din relation till honom (Jesus) och hans minsta bröder, kommer du på domens dag antingen att frikännas eller dömas till evigt straff efter de gärningar som står upptecknade i de himmelska böckerna och i Livets Bok (Upp 20:12-15).
Ingen av oss kan undkomma domens dag. Varken du eller jag. Det står skrivet:
”Såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas” (Hebr 9:27).
Hur då dömas? Jo, det står att människans jordiska liv och leverne ska rannsakas för att hon ska få igen sitt jordelivs gärningar. Det står också att elden kommer att pröva vårt livsverk, och om det skriver aposteln Paulus i sitt första brev till de kristna i Korint så här: ”Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen (alltså Herrens dag) skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurdant vars och ens verk är, det skall elden pröva” (1 Kor 3:11-13 – 1917).

Blir vårt verk bestående så får vi lön för det, men brinner det upp så uteblir vår lön. Om du har tagit emot Jesus, Guds Son i ditt hjärta genom tron på honom, så kommer din ande ändå att leva vidare i himlen. Men någon lön får du inte.

MUSIK

Vad lönen kommer att bestå i, för den som gjort ett gott verk som klarar eldens prov, vet jag inte. Men det står att den som har fört många andra människor till rättfärdighet ska få en dyrbar krona att bära på sitt huvud. Och Jesus säger: ”Jag kommer snart; Håll fast det du har, så att ingen tar din krona” (Upp 3:11). I Daniels bok står det: ”De förståndiga skall då lysa, såsom fästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen” (Dan 12:3)
Den dagen Jesus kommer tillbaka blir en dag full av glädje för alla troende som då fortfarande lever. Alla som dött i tron på Jesus, kommer då FÖRST att få höra Hans kallande röst och stå upp ur sina gravar. Sedan får vi som då lever kvar, tillsammans med dem, ryckas upp och möta Jesus på himmelens sky. För alltid får vi sedan vara hos Honom som frälst oss från syndens band och räddat oss från den eviga döden och till det eviga livet i Guds gemenskap. Då är all kamp och strid över. Vi har nått målet för vår tro och kan aldrig mer svika vår Herre.
Jag vet inte om du någon gång funderat över vad vi ska göra i himlen – jag har gjort det. Men när man betänker hur kort vårt liv är här på jorden jämfört med evigheten, så betyder det ju nästan ingenting vad som händer oss här. Ändå så sysslar vi med det här livet och våra egna små omständigheter, som om vi trodde att vi i stället ska leva här i evighet. I stället för att hjälpa vår nästa som kanske lider nöd och har ett eländigt liv, så stänger vi till vår dörr och har det mysigt och trevligt själva.
Du kan ju själv gissa hur Guds bedömning kommer att bli en gång. Läs i din bibel om den rike mannen och den fattige Lasarus, så förstår du precis vad jag menar.

MUSIK

Gå inte igenom livet utan att tänka på vad som kommer sedan. Överväg din sak i tid och ta verkligen reda på hur det förhåller sig med Sanningen om Gud och den kristna tron. Om du vill pröva om det som Gud har sagt i sitt ord verkligen är sant, så gör det!
När du sedan har blivit klar över hur allt hänger ihop, ta då konsekvenserna av din insikt och förbered dig för evigheten. Tänk vad du kommer att bli glad på evighetens morgon, när du tänker tillbaka på ditt jordeliv och vad du gjorde med det, när du hade fått klart för dig sanningens väg och det eviga livets verklighet. Inte en sekund kommer du att ångra det steg som du tog i tro på Jesus Kristus, Guds Son. Att tro på Gud och på den räddning som Han har berett för dig genom sin Sons död, är själva GRUNDVALEN FÖR DET EVIGA LIVET. Och tänk vilken grund det är att bygga sitt liv på. Inte bara för att säkra en lång evighet i frid och glädje, utan också för att här på jorden ha en stark och hjälpande hand att hålla i när livets stormar rasar emot dig på olika sätt. Jag skulle aldrig klara mig utan Gud. Livet är alldeles för svårt och komplicerat för det – tycker jag. Men tänk att varje dag få lägga hela sitt liv, med alla bekymmer och obesvarade frågor, i Guds hand. DET ÄR NÅD! Och att få uppleva hur Guds frid sänker sig ner i hjärtats inre, det kan inte beskrivas, men kan upplevas.
Det enda som du och jag KAN göra -under vårt liv här på jorden- är att tro på Jesus, Guds Son, och ödmjukt be honom förlåta oss våra synder. Då behöver vi aldrig vara oroliga eller rädda för att se fram mot Jesu andra tillkommelse och domens dag, utan kan fyllda av glädje säga i våra hjärtan: ”Amen, Kom Herre Jesus.”

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3)

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer