13 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet” (Ps 51:3 – 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår ifrån och försöker bygga vidare på, därför att både du och jag behöver det under vår vidare vandring på den kristna trons väg. Men jag ska börja med att be om Guds Andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön ur mitt hjärtas djup. En bön om insikt, så att jag kan ta till mig Ditt ord och förstå det som Du vill förklara för mig, så att jag kan förmedla budskapet vidare så som Du vill ha det framfört.
Låt någon lyssnare få uppleva hur det profetiska ordet lyser upp hjärtats inre, liksom ett ljus lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp.
Hjälp oss, Herre, att lyssna in Din röst, så att vi lyder Dina befallningar och vandrar på Dina vägar. Amen.”

Det enda som är verkligt angeläget för vårt andliga välbefinnande och därmed för hela vår existens, är frid och ro i vårt inre. Och den friden, som övergår allt mänskligt förstånd, kommer ur tryggheten i tron på Jesus Kristus, Guds Son. Där har vi också själva kärnpunkten i de här programmen, när jag så enkelt som möjligt vill förmedla den tryggheten till ditt innersta. Men jag gör det inte med några vackra tankar eller tal, utan bara med Jesus Kristus för ögonen – Han som blev korsfäst för vår skull. Jag gör så av en enda anledning, och det är att korsets kraft inte ska förminskas utan få växa till steg för steg i allas våra hjärtan genom den Helige Ande.
Låt oss därför öppna våra hjärtan mot himmelens Gud.

MUSIK

Jag vill att budskapet till dig ska handla både om vardag och evighet, och kanske undrar du vad jag menar med det. Jag ska förklara…
I förra veckan, när jag satt i bilen på väg till jobbet och i min ensamhet undrade över det här programmets innehåll, så kom det helt plötsligt för mig att det skulle handla om att vara ett verktyg i Guds hand. Det var så övertygande i mitt inre, så jag stanna-de bilen vid vägkanten och skrev ner några rader för att jag inte skulle glömma det. Och här sitter jag nu med en önskan om att kunna förmedla någonting av värde till dig med ett budskap från himmelens Gud och evighetens värld. Jag har ofta tänkt på det här med att vara ett verktyg i Guds hand, redo för sin uppgift. Det är ju så att alla ’människoverktyg’ inte kan användas till samma uppgift, lika lite som en snickare till exempel kan använda en såg och en hammare på samma sätt. Alltså måste han ha båda två med sig för att kunna utföra sitt arbete. Sågen för att kunna såga bräderna i rätt längd kanske, och hammaren för att sedan kunna spika fast dem där de ska sitta. Sågen måste vara vass för att sågskäret ska bli rakt... och hammaren måste vara kraftig och rätt utformad på sitt sätt. Snickaren skulle naturligtvis aldrig ens komma på tanken att försöka använda sågen som hammare eller tvärtom. Det inser ju både du och jag, att det vore galet och i det närmaste meningslöst.

MUSIK

Varför talar jag nu på det här sättet om olika verktyg?
Jo, det gör jag av den enkla anledningen att jag vill peka på att olika verktyg kan behövas av mästaren, men inte till samma uppgift eller på samma gång, utan till olika uppgifter och när den rätta stunden och ögonblicket är inne. En snickare till exempel har ju många olika verktyg i sin verktygslåda.
Varför har han det?
Jo, det har han därför att han i det rätta ögonblicket ska kunna ta fram precis det verktyg som han just då behöver. Och då måste verktyget finnas till reds, på rätt plats och för sin funktion rätt utformat och slipat. Kanske har mästaren tillverkat verktyget själv, eller anpassat det just för sin egen hand, efter sitt eget tycke. Då är det ju ett verkligt ORIGINALVERKTYG som kanske inget annat kan ersätta, hur fint det andra än må vara på olika sätt.

Min käre vän som lyssnar nu.
Den store Mästaren, Gud själv, har bara originalverktyg. Exakt avpassade och utfor-made för sin uppgift vid rätt tidpunkt. Men ett visst verktyg är ju inte i bruk alltid – eller hur? Därför är det inte på något sätt förkastat av Mästaren. Det får bara ligga och vänta i verktygslådan lite grann… tills det rätta ögonblicket är inne. Men DÅ måste det finnas där, färdigt att användas. Annars blir arbetet inte gjort. Eller också måste Mästaren skaffa sig ett annat verktyg.

Käre vän! Var inte nedstämd över att inte få vara ’i tjänst’ alltid. Ta i stället vara på Guds ’väntetid’ i bön, lovprisning och tacksägelse. Passa på att vässa dina andliga vapen och se över din vapenrustning. I absolut rätt ögonblick kommer Gud att använda dig – på rätt sätt. På det sätt som kanske bara just DU, precis där du finns, kan användas för att Guds vilja ska ske. Och Guds vilja är att ALLA MÄNNISKOR ska bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen.

MUSIK

Kanske är just DU det redskapet - det verktyget - som Gud behöver för att nå fram till den människa som ropar till Gud om hjälp, fast inte du känner till det. Du vet kanske ingenting om just den människans belägenhet, oro och brist på sinnesfrid.
Men Gud vet!
Och Han håller reda på varenda en som anropar Honom om hjälp och förbarmande. Men Han behöver villiga ’verktyg’ i rätt ögonblick.
ÄR DU OCH JAG VILLIGA TILL TJÄNST?
Kan Gud använda dig och mig till sina arbetsuppgifter? Är vi redo? Eller har vi många reservationer och villkor som vi tycker måste vara uppfyllda innan vi är beredda att gå? Jag är ingen talare, säger du kanske… En annan säger ”Jag kan inte sjunga eller spela, då duger ju inte jag…” En tredje säger ’Jag kan inte det och jag kan inte göra det…’
Käre vän! Gud har aldrig frågat efter vad du kan! Han frågar bara efter OM DU VILL.
Det är din uppriktiga trohet och vilja som Han behöver. Inte i första hand ditt och mitt kunnande, vår kapacitet eller vår förmåga att uträtta det ena eller det andra. Den som Gud kallar, den utrustar Han också – både på det ena sättet och på det andra. Bara vi inte springer före Gud, utan låter Honom ha hand om planeringen.

MUSIK

Jag har ofta förvånats över Guds planering när det gäller både tidpunkt, plats och andra omständigheter, som är av betydelse för att Hans vilja ska ske och Hans uppgift ska kunna utföras.
Herren handlar inte för tidigt – men inte heller för sent – utan alltid vid exakt rätt tidpunkt. Och den som Gud ger ett ämbete ger Han också förmågan att sköta det.
Vi människor har alltid en förmåga till att planera som VI tycker att Gud ska handla med det ena och det andra. Om Gud då inte handlar på det sättet, så TYCKER vi inte att det blir rätt…
Har du varit med om det, kanske? Jag har det! Tänk om jag kunde lära mig att för-trösta lite mer på Gud. Och lära mig att Gud vet precis vad han gör. Han gör inga misstag, men han måste kanske först låta vissa saker och ting hända i ditt och mitt liv för att vi ska kunna passa in i den uppgift som Han har tänkt för oss. Kanske måste vi ’slipas till’ på ett eller annat sätt. Framför allt måste vi vara villiga att vila i Mästarens hand, så att Han och bara Han, kan forma oss på rätt sätt.
Tänk att få samarbeta med Gud och gå Hans ärenden. Förr i tiden fanns det någon-ting som hette ’springpojke’ – ofta en skolpojke som ville tjäna lite extra genom att springa ärenden av olika slag. Kanske transporterade han varor från en butik hem till någon kund eller hjälpte till på något annat sätt.
Jag vet inte vilken uppgift som du tycker är mest meningsfull där just du finns, men jag vill så gärna vara Guds springpojke och förmedla frid och livsglädje till någon som tycker att livet är tomt och hopplöst – men som Gud vill hjälpa.
Om du som lyssnar nu, tycker att ditt liv saknar mening och känns tomt, så beror det nog på att du inte gett Gud tillfälle att fylla ditt inre med sin frid, ro och trygghet.

MUSIK

Livet får ingen mening bara för att man är framgångsrik, är förmögen och bor flott, kanske kör en dyrbar bil och har en position i samhället. Kanske har du lyckats skaffa dig det mesta som kan köpas för pengar, men tomheten i ditt inre som behöver fyllas med frid och ro ger dig kanske bara sömnlösa nätter och oro inför en osäker framtid.
Min vän! Hjärtats frid kan inte köpas för pengar. Den kan man bara få gratis AV NÅD.
Det fulla priset för den friden har nämligen betalats av Jesus, Guds Son, en gång för alla – på ett kors – för dig! Och du får den gratis utan att betala ett enda öre, bara du vill tro och ta emot den gåva som Gud AV NÅD vill ge dig.
Tag fram din bibel. Läs och bed uppriktigt ’den botfärdiges bön’ från psalm 51. Gud kommer då att lyssna och fylla ditt hjärta med Sin frid. Om du vill lyssna nu så ska jag läsa några verser för dig, och sedan kan du läsa fortsättningen själv. Så här står det:
”Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barm-härtighet. Två mig väl från min missgärning, och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig. Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. /…/ Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte, och tag inte din helige Ande ifrån mig” (Ps 51:3-6, 12-13 – 1917). Öppna ditt hjärta för Jesus. Han vill ge dig sin frid.

Dagens minnesord: ”Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande” (Ps 51:14 – 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer