23 januari 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så att inte vår tid bara blir förbrukad till ingen nytta, så ska vi be till Gud, att Han måtte låta sin Helige Ande vägleda oss.

”Gode Gud, vi tackar dig för att vi i Jesu namn får komma inför dig just nu. Vi ber om att du ska låta våra tankar och vår föreställningsvärld koncentrera sig på det som du har planerat genom Den Helige Ande. Herre, när du sände ut Ditt ord så tänkte du att det skulle verka på ett visst sätt i våra hjärtan, innan det återvände till Dig. Låt Ditt Ord få verka i oss så som Du hade planerat. Tack för att du lyssnar på vår enkla bön och svarar oss genom Din underbara närvaro och välsignelse. AMEN.”

Jag tänkte idag tala om människans frestelser. Grundtextens ord för ”frestelse” har två betydelser, och kan översättas både med ”prövning” och ”frestelse”. Egentligen är ju båda orden neutrala. Jag menar att inget av dem, i någon betydelse, har någon särskild laddning eller värdering i sig själv - varken positiv eller negativ.

Det påminner mig också om ordet ”dom” som i sig själv inte heller är varken positivt eller negativt. En juridisk dom kan ju t ex vara antingen fällande eller frikännande. Men domen eller dömandet i sig är ju inte varken det ena eller det andra. Det är ju helt enkelt en akt som är till för att avgöra OM det som saken gäller är rätt eller fel, antingen enligt nån skriven lag, stadga eller förordning, eller enligt människans eget samvetes lag, när det friar eller fäller henne.

MUSIK

En annan sak kan sägas om att vårt samvete, vårt hjärta och vår tankevärld kan vara påverkade av felaktiga föreställningar, så att det tar fel dömer en felaktig dom. Men då är vår Gud felfri, så att Han dömer med oklanderlig rätt och rättvisa. Därför står Han också över vårt samvetes dom och är i ALLT Den Högsta Domstolen, om vi vill att Han ska vara Herre i våra liv. Om det kan du läsa i 1:a Johannes brev, kapitel 3 och vers 20.

Vi ber ju i bönen Fader Vår: ”Inled oss icke i frestelse…” Om jag ska vara helt uppriktig, så tror jag inte att Gud INLEDER oss i frestelse, men däremot att Han kan PRÖVA oss för att se hur det egentligen står till med vår trohet innerst inne, om och när vår tro sätts på prov, på olika sätt. Kanske kan Gud också tillåta att vi frestas, men då aldrig över vår förmåga, utan det finns i så fall ALLTID en utväg ur frestelsen.

Ibland har jag funderat över det här med att Jesus fördes ut i öknen av Guds Ande för att frestas av Djävulen. Både Matteus, Markus och Lukas skriver om det i Bibeln. (Matt 4:1 SFB). Jag har undrat vad meningen var med det. Var det bara ett ”spel för galleriet”? Gud visste väl att Jesus inte skulle falla för nån frestelse eller prövning – eller hur? Eller var det så att Jesus MÅSTE prövas, eftersom han var människoson?

MUSIK

Har jag tänkt fel? Gud visste givetvis att Jesus INTE skulle falla, men såsom varande människa kunde möjligheten kanske inte uteslutas till 100%. Och Guds väsen tillåter aldrig några tveksamheter, utan det är ALLTID ärlighet från Hans sida, i ljus och renhet. Och en sak är klar. Djävulen trodde nog att Jesus kunde frestas och falla - annars hade han väl inte ansträngt sig så. Där var det INTE något ”spel för galleriet”.

Den återstående frågan är alltså om JESUS KUNDE HA MISSLYCKATS. Jag har inget säkert svar på den frågan – men jag måste säga att OM det kunde ha skett, så är Jesu seger (för mig i alla fall) oerhört mycket större än jag tidigare förstått. För DÅ satte ju Gud verkligen ALLT på spel, för att på ett fullständigt övertygande sätt, för alla makter och för evigt, visa att Han är absolut Helig och Rättfärdig i allt Han gör.

Av det skälet är jag därför böjd att tro att Jesus faktiskt kunde ha misslyckats!

Jag ska läsa 3 bibelställen, som kanske kan kasta ljus över mina funderingar.

1) Jesus säger i Joh 14:30 ”Jag säger inte mycket mer till er, ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig” (Bibel 2000). Eller som det står i den gamla översättningen: ”I mig finns intet som hör honom till” (1917).

2) Och i 2 Kor 5:21 skriver Paulus: ”Han (Jesus) som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden, för vår skull” (Bibel 2000).

3) Hebréerbrevets författare skriver: ”Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd” (Hebr 4:15 – Bibel 2000). I den gamla översättningen står det: ”Vi har icke en sådan överstepräst, som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd” (1917).

MUSIK

Efter att ha läst de 3 bibelställena, har jag fortfarande inget kristallklart svar på frågan om Jesus KUNDE ha misslyckats när han frestades i öknen. Jag beklagar djupt min brist på förstånd och vishet, men så ligger det till. Gud ensam vet hur det förhöll sig!

Jag sa tidigare att ordet ”frestelse” egentligen, från början, inte har varken någon positiv eller negativ betydelse. Men kanske har det ändå med tiden fått en betydelse av ”lockelse till synd” – under en förespegling av fördelar eller njutning.

Jag undrar ibland var frestelserna kommer ifrån. Bibeln lär åtminstone helt klart att Gud aldrig frestar någon. Bibeltexten från Jakobs brev lyder i 1917 års översättning:

”Ingen säge, när han blir frestad, att det är från Gud, som hans frestelse kommer; ty såsom Gud icke kan frestas av något ont, så frestar han icke heller någon. Nej, närhelst någon frestas, så är det av sin egen begärelse, som han drages och lockas. Sedan, när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och när synden har blivit fullmogen, framföder hon död. Far icke vilse, mina älskade bröder” (Jak 1:13-16).

Samma text i Bibel 2000 lyder: ”Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.”

Låt inte bedra er, mina kära bröder.

MUSIK

Eftersom det bara finns 2 makter i universum, en ond och en god, och frestelsen INTE kommer från vår Gud som är den goda makten, så måste den alltså komma från den onda makten där den Onde, eller djävulen själv, utövar ett inflytande – också på oss troende kristna. Men, förtvivla inte, det finns hopp!

Gud har ju gett oss 2 bud om att inte ha begärelse. Skriften framställer begärelsen som en ständig fara och fiende, och uppmanar till oavlåtlig kamp mot den.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Efesus (Ef 2:1-3):

”Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra MÄNSKLIGA BEGÄR och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra” (Bibel 2000).

Paulus fortsätter längre fram i sitt brev att tala mer om vår kamp. Han skriver:

”Hämta nu styrka hos Herren, av Hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod VI har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt” (Ef 6:10-13 Bibel 2000).

MUSIK

En människas BEHOV kan ju mättas och tillfredsställas. Men en människas BEGÄR kan inte mättas. Det blir bara större och större, ända tills Gud griper in och genom kraften i Jesu Blod eliminerar det syndiga begäret.

Det är alltså Satan själv som initierar frestelsen. Det är också han som ÄR själva frestelsen i egen hög person. Djävulen är FRESTAREN och LÖGNAREN från begynnelsen. Det är han som, med sina onda andemakter, utifrån, påverkar oss genom ord, bild och ljud eller på annat sätt. Han försöker också få oss att anknyta till saker som tidigare hänt. Sånt som vi, med Guds hjälp, borde rensat ut ur vårt minne.

Vi måste lära oss att förstå, både du och jag, att vi här har att göra med en intelligens som är så mycket större och listigare än vad du och jag nånsin kan ana eller tänka, så jag kan inte ens med ord förklara det tydligt nog.

Det värsta är att vi inte i oss själva eller i egen kraft kan göra någonting. Vi är totalt och ohjälpligt förlorade. Helt vanmäktiga inför det onda i vår fallna natur. (Rom 7:14-25, samt Rom 8:2-3). Vår frihet att välja mellan det onda och det goda - som vi så gärna vill tro att vi har kvar- finns, efter syndafallet, inte längre. Guds räddande kraft i Jesus Kristus, genom Hans blod, är det ENDA som kan hjälpa oss att göra motstånd och stå emot de oerhörda andliga attackerna på oss.

Djävulens andemakter har INTE tillträde till vårt tankeliv, så länge Guds Ande, i kraft av Jesu blod, RENAR oss från all synd (1 Joh 1:7 Bibel 2000). Det är en ständigt pågående process som INTE upphör så länge vi lever och så länge vi har Jesus som HERRE i vårt liv. Men djävulen gör ändå sitt yttersta för att påverka oss.

I Jesu namn, kan vi stå emot och segra, så länge vi inte med vår mun talar ord som orenats av onda tankar i oss. Jesus sa: ”Ty från hjärtat kommer onda tankar…” (Matt 15:11, 18-19 Bibel 2000). Vakta därför noga på vad du säger.

MUSIK

Veckans andakter, v 13

 • måndag 27 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:29 ---Påsignatur--- Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp från Rom 2:29 handlar om att alla -både judar och greker- står under Guds rättvisa dom. Avgörandet sker därför genom Guds Ande och inte genom Lagens bokstav. Aposteln Paulus gör klart... Läs mer

 • tisdag 28 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 50:34 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som bildar bak-grund till den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är hämtad från Jeremia, Guds profet, kapitel 50 och vers 34. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes hjälp och vägledning så... Läs mer

 • onsdag 29 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 28:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus kom till Rom på sin missionsresa samlades hans judiska landsmän för att lyssna till vad han hade att säga, och han förklarade dels varför han hade kommit till Rom och dels förkunnade han evangeliet om Jesus för dem. (Apg... Läs mer

 • torsdag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:15 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Paulus brev till romarna och det andra kapitlet handlar om Guds rättvisa dom över alla. Bibelordet säger ju att ”det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas…” (Hebr 9:27). Men efter vilka regler ska hon... Läs mer

 • fredag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • lördag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • söndag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 18:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Herren Guds uppmaning gick profeten Jeremia ner till krukmakarens hus. Där lät Gud profeten höra hans ord. Han sa: ”Om det hednafolk som jag har talat omvänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot... Läs mer