10 januari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund" med Jan Eric Emgård.

Jag hoppas att du och jag ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi ska se lite närmare på äktenskapet, utifrån det kristna perspektivet i Bibeln. Alltså perspektivet att äktenskapet är en gudomlig ordning och har ett gudomligt ursprung.

För att vi ska få en rätt förståelse för Bibelns budskap och lära oss tänka rätt när det gäller Guds avsikt med äktenskapet, ska vi börja med att be till Gud att han låter sin Helige Ande upplysa våra hjärtans innersta.

"Gode Gud, du som är allas vår Skapare, jag ber dig om att du här och nu, ska upplysa oss om dina tankar och dina avsikter med äktenskapet som du har instiftat. Hjälp oss allesammans att ta till oss den vägledning och de förmaningar som du vill rikta till oss genom ditt ord, och på annat sätt. Tack för att du hör min enkla bön. AMEN."

Som ett första stöd för att äktenskapet är instiftat av Gud själv, ska jag läsa några bibelord och börjar med 1:a Mosebokens 2:a kapitel och den 18:e versen i Gamla Testamentet där det står så här: "Herren Gud sa: Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp." Vers 24 fortsätter med orden: "Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett" (Bibel 2000).

MUSIK

Vi går sedan till Nya Testamentet och slår upp bibelns ord från Matteus evangelium, kapitel 19 och verserna 4-5 där Jesus säger så här: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" och han fortsatte "därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett" (Matt19:4-5 Bibel 2000). Äktenskapet kallas också i Bibeln (Ords 2:17 - Bibel 2000) för "Guds förbund" och att Gud är noga med det förbundet visar oss ju de 10 budorden. T ex det 4:e budet: "Hedra din fader och din moder, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig." Eller det 6:e budet: "Du skall inte begå äktenskapsbrott." Eller det 10:e budet: "Du ska inte ha begär till din nästas hustru..."

Vad säger då Skriften om Guds avsikter eller ändamål med äktenskapet?

1) I första hand är det att föra människosläktet vidare.

Gud säger själv (1 Mos 1:28 - Bibel 2000): "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er..."

2) Men motivet till äktenskapet är också att man och kvinna behöver varandra. Det var ju därför Gud sa (1 Mos 2:18 - Bibel 2000): "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp."

MUSIK

3) Ett tredje syfte med äktenskapet är att bevara renhet (alltså sexuell avhållsamhet gentemot andra kvinnor). Gamla Testamentet tar upp det här (i Ordspråksboken 5:15) och aposteln Paulus skriver i Nya Testamentet (1 Kor. 7) om en del frågor när det gäller äktenskapet.

Många människor har fått för sig att Bibeln är en pryd förbudsbok, men det är ju inte sant. Bibeln har en öppen och fördomsfri syn på den äktenskapliga samlevnaden, där könsdriften är en Guds gåva, som man ska ta emot med glädje (Ords 5:18). En annan vanlig missuppfattning, att könsumgänget är nånting som hindrar Andens liv, fördöms uttryckligen som en villolära av Paulus. (1 Tim 4:1-5).

Bibelns syn på äktenskapet är också en bild av den ordning som har sin grund i frälsningen (Ef 5:21-33). Det jordiska äktenskapet framställs där som en avbild av det himmelska, alltså det andliga förhållandet mellan Kristus och församlingen.

Mannen ska som norm i sin hängivenhet mot sin hustru, ha samma kärlek och trohet som Jesus har till församlingen. Det är sannerligen en hög etik - eller hur?

Hustrun ska från sin sida vörda sin man, så som församlingen vördar Kristus.

 

Bibeln talar också om att ordningen är den att mannen är kvinnans "huvud" på samma sätt som Kristus är mannens huvud och Gud är Kristi huvud - och bara i den meningen. Kvinnan ska därför underordna sig mannen så som församlingen underordnar sig Kristus. Jag tror inte alls att det här betyder att kvinnan ska vara underkuvad eller nedtryckt på nåt sätt. I stället tror jag att det innerst inne är Guds omtanke, som innebär att kvinnan ska kunna känna sig skyddad och slippa ta det ansvar som Gud primärt har lagt på mannen (t ex för familjens försörjning).

MUSIK

Personligen tror jag att Gud är mycket noga med den här ordningen för att äktenskapet ska bli så innerligt som Han har avsett.

Samma innerlighet som finns mellan Gud och Kristus, finns nämligen mellan Kristus och den troende kristne och samma innerliga förening och inbördes över- och underordning har Gud avsett ska finnas mellan man och hustru i ett kristet äktenskap.

Guds tankar för oss människor är otroligt fina och höga.

Om vi sedan följer Bibelns direktiv på rätt sätt, ja det är ju en samvetsfråga för oss var och en - eller hur?

Jag vet inte om du som lyssnar nu, tycker att vårt samhälle idag avspeglar den respekten för äktenskapet och varandra, som Gud en gång avsåg skulle gälla.

Givetvis kan man ha många olika funderingar om Bibelns syn på äktenskapet. I gamla tider – enligt den tidens kultur, var det ju t ex accepterat att en man hade flera hustrur.

Gud gav också Mose bestämda regler om vilka man inte fick ha sexuellt umgänge med eller gifta sig med – t ex nära släktingar (3 Mos 18:6-ff). Den gammaltestamentliga idealformen för äktenskapet var att "de ska vara ett kött", alltså En man, En kvinna, Ett kött. Den troende ska dessutom gifta sig "i Herren" står det (1 Kor 7:39).

MUSIK

Sen har vi skilsmässofrågan. Enligt den gudomliga tanken är ju äktenskapet oupplösligt. Jesus undervisade och sa: "Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja" (Matt 19:6). Tillåtelsen att skiljas gavs av Mose på Gamla Testamentets tid, på grund av det mänskliga hjärtats hårdhet, men fanns inte från början. Enligt Skriften kunde en giltig anledning vara "att mannen kommit på kvinnan med något oanständigt"

(5 Mos 24:1 - SFB). I Nya Testamentet nämns bara en enda orsak till skilsmässa. Jesus säger: "Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än ”otukt" alltså otrohet - "och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott" (Matt 19:9 - SFB).

Plikterna mot varandra är flera.

T ex det materiella ansvaret för "mat, kläder och äktenskaplig rätt" - jag förstår det så att det bl.a. gäller rätten till att bo under samma tak (2 Mos 21:10).

Det finns också en biologisk plikt (1 Kor 7:3) att ge sig hän åt varandra och inte vägra varandra äktenskapets fröjder - på ett rent och aktsamt sätt.

Skriften säger också: "Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen" (1 Kor 7:5 - SFB).

Så finns det en kärleksplikt. Aposteln Paulus säger (Ef 5:21-29): "På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp..."

Till sist har parterna i det kristna äktenskapet ett andligt eller religiöst ansvar mot varandra (1 Pet 3:1-5) som innebär att den av parterna som inte vill tro på Guds Ord ska kunna vinnas, utan ord, genom det sätt som den andra parten lever i lydnad och renhet.

MUSIK

Men detta kan bara fungera om den som vill leva i renhet och lydnad är rättfärdig i Guds ögon. Och rättfärdig blir bara den som bekänt sin synd i tro på Jesus, fått förlåtelse och fått del i Hans rättfärdighet. Bibeln undervisar att (Rom 10:10): "Genom hjärtats tro blir man rättfärdig." Du kan alltså aldrig räkna med att kunna komma inför Gud i din egen "rättfärdighet", renhet, godhet el likn. Men genom att säga Ditt JA till Jesus, öppna ditt hjärta, bekänna dina synder och ta emot Honom i ditt hjärta, så blir du rättfärdig.

Det är därför Jesus säger: " Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom GENOM MIG" (Joh 14:6 - SFB).

För den som fått förlåtelse återstår det bara att bekänna Jesus som sin egen Herre inför sina medmänniskor. Varför behövs det då? Jo, det sker ett maktskifte på ditt hjärtas tron i och med din bekännelse av Jesus som Din personlige Herre. Och då övergår du -på bråkdelen av en sekund- från att vara ett "djävulens barn" till att bli "ett Guds barn."

Det står så i Bibeln: "Genom munnens bekännelse blir man frälst." Det räcker alltså INTE att ha kunskap OM sanningen. Man måste ta till sig sanningen med stort S -nämligen Jesus själv. Vad sa Jesus? Jo, han sa: " Jag ÄR sanningen" (Rom 10:10).

Aposteln Paulus sammanfattar Guds befallning om hur vi ska förhålla oss till varandra i äktenskapet så här: "Dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man" (Ef 5:33 - SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 20 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 12:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten bakom mina tankar, är hämtad från Upp 12:11 och handlar om striden i himlen mellan ärkeängeln Mikael och Satan. Mikael och hans änglar ”övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord” står det. Men... Läs mer

 • tisdag 21 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Mark 15:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Mark 15:31 som handlar om hur Jesus korsfästes och hånas, är bakgrund till den här stunden. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds hjälp och vägledning. ”Gode Gud! Du som ser och vet allt och känner oss... Läs mer

 • onsdag 22 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes i sin uppen-barelse på ön Patmos skriver till församlingens ängel i Sardes, så är det på diktamen av honom som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Han sa: ”Du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina... Läs mer

 • torsdag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 6:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som jag tänkte låta den här stunden vila i, är hämtad från Luk 6:31 som vi ofta kallar ”den gyllene regeln” – alltså att bemöta våra medmänniskor så som vi själva vill bli bemötta. Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer

 • fredag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok har jag hämtat den text som den här stunden ska handla om. ”Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem” står det (Upp 14:13 – SFB). Men innan jag går vidare ska jag be... Läs mer

 • lördag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 9:2 Välkommen till en ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden har jag hämtat från evangelisten Lukas 2:a kapitel, som handlar om när Jesus sänder ut sina 12 lärjungar. Han uppmanar dem att predika Guds rike och bota de sjuka. Men innan jag går vidare i den... Läs mer

 • söndag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:19 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 14:e kapitel har jag hämtat bibeltexten som är bakgrund till den här andaktsstunden. Den handlar om en ängel i himlen som räckte ut sin skära över jorden och skördade de mogna druvklasarna på jordens vinstock... Läs mer