12 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala om kristen vardagstro i funktion, och jag hoppas att du och jag ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi stilla fördjupar oss och försöker ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna bli ett bestående resultat i vårt hjärtas innersta, så måste vi ha hjälp av Hjälparen själv, som Jesus talade om, alltså Den Helige Ande. Han som är sänd till oss för att bistå oss och för alltid vara hos oss och påminna oss om vad Jesus sa och gjorde, och på det sättet vägleda oss vidare i Bibelordet. Därför ska jag börja med att be om Hans hjälp.

"Himmelske Fader. Jag kommer nu inför Ditt ansikte med två tomma händer och en bön om Din hjälp. Jag ber om att jag och mina lyssnare genom Den Helige Andes bistånd ska få den hjälp, vägledning och insikt som vi behöver för att kunna förstå Ditt ord och ta till oss det i vårt innersta, så att vi kan växa till i tron och vandra vidare på Dina vägar. AMEN."

Det jag talar om här handlar om korset - Guds skiljetecken. Ett konstigt uttryckssätt kanske, men visst är Jesu födelse, hans liv och korset på Golgata, där Jesus dog, ett tecken, som för evigt skiljer tiden FÖRE och EFTER.

MUSIK

För den som inte vill tro på det jag säger eller acceptera hur Gud ingrep i universums historia, så räcker det kanske ändå med att ta sig en funderare över hur vi i västerlandet mäter vår tid, i en tid Före Kristus och en tid Efter Kristus. Helt bortsett från vad du anser eller tycker om det, så räknas ändå all din tid också på det sättet - i din egen almanacka.

Varför är detta med Jesus Kristus så märkvärdigt, så att hundratals miljoner människor varje dag använder sig av den tids-delare som Jesu födelse, liv och död innebär?

Jo, det är så, för att Gud helt och hållet förändrade förutsättningarna för människan att kunna nå fram till det eviga livet - nu av Nåd - när Hans Son, Jesus, gav sitt eget liv för hela mänsklighetens alla synder, genom alla tider.

Bibeln talar alltså om en annan tu-delning. Inte en delning av historisk tid, utan av ett annat slag - nämligen Lagens tidsålder och Nådens tidsålder. Evangelisten Lukas skriver: "Lagen (alltså Mose lag) och profeterna har haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin" (Luk 16:16 1917). Mose lag som gavs Israels folk 430 år före Jesu födelse, gällde alltså för Israel, Guds egendomsfolk, intill den tid då Jesus trädde fram - och en kort tid var "samtida" med Johannes. Han, som var en Guds nasir och en förelöpare till Messias. Johannes sa när han fick se Jesus: "Se, Guds lamm, som borttager världens synd" (Joh 1:29 - 1917).

MUSIK

Kain och Abel var ju söner till Adam och Eva, de första människorna på vår jord. Kain blev avundsjuk och slog ihjäl sin bror Abel. När han förstod vad han hade gjort sa han till Gud: "Min missgärning är större, än att jag kan bära den ... vemhelst som möter mig, han dräper mig. Men Herren sa till honom: Nej, ty Kain ska bli hämnad sjufalt, vemhelst som dräper honom. Och Herren satte ett tecken till skydd för Kain, så att ingen som mötte honom skulle slå ihjäl honom" (1 Mos 4:13-15 - 1917). Avsikten med det tecken som Gud gav Kain, var alltså att skydda honom från att bli ihjälslagen.

Jag har undrat över vad det var för ett tecken som kunde skydda Kain - och var Gud satte det nånstans?

Jag har inte hittat nåt svar på det, men jag antar att Gud satte det synligt på Kain, så att alla som han mötte skulle kunna se det, förstå det, och bli varnade av det.

I den bibelöversättning som heter Svenska Folkbibeln står det: "Och Herren satte ett tecken Kain så att ingen som träffade på honom skulle döda honom" (1 Mos 4:15 - SFB). Och i den bibelparafras som heter Levande Bibeln står det så här: "Sedan satte Gud ett igenkännings-tecken Kain som en varning att man inte skulle döda honom" (1 Mos 4:15). Anledningen till att jag uppehåller mig vid det här, är att jag undrade över om det möjligen var ett korstecken som Gud satte på Kain - kanske i hans panna.Men jag vet inte.

MUSIK

Ett annat "tecken" som jag kom att fundera på i samband med den här tanke-gången är det som Bibeln kallar "Jonas tecken". Det var ju så att fariséerna och saducéerna vid ett tillfälle kom och ville snärja Jesus, och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen, som bevisade att han verkligen var Messias. Men Jesus svarade: "Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än Jonas tecken" (Matt 16: 4 - 1917).

Samma vers från Nya Testamentet lyder enligt ”Handbok för Livet” så här:

Jesus sa: "Detta onda, gudlösa folk kräver alltid tecken från Gud, men det kommer inte att få se något annat tecken än det profeten Jona fick se."

Vad menade Jesus med det?

Ja, om vi läser Jesu egna ord i Matteus 12:39-40 ur ”Handbok för Livet”, så förtydligas bilden för oss. Så här står det: "Jesus svarade dem (alltså judarnas ledare): Det är bara onda människor utan tro som kräver bevis för det" (alltså bevis för att Jesus verkligen var Messias). Jesus fortsätter och säger: "Men de kommer inte att få se något annat (tecken) än det som hände med profeten Jona! På samma sätt som Jona var i den stora fisken tre dagar och tre nätter, så kommer Människosonen att vara i jordens inre tre dagar och tre nätter."

Jesus använde alltså Jonas öde för att förutsäga sin egen död och uppståndelse. Jesu egen död och uppståndelse var alltså den verkliga, framtida händelsen, som skulle komma att bli det slutgiltiga tecknet på att Jesus verkligen var Messias.

Här är vi alltså nu tillbaka till Korset som Guds skiljetecken!

MUSIK

Vad är ett skiljetecken? Ja, såvitt jag förstår så är det ett tecken som skiljer det ena från det andra. Ett "tankstreck" är ett sådant tecken, som skiljer det som står före tankstrecket, från det som står efter tankstrecket. Vad kan man hitta för ord som är sådana att de måste skiljas åt av sin egen inneboende betydelse?

Ja, i anslutning till det jag talat tidigare om, kan man ju t. ex. tänka sig:

Lögn och Sanning. Lag och Nåd. Ljus och mörker. Synden och Syndaren.

Jesus sa - om lögnens ursprung - till de judar som hade satt tro till honom, men som inte förstod vad han sa, eftersom deras öron var tillslutna och deras hjärtan förstockade:

"Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader" (Joh 8:44 - SFB).

Om sanningen säger Jesus: "Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. --- Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord" (Joh 8:45-46 - SFB). Jesus sa vidare: "Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14:6 - SFB).

Lagen och nåden har jag talat om tidigare, så det går jag förbi nu.

Om Ljuset och mörkret, sa Jesus: "Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det" (Joh 1:5 - SFB). Nu menar du kanske att det där stämmer inte - för du tycker kanske att mörker är frånvaron av ljus. Men så lär inte Bibeln. Herren Gud har skapat både mörkret och ljuset, står det skrivet.

Profeten Jesaja skriver: "Så säger Herren... Jag är Herren och det finns ingen annan. Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta" (Jes 45:7 - SFB).

MUSIK

När det gäller Synden och Syndaren, så säger Jesus själv: "Synd - de tror inte på mig" (Joh 16:9 - SFB). Synden trängde in i mänskligheten genom djävulens förförelse. När det gäller den första människans -alltså Adams- fall, så är det kanske lättare att förstå hans fall, än den ängel (Lucifer eller Djävulen) som från början föll för att han ville bli som Gud. Djävulen är alltså sin egen synds enda och inre upphov, därför är hans synd djävulsk. Att människan faller i syndens garn, kanske man också kan tycka är lättare att förstå, eftersom vi dras eller lockas av en fallen natur, som inte Adam eller Eva hade i Guds paradis. Människan blev förledd och förförd av en fiende - djävulen, lögnens fader. Därför kan också Gud komma människan till hjälp och frälsa henne. Människan syndar under inflytande av frestelsens bedrägliga makt. Hon blir genom lögn och bedrägeri åter och åter vilseledd, men hon kan bli befriad genom den sanning som frigör. Jesus sa: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria" (Joh 8:31-32 - SFB). Gud älskar syndaren men hatar synden!

MUSIK

Veckans andakter, v 15

 • måndag 12 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:44 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp är hämtad från Luk 24:44 och handlar om Jesus och lärjungarna efter uppståndelsen. De båda Emmaus-vandrarna hade precis kommit tillbaka till Jerusalem och berättade för de andra att de hade träffat Jesus... Läs mer

 • tisdag 13 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 16:14 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden, är Paulus uppmaning till de troende i Korint. I kapitel 16 och vers 14 skriver han: ”Låt allt hos er ske i kärlek.” Innan jag går vidare så ska jag be om Guds direkta... Läs mer

 • onsdag 14 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:41 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Luk 24:41 och handlar om att Jesus visar sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. Men de blev så glada över att se honom, så de kunde inte tro och fatta att Jesus verkligen var... Läs mer

 • torsdag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • fredag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • lördag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • söndag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer