19 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?” (Job 38:2 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där:
”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig” (Ps 119:105 – SFB).

Slår du upp samma bibelvers i den Levande Bibeln så står det så här: ”Dina ord är som en lykta, som lyser upp stigen framför mig och gör att jag inte snubblar” (LB).

Vad betyder då den här texten?
Betyder det att bibelordet är det ljus som lyser upp vårt livs väg? Är det den hjälp för oss som vi behöver för att vi ska kunna se var vägen går när vi är osäkra… och  kanske inte bara var själva vägen, utan också se vilka hinder som finns på den... så att vi kan undvika dem?

Då tjänar Guds Ord i bibeln både till att ge dig ljus där du står, lysa på vägen där du går, lysa på hinder i din väg och hjälpa dig att undvika hindren.

Om det är rätt, hur kan bibeln innehålla så mycket klarsyn över livets olika förhållan-den? Jo, det kan den göra av en enda anledning och det är att Gud står bakom Sitt ord och garanterar att det är äkta och sant. Han som är oberoende av tiden... han som har skapat världarna och allt som finns i, på och runt om dem, skulle inte han veta och i detalj kunna beskriva vad han har skapat och planerat?
Höjden och djupet och längden och bredden... Från den minsta enheten till den största... Materia som du inte ens har hört talas om, ännu mindre har någon minsta kunskap om...

MUSIK

Om du har frågor, så kom fram med dem. Gud blir aldrig svaret skyldig så länge som du kan fatta, ta till dig och förstå vad Han säger. Men för det mesta är det just det som är problemet - DITT problem - inte Hans. Gud är ofattbar för en människa om Han inte själv väljer att låta sig bli ‘fattbar’ på ett sätt som du eller jag kan förstå.

Jag vet inte hur skapelsen gick till, men jag antar att Gud började med att bestämma själva grundlagarna för elementen och deras funktion. Ljus, gravitation, materia, friktion osv. Antalet himlakroppar, deras storlek, beskaffenhet, läge och rörelse i för-hållande till varandra... De lagar som vi kallar ‘naturlagarna’. Växt- och djurlivet stod väl sedan i tur med lagarna för sådd och skörd, arternas fortplantning och förökning på olika sätt, mat och dryck m.m. 
Och som kronan på Guds verk skapades människan - man och kvinna - för att råda (härska) över allt liv i havet, i luften och på jorden. Är det kanske läge för lite ödmjuk-het nu, inför Den Allsmäktige Guden? Är det kanske dags för oss alla att stämma ner brösttonerna om egen förmåga och förträfflighet - en liten aning? Inför Honom som inte bara skapat allt, utan också håller alltsammans igång i varje ögonblick.

MUSIK

Kanske vore det ’klädsamt’ att dämpa ner oss och vårt kunnande inför Honom, som inte bara skapat oss alla med en kropp - ett bärande skelett med senor, muskler, kött och blod, olika organ, hud och hår efter de principer om samverkan som han beslu-tat. Han skapade oss också med ett känsel- och styrsystem av nerver och impulser som överglänser allt vad mänsklig uppfinningsförmåga når upp till. Till slut blåste han in Sin egen livsande i den kropp som Han skapat och DÅ blev människan en levande varelse. (1 Mos 2:7 – SFB). Herren Gud hade, har och kommer alltid att ha full och total kontroll på allt - stort som smått. Skriften säger att Han till och med har räknat håren på ditt huvud liksom Han för himmelens härskara däruppe fram i räknade hopar och nämner dem alla vid namn (Matt 10:30; Jes 40:26 – 1917).

Datorer säger du kanske - vet lika mycket!
Ha! säger jag. Man vet ju inte ens hur många datorer det finns... va?
Men Gud vet inte bara deras antal, exakt i varje ögonblick, utan också vilka prestanda var och en har - och när tiden är slut för varje atom i dem - var och en.

Det slutar inte där heller! Gud, Den Allvise och Allsmäktige känner också in i minsta detalj till vad du och jag tänker, vad vi vill och vilka motiv vi har som styr oss - nu och i framtiden, så länge det finns den minsta gnutta av livsande i oss. Han vet vad som händer sedan också! Det är ju inte så konstigt då -eller hur- att hur jag än försöker greppa Guds storhet inom mina tankars ram - så klarar jag det inte.
Varken tankar eller fantasi har en kapacitet som räcker till på långa vägar... Inte ens min totala okunnighet kan jag formulera i ord, eftersom jag talar utan insikt! Precis som när Herren talar till sin tjänare Job, ur stormvinden (Job 38:2 – 1917).
Jag säger därför som Job: ”Jag måste lägga handen på munnen... --- Blott hörsägner hade jag förnummit om Dig...” (Job 40:37; 42:5 – 1917). Ängeln Gabriel som står inför Gud sa till Maria att ”för Gud kan intet vara omöjligt” (Luk 1:19, 37 – 1917).

MUSIK

Vår Gud är gränslös i allt och därför är ingenting omöjligt för Honom.
Jag känner inte till om Gud har förutbestämt allt, eftersom den fria viljan som Gud gett människan också måste få ha sitt ‘utrymme’ -om man får säga så- men jag tror också att Gud i förväg känner till vilka olika framtider som är möjliga - beroende på hur vi människor väljer att besluta i olika avgörande situationer.
Beslutar vi A så kommer alltså framtiden att följa den ‘riktlinjen’ det vill säga att gå i den riktningen. Beslutar vi B så blir det en annan riktning som framtiden kommer att utvecklas efter osv.

Hur många alternativ som är möjliga vet bara Gud själv, men jag är helt säker på att Han ensam också har en fullständig kontroll på dem alla - in i minsta detalj. Så stor är Gud! Och tänk att Han älskar oss människor - dig och mig!

Egentligen är det ju väldigt konstigt - för att inte säga oförnuftig - eller hur? Jag menar att Gud skulle sända någon hit till jorden som frivilligt skulle dö på ett kors för att själv ta på sig människornas synder och missgärningar. Visst låter det dåraktigt - eller hur?

MUSIK

Att någon människa skulle vilja komma hit till oss från himlen för att hjälpa oss. Hur kan någon begära att man ska tro på någonting sådant? Ja, min vän som lyssnar nu - det är just det som är den så kallade ‘poängen’ - att det mänskliga förnuftet skall komma till korta och de visa ska skämmas i sin vishet som förblindar dem.
Bibeln säger också följande om världens visdom och korsets dårskap:
”Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: ‘Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.’ Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i Hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor” (1 Kor 1:18-25 – SFB).

Jesus Kristus och Honom som korsfäst - det är inte mänsklig visdom utan Guds kraft! Den kristna trons grund och teologi är att JESUS DOG FÖR DIG! Det är det enda som i evighet har någon som helst betydelse inför alla universums makter.
Om du tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner Honom som Herre i ditt liv, då blir du räddad undan den kosmiska katastrof som vid tidens slut kommer att drabba världen. Du går då i stället till det eviga livet i Guds gemenskap. Bibelordet är mycket klart på den punkten.

MUSIK

Jag ska läsa för dig exakt hur det står i 3 olika bibelöversättningar. Ordalydelsen kan variera något, men betydelsen är densamma.

Jag läser först ur den äldre översättningen (1917).
Så här står det: ”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst” (Rom 10:9 – 1917).

I den Svenska Folkbibeln (från 1998) lyder texten så här:
”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst” (SFB).

I den senaste nu tillgängliga bibelöversättningen (från år 2000) står det så här:
”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad” (Rom 10:9 – Bibel 2000).

Räddad från vad? ”Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans (Jesu) blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden” (Rom 5:9 – Bibel 2000).

Dagens minnesord: ”Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig” (Ps 119:105 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 44

 • måndag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någotÄ" (Fil 4:5-6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt... Läs mer

 • tisdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä SFB). De renhjärtade skall se Gud därför att han har renat dem och de försöker inte tjäna både Gud och... Läs mer

 • onsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset,. Om detta står det följande i Skriften: "Och Herren Gud... Läs mer

 • torsdag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honomÄ" (2 Petr 1:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av Jesu lärjungar, undrade en gång hur han skulle kunna känna till vägen, när han inte visste vart Jesus skulle... Läs mer

 • fredag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?" (Job 39:37 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas... Läs mer

 • lördag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer

 • söndag 1 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer