14 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, en stund som handlar om vardag och evighet, för Dig som söker och längtar bortom orden och tonerna, efter en framtid och en tro. För att vi ska komma rätt i våra tankar, med kunskapen om Gud på den kristna trons väg, så ska vi börja med att be. Om du vill så får du gärna be tillsammans med mig nu, högt eller tyst i ditt hjärtas innersta.

”Gode Gud, jag kommer nu inför Ditt ansikte med två tomma händer. Jag har på bönens vingar med mig några vänner som tillsammans med mig försöker att uppmärksamt höra Din röst och förstå Din viljas väg. Jag vill så gärna göra det som är rätt i Dina ögon, som kan va till välsignelse för mina medmänniskor. Helige Ande kom till vår hjälp. Vägled oss i bibelordet. Skapa i oss ett rent hjärta och ge oss på nytt en frimodig ande. Tack Herre att Du hör vår enkla bön. AMEN.”

Jag tänkte alltså tala lite om det kristna vardagslivet. Hur just Du använder den tid som Gud ger Dig att leva, varje dag, vet jag ju inte, men om jag talar om hur jag själv lever och gör, så kan Du ju antingen ta efter mitt exempel -om du tycker att det verkar bra- eller göra på något annat vis, som kanske passar dig bättre.

Så här går det i alla fall till i mitt eget liv - numera. Att jag säger ”numera” beror på att jag, inte alltid kunnat disciplinera mig på det här sättet. Men nu upplever jag att det ger mig stabilitet och styrka inför en okänd dags händelser som ligger framför.

Alltså: Innan jag äter frukost på morgonen så börjar jag dagen med att läsa några kapitel i min bibel, innan jag läser tidningen eller gör något annat som fångar mina tankar. Och innan jag börjar läsa så ber jag Gud att Han genom Sin Helige Ande ska låta bibelordet genomsyra hela min varelse - till ande, kropp och själ.

MUSIK

Jag läser ett kapitel i Gamla och ett kapitel i Nya Testamentet. Jag försöker att va koncentrerad när jag läser. Ingenting får störa mig. Jag försöker också att komma ihåg bibelns ord, verser och avsnitt som jag tycker är viktiga. Ibland stryker jag under vissa sammanhang, för tyvärr så är det med mig nuförtiden så, att mitt minne är bra - men kort. Sedan kan man ju fråga sig vilken betydelse det har om man kommer ihåg alla bibelord eller inte? Jag tror faktiskt att det kan ha en både praktisk och andlig betydelse. För mig har det förstås en rent praktisk betydelse när jag arbetar med bibeltexter på det här sättet, för det blir ju lättare för mig att hitta olika bibelställen då.

Andligt sett tror jag, åtminstone utifrån min egen erfarenhet, att mitt eget minne inte har så stor betydelse. Det som däremot har en enorm betydelse är ATT jag ständigt berikar mitt innersta med Gudsordet – sedan betyder det inte så mycket om JAG kan komma ihåg det eller inte.

Hur kan jag säga så då? Jo, den Helige Ande vet exakt vad som finns i mitt minne, och oavsett om JAG själv sedan klarar det eller inte, så kan Han ALLTID ur mitt minne lyfta fram det som behövs.

MUSIK

Jag har, som vi alla kanske, varit med om att problem dykt upp som jag inte förstått att hantera. Under bön, stillhet och eftertanke över situationen har då Den Helige Ande påmint mig om bibelord eller sammanhang som jag inte ens själv trodde att jag bar inom mig, och som inte varit aktuella på länge. Men om jag INTE läst Guds Ord och inom mig försökt samla in den här skatten, så hade ju Den Helige Ande inget material att arbeta med i mitt innersta, när han vill hjälpa och vägleda mig. Detta är oerhört viktigt, om man vill vandra på Guds vägar och lyssna in Hans röst och förstå Hans tankar om vad som är rätt och fel.

Jag anser att det är lika viktigt att du fyller ditt inre med Guds Ord, som det är för dig att stänga ute allt orent inflytande över din tankevärld, det må sen vara genom bilder, ord, musik eller annat som vill störa och fördärva Ditt Gudsförhållande.

Nu överdriver du, säger du kanske. Nej, jag tror faktiskt inte att jag gör det. Om du fyller ditt innersta med tomt prat, trams och orenhet av alla möjliga slag -genom film, TV, tidningar, bilder, böcker och annat- så kan du ju själv fundera över varför det finns så mycket sådant i dina tankar… och varför ord (kanske också handlingar) sedan kommer ut från ditt inre av ett slag som du egentligen inte vill.

Det finns i mina ögon ett enkelt sätt för dig att avgöra vad som kan vara rätt eller fel för dig, om och när du känner dig osäker.

Fråga dig så här: ”Vad tror jag att Jesus skulle göra? Skulle han sitta stilla och titta på den här filmen eller TV-programmet, läsa den här boken eller besöka det där stället som jag tänker på?” Svarar du NEJ i ditt innersta på en sådan fråga, så stäng av TV:n eller låt bli att besöka den plats du tänkte på. Det finns faktiskt en avstängnings-knapp på TV-apparaten som är till för att man ska slippa se sånt som man inte vill se. Med Guds hjälp kan du va stark, i din egen svaghet. Bry dig inte om vad andra tycker. Gå Guds väg och gör det som du vet är rätt i Hans ögon! Du kommer aldrig att ångra dig.

MUSIK

Det står så här: ”Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot” (Sak 4:6 – 1917), och på ett annat ställe står det: ”…min Ande ska förbli ibland er. Frukta inte!” (Hagg 2:6-1917). Det var ett Guds löfte till Israels folk när de drog ut från Egypten. Det var på Gamla Testamentets tid – jag vet det. Men låt oss också va öppna för vad Guds Ande vill göra just nu – i dag. Gud har inte förändrats. Han är densamme i går, i dag så ock i evighet. Och Guds Ande verkställer fortfarande Guds vilja och beslut på exakt samma sätt som tidigare.

”Lär oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må undfå visa hjärtan” säger kung David i den 90:e psaltarpsalmens 12:e vers. (Ps 90:12 – 1917).

Apropå den där texten så hade min mormor en gång en tavla som hängde på väggen i hennes sovrum. Hon är nu hemma hos Jesus som hon lärde känna under sin livstid här på jorden, men den där texten minns jag som om det vore i går. Så här stod det:

BETÄNK LIVETS KORTHET; DÖDENS VISSHET; EVIGHETENS LÄNGD.

Varför ska man betänka livets korthet? Kan vi inte få va lyckliga, friska och glada? Jovisst, får vi det. Och jag tror att Gud också blir glad när vi tackar Honom och gläder oss åt allt det vackra. Men vi ska också leva på ett sunt och vist sätt så att vi tar vara på vår livstid – alltså tar vara på det pund som vi, var och en, fått att förvalta.

MUSIK

Jag tror att vi en gång kommer att avkrävas en redovisning för vad vi gjorde med den tid vi fick leva, oavsett om vår livstid blev kort eller lång.

När det gäller det mänskliga livets längd så var det nog Guds mening från början, om jag förstått det rätt, att människorna skulle leva i evighet, i Guds gemenskap. Men Bibeln berättar för oss, att när Gud såg att människornas ondska, efter syndafallet, bara växte och växte, så ångrade han att han hade skapat dem.

”Gud blev bedrövad i sitt hjärta” står det, och han sa:

”Min ande skall icke bli kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock är kött; så vare nu deras tid bestämd till 120 år” (1 Mos 6:3 – 1917).

Gud har alltså bestämt vår mänskliga livslängd här på jorden till högst 120 år även om det också står att: ”Vårt liv varar 70 år eller 80 år, om det blir långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort” (Ps 90:10 – 1917).

Hur är det då med dödens visshet?

Skriften säger i Gamla Testamentet:

”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda” (1 Mos 3:19 – 1917).

Och i Nya Testamentet står det:

”…det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas” (Hebr 9:27 – 1917).

Det här är ju inte skrivet för att skrämma nån av oss, utan bara för att vi ska veta villkoren här på jorden, för det mänskliga liv som Gud har skapat. Egentligen är ju ordvalet rätt, för Gud skapade nog, som jag sa förut, människan till att leva i evighet – vilket hon ju också gör, även om det inte blir riktigt på det sättet som det var menat från början. När synden kom in i mänskligheten så kom också döden in. Syndens lön är döden, står det.

MUSIK

Till slut har vi den sista raden på mormors väggbonad: ”Betänk evighetens längd!”

Hur lång är en evighet och varför ska man tänka på det? Som tidsbegrepp visar ordet evighet hän till en tidpunkt bortom det förnuftsmässiga, en okänd period, som enligt mitt sätt att tänka är det samma som oändlig tid. Guds existens är evig, liksom Hans makt och upphöjdhet över allt skapat. Han är ett evigt ljus för sitt folk, en evig konung och Hans välde är evigt. Guds Ord är evigt och människan -Guds avbild- har fått evigheten lagd i sitt hjärta (Pred 3:11, 1917). Gud är god och evig, javisst! Men vi får inte glömma att Guds vrede över synden och dess redskap också är evig. (Mal 1:4 – 1917). Därför ska vi vara väldigt försiktiga med hur vi hanterar vårt liv eftersom vi ska leva i evighet. När vårt fysiska liv dör bort, så är det bara första steget i vårt liv som är slut. Människan har ju ett andligt liv också, som INTE utsläcks i samband med den fysiska döden, utan lever i evighet. Och det är det livet Bibeln talar så allvarligt om.

Platon, som var filosof, menade att tid och evighet är varandras motsatser. Men enligt Bibeln så är tid och evighet inte alls varandras motsatser, tvärtom. Motsatsen till det eviga är nämligen det som förgår. Gud är tidens och historiens Gud.

Jesus säger i sin översteprästerliga förbön för oss, så här: ” detta är evigt liv, att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den Du har sänt Jesus Kristus”

(Joh 17:3 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 15

 • måndag 12 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:44 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp är hämtad från Luk 24:44 och handlar om Jesus och lärjungarna efter uppståndelsen. De båda Emmaus-vandrarna hade precis kommit tillbaka till Jerusalem och berättade för de andra att de hade träffat Jesus... Läs mer

 • tisdag 13 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 16:14 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden, är Paulus uppmaning till de troende i Korint. I kapitel 16 och vers 14 skriver han: ”Låt allt hos er ske i kärlek.” Innan jag går vidare så ska jag be om Guds direkta... Läs mer

 • onsdag 14 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:41 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Luk 24:41 och handlar om att Jesus visar sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. Men de blev så glada över att se honom, så de kunde inte tro och fatta att Jesus verkligen var... Läs mer

 • torsdag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • fredag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • lördag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • söndag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer