13 januari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska kunna lära oss något om Jesu offer för våra synder, enligt Bibelns undervisning, och försöka ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska bli ett bestående resultat i våra hjärtans innersta så ska vi först be om Guds hjälp genom Den Helige Ande.

”Herre jag ber Dig om hjälp genom Den Helige Ande. Att Han undervisar oss och vägleder oss på Dina vägar, genom ditt ord. Tack att Du hör min enkla bön. Amen.”

När man läser om tabernaklet (2 Mos kap. 25 och 26) – alltså om Israels flyttbara tälthelgedom, där Herrens härlighet uppenbarade sig under Israels barns ökenvandring, så ser man hur Gud hade förordnat, att det inne i tabernaklet skulle finnas vissa saker, och gett Mose en mönsterbild som visade hur allt skulle se ut

- alltså en avbild och en skugga av den himmelska helgedomen (Hebr 8:5 1917).

I det allraheligaste -alltså innanför förlåten som skulle skilja det heliga från det allraheligaste- skulle förbundsarken stå. I den skulle finnas en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets två tavlor. Arken skulle vara täckt av ett gyllene lock som kallades nådastolen, gjutet av guld i ett stycke med två keruber uppe på, som med sina vingar skulle täcka över nådastolen. I det allraheligaste skulle också finnas det gyllene rökelsealtaret.

Varför talar jag nu om detta med tabernaklet? Och vad har det med Jesu offer för våra synder att göra?

MUSIK

Jo, bibeln talar i Hebréerbrevet 9:11 om Jesus Kristus som vår överstepräst, och utan att blod utgjutes så ges ingen förlåtelse. Under Israels barns ökenvandring hade Gud förordnat att översteprästen en gång om året, skulle gå in i det allraheligaste bakom förlåten, och då aldrig utan blod, som han bar fram -för sina- och för folkets oavsiktliga synder.

Så länge förlåten fanns kvar mellan det heliga och det allraheligaste, visade Den Helige Ande på det sättet, att vägen till det allraheligaste ännu inte hade uppenbarats. Det skedde nämligen inte förrän omkring 430 år senare, när Jesus blir korsfäst och dör.

Om Jesu död skriver evangelisten Matteus: ”Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst ”Eli, Eli, lema sabaktani?” Det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” … Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. … När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus, såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: ”Denne var verkligen Guds Son” (Matt 27:45-46, 50-54 – SFB).

MUSIK

Skriften säger att både tabernaklets yttre och dess inre (med avbilderna av de himmelska tingen i) skulle renas genom att bestänkas med bockars och kalvars blod. Men det här med reningarna, säger Skriften, var bara en ”fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning” (Hebr 9:10 – SFB).

Skriftens ordval ”en bättre ordning” för oss tillbaka till Jesus och hans blod på korset, som en gång för alla renar hela mänskligheten från alla deras synder under alla tider - både bakåt och framåt i tiden - intill tidens slut.

Hebréerbrevets författare säger om detta i kapitel 9, vers 23-24 (SFB):

”Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen.”

Ty, Jesus Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull.” Jag fortsätter från vers 26 t.o.m. vers 28:

”…men nu har Han (alltså Jesus) trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon EN gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad EN gång för att bära mångas synder…”

Paulus skriver så här om Jesu offerdöd, i sitt brev till de kristna i Kolosse:

”Han (Jesus) är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen” (Kol 1:18-20 – SFB).

MUSIK

Hur kan det komma sig att Jesu blod behövdes för att skapa frid ”i himlen” och för att ”de himmelska tingen själva” behövde renas?

Ja, det är jag inte säker på, men enligt judisk tro så behövde ju -som jag sagt förut- ”avbilderna” av de himmelska tingen, i tabernaklet, renas med bockars och kalvars blod, en gång om året, enligt Guds anvisningar, samtidigt som blodet bars fram för folkets och översteprästens egna, oavsiktliga, synder.

Men de himmelska tingen själva (alltså i Guds himmel) måste renas med ett bättre offer står det, alltså med Jesu eget blod. Jag vet inte om jag har rätt för mig, men jag tror att DEN EVIGA FÖRSONINGEN MED GUD SJÄLV BEHÖVDE DET. Jag vet inte heller om striderna i himlen, mellan Guds änglar och Djävulens änglar, hade skapat en form av oro som behövde tas bort, för att en fullständig frid skulle kunnas återskapas - men kanske var det så.

Det finns givetvis oerhört mycket i Guds handlande och skapelse som jag inte förstår - och kanske inte heller behöver förstå. Jag ber därför ofta om Den Helige Andes vägledning, så att jag kan förstå det jag ska tala om. Jag vill nämligen gärna lära mig och förstå det jag behöver förstå, både för min egen vandring på trons väg, och för att jag ska kunna tala med dig om det - på ett rätt sätt.

Den dag jag inte vidare upplever Den Helige Andes vägledning, kommer mitt arbete med det här att upphöra, därför att utan vägledning i Andens värld står jag mig fullständigt slätt.

MUSIK

Vad säger Skriften om betydelsen av Jesu död och vår kunskap om det?

Aposteln Paulus skriver så här till de troende i Kolosse:

”Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans (alltså Guds) vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga Honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. … Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom (Jesus) är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen.

Han är begynnelsen, den förtsfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste” (Kol 1:9-10, 13-18 SFB). Vidare, skriver Paulus om oss, hedningar:

”Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden” (Kol 1:21-22 SFB).

Gud har alltså försonat både judarna -sitt egendomsfolk- och oss hedningar med sig själv, genom den lösen som Jesus betalade för oss alla - med sitt blod på korset. Vi är alltså friköpta från syndens slaveri. Det enda som krävs av oss är att vi tar emot den här gåvan av Gud, genom att i vårt hjärta tro och acceptera det som Gud av nåd mot oss lät ske på Jesu kors, när Han offrade sig för Dina och Mina synder.

När vi tagit emot den gåvan, så ska vi också erkänna det, genom att vi -inför vår omgivning, våra medmänniskor och hela andevärlden- bekänner Jesus som ny herre i vårt liv. Det handlar alltså om ett helt avgörande maktskifte på vårt hjärtas tron.

MUSIK

Tyvärr är det inte så att vi automatiskt slutar göra fel, eller begå misstag. Vi är ju fortfarande människor, i högsta grad. Men vi har nu, i och med det maktskifte som jag talade om, fått en förespråkare -en advokat- hos Fadern, som heter Jesus. Han är Människosonen -vår överstepräst- som känner till människornas livssituation. Han sitter på Faderns högra sida i höjden och manar gott för oss, står det.

Om det skriver Hebréerbrevets författare så här: ”Ty vi har INTE en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” (Hebr 4:15-16 - SFB).

Som jag sagt förut så är det mycket som jag inte förstår om det under av Gud som heter ”försoningen från synden.” Jag är ingen teolog med breda och djupa kunskaper av teologisk natur, utan jag är en helt vanlig människa som tror på Gud, barnsligt och enkelt precis som det står skrivet.

Min teologi är mycket enkel och består bara av 4 ord. JESUS DOG FÖR MIG.

Den teologin har räckt för mig, under mitt liv. Den räcker alltså för våra liv här på jorden och den räcker också för det eviga livet innanför pärleporten till Guds himmel.

När du tar emot Jesus i ditt hjärta så räcker den för dig också.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 20 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 12:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten bakom mina tankar, är hämtad från Upp 12:11 och handlar om striden i himlen mellan ärkeängeln Mikael och Satan. Mikael och hans änglar ”övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord” står det. Men... Läs mer

 • tisdag 21 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Mark 15:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Mark 15:31 som handlar om hur Jesus korsfästes och hånas, är bakgrund till den här stunden. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds hjälp och vägledning. ”Gode Gud! Du som ser och vet allt och känner oss... Läs mer

 • onsdag 22 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 3:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Johannes i sin uppen-barelse på ön Patmos skriver till församlingens ängel i Sardes, så är det på diktamen av honom som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Han sa: ”Du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina... Läs mer

 • torsdag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 6:31 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som jag tänkte låta den här stunden vila i, är hämtad från Luk 6:31 som vi ofta kallar ”den gyllene regeln” – alltså att bemöta våra medmänniskor så som vi själva vill bli bemötta. Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer

 • fredag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:13 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från bibelns sista bok har jag hämtat den text som den här stunden ska handla om. ”Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem” står det (Upp 14:13 – SFB). Men innan jag går vidare ska jag be... Läs mer

 • lördag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 9:2 Välkommen till en ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till den här stunden har jag hämtat från evangelisten Lukas 2:a kapitel, som handlar om när Jesus sänder ut sina 12 lärjungar. Han uppmanar dem att predika Guds rike och bota de sjuka. Men innan jag går vidare i den... Läs mer

 • söndag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 14:19 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 14:e kapitel har jag hämtat bibeltexten som är bakgrund till den här andaktsstunden. Den handlar om en ängel i himlen som räckte ut sin skära över jorden och skördade de mogna druvklasarna på jordens vinstock... Läs mer