15 augusti 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår Honom, vår Skapare. Inte ett hår ska krökas utan att Han känner till det. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt och riktigt - både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer till dig och ber om vägledning i Ditt ord, så att jag kan se de sanningar och sammanhang som du vill visa mig. Hjälp mig också, Herre, att med den Helige Andes kraft förmedla budskapet vidare till någon lyssnare som nu väntar på svar från dig. Amen.”

Låt oss nu ta vår Frälsare, Jesus Kristus, i handen och vandra vidare på trons väg.
Gud välsigne dig! Låt ditt hjärta och sinne vara öppet för den enkla undervisningen.

En morgon lyssnade jag till ett väldigt fint radioprogram från Gotland, där några per-soner satt nere vid havet och precis i gryningen upplevde början på en ny dag. Och jag fastnade för ett uttryck från en av deltagarna… bara några få ord, men de orden gjorde min dag och min stund på jorden lite mjukare och gladare. Det blev liksom en ’silverkant’ på min morgon.

En dam sa så här: ”Det känns som om man tävlar med Gud om den här upplevelsen - när dimmorna lättar och ljuset fyller världen…

MUSIK

Vilka underbara ord:  ”När dimmorna lättar och ljuset fyller världen…”
Eftersom mitt sinne ofta är upptaget med vad de här stunderna ska innehålla – med utgångspunkt i budskapet om Guds Frid på jorden – så är det kanske naturligt att jag tänkte på Jesus som världens ljus, det ljus som uppfyller världen och enskilda människohjärtan, OM OCH NÄR HAN FÅR KOMMA IN I DEM.
Jesus, det sanna ljuset som lyser upp själens dunkel. Som en dyster vildmark för-vandlas med gryningens ljus… steg för steg… tills dagen når sin fulla glans.
Jag vet inte om du kan känna den här förvandlingen lika intensivt som jag, men den är lika revolutionerande som skillnaden mellan natt och dag.
Det går inte ögonblickligen, utan tar lite tid… innan mörkret övergår i gryning och ljus.

Det får ta tid… men dimmorna lättar… och ljuset bryter igenom.
Om du som lyssnar nu vill vara med, så bryter ljuset in i din själ också, och Guds Frid som övergår allt mänskligt förstånd, sänker sig sakta över dig och letar sig in i hjärtats innersta skrymslen och vrår.
Det står i bibeln att ”Gud är ljus och att inget mörker finns i Honom” (1 Joh 1:5). Det står också att: ”Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, HAN (Jesus) har kungjort vad Gud är” (Joh 1:18).

MUSIK

Många människor har en viss kunskap om Gud. Kanske ytlig - men ändå. Man vet att Gud, enligt kristen tro, har skapat himmel och jord och allt som finns där, men för den som vill komma i kontakt med Gud och lära känna Honom, är vägen inte så väl känd.
Jesus, Guds Son, är vägen till Gud. Hebréerbrevets författare betonar just det här i inledningen till sitt brev med orden: ”Eftersom denne (alltså Jesus, Guds Son) är hans (dvs Guds) härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han, sedan han hade utfört en rening från synderna, satt sig på Majestätets högra sida i höjden” (Hebr 1:3). Och för den ’reningen från synderna’ betalade Jesus det högsta pris som var möjligt – sitt eget liv och blod, på ett kors utanför Jerusalem, för omkring 2000 år sedan. Jesus sa själv: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (alltså till Gud) utom GENOM MIG” (Joh 14:6). De där orden ”genom mig” betyder  genom tron på mig. För den som vill finna vägen till Gud -som är tron på Jesus- har tron på honom också ett pris, nämli-gen priset av att lämna det egna jaget bakom sig. Jag har ingen särskild kunskap om varför vägen till Gud verkar att vara okänd för så många, men kanske har det flera orsaker. Brist på undervisning om Jesus och vad hans liv och död betyder för mänskligheten -och för den enskilde- är kanske en orsak. En annan anledning kan vara brist på ödmjukhet hos den som söker. I sin undervisning sa Jesus: ”Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som går fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få är de som finner den” (Matt 7:13-14).

MUSIK

Att det är ’få som finner den’ (alltså vägen till livet) beror väl också på att det är få som söker den. Och en av anledningarna till det är det aposteln Paulus stryker under i sitt andra brev till de kristna i Korint:
”Ty de otrognas sinnen har DENNA TIDSÅLDERS GUD (dvs Satan) så förblindat, att de icke ser det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlig-het” (2 Kor 4:4). Sanningen är också att porten är så trång så att det egna JAGET inte kommer igenom. Därför talar Jesus också om kravet på att försaka sig själv: ”Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig var dag; så följe han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv, för min skull, han skall bevara det. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller själv går förlorad? Den som blygs för mig och för mina ord, för honom skall Människosonen (alltså Jesus) blygas, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet” (Luk 9:23-26 – 1917).
Att förneka sig själv innebär ju att man avsäger sig varje förbindelse med sig själv -
alltså att man handlar HELT OSJÄLVISKT och inte längre ’ställer upp’ på det egna jagets krav. Som kristen ska man alltså inte längre acceptera det egna köttets krav eller tillmötesgå det egna jagets intressen eller begär. Om det skriver Paulus i sitt brev till de kristna i Rom så här: ”Låt därför icke synden ha väldet i era dödliga kroppar, så att ni lyder deras begärelser. Och ställ icke era lemmar i syndens tjänst, (till) att vara orättfärdighetsvapen, utan ställ er själva i Guds tjänst, såsom de där från döden har kommit till livet, och era lemmar i Guds tjänst, att vara rättfärdighetsvapen. Ty synden skall icke råda över er, eftersom ni inte står under lagen, utan under nåden (Rom 6:12-14 – 1917).

MUSIK

Ibland hör man människor som felaktigt säger att om man ska följa Jesus och tro på Honom, så är det så många krav som ställs på en och ’måsten’ som ska uppfyllas…
Det underliga i sammanhanget är att den som trots allt ’man inte får’ och ’krav’ som man hört talas om, ändå har bestämt sig för att pröva om det som de kristna talar om verkligen är sanning eller bara bluff och båg, tagit steget i tro på Jesus, och börjat vandra på den vägen, de har plötsligt fått upp ögonen för att allt det där som man ’inte fick göra’ har man NU ingen som helst lust att fortsätta med. Det där livet i sus och dus, med vin och sprit eller knark, omoral och lössläppthet, som enda hopp om glädje inför helgerna, har man totalt tappat allt intresse för.
Hur kan det komma sig då?
Jo, det beror på att hjärtats tomhet, som man tidigare försökte fylla med någonting som stillade oron och ångesten, och hjälpte till att fly lite grann från verkligheten, det BEHOVET FINNS INTE LÄNGRE eftersom oron förbytts i frid, harmoni och en för-tröstan på Guds hjälp - varje dag. Jesus sa: ”Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er; icke ger jag er den såsom världen ger. Era hjärtan vare icke oroliga eller försagda” (Joh 14:27).
Det egna hjärtats och sinnets ofrid och disharmoni har, genom tron på Jesus, bytts ut mot JESU FRID ! Det är anledningen till den inre förändringen, som är så genomgri-pande för en människa att Jesus jämför den med att BLI FÖDD PÅ NYTT. ”Johannes kom och lärde er rättfärdighetens väg…” sa Jesus (Matt 21:32) - alltså dopets väg till omvändelse och frälsning - eftersom Jesus vid det tillfället ännu inte, med sin offer-död och försonargärning, hade öppnat den nya frälsningsvägen genom tron - till Gud.
I sitt samtal med Nikodemus, en av judarnas rådsherrar, undervisade Jesus honom och sa: ”Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke blir född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike” (Joh 3:5 – 1917).

MUSIK

För mig är det lite oklart vad Jesus menar, med orden ”född av vatten” eftersom dop-et i vatten, såvitt jag förstår, ännu inte hade instiftats. Antingen betyder orden ”född av vatten” någonting annat än dopet, eller också talar Jesus om det som skulle komma senare. Efter sin uppståndelse från de döda sa Jesus nämligen till sina lärjungar: ”Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst; men den som icke tror, han skall bli fördömd” (Mark 16:16 – 1917).
Paulus talar i Romarbrevet om att judarna saknar insikt, eftersom de vill bli rättfärdiga genom laggärningar och inte genom tron på Jesus deras Messias och Frälsare, fastän evangeliet har blivit predikat för dem. Han förtydligar frälsningens väg så här: ”Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bli frälsta. Ty det vittnesbördet ger jag dem, att de nitälskar för Gud. Dock gör de detta icke med rätt insikt. De förstår nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad en sin egen rättfärdighet och har icke gett sig under rättfärdigheten från Gud. Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror. /…/ Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst” (Rom 10:1-4, 9-10 -1917).

Dagens minnesord: I det (Ordet) var liv, och livet var människornas ljus” (Joh 1:4)

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer