11 december 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här sammanhanget, som alltid har en kristen grundton, ska idag handla om de frestelser som vi människor ställs inför av vår åklagare och fiende, djävulen.

För att allt ska bli rätt sagt och uttryckt ska jag börja med att be om Guds ledning genom Den Helige Ande, min Hjälpare, som alltid vägleder mig på rätt sätt.

”Herre, jag kommer inför ditt ansikte, med ett förkrossat hjärta och två tomma händer. Du vet att jag behöver din hjälp i varje ögonblick, om det jag tänker och säger ska få något bestående värde – både för mig själv och för den som lyssnar. Helige Ande jag ber intensivt om din vägledning i allt. Hjälp mig att göra det som är rätt i dina ögon och ständigt vara i din vilja. Amen!”

Som utgångspunkt för det jag tänker säga har jag slagit upp Lukas evangelium och det 4:e kapitlet, som handlar om hur Jesus frestades i öknen. Så här står det, och jag läser ur den Svenska Folkbibeln, från vers 1, i Lukas 4:e kapitel:

MUSIK

”Uppfylld av den Helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig.”

DÅ sade djävulen till honom (vers 3): ”Är Du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.”

Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade (vers 5): ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara Ditt, om Du tillber mig.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, Din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

Sedan förde djävulen Honom till Jerusalem och ställde Honom på tempelmurens utsprång och sade till Honom (vers 9): ”Är Du Guds Son, så kasta Dig ner härifrån! Det står skrivet: Han skall befalla sina änglar att skydda Dig, och de skall bära Dig på händerna, så att Du inte stöter Din fot mot någon sten.” Jesus svarade honom: ”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren Din Gud.” När djävulen hade frestat Honom på alla sätt, lämnade han Honom för en tid.

Det är 3 saker i den här texten som jag särskilt vill lägga märke till.

1) För det första. Djävulen började inte fresta Jesus förrän han hade varit utan mat i 40 dagar, då han var hungrig. Jag vet inte om du har lagt märke till det, men så är det alltid. När vi är som mest utsatta och känsliga – av trötthet, hunger eller på annat sätt det är DÅ djävulen hoppar på oss och frestar oss för att få oss på fall. Det är ju inte rättvist – eller hur? Men vem har sagt att djävulen nånsin har gjort det som är rätt eller rättvist? Gjorde han det mot Adam och Eva? Nej!

Tvärtom. Han gjorde allt för att förvränga och ifrågasätta det som Gud hade sagt.

MUSIK

2) För det andra. Djävulen försökte 2 gånger blåsa under möjligheten att få Jesus ur balans, genom att ifrågasätta hans gudomliga ursprung och tillhörighet, när han sa (första gången): ”Är Du Guds Son…så befall att den här stenen blir bröd.” Eller (andra gången): ”Är Du Guds Son, så kasta Dig ner härifrån!” Men Jesus föll inte för frestelsen att markera sin jämlikhet med Gud, utan behöll sin ödmjukhet.

När aposteln Paulus skriver sitt brev till de kristna i Filippi, så manar han dem till ödmjukhet efter Kristi föredöme med följande ord. (Jag läser ur 1917 års bibelöversättning, Filipperbrevet 2, verserna 5-7): ”Varen så till sinnes, som Kristus Jesus var, Han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det Han antog tjänare-skepnad, när Han kom i människogestalt. Så befanns Han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill dlden, ja, intill döden på korset” (Fil 2:5-7 1917).

3) För det tredje. När djävulen hade frestat Jesus ”på alla sätt” så lämnade han Honom för en tid. ”Intill läglig tid” står det i den gamla översättningen.

Jag vet inte, men det är väl högst troligt att Jesus blev frestad på många andra sätt också, under alla de 40 dagarna i öknen, som föregick de frestelser som jag nu läst om. Min erfarenhet är i alla fall att djävulen sannerligen inte ger upp så lätt, utan gör sitt yttersta för att vi ska trampa snett på det ena eller på det andra sättet, och komma bort ifrån Guds vägar.

MUSIK

På sista tiden har jag börjat ana, alltså mer ana än förstå, att den andliga striden ofta förs på en nivå som ligger precis i utkanten av mitt medvetande. Det betyder att jag inte själv inser varken att eller hur, jag är attackerad, förrän Guds Ande visar det för mig. Det för i sin tur med sig, att jag inte är så vaken, rustad och beredd på försvar som jag borde vara. --- Hur var det nu? Det står ju skrivet om Guds vapenrustning?

Aposteln Paulus skriver så här till de troende i Efesus: ”Till sist, bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds Ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga” (Ef 6:10-18 SFB).

Min vän! Kampen om din och min själs eviga salighet, är mycket listigt planerad av ondskans makter. Den förs dessutom på en medvetandenivå långt över vad vi kan uppfatta med våra mänskliga sinnen, och av en ond intelligens, så överlägsen vår egen, att vi aldrig förmår fatta den. Det enda vi själva kan göra är därför att ta på oss hela Guds vapenrustning varje dag. Om vi ska vinna seger, måste vi kämpa i den Helige Andes kraft, tills vår tid är slut. Vi måste ständigt bedja, stå på Guds Ord i namnet Jesus, och åberopa beskydd av Jesu blod. SÅ allvarligt är det, min vän!

MUSIK

Vi kommer nog aldrig att kunna förstå den andliga striden som ständigt pågår mellan ondskans makter och Guds änglahärar, både i himlarymderna och i våra egna hjärtan. Den striden har nu hållit på i omkring 2000 år, alltsedan det ögonblick när Jesus gav upp andan och dog på sitt kors utanför Jerusalem – oskyldigt korsfäst.

Då blev det nämligen ett maktskifte. Döden och dödsriket besegrades och blev av med sina nycklar, när Jesus tog hand om dem. Satans makt bröts och Jesus tog för evigt över det andliga kommandot. Finalkampen är visserligen inte avslutad än, men Djävulens tid håller på att rinna ut, och han är väl medveten om det. Det är därför som attackerna ökar och Djävulen försöker att, på alla sätt, lura så många människor som möjligt, så länge han kan.

Hur lurar han oss?

Ja, det kan ske på så många olika sätt, så det går väl knappt att räkna upp.

Ett sätt är att han hela tiden försöker få dig att tvivla på budskapet, om en sann Gud.

Skulle det där med en enda Gud kunna va riktigt, säger han? Det där pratet är ju fullständigt obegripligt och nonsens för en sunt tänkande människa i vår moderna tid.

Med vetenskapens alla bevis, för skapelsens ursprung och arternas uppkomst osv. säger det ju sig själv att det måste va fel att tro på en Gud som skapat allting – eller hur? Hur kan man va så korkad?

Och det där med Jesus som skulle ha dött för dina synder… Det är ju bara trams!

Det begriper ju varenda människa – eller hur?

MUSIK

För det första har ju DU inte syndat…Andra kanske – men inte DU!

Du gör ju alltid så gott du kan och förstår, eller hur? Du betalar dina skatter – även om du kanske tycker att de är höga… Du slår varken din fru eller dina barn…

Du är överhuvudtaget en hygglig samhällsmedborgare, ärlig och hederlig… eller hur?

Så det där med kristen tro på syndernas förlåtelse och ett evigt liv, det kan ju DU som redan är ordentlig, lämna till de där som inte begriper bättre.

Och pratet om att Jesus ska komma tillbaka en dag och hämta alla dem som tror på Honom, hem till sig… Det förstår du väl att allt det där måste va lögn… Det har ju aldrig inträffat, trots att de där kristna har talat om det i 2000 år.

Allt mänskligt tänkande och all erfarenhet talar ju EMOT nåt sånt – eller hur? Nej, du kan lugnt sova vidare…Den information som IT-samhället låter oss få del av leder ju givetvis till mer och mer kunskap om ”Big Bang” och hela processen intill idag. Och det räcker ju för dig också – eller hur? Jovisst! Ta en kaka till. Det ordnar sig nog till sist. Var och en blir ju salig på sin tro. Det sa ju redan de gamla, så det är säkert rätt.

Ja, så kan det kanske låta när han, Lögnaren från begynnelsen, kommer igång.

Hans högsta önskan är ju bara att du ska börja tvivla och tveka i ditt hjärtas innersta…Helst lägga det kristna budskapet åt sidan… och inte bry dig och oroa dig.

Hör du inte hur ihåligt det låter? Så fullt av motsägelser och otro? Utan tillstymmelse till tröst och inre harmoni för ett oroligt hjärta, som bara söker frid och ro.

Varför är det så här då, undrar du kanske? Jo, det är därför att Satan är Guds fiende och Satan vill dra så många människor som möjligt med sig i fördärvet.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är vår tillflykt och vår starkhet.,. (Ps 46:2 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få ha en stund tillsamman som ger dig Guds frid och ro i ditt sinne och ger dig en hjärtats balsam for de sår, som du kanske har djupt inne i ditt innersta.... Läs mer

 • tisdag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig (1 Kor 4:2 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En rofylld stund hoppas jag att vi ska få tillsammans... med ett djupt allvar bakom, som alltid. Jag vill tala positivt och hoppfullt med dig, om vardag och... Läs mer

 • onsdag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt folket hora allt om detta nya liv (Apg 5:20 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn stund tillsammans du och jag. Som du vet har de här programmen en klar evangelisk grundton, som innebär att evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son,... Läs mer

 • torsdag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja (Ps 25:12 - 1917). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi som vanligt ska få en lugn och rofylld stund tillsammans. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om hjälp och... Läs mer

 • fredag 27 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du... Läs mer

 • lördag 28 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om det vittnar också deras samvete och deras tankarÄ (Rom 2:15 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under några dagars ledighet läste jag vid ett tillfälle en bok av Robert Schuller som heter "Livet är inte rättvist - men Gud är god." Boken handlar om Guds godhet mitt... Läs mer

 • söndag 29 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric. Jag hoppas att vi ska få en stund tillsammans som du sent ska glömma.Vi tre...!!!??? Javisst! Du och jag och Jesus. Det står ju så i bibeln...att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, säger Jesus. Och du och jag är... Läs mer