22 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet”
(2 Kor 12:9 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver till sin andlige son, Timoteus, att han ska vara ståndaktig och trogen i sin tjänst.
Så här står det:
”Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra. Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom” (2 Tim 2:1-4 – SFB). Om vi är i Kristus, genom vår tro på honom, så kommer hans nåd att vara i och omkring oss. Vi kommer då att vara helt inneslutna i hans nåd - om vi låter honom innesluta oss. För varje steg i livet och i tjänsten för Gud, behöver vi Guds frid, Guds nåd och Guds kraft. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att Du vill lyssna på mina böner och bryr Dig om att hjälpa mig dag för dag. Du vet att jag alltid behöver Din vägledning i bibelordet så att jag kan förstå det och ta det till mig, för att sedan kunna förmedla det till mina lyss-nare i min tur. Hjälp mig, Herre, att bära fram Ditt ord rent och fritt från alla egna fun-deringar, så att den Helige Andes kraft kan leda ordet fram till välsignelse hos någon lyssnare som i dag öppnar sitt hjärta för Dig. Amen.”

MUSIK

Vad var det Paulus fick för svar från Herren Gud, när han tre gånger bad om hjälp mot Satans ängel, som slog honom i ansiktet för att han inte skulle berömma sig av sina uppenbarelser?
Jo, Gud svarade och sade: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet” (2 Kor 12:9 – SFB). Guds kraft framträder ju starkast mot vår svaghet. När Paulus fick detta klart för sig, började han i stället att berömma sig av sin svaghet. Guds nåd är oändlig, så du behöver aldrig vara rädd för att det ska bli någon brist på nåd.
Alla behöver vi Guds Nåd.
Lär av mig, sa Paulus till Timoteus, så blir du välsignad. Men det finns ett villkor. Du måste vara ärlig och hängiven Gud, för att få hjälp av hans kraft.

Så här står det skrivet: ”Herrens ögon överfara hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom” (2 Krön 16:9 – 1917).

Den som vill vara en Guds tjänare och kanal för hans välsignelser, måste också bära sitt lidande och vara en soldat i Guds armé. Därför att det är en strid det gäller - en andlig strid, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Den ’uniform’ som Gud ger alla sina soldater, ger dem en viss auktoritet, men också ett skydd. Du kan inte ha dina egna kläder i den striden. De duger inte, utan du måste bära frälsningens hela vapenrustning, för att kunna kämpa och bli en övervinnare, med uppgiften att rädda människor för Gud - till Hans himmel.

MUSIK

I sitt brev till Timoteus skriver Paulus: 
”Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna” (2 Tim 2:4-5; SFB). Guds regelsystem är exakt och Djävulen har ingen makt som inte har blivit honom given.
Om soldater i en strid ska ha någon chans att vinna slaget mot fienden, enligt reglerna, så måste de ha mycket mat och ordentliga vapen, annars klarar de inte av de oerhörda påfrestningarna. På samma sätt är det i den andliga striden, mot de onda andliga furstarna och väldigheterna i himlarymderna. (Ef  6:12). Men Gud har satt vår Frälsare, Jesus Kristus, ÖVER alla dessa makter och genom Guds försam-ling har också makterna fått veta vad som gäller för dem (Ef 1:21; 3:10 – 1917).

I Jesus och till honom har allt blivit skapat och han är huvudet för ”ALLA andevärld-ens  furstar och väldigheter” och han har avväpnat dem allesamman.
(Kol 1:16; 2:10, 15 – 1917). Utan den andliga näring och kraft, som Guds Ord ger varje hängiven soldat, så står han sig absolut slätt. Det var ju till och med på det sättet Guds egen Son, Jesus Kristus, klarade av Satans frestelser och besegrade honom. ”Det står skrivet” sa Jesus, och vann seger. (Luk 4:4, 8, 12 – 1917).
Till och med Satan själv citerade ju det som stod skrivet om Jesus och sa:
”Han (dvs Gud) skall ge sina änglar befallning om dig (Jesus) att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten’” (Ps 91:11-12 – SFB). ”Jesus sade till honom: Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud” (5 Mos 6:16; Matt 4:7 – SFB).

MUSIK

Vad var det alltså för vapen som både Satan och Jesus använde sig av - mot varandra? Jo, det var ”Andens svärd som är Guds ord” (Ef 6:17 – 1917).
Alltså ska du inte bli förvånad om till och med Djävulen själv börjar citera Guds Ord för dig eller förskapa sig till en ljusets ängel. (2 Kor 11:14 – 1917). Jag är säker på att Djävulen kan hela bibeln utantill, intill dess minsta prick. Han kan också sätta ihop texter för att få dem att likna Guds sanning, även om det verkliga syftet bara är att leda dig och ditt sätt att tänka på villospår.
Djävulen försöker alltid att härma Gud, för det är hans enda sätt att förvilla oss människor och få oss till att börja tveka och tro… att det inte är så farligt… och att det säkert kommer ut något jättebra efteråt... fast vi inte kan förstå det – nu.
Så var det ju med Adam och Eva, de första människorna som Gud hade skapat.
De började tveka och fundera, och vad hände? Jo, de föll i Satans gillrade fälla, och det fick till följd att miljarder människor drabbades av de konsekvenser som följer på synd - nämligen död och evig skilsmässa från Gud.
Både kristna och icke-kristna har all anledning att ta sig i akt och vara vaksamma för alla möjliga och omöjliga angrepp. Inte på sina fysiska kroppar, men på sina sinnen, för det är där de onda makterna arbetar. Kanske med bilder, färger, musik, sånger eller på annat sätt. De använder alltid det sätt som just du är känsligast för. Då går det ju snabbare att få dig på fall, och då kan de kanske hinna kasta sig över flera människor på samma tid. Deras mål är bara att få så många människor som möjligt att falla och sluta tro på Gud och på Jesus Kristus.

MUSIK

Kanske är det svårt att föreställa sig den ständigt pågående andliga striden mellan det onda och det goda, men oavsett hur vi människor föreställer oss det, så är det ändå faktiskt så. Om du INTE VILL TRO så är det ju naturligtvis din ensak. Men det visar i så fall bara att du redan är överlistad av djävulen och hans anhang. Det är nämligen bara han som försöker få dig att tro att allt det där med Jesus Kristus, hans korsdöd för människornas synder osv är rena rama dårskapen, och ingenting att bry sig om...
Javisst, Guds visdom kan för den människa som INTE VILL TRO se ut som dårskap, men den är sann ! Att det är Guds dårskap säger ju bibeln helt öppet och ärligt. Men det beror bara på att människorna inte vill ta till sig Guds visdom.
Därför låter Gud den dårskap om Kristi kors predikas, som frälser dem som tror, trots att de inte förstår varken Gud eller Hans visdom. (1 Kor 1:18-21 – 1917). För sin tro på Jesus får de sina synder förlåtna och ett evigt liv i Guds gemenskap. Välj själv min vän! Men välj rätt! Djävulens lögner eller Guds visdom!

Väljer du djävulens lögner så hamnar du enligt bibelordet i helvetet – det pinorum (Luk 16:28 – SFB) som egentligen bara är berett för djävulen och hans anhang av änglar och demoner. Men kan djävulen lura dit ett antal miljarder människor också, så behöver han ju inte pinas där ensam.
Väljer du i stället att tro på Guds visdom så väntar dig en ljus framtid, fylld av glädje och frid, i Guds himmel.

Jag vet inte mer än du om alla detaljerna, men den kristna tron bygger ju på Jesus Kristus och den försoning med Gud som han utverkade genom blodet på sitt kors.
Och det är väl fortfarande KRISTEN TRO vi talar om – eller hur? Vill du tro på något annat så får du givetvis göra det för mig, men då har vi kommit bort från Kristen Tro.

MUSIK

Vi ber:
”Gode Gud! Du vet att jag har försökt förklara den kristna tron för mina lyssnare. Själv kan jag inte göra mer än att lyfta fram Ditt frälsningsbudskap i bibelns evange-lium -det glada budskapet- om förlåtelse för synd i namnet Jesus och frälsning (eller räddning) undan den kommande domskatastrofen för dem som INTE VILL TRO.
Jag vet att Ditt budskap om förlåtelse har en andlig karaktär, som gör att det inte får ingång hos någon som inte vill eller vågar lyssna - och pröva det. Men för den som vill lyssna och ta emot det, pröva sanningshalten i det och beslutar sig för att LÅTA evangeliet självt visa om det är GUDS KRAFT - som bibeln deklarerar - kommer resultatet att bli lika omvälvande som om man blir född på nytt.
Herre Jesus! Du vet att jag själv är övertygad om den absoluta sanningshalten i det kristna kärleksbudskapet. Därför överlämnar jag nu ’budskaps-stafetten’ till dig och den Helige Ande, som ensam har kraft att leda tillväxten av sanningens ord i hjärtats innersta - hos någon lyssnare som längtar efter DIN vägledning i sitt liv. Amen.”

Dagens minnesord: ”Ingen som tror på honom (Jesus) skall stå där med skam” (Jes 28:16; Rom 10:11 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar. Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så... Läs mer

 • tisdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT). För att... Läs mer

 • onsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • torsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • fredag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • lördag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • söndag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer