9 december 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Idag ska jag tala om Jesus och det tillfälle när han botade en blind man.

Men för att allt ska bli rätt och riktigt från början till slut, så ska jag börja med att be om Guds Andes vägledning och kontroll av allt jag ska tänka och säga.

”Gode Gud, jag kommer inför dig med tacksamhet för att jag får tillträde i namnet Jesus och i hans rättfärdighet. Jag ber om att Din Helige Ande ska få vara hos mig och vägleda mig, med förmaningens, tröstens och barmhärtighetens ord, när jag nu ska tala om den hjälp som du ensam kan ge oss människor, dels i djupet av våra hjärtan, och dels till våra fysiska kroppar. AMEN!”

Evangelisten Markus skriver i sitt 8:e kapitel från vers 22 om det tillfälle när Jesus kom till Betsaida och man bad honom att röra vid en blind man.

”Då tog Jesus den blinde vid handen” står det ”och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade: ”Ser du något?” Han spärrade upp ögonen och sa: ”Jag ser människorna gå omkring, och de ser ut som träd.” Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart” (Mark 8:22-25 SFB).

MUSIK

Min stillsamma undran är nu varför Jesus behövde först spotta på mannens ögon och sedan lägga händerna på mannen 2 gånger för att den blinde skulle få sin fulla syn.

Bibeltexten ger heller ingen närmare förklaring till vad den blinde mannen led av, eller vad som hade orsakat hans blindhet. Han kan ju ha varit blind från födseln, eller ha blivit skadad på något sätt, eller blivit blind genom någon sjukdom. Jag vet inte vilket det var och Markusevangeliet konstaterar bara att mannen var blind.

När jag i det här sammanhanget har försökt lära mig lite om blindhet, har jag sett att det bland många av ögats olika tänkbara sjukdomar, också finns något som man kallar ”den egyptiska ögonsjukan” som är en inflammation av bindehinnan, som i sin tur kan övergå till hornhinnan och orsaka blindhet. Den här inflammationen är ett svårt plågoris särskilt i de orientaliska länderna. Sulfapreparaten idag kan hjälpa, men de dåliga hygieniska förhållandena är ett problem i sammanhanget.

Om den blinde mannen var i medelåldern, vilket vi inte vet, så fanns det kanske en annan anledning till hans blindhet. Jag har lärt mig att det kan bli en förändring av den del av ögats bindehinna som inte ständigt täcks av ögonlocket. Det är vanligt t ex hos ökenfolk, som lever i torr och varm luft, och man anser att det kan vara en skyddsreaktion mot uttorkning.

Jag kan för övrigt inte mycket om ögonsjukdomar och sånt, men det kan möjligen vara så att Jesus spottade på mannens ögon, helt enkelt för att de var för torra och först behövde bli fuktiga, för att han sedan i ett andra steg, skulle kunna bota mannen från hans blindhet. Kanske finns det andra förklaringar – men jag känner inte till det.

MUSIK

Det här att sjukdomar botas i flera steg, är ju i och för sig inget ovanligt, men i min enkla tankegång fanns det liksom inte utrymme för en ’flerstegsoperation’ av Jesus.

När jag funderade vidare över det, och bad om vägledning, kom det till mig att när Gud själv skapade himlen och jorden, så gjorde Han det i flera steg.

Kanske kunde Gud, om Han velat, ha knäppt lite med fingrarna, så hade allt stått där fixt och färdigt med en gång – jag vet inte. Men det gjorde Han inte. Inte enligt Bibelns skapelseberättelse i alla fall.

Kanske var det för att Gud först behövde ljuset. Alltså skapade han ljuset först – och skilde det från mörkret. Sedan behövde Gud ett valv, som skilde vatten från vatten, står det (1 Mos 1:6-7 SFB). Vattnet ovanför valvet kallade han himmel och vattnet under valvet kallade han hav, och det torra som blev synligt när han samlade allt vatten på en enda plats, kallade han land.

Först då -i rätt ordning- var det dags för jorden att frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd efter sina olika slag. Sedan skapade Gud solen och månen till att lysa över jorden och dela in tiden i natt och dag. Han skapade också stjärnorna.

Nu var det -enligt skapelseberättelsen- dags för alla levande varelser som rör sig i vattnet att komma till, och alla bevingade fåglar efter deras slag. På 5:e dagen skapade Gud alla levande varelser på jorden, efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och vilda djur.

Dag 6, den sista dagen i skapelsen, var det så dags för Gud att skapa människan till sin avbild, till att råda över allt det som Han tidigare hade skapat. Till man och kvinna - till sin egen avbild - skapade Gud människorna. Och ”Gud såg på allt som Han hade gjort, och se, det var mycket gott” står det. Sedan, på 7:e dagen vilade sig Gud från hela sitt skapelseverk. (1 Mos 1:3-31 SFB).

MUSIK

Alltså skapades alltsammans av Gud, steg för steg, enligt den lagbundenhet - som vi kallar ”naturlagar” - och i den ordningsföljd som var rätt och riktig efter de beslut som Gud fattat inom sig själv. Jag har fått upp ögonen lite grann för hur ordnings-sam och exakt Gud är i allt sitt handlande. Att Gud är Allsmäktig som Skapare kan vi själva se i naturen, som varje vår väcks till nytt liv… Att Gud också är nådig och kärleksfull som vår Frälsare, vet vi av att Han först älskat oss och sänt Sin Egen Son, Jesus Kristus, för att dö för vår synd och skuld. Det var Guds väg, för att vi, genom en personlig tro på Jesus och på det som Han har gjort för oss, skulle kunna bli räddade från den domskatastrof som en dag kommer att gå över världen.

Bibelns ord om ”vredesdomen” är ingenting som jag försöker hota med, utan en exakt förutsägelse om vad som kommer att ske, lika säkert som att syndafloden på sin tid, i Noas dagar, kom och utrotade hela mänskligheten utom Noa och hans familj på tillsammans 8 personer. Människorna på Noas tid ”visste om intet” står det. Ändå höll Noa på i 120 år med att bygga på arken. Men människorna skämtade med Noa som de tyckte var så ”okunnig” så han byggde en ark uppe på torra land, långt ifrån vattnet - som man ju antog att arken skulle flyta på - när den blev färdig.

Men ack vad de bedrog sig! Det enda som man visste av erfarenhet, var ju att båtar byggde man, naturligtvis, så nära vattnet som möjligt för att slippa släpa dem nån längre sträcka vid sjösättningen.

MUSIK

Det stora arbetet med att bygga båtar och sedan sätta dem i sjön, det kände man till sedan tidigare. Därför visste man att det gällde för båten att komma till vattnet, och inte tvärtom. Men, nu var det så, att just den här ”sjösättningen” av arken, som Noa stod inför, den hade Gud planerat, och då ska man akta sig väldigt noga för att utgå från vad man tidigare känner till - av mänsklig erfarenhet. Den här gången kom nämligen vattnet till båten!!! Otroligt, javisst, men så är det när vår Gud är med i bilden. Då sker det som vi kallar för ”under”. Varför det då? Jo, därför att vår Gud är undrens Gud. Ta fram din Bibel och läs innantill om alla under som Gud har gjort under årtusendenas lopp. Problemet för oss människor är att vi saknar tidsmässig överblick, eftersom våra liv är så förhållandevis korta. Därför har vi så svårt att ta till oss kunskap, både om det som skett för länge sedan, och förutsägelser om det som ska komma i framtiden. Vi lever i nuet, på ett mycket kortsiktigt sätt, och bryr oss för det mesta bara om det som är aktuellt för dagen.

En annan sak som jag funderat över är detta med att ”Gud är Ande” enligt Skriftens ord. Profeten Jesaja säger i det 40:e kapitlets 13:e vers: ”Vem har utforskat Herrens Ande, och vem kan ge Honom råd och undervisa Honom?” (Jes 40:13 SFB).

Anden kan alltså inte utrannsakas. Varken Gamla eller Nya Testamentet försöker heller att beskriva Anden i Hans gudomliga väsen. Därför avstår jag också.

Men en sak har jag i alla fall lärt mig, och det är att även om inte Guds Ande kan förstås till sitt innersta väsen av en människa som jag, så kan Andens VERKNINGAR förstås och upplevas. Precis som att du och jag INTE kan se vinden, men kan både se, förstå och uppleva vindens verkningar.

MUSIK

Mitt förstånd är begränsat och därför förstår jag inte vad ANDE är. Som en helt vanlig människa, precis som du, så är min begreppsapparat i första hand begränsad till det som är fysiskt möjligt att upptäcka, känna och förnimma, genom de sinnen som Gud försett dig och mig med. Det betyder alltså att i min enkla föreställningsvärld, är det rätt så svårt att komma förbi det som är fysiskt begripligt och fattbart.

Men visst finns det sånt som jag inte förstår, på ett fysiskt sätt så att säga, men som ändå är högst ”verkligt” och påtagligt för mig. Ett sånt exempel är mitt samvete, som mycket väl vet med sig, när jag gjort nåt fel eller nåt dumt - vilket tyvärr händer.

Upplevelsen av synd och skuld är annat sånt, som jag inte heller kan ta på fysiskt, men som ändå finns där, i mitt innersta. Inte bara ”känslan” av skuld, utan SKULD i en så verklig form, att den kan lyftas av och tas bort av Honom, Jesus, som ser in i hjärtats alla skrymslen, så att mitt hjärtas inre får frid, glädje och harmoni.

Kärlek, barmhärtighet, ödmjukhet och frälsning är annat som jag inte heller kan ta på, men som jag kan uppleva verkningarna av. Att nån bryr sig om mig personligen, och till och med älskar mig, är ju fantastiskt. Att nån dessutom visar mig barmhärtighet och överser med mina felsteg är otroligt. Att denne någon dessutom är så ödmjuk att han inte kräver nån som helst motprestation, är ännu större. Men störst av allt är väl ändå att det finns EN som förutom allt det jag nu har sagt, också har både tiden och evigheten i sin hand, och som har gjort det angeläget FÖR SIG att rädda dig och mig och alla människor. Hans gåva till oss är ett evigt liv – om vi bara vill ta emot GÅVAN genom att tro på att det Han säger är sant. Hans namn är JESUS. Han är Guds Son. Tro på Honom!

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer