14 december 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med inför bibelordet och under en stund av lugn och ro begrunda vad Gud vill säga till oss, så att vi kan ta ett steg till på den kristna trons väg. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt, så vill jag först börja med att be om Guds vägledning.

”Gode Gud, jag kommer inför Dig, med en stor förundran över Din Andes närhet.

Jag vet att Du vill hjälpa mig att rätt utforska Ditt ord och ge mig det mått av förstånd och vishet som Du vet att jag behöver för att kunna tala ut det som är rätt. Amen.”

Det finns många bibeltexter som jag funderat över och som jag inte förstår. Kanske kommer det en dag när den Helige Ande vill undervisa mig, öppna mina ögon och lära mig att rätt förstå det jag läser, så att jag ser den undervisning som ligger bakom.

Lukas evangelium kapitel 21 är ett sådant bibelsammanhang och Jesus talar där bl a om tecken på sin andra tillkommelse.

Jag börjar läsa från vers 25:

”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” (Luk 21:25-28 SFB)

MUSIK

Jag läser vidare, Jesu ord, från Lukas 21, nu från vers 29: Han gav dem också en liknelse. ”Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer (alltså tecknen i solen, månen och stjärnorna) vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen” (Luk 21:29-36 SFB).

Vad betyder textorden att ”den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden”? Jag tror det betyder att om vi låter vår tankevärld domineras av oro för våra dagliga bekymmer - om mat, kläder husrum och annat sådant, då är vi så upptagna av det, så att vi inte är vakna och beredda i våra hjärtan. Jesus kommer då helt överraskande för oss, och Hans ankomst blir inte en stor glädje, utan en stor förskräckelse för oss ”ty himlens krafter skall skakas” står det. Därför ska vi vaka och be om kraft att kunna fly undan det som ska komma.

MUSIK

”Men när detta börjar ske, sa Jesus (alltså att tecken visar sig i solen, månen och stjärnorna) så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

”Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.”

1) Parallellt med Jesu ord i Lukasevangeliet säger Paulus i sitt brev till församlingen i Tessalonika: ”Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan” (1 Tess 5:1-3 SFB).

2) Som ytterligare ett parallellställe skriver aposteln Petrus i sitt 2:a brev: ”Men Herrens dag skall komma som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter Hans löfte” (2 Pet 3:10-13 SFB).

3) En sista parallell är bibelsammanhanget från Johannes Uppenbarelse och brevet till församlingen i Sardes, där Jesus säger: ”Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och Hans änglar” (Upp 3:3-5 SFB). Att vara ”värdig”, talar Jesus också om i Lukas 20:35 där Han säger: ”De som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda…” (SFB). Som jag förstår det är vi människor aldrig ”värdiga” i oss själva, men i Jesu rättfärdighet kan vi vara det.

MUSIK

Hur påverkas du i ditt innersta när jag citerar de här bibelsammanhangen för dig?

Ser du med glädje fram emot ”den dagen” då Jesus kommer tillbaka och hämtar dig hem till sig – eller blir du osäker och undrande? Börjar du fundera över hur Ditt eget liv och leverne kan komma att bedömas vid en opartisk granskning? Kommer Du att ”anses värdig” att bli klädd i vita kläder, som de Jesus talade om?

Det enda jag kan tillägga av värde det är, att om ditt eget samvete dömer dig själv som ovärdig, så är Gud större än ditt samvete. Gud är Högsta Domstolen, och dömer alltid rättvist, oavsett vad du själv tycker eller anser. Allting som människorna sagt och gjort, gott eller ont, under sin livstid, ska komma fram på domens dag, står det. Men för den som är försonad med Gud, genom tron på Jesus, är allt det gamla för alltid förlåtet och glömt. I de himmelska minnesböckerna finns då, såvitt jag förstår, inga anklagelser och ingen fördömelse kvar mot Dig. Om Du under ditt jordeliv har tagit emot Jesus i Ditt hjärta genom tron på Hans uppståndelse och bekänt Honom som Din personlige Herre inför dina medmänniskor, så kommer Han också att kännas vid Dig inför sin Fader och Hans änglar, och Du kommer att få höra de underbara och välkomnande orden: ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34 SFB).

MUSIK

Ja, det här är mycket rannsakande sammanhang, som vi allesammans ska ta till oss, tänka över ordentligt - och ändra på - innan det är försent. Vi måste alla akta oss noga från att bli så dominerade i vårt tankeliv av de vardagliga omsorgerna, att vi glömmer bort det eviga livets förutsättningar, som är mycket viktigare än allt annat. När Jesus kommer tillbaka igen då är det försent. Hur har du och jag handlat mot ”dessa mina minsta bröder” som Jesus talar om i Matteus kapitel 25, och vers 35?

Har vi gett dem att äta när de var hungriga? Gav vi dem att dricka när de var törstiga? Tog vi emot dem som var främlingar? Klädde vi dem som var nakna? Besökte vi dem som var sjuka? Gick vi till dem som satt i fängelse?

Var och en får själv bedöma sitt liv. Jag dömer ingen. Jag försöker bara, med ledning av Guds Ord i bibeln, att tala om för dig vad som kommer att hända, när den dagen -Herrens dag- kommer.

Det enda vi kan göra, både du och jag, är att gå inför Gud, be om nåd och rening i Jesu blod och vandra vidare, i Hans fotspår, så länge dagen varar. Vi får be med kung David, i psalm 139, vers 23:: ”Utrannsaka mig Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen” (Ps 139:23-24 SFB).

MUSIK

Hos profeten Jesaja kan vi läsa: ”Kom, låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull” (Jes 1:18 SFB). Det är Guds löfte till oss människor, och ingenting som jag har funderat ut för att du ska känna dig sämre eller bättre till mods. Johannes skriver i sitt 1:a brev, kapitel 1 och vers 7: ”Om vi vandrar i ljuset, liksom Han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, Hans Sons, blod renar oss från all synd.” Och vers 9: ”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9 SFB).

Både ordet ”förlåter” och ”renar” betyder, enligt mitt sätt att förstå texten, att det är nånting som sker utan uppehåll – alltså en pågående förlåtelse och rening…Som en ström av vatten som bara flödar och flödar… förlåter och förlåter… renar och renar…

Jag tror i alla fall själv att det är så. Så länge vårt samvete är känsligt och vaket för vårt eviga väl, och så länge vi VILL vandra i ljuset och ha gemenskap med Jesus, så RENAS vi hela tiden kontinuerligt, sekund för sekund i Jesu blod, och behöver inte oroa oss. Jesus sa själv: ”Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er” (Joh 14:20 SFB). Och i vers 27: ” Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa” (Joh 14:27 SFB).

Vi får inte sluta att tänka på, varken vår egen livssituation eller på de människor som vi enligt Jesu ord ska bry oss om. Men vi får, under vårt liv på jorden, ha den frid och glädje inom oss, som Jesus lovat den som tror på Honom. Jesus sa själv, i sin förbön för oss: ”Nu går jag till Dig (Fader), och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje” (Joh 17:13 SFB). Gud välsigne dig.

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer