30 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och några ord med kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hade tänkt att tala lite om kristen mission idag, men för att allt ska bli rätt och riktigt, så behöver jag Den Helige Andes direkta vägledning och styrning av mina tankar och ord. Därför ska jag börja med att be om det.

”Tack Gode Gud för att vi får komma inför Ditt ansikte. Tack för den gränslösa nåd och frälsning som du har uppenbarat för alla som vill tro på dig, åkalla ditt namn och bekänna dig som herre, dels i sitt eget hjärtas innersta och dels inför sina med-människor. Jesus jag tackar dig för att du har sänt den Helige Ande till vår hjälp och vägledning och jag ber att du ska hjälpa mig att tala det som är rätt. Helige Ande, jag ber dig om att kunna lyfta fram precis de bibelord och de tankar som du vill ha belysta, dels för min egen del och dels för de som lyssnar till ditt budskap just nu. Hjälp oss allesammans att kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. AMEN.”

Jag ska börja med att läsa de bibelord som kallas ”missionsbefallningen”, som står på de sista raderna i Matteusevangeliet. Jesus säger där: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:18-20 Bibel 2000).

MUSIK

Jesus uppmanade alltså sina lärjungar

-att gå ut

-att göra alla folk till lärjungar

-att döpa dem i Faderns, sonens och Den Helige Andes namn, och

-att lära dem hålla alla de bud Jesus gett dem (i Mose lag, profeterna och budet att älska varandra.)

Jag känner mig också manad att läsa ett välkänt sammanhang från Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, där Johannes, i en syn på ön Patmos -dit han hade blivit landsförvisad- får befallning att skriva till de 7 församlingarna i Mindre Asien.

Så här står det: ” Skriv till ängeln för församlingen i Efesus: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går bland de sju lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, din möda och din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Du är uthållig, du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat.

Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ, om du inte omvänder dig” (Upp 2:1-5 Bibel 2000).

MUSIK

Johannes skriver alltså till ängeln, som representerar församlingen i Efesus, och säger att ”du har övergett din första kärlek” (Upp 2:4).

Vad betyder det att man överger sin första kärlek?

Det betyder väl att man har lämnat, förlorat eller gett upp sitt hjärtas värme, sin innerlighet och hängivenhet. Kanske också vänt ryggen mot sin nästa, och inte längre visar samma medkänsla, omsorg och den kärlek som inte bara söker sitt eget, utan också sina medmänniskors väl.

Varför kommer man då bort från sin första kärlek och hängivenhet?

Händer det om och när man själv får det lugnare och bättre, kanske både materiellt och andligt? När nöden inte är så påträngande längre, så att man bekymrar sig i lika hög grad. Man kanske inte beder lika intensivt heller, som tidigare.

I Jobs bok kan vi läsa om Elihu, en av Jobs vänner. Han säger där om Gud:

”Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?” (Job 36:19 1917. Obs! denna bibeltext finns inte i Bibel 2000).

Avtar den första kärleken kanske när svårigheterna att hjälpa andra blir för stora? När besvikelserna kommer? När misslyckandena blir för många? Man orkar kanske inte längre, därför att man känner sig utnyttjad av dem som man försöker hjälpa och göra sitt bästa för.

Vad säger Skriften? Hebréerbrevets författare manar oss till uthållighet och säger:

”Tänk på Honom (Jesus) som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet” (Hebr 12:3 Bibel 2000).

MUSIK

Johannes skriver: ”Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr” (Upp 2:5 Bibel 2000).

Hur får man tillbaka sin hängivenhet och första kärlek? Jo, det börjar med hjärtats omvändelse i tro OCH med gärningar som fullbordar tron. ” (Jak 2:22, 24 SFB).

Skriften säger: ”Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom” (2 Krön 16:9 SFB).

Hängivenheten ligger alltså i Guds kraft och hjälp. Men för att kunna få del av den så måste du genom tron omvända dig först. Sedan kan du ”göra samma gärningar som förr” och din hängivenhet och kärlek börjar då flöda på nytt. Det är alltså Guds kärlek i ditt hjärta som ska flöda över. (Jfr Rom 5:5) Någon egen kärlek som räcker till och som är tillräckligt ren finns inte i oss människor själva. ”Åt mig har givits all makt” sa Jesus. ”Gå därför ut…”

Med ett hängivet hjärta som är fyllt av Guds kraft och kärlek, kan du och jag lyda Jesu missionsbefallning och med Hans makt gå ut i hela världen och vara med i det stora arbetet att göra alla folk (inte alla människor) till lärjungar, genom att döpa dem och lära dem att hålla Guds bud.

Det är alltså kristen mission. Att vi allesammans hjälps åt att sprida det glada budskapet om Guds gränslösa nåd och den underbara frälsning som Han har berett för alla som vill tro på Jesus, åkalla Hans namn och bekänna Honom som sin Herre.

MUSIK

Har du lagt märke till att kärleken till Gud och hängivenheten hos många människor, för Hans verk i hem och hednaland -för kristen mission och evangelisation- inte verkar att vara densamma som den en gång var? Jesus visste det för länge sedan och sa därför: ”Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst” (Matt 24:12-13 SFB).

Vad betyder det att laglösheten skall tillta?

För det första förstår jag det så att ordet ”laglöshet” INTE är det samma som nån överträdelse av lagen, utan betyder att lag helt enkelt SAKNAS.

Saknas det en lag, så kan man ju inte heller bryta mot den, eller hur? Ett laglöst tillstånd innebär ju t ex att stöld inte längre är ett brott, om lagen inte längre innehåller någon straffbelagd gärning som heter ”stöld”.

Visst verkar det konstigt, eller hur? Men om jag får ta ett belysande exempel så minskade ju naturligtvis antalet ”stölder” när man började kalla stölder av saker som inte var värda mer än ett visst belopp, för ”snatteri” i stället. När bilstölder började kallas billån hände samma sak. Och det är ju inte bara en sak som blir tydlig direkt i lagstiftningen. I människornas grundvärderingar, sinne och moraliska uppfattning ändras någonting viktigt. Samhället sänder ju genom lagstiftningen, eller brist på lagstiftning, ut signaler om att en stöld inte längre är en stöld, utan BARA snatteri, eller ett LÅN.

Vilka följder blir det av ett sånt förfarande?

Följden blir ju att ingen bryr sig om varken det ena eller det andra längre. Är du så dum så du skaffar dig en bil som nån annan vill låna, så får du väl skylla dig själv!!!

Har du en butik där folk kan ”snatta” grejor för mindre summor så är det ju inte så allvarligt, eller hur? Det får du väl som butiksägare stå ut med…eller?

MUSIK

Helt plötsligt så är det alltså inte tillgreppet i sig som är fel, utan det beror i stället på värdet av det stulna. En knappnål måste bli en silverskål först, innan man kallar det ”stöld” och gör nånting åt det.

Var har vi hamnat, när man inte längre varken vill eller behöver följa någon lag, oavsett om den är skriven i en lagbok eller i samvetet som en moralisk förpliktelse? Utan förpliktelser så belönas ju inte heller den inre glädjen eller vissheten om att man handlat rätt.

”Du skall älska din nästa som dig själv” är det näst viktigaste budet sa Jesus.

Varför kommer, enligt Bibeln, kärleken att svalna hos de flesta, när laglösheten ökar?

Kanske finns det flera olika anledningar, men en anledning kan ju vara att det blir svårare att upprätthålla kärleken till nästan om man blir negativt inställd till honom eller henne därför att man själv eller andra, allt oftare drabbas av ”brott” som inte längre bestraffas eller som ingen längre bryr sig om. Viljan att förhindra brott och medlidandet med det utsatta brottsoffret tunnas ju också ut ju mindre vikt man tillmäter brottet.

”Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den” står det i Skriften (Ords 3:27 SFB). Men om människorna inte längre bryr sig om varandra, så blir det till slut ett kärlekslöst förhållande, där alla tar för sig så länge det går…

MUSIK

Veckans andakter, v 15

 • måndag 12 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:44 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp är hämtad från Luk 24:44 och handlar om Jesus och lärjungarna efter uppståndelsen. De båda Emmaus-vandrarna hade precis kommit tillbaka till Jerusalem och berättade för de andra att de hade träffat Jesus... Läs mer

 • tisdag 13 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 16:14 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden, är Paulus uppmaning till de troende i Korint. I kapitel 16 och vers 14 skriver han: ”Låt allt hos er ske i kärlek.” Innan jag går vidare så ska jag be om Guds direkta... Läs mer

 • onsdag 14 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 24:41 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Luk 24:41 och handlar om att Jesus visar sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. Men de blev så glada över att se honom, så de kunde inte tro och fatta att Jesus verkligen var... Läs mer

 • torsdag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • fredag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • lördag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • söndag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer