5 december 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans och ta ett steg till, på trons väg. I dag hade jag tänkt att tala om namnet Jesus. För att allt ska bli absolut rätt i alla detaljer så börjar jag med att be om att Guds egen Ande ska vägleda oss.

”Gode Gud, jag vill tacka dig för att jag -i namnet Jesus- får komma inför dig, så här enkelt och naturligt. Jag tackar dig för att det idag finns en öppen väg fram till Dig. Tack för att vi allesammans får nalkas Dig genom den rättfärdighet som vår tro på Din Son, Jesus Kristus, ger oss. Helige Ande, du som rannsakar hjärtan och njurar, du vet att jag har i sinnet att tala om namnet Jesus idag. Jag ber om din vägledning för varje tanke. Styr varje ord så att ingenting blir fel. AMEN.”

MUSIK

Jag ska börja med att läsa några bibelversar om Jesus, som genom sin ödmjukhet blivit upphöjd av Gud - över allting. Jag läser från Filipperbrevet, kapitel 2 och vers 3:

”Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han, som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett Honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är HERRE” (Fil 2:3-11 SFB).

Det kommer alltså en dag när ALLA knän ska böja sig för JESUS och bekänna, till Guds ära, att JESUS KRISTUS är HERRE. Oavsett vad du och jag har för inriktning för vår Gudstro, så ska vi alla -utan undantag- böja oss inför Jesus och bekänna att Han och ingen annan, är Herre över allt och alla. Om du är ansluten till någon annan religion eller filosofi spelar ingen roll – du kommer ändå att en dag böja dig för Jesus och bekänna Honom som Herre.

Varför är det så, frågar du dig kanske?

Jo, det är så därför att Jesus är Son till de ende Sanne Guden - alltings upphov och Skapare – Han som lever i evigheternas evighet.

Det betyder ingenting om du fått för dig att tillbe nån annan, därför att du i din stolthet och i ditt övermod INTE VILL tro på Jesus Kristus. Den dag som den här tidsåldern är slut, kommer det ändå att visa sig att Den Allsmäktige Guden som jag talar om, genom sin Son, Jesus Kristus, kommen hit till jorden i köttet som en människa, står över alla andra, och i sin allmakt regerar över alla andra och allt annat.

MUSIK

Den viktigaste personen i den kristna tron är Jesus Kristus – för oss människor.

Det vare mig absolut fjärran att försöka göra nån sorts ”rangordning” inbördes, mellan de 3 personerna i den tre-eniga Gudomen, men såvitt jag förstår, så är Fadern, Sonen och Den Helige Ande, visserligen på ett för oss människor begreppsmässigt sätt, skilda från varandra, men andligt sett är de ändå ETT och går inte att skilja från varandra. Precis som en triangels 3 spetsar inte går att skilja från triangeln själv.

Som stöd för uppfattningen att Jesus är den viktigaste personen för oss, ska jag läsa några bibelverser från Paulus brev till de kristna i Kolosse. Jag läser alltså Kolosser-brevets 1:a kapitel, och börjar från vers 13: ”Han (alltså Gud) har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.

Ty i Honom (Jesus) skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Han (Jesus) är till före allting, och allt består genom Honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på Hans kors – frid genom Honom både på jorden och i himlen.

Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört…” (Kol 1:13-20 SFB).

MUSIK

Han, Jesus, Guds Son, är i allt den främste. Och HAN VILL låta dig och mig som tror på Honom, träda fram inför sig. Heliga, fläckfria och oförvitliga.

Han som är universums främste -Jesus Kristus- vill låta oss bli heliga, fläckfria och oförvitliga, inför sig. Det är så oerhört stort, så jag vågar knappt säga det. Helig och fläckfri… det är det minsta jag känner mig som. Men, det enda jag kan luta mig mot, är att det är HAN SOM VILL, och det är i Honom och genom Honom som allt är möjligt. Därför kan du och jag trots allt, tillåta oss att slappna av och låta oss omslutas på alla sidor av Hans kärleksfulla armar, och bara tillhöra Honom som har köpt oss med sitt eget blod. Är det inte underbart? Vi har inte gjort oss förtjänta av en sådan omsorg och barmhärtighet. Nej, det har vi inte – det är bara NÅD till 100%. Och Han begär inte och kräver inte heller nån motprestation av oss. Han säger bara: ” TRO ALLENAST!” (som det står i den gamla översättningen).

Hur skulle vi kunna avvisa en sådan frälsning och en sådan FRÄLSARE?

Hebréerbrevets författare skriver: ”Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen” (Hebr 12:25 SFB).

Tiden är kort. Måtte du och jag ta vara på de tillfällen vi har, innan det är försent.

MUSIK

Om du inte känner dig säker på Din frälsning, alltså om du saknar visshet om Din egen frälsning - frälsningsvisshet - så ska du veta att det har ingenting med Dina känslor att göra. Frälsningen kan aldrig grundas på känslor, egen moralisk godhet eller nån slags ”religiös läggning” – som många människor tror.

Frälsningen kan bara grundas på vad Gud har gjort genom Jesus Kristus.

Hjärtat blir stilla bara i vissheten om att Jesu, Guds Sons, blod renaR från alla synder (1 Joh 1:7 SFB) och frälsningsvisshet är den personliga vissheten om att Guds Ord är sant.

Guds frälsning är visserligen en gåva av nåd, där människans egna gärningar inte betyder nånting (Ef 2:8-9 SFB), men trots det kan ingen få del av frälsningen utan TRO - den frälsande tron. Den frälsande tron är i sig själv en Guds gåva, men den tron får bara den som inte drar sig undan och förhärdar sig. Därför talar Skriften inte om människans egna möjligheter att tro, utan bara om hennes möjligheter att INTE ta emot trons gåva.

Frälsningen och frälsningsvissheten kan aldrig bli nånting självklart, men för den som vandrar i ljuset och lever i daglig rening finns det hjälp att bevara vissheten genom att tänka på att man är döpt till Kristus. Skriften säger: ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst…” (Mark 16:16 SFB). Frälsningsvissheten blir också starkare när vi deltar i nattvarden (Matt 26:28 SFB), tar vara på den kristna gemenskapen och älskar våra kristna trosfränder (1 Joh 3:14 SFB), bekänner Jesu namn (Rom 10:9-10 SFB), läser och hör Guds ord och lever i bönens gemenskap med Gud (Apg 2:42 SFB).

MUSIK

”Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i Hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son, har inte livet” (1 Joh 5:11-12 SFB).

Det mest fantastiska tycker jag är, att Jesus är Guds Son, vår Frälsare, som är ”kommen i köttet”, född in under våra mänskliga villkor - alltså en människa som vi.

Aposteln Johannes skriver i sitt 1:a brev, kapitel 4, vers 2: ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud” (1Joh 4:2 SFB).

Jesus sa: ”Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva” (Joh 6:51 SFB).

Varför talar Jesus här om brödet och ”mitt kött? Jo, i judisk tradition var det så att när en överenskommelse var träffad, så åt man tillsammans och delade då bl. a. brödet mellan sig. Det var, symboliskt sett, en gemenskap av större värde än något skrivet avtal och var alltså en bekräftelse på den överenskommelse som man hade träffat.

Den högsta gemenskapen, med Fadern, talar ju Jesus också om när han säger:

”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Detta för att förklara hur vägen till Gud hade öppnats genom Hans fullkomliga offerdöd. Det man äter och dricker tillförs ju också ens varelse och blir till ett med en själv. Det var därför Jesus talade till judarna, och sa, fast de inte förstod det då: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. … Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom” (Joh 6:54, 56 SFB).

Jesus förstår oss och vår mänskliga situation. Därför är han barmhärtig och förlåter oss våra synder, när vi tror på Honom och den frälsning han har berett för oss.

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • tisdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • onsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • torsdag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • fredag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • lördag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • söndag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer