30 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?” (Job 39:37 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas felaktiga tankar om honom, Job att känna sig ännu mer nedtryckt. Och med all rätta, eftersom vännerna så totalt miss-bedömde situationen. De hade låst sig fullständigt i sin uppfattning och menade att om man inte har framgång så beror det på att man är ogudaktig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att Du tar hand om mig i dag, och leder mina tankar, ord och handlingar så att de överensstämmer med det budskap som Du i dag vill ha framfört. Jag ber Dig också, Herre, att Du tar Dig an den lyssnare som väntar på Ditt ingripande i sitt liv. Låt det ske ett under som blir ett vittnesbörd om Din allmakt, kär-lek och barmhärtighet mot oss människor. Tack för att Du hör min bön. Amen.”

Jobs tre vänner trodde alltså att han varit ogudaktig och gjort något fel i Guds ögon eftersom han drabbats så hårt av oförklarliga olyckor och det hade gått så illa för honom. Allt hade tagits ifrån Job. Hans barn, egendom och till och med hans egen hälsa, hade brutits ner till den grad att han var nära döden. Vännerna trodde därför att det fanns någonting i Jobs liv och leverne som han envist vägrade att bekänna och reda ut, under tiden som han själv menade sig vara ostrafflig inför Gud.
I själva verket var det ju precis tvärtom. Det var ju Jobs enastående rättfärdighet, fromhet och rättsinnighet som var anledningen till att Gud ville använda honom som ett åskådningsexempel på en man med stark och oberoende tro - inför Åklagaren. Men det kunde naturligtvis inte vännerna förstå - och det skulle säkert inte jag heller ha gjort, om jag hade varit med vid det tillfället.

MUSIK

På vännernas anklagelser mot Job svarade han och sade:
”Hur länge tänker ni hålla på med att plåga mig och försöka bryta ner mig med alla era ord? Tio gånger har ni nu förklarat att jag är en syndare. Skäms ni inte för att behandla mig så grymt? Och om jag nu verkligen har fel, så ska ni bevisa det. Tycker ni att ni själva är så stora? Bevisa då min skuld! Faktum är att Gud har kommit över mig och fångat mig i sitt nät. Jag ropar på hjälp, men ingen hör mig. Jag klagar men får ingen rättvisa. Gud har spärrat vägen för mig och förvandlat mitt ljus till mörker.” /…/ ”Mina vänner, tyck åtminstone synd om mig, för Guds vredes hand har kommit över mig. Varför måste ni också förfölja mig, som Gud gör?
Varför är ni inte nöjda med den ångest jag redan har?” /…/ ”Men jag vet att min Förlossare lever och att Han till slut ska stå fram över stoftet. Jag vet också att sedan den här kroppen är borta, ska jag få se Gud! Då ska Han vara på MIN sida! Ja, jag ska se Honom, inte som en främling utan som en vän. Vilket underbart hopp! Hur vågar ni fortsätta att förfölja mig, som om jag hade bevisats vara skyldig? Jag varnar er, för ni är själva i fara med den inställning ni har!” (Job 19:2-7; 21-22; 25-29 – LB).

MUSIK

När Job slutar försvara sig säger han till sist:
”Jag svär vid den levande Guden, som har bedrövat min själ, att så länge jag lever och medan min ande från Gud ännu är i mig, ska inte mina läppar tala något ont och min tunga inte ljuga. Jag kommer aldrig, aldrig att hålla med om att ni har rätt. Ända till min död ska jag hålla på att jag är oskyldig.” (Job 27:2-5 – LB – Levande Bibeln).

Varför håller jag nu på med att läsa de här sammanhangen om Jobs liv för dig?
Jo, det ska jag förklara nu och jag gör det av 3 anledningar:
 
1) Dels gör jag det därför att de tre vännerna byggde sina tal och argument på missuppfattningar, missförstånd och missbedömningar som alla mynnade ut i att Job var ogudaktig och hade syndat - vilket senare visade sig vara helt fel.

2) Dels har det blivit viktigt för mig att se och förstå hur Jobs tre vänner, genom sitt oförståndiga sätt att tala, så att säga ‘la sten på börda’ på den redan lidande och betryckte Job, med alla deras ‘välmenande ord’ som bara sårade Job ännu djupare.
Job visste ju med sig att han var oskyldig – åtminstone så långt som han själv kunde förstå. Och Gud höll med Job i hans omdöme om sina vänner, när han sade till Elifas från Teman: ”Jag är vred på dig och dina två vänner, för ni har inte haft rätt i vad ni har sagt om mig, vilket min tjänare Job haft. Tag nu sju unga tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra ett brännoffer för er. Min tjänare Job ska då be för er. Jag ska lyssna på hans bön och inte förgöra er, som jag borde, eftersom ni har syndat och inte talat sanning beträffande min tjänare Job” (Job 42:8 – LB).

3) Dels fick Job vara med om detta fantastiska, som jag också själv fått vara med om, att när han bad för sina vänner så blev han själv välsignad och ‘Herren gav honom upprättelse och skänkte honom rikedom och lycka. Ja, Herren gav honom dubbelt så mycket som han hade haft tidigare’ (Job 42:10; LB).

MUSIK

Mina egna tankar och de lärdomar man kan dra om Job och hans vänner är följande:

För det första: Att aldrig dra slutsatser i förtid innan allt är utrett och klarlagt om hur alla enskilda delar och samband mellan dem ser ut.

För det andra: Att aldrig uttala sig på ett sätt som kan lägga sten på bördan för någon medmänniska, utan i brist på full insikt och rätta ord i stället vara tyst med  kommentarerna.

För det tredje: Att alltid lyda Jesu ord: ”Älska era fiender! Bed för dem som förföljer er! På det sättet handlar ni som äkta barn till er Far i himlen. För Han ger sitt solsken åt både onda och goda och sänder regn över både rättfärdiga och orättfärdiga. Vad är det för gott i att bara älska dem som älskar er? Till och med brottslingar gör ju det. Om ni bara visar vänlighet mot era vänner, hur skiljer ni er då från alla andra? Till och med hedningarna gör ju det. Men ni ska vara fullkomliga liksom er far i himlen är fullkomlig” (Matt 5:43-48 – LB).

MUSIK
   ESS- A 335 / Sid 3(3)
Min vän som lyssnar nu! Vår tro är viktigare än allt annat. Man kan till och med falla, bara man i tro reser sig igen!
I Jobs svar till hans vän Sofar från Naama, sade han: ”Hör på mig! Låt mig få tala, så kan du håna mig sedan igen! Jag klagar på Gud och inte på människor. Inte under-ligt att min ande är så plågad. Se på mig med bävan och var sedan tysta! Till och med jag själv blir rädd! (Job 21:2-6 – LB).
Riktigt vad Job menar med sina ord vet jag inte, men kanske var hans ande så plå-gad och betryckt därför att hans innersta verkligen var oskyldigt. Det här var ju en situation som kanske aldrig tidigare förekommit… alltså att Åklagaren (Satan) anklagar Job direkt inför Gud och fick Guds tillåtelse att pröva Jobs tro på det här ytterst smärtsamma sättet - som Jobs bok bland annat handlar om.
Jobs ande var alltså inte plågad på grund av någon synd eller något fel som Job hade begått - om jag förstått det hela rätt. Därför kunde Job med visst berättigande utgjuta sin besvikelse och smärta inför Gud – vilket han också gjorde…
…men Job sa INTE ETT ONT ORD ! Det var ju nämligen det saken gällde, och som Åklagaren ville få Gud att ’kontrollera’ –med vilka metoder som helst– med undantag av att Jobs liv inte fick tas ifrån honom.

Åklagaren säger ju första gången:
”Men tag bara ifrån honom (Job) hans rikedomar, så ska Du få se att han kommer att förbanna Dig rakt i ansiktet!” (Job 1:11 – LB).
Och andra gången:
”En människa ger vad som helst för att rädda sitt eget skinn. Rör bara vid hans kropp, så att han blir sjuk. Då kommer han att förbanna Dig  rakt i ansiktet!”
(Job 2:4-5 – LB).

MUSIK

”Trots allt som hade hänt sa Job aldrig något ont” (Job 2:10 – LB).
Satan misslyckades alltså totalt med att påverka Jobs tro – trots alla de vidriga om-ständigheterna som han, med Guds tillåtelse, fick utsätta Job för.
Min slutsats är därför att: DIN TRO ÄR VIKTIGARE ÄN ALLT ANNAT!
Vad står det skrivet? Jo, det står så här:
”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: VÅR TRO” (1 Joh 5:4 – SFB).

Före sin bortgång sa Jesus till sina lärjungar:
 ”Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen” (Joh 16:33 – SFB).
Min vän som lyssnar nu! Jesu frid är densamma för dig! Jesus sa: ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa” (Joh 14:27 – SFB).

Dagens minnesord: ”Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig” (Matt 9:22 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 23 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som är förenad med Herren är en ande med honom" (1 Kor 6:17 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att försöka förklara saker som kanske verkar dunkla... och till sist, genom att... Läs mer

 • tisdag 24 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft" (1 Kor 1:18ÄSFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner, suttit och talat om Bibeln - men då... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner, suttit och talat om Bibeln - men då oftast som en ‘litterär klassiker, - och mer sällan som en ‘helig skrift,. De som pratat har varit teologer, för-fattare,... Läs mer

 • onsdag 25 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kämpa trons goda kampÄ" (1 Tim 6:12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det... Läs mer

 • torsdag 26 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige" (Upp 1:8 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son,... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son, Jesus Kristus. Så här skriver Paulus i sitt brev till Kolosserna: "Ty det behagade Gud att låta all fullhet... Läs mer

 • fredag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • lördag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • söndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer