8 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

När jag bad till Herren om vägledning inför det här programmet så kom det upp en bibeltext för mig från Johannes evangelium, kapitel 15 och verserna 10-17 som handlar om Guds stora gåvor, bland annat kärlek, glädje och vänskapen med Jesus.

För att allt ska bli rätt tänkt och förmedlat, så ska jag börja med att be om Guds vägledning genom den helige Ande.

”Gode Gud! Du ser att jag tänker försöka fördjupa mig i Ditt Ord som här handlar om Dina stora gåvor. Låt mig, Herre, få del av Dina tankar, och hjälp mig så att jag på ett rätt sätt förmedlar det som Du vill ha sagt. Låt Dina tankar, av nåd, bli en stor glädje och leda till en översvallande -’översvinnlig’- tacksamhet i allas våra hjärtan. Amen.”

Den första gåvan som nämns i bibeltexten, och den största av alla Andens gåvor är kärleken. Tron, profetian, tungotalet och kraftgärningarna är härliga gåvor allesam-man, men kommer enligt Herrens ord att upphöra. Men kärleken kommer aldrig att upphöra eller försvinna utan kommer att bestå.

Ändå är det inte kärleken jag ska koncentrera mig på, utan GLÄDJENS GÅVA.

I den 11:e versen av Johannes 15 säger Jesus: ”Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig” (Joh 15:11 SFB).

MUSIK

Glädje och tro hör oupplösligt ihop. Det finns ingen glädje i världen, som riktigt kan bestå provet i nöden, döden och frestelsens tider. Visst har världen glädje att bjuda på, det kan man inte förneka, men den glädjen varar bara för en stund - och när den är slut, är tomheten så mycket större. Glädjen i Gud räcker för alltid och kan inte tas ifrån oss, fördärvas eller härjas av livets stormar. Glädjen i Gud växer sig stark i sorgen och triumferar i döden. Det är en glädje som -djupast sett- är en outsäglig hjärtats fröjd över Jesus och allt vad Han är.

Skriften säger att ”glädje i Herren är er starkhet” (Neh 8:10 SFB). I den äldre över-sättningen står det ”fröjd i Herren” som, åtminstone enligt min bedömning, är ett starkare sätt att uttrycka ’glädje’. Så när Guds Ord talar om glädje, så är det GLÄDJE och ingenting annat. När Jesus alltså talar om ’min glädje’ så är det ingen liten rynka runt mungipan, utan då tar varenda cell i kroppen ett översvallande glädjesprång!!!

Utan glädjen i Herren Gud, kan ingen människa stå stark i den andliga striden.

Den här glädjen, vår starkhet, som är en hjärtats fröjd över Jesus, innebär ju att vi får ha Honom för våra ögon och får uppleva den totala harmoni och trygghet som inte har sin like och motsvarighet i något annat eller hos någon annan, därför att Jesus har betalat det största och högsta tänkbara priset, som var möjligt i universum, för din och min själs räddning och frälsning.

När Han gav sitt eget liv på korsets trä, fullbordade Han Guds väldiga frälsningsplan.

MUSIK

Den här glädjen i Herren som Bibeln talar om, kan ingen människa ta sig själv. Det finns bara ett sätt att bli en glad kristen, och det är att se bort från sig själv och se på Jesus. Psalmisten kung David, skriver i den 34:e psalmen om Herrens godhet och hjälp, och i den 6:e versen så här: ”De som ser upp till Honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver ej rodna av blygsel” (Ps 34:6 SFB).

Alltså! Om du vill bli en glad människa – se på Jesus. Om du vill få din glädje fördjupad – vandra med Jesus. Vill du bli genomträngd av den här heliga glädjen, så att den lyser fram ur ditt ansikte, dina ord, din gärning, ja hela din umgängelse med Herren – lev, vandra, strid, verka med Jesus, i gemenskap med Honom.

Låt Hans kraft och Hans frälsning genomtränga dig. Låt Hans kärlek och Hans nåd va väldig över dig och låt den bärande kraften i hela ditt liv bli Jesus och bara Jesus.

Tänk om allt Guds folk vore fyllt av Guds glädje. O, att människorna kunde se på oss, där vi vandrar fram på vår väg, vad det vill säga att vara rätt glad i Gud, jublande i och över vår frälsnings klippa, vår Herre och vår vän.

Det är ju så här, att när våra medmänniskor ser att vi har en glädje som de saknar, så vill de också ha den. De vill också ha och känna den där tryggheten och harmonin i sitt innersta - som är själva grunden för glädjen. Och en sådan djup förtröstan och tillit kan bara byggas på Gud och på Guds Son, Jesus Kristus själv, som i sig är både KÄRLEKEN och GLÄDJEN personifierad.

MUSIK

För mig betyder alltså tryggheten i Gud allt. Sedan kommer annat i andra hand.

Men förutsättningen för den tryggheten är en nära relation med Guds Son, Jesus Kristus.

Frälsningen består av 2 delar. Dels att man tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och dels att man bekänner Jesus som Herre i sitt liv, inför sina medmänniskor.

Eftersom synd är = otro, så måste en människa börja med att tro, för att syndaskul-den ska vändas i rättfärdighet. När Gud ser människans rättfärdighet -genom hennes tro på Sonen, Jesus Kristus- då finns det också en förutsättning för hennes frälsning, vilket betyder att hon erkänner Jesus som Herre i sitt liv. Med Jesus som Herre är människan ett Guds Barn och medlem i Guds familj. Är hon medlem i Guds familj så har hon också del i det gudomliga arvet, det eviga livet. Hon kommer då inte under någon negativ dom.

Alla människor kommer att dömas, efter det onda eller goda som de gjort, för att det ska avgöras om hon ska få någon lön eller inte för sitt livsverk, men det finns ingen fördömelse av andlig natur -där hennes själs eviga salighet står på spel- för den som tror på Jesus, Guds Son. Den ena människans livsverk kommer att brännas upp som trä, hö och halm, medan den andras livsverk av guld, silver och dyrbara stenar, blir beståndande. Vad som är det ena och vad som är det andra, kan man ju fundera över, men det som är bestående måste väl i vart fall vara det som inryms i Jesu missionsbefallning -enligt Matteus 28:19-20- dvs att ” göra alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.”

MUSIK

Aposteln Paulus skriver i det 1:a Korintierbrevet så här: ”Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. ---

Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt.

Den dagen (alltså domens dag) kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld” (1 Kor 3:8, 10-15 SFB).

Vem eller vilka är det då som har fått den här ’missionsbefallningen’?

Ja, personligen tror jag att det gäller alla som kommit till tro på Jesus Kristus, Guds Son. Vi ska bära uppdraget vidare över världen och förmedla evangeliet, Guds frälsningsbudskap, till alla som vill lyssna. På vilket sätt evangeliets sanning sedan ska förmedlas, beror väl dels på förutsättningarna hos budbäraren och dels på omständigheterna i övrigt. Med det menar jag att den som Gud har begåvat med en sångröst, kan ju sjunga. Den som Gud gett evangelistens gåva att tala, kan ju sprida evangeliet på det sättet. Har man, som jag, varken den ena gåvan eller den andra, så kan man kanske arbeta på annat sätt.

De tekniska förutsättningarna för att kunna sprida evangeliet har ju också förändrats oerhört mycket under århundradenas lopp. Till en början fanns det ju handskrifter, men mycket få. Så småningom kom tryckerikonsten och gjorde det efter hand möjligt att på ett enklare och billigare sätt få fram tryckta alster -t ex biblar och bibeldelar- i större mängd. Sedan kom radio, TV och alla former av tråd, band, skivor o likn.

MUSIK

I dag har vi mängder med satelliter som snurrar omkring i rymden över oss och sprider budskap i form av text, data, bilder och ljud. Och den s.k. ’utvecklingen’ går hela tiden vidare, vilket också betyder att evangeliet, det glada budskapet, sprids runt vår jord på ständigt nya sätt – men med samma avsikt – alltså att förmedla budska-pet om Jesus, Guds Son, världens Frälsare -och Herre- för den som vill tro.

En del människor lyssnar, öppnar sitt hjärta och tar till sig ordet och låter det växa och bära frukt som Skriften säger i Jesu liknelse om såningsmannen (Matt 13:3-9).

Andra människor lyssnar men stänger sitt hjärta och vill inte ta till sig budskapet.

Ytterligare andra vill inte ens lyssna, utan har förutfattade meningar om vad det kristna budskapet handlar om och stöter därför kunskapen om det eviga livet ifrån sig. Tragiskt men tyvärr sant.

Av någon för mig okänd anledning så anser många att kristendomens budskap är oförnuftigt, obegripligt och omöjligt att tro på och ta till sig.

Ja, den som VILL TRO kan göra det på ett oerhört enkelt sätt. Den som INTE VILL får givetvis låta bli - bara man förstår vad man väljer bort. Det är ju därför som Gud valt att låta frälsningen bero på tro, och inte på någon mänsklig förmåga eller kraft, för att ingen ska kunna berömma sig av att själv ha nått fram till kunskapen om Gud.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är vår tillflykt och vår starkhet.,. (Ps 46:2 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få ha en stund tillsamman som ger dig Guds frid och ro i ditt sinne och ger dig en hjärtats balsam for de sår, som du kanske har djupt inne i ditt innersta.... Läs mer

 • tisdag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig (1 Kor 4:2 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En rofylld stund hoppas jag att vi ska få tillsammans... med ett djupt allvar bakom, som alltid. Jag vill tala positivt och hoppfullt med dig, om vardag och... Läs mer

 • onsdag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt folket hora allt om detta nya liv (Apg 5:20 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn stund tillsammans du och jag. Som du vet har de här programmen en klar evangelisk grundton, som innebär att evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son,... Läs mer

 • torsdag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja (Ps 25:12 - 1917). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi som vanligt ska få en lugn och rofylld stund tillsammans. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om hjälp och... Läs mer

 • fredag 27 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du... Läs mer

 • lördag 28 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om det vittnar också deras samvete och deras tankarÄ (Rom 2:15 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under några dagars ledighet läste jag vid ett tillfälle en bok av Robert Schuller som heter "Livet är inte rättvist - men Gud är god." Boken handlar om Guds godhet mitt... Läs mer

 • söndag 29 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric. Jag hoppas att vi ska få en stund tillsammans som du sent ska glömma.Vi tre...!!!??? Javisst! Du och jag och Jesus. Det står ju så i bibeln...att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, säger Jesus. Och du och jag är... Läs mer