9 november 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.

När jag slog upp min bibel för att söka Guds vägledning inför det här programmet, så föll mina ögon på en text från profeten Jesaja, det 37:e kapitlet, där han profeterar om att Jerusalem INTE ska falla för den assyriske kungen Sanherib och hans arméer vilket inte heller skedde. Herrens ängel slog nämligen 185.000 man i assyriernas läger och Sanherib bröt då upp och återvände till sitt land, samma väg som han hade kommit – och stannade i Nineve.

Vad Herren Gud vill säga med denna text vet jag inte än, och därför ska jag be om den helige Andes vägledning, så att allt blir rätt tänkt och förmedlat av mig.

”Fader i himmelen! Jag vet att Du alltid är mig nära, trots att jag ibland är motsträvig i min okunnighet när det gäller vad Du vill ha framfört till de lyssnare som har ett öra som är villigt att lyssna till Din röst. Låt Din vilja och Dina befallningar bli kända, så att vi med säkerhet vet och förstår hur vi ska tänka och handla. Amen.”

Vad var det som hände och som Jesaja profeterade om?

Jo, det var om assyriernas hot mot Jerusalem, och den hotande kungen Sanheribs hånfulla ord mot kung Hiskia och hans förtröstan på Herren Gud.

MUSIK

Kung Hiskia ber då till Herren, och säger följande:

”Herre Sebaot, Israels Gud, Du som tronar på keruberna, endast Du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och jorden. Herre, böj Ditt öra och hör.

Herre, öppna Dina ögon och se. Hör alla Sanheribs ord, som han har talat för att håna den levande Guden” (Jes 37:16-17 SFB).

I den 29:e versen säger Herren Gud, om alla Sanheribs hotelser, så här: ”Därför att du rasar mot mig och ditt högmod har nått mina öron, skall jag sätta en krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du kom.”

Profetian fortsätter i vers 32: ”Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. Herren Sebaots nitälskan (inte nit-ILSKAN) skall göra detta.”

Gud nitälskade alltså för sitt folk på Jesajas tid, omkring 700 år före Jesu födelse, och Han nitälskar fortfarande för sitt folk – som vill tro och förtrösta på Honom.

Herren har aldrig lämnat eller övergivit de sina. Han står alltid bakom sitt ord och tar också det fulla ansvaret för allt som händer.

Så akta dig för att tala hånfullt eller föraktfullt om Herren Gud, eller om Hans folk. Det är farliga saker som du ger dig in på då. Och tro inte att någonting sådant kan ske i lönndom, för Gud vet och ser allt. Därför sa Han också till Sanherib: ”Jag vet om du sitter, om du går ut eller kommer in, och hur du rasar mot mig. Därför att du rasar mot mig och ditt högmod har nått mina öron, skall jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du kom” (Jes 37:28-29 SFB).

MUSIK

Herrens ängel gick alltså ut på natten och slog 185.000 man i assyriernas läger. Så var de högmodiga tankarna slut – och kung Sanherib tvingades till reträtt.

Min vän som lyssnar. Akta dig så att du inte tvingas till reträtt. Jag vet inte vad du håller på med. Det vet kanske bara du själv och Gud… Men vad det än är, så glöm inte att Guds Nåd är var morgon ny. Vad det än är som belastar ditt samvete, så ge inte upp, utan kom tillbaka. Be om förlåtelse och försök ställa allting tillrätta igen. Om det är omöjligt, rent mänskligt sett, så glöm inte att för Gud är ingenting omöjligt.

Ge Gud en chans att visa vad Han kan. Utgå inte från dina egna tankar och begräns-ningar. Miljoner människor före dig har befunnit sig i situationer som varit helt hopp-lösa. Vilken väg är då öppen? Jo, vägen uppåt, i bön till himmelens Gud.

Kan du telefonnumret till Gud? Inte? Det är Ps 50:15 där står det så här:

”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig.”

Kung Hiskia bad till Gud om hjälp mot sin assyriske fiende Sanherib, som smädade Gud, och Gud svarade på Hiskias bön och en Herrens ängel slog Sanheribs här.

Guds direktlinje är alltid öppen. Dag och natt. Och den drabbas aldrig av några fel eller avbrott på linjen. Ingen som säger ”abonnenten kan inte nås ’var vänlig försök senare’” därför att den direktlinjen inrättades när Gud skapade människan, och har aldrig ändrats sedan dess.

Linjen är alltid simultantolkad. Det betyder att oavsett vilket språk du använder, så kan du alltid göra dig förstådd. Det mest fantastiska är att den fungerar även om du bara suckar. Psalmisten, kung David, säger: ”Herre, du känner all min längtan, mina suckar är ej dolda för dig” (Ps 38:10 SFB).

Guds Ande ber också för dig - med suckar utan ord.

Så här skriver Paulus i Romarbrevet 8: ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och Han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill” (Rom 8:26-27 SFB).

MUSIK

Min vän! Kasta dig på Guds Nåd. Det är det enda som håller i nödens stund – och det enda som man alltid kan lita och förtrösta på.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna så här: ”Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds Nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd” (Rom 5:12-15 SFB).

Herren Gud sa till Paulus: ”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet” och aposteln fortsätter med orden: ”Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att, Kristi kraft skall vila över mig” (2 Kor 12:9 SFB).

MUSIK

När Hiskia, genom profeten Jesaja, ber den levande Guden om hjälp mot sin fiende, den assyriske kungen Sanherib, så säger han: ”Denna dag är en nödens, bestraff-ningens och föraktets dag, ty fostren har kommit fram till födelsen, men det finns ingen kraft att föda” (Jes 37:3 SFB)

- eller som texten uttrycks i den Levande Bibeln:

”Det här är en dag full av besvärligheter, nöd och hädelse. Det är kritiskt, precis lika kritiskt för oss nu som för en kvinna som ligger i värkar och ska till att föda, men hon är för svag, så att barnet inte blir fött. Men kanske Herren, din Gud, hörde hädelserna från den assyriske kungens representant, när han hånade den levande Guden. Gud kommer nog inte att låta honom gå fri från detta. Gud ska nog straffa honom för dessa ord. Jesaja, bed för oss som finns kvar” (Jes 37:3-4 LB).

Nu förstår jag vad Herren Gud vill ha sagt med den här texten som jag började med att läsa för dig.

Av någon anledning så upplever jag att vi, i Sverige, i dag befinner oss precis i en situation liknande den som kung Hiskia talar om. Vår fasta och bön är inte alls fel, men det är ju sant att ” fostren har kommit fram till födelsen, men det finns ingen kraft att föda.

Det är exakt som Hiskia säger: ” Det är kritiskt, precis lika kritiskt för oss nu som för en kvinna som ligger i värkar och ska föda, men hon är för svag, så att barnet inte blir fött.

Detta är i mina ögon de kristnas situation i dag. Och varför är det så? Jo, det är så därför att Jesus, Guds Son, inte blivit upphöjd och ärad i våra hjärtan som Han borde bli. Det beror också på att den helige Ande som är vår enda rena och effektiva kraft med himmelskt ursprung och en underpant på vårt arv, till förvissning om att Hans egendomsfolk skall förlossas, Hans härlighet till pris” - för sitt namns skull - inte fått utrymme och full frihet i våra liv som Han måste ha i kampen mot de onda andemakterna.

MUSIK

Aposteln Paulus skriver till de kristna i Korint: ”Om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?” (1 Kor 14:8 SFB).

Min övertygelse är att det är vi kristna som inte gett tydliga signaler om förhållandena i vårt land. Därför gör varken vi själva -eller de styrande i vårt land- oss redo för strid. Trots att fostren kommit fram till födelsen, så finns det alltså ingen kraft att föda.

Vem ställer sig på muren inför Gud till skydd för folket?

När Herren sätter profeten Hesekiel till väktare säger Han: ”Du människobarn, Jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun” (Hes 3:17 SFB).

Är det inte i dag på samma sätt som det var på Hiskias tid? Gud satte honom till väktare, och sa till honom att om han inte varnade den ogudaktige för hans ogudaktiga väg så att den ogudaktiges liv kunde räddas, så skall han dö i sin missgärning, ” men hans blod skall jag utkräva av din hand” (Hes 3:18 SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är vår tillflykt och vår starkhet.,. (Ps 46:2 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få ha en stund tillsamman som ger dig Guds frid och ro i ditt sinne och ger dig en hjärtats balsam for de sår, som du kanske har djupt inne i ditt innersta.... Läs mer

 • tisdag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig (1 Kor 4:2 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En rofylld stund hoppas jag att vi ska få tillsammans... med ett djupt allvar bakom, som alltid. Jag vill tala positivt och hoppfullt med dig, om vardag och... Läs mer

 • onsdag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt folket hora allt om detta nya liv (Apg 5:20 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn stund tillsammans du och jag. Som du vet har de här programmen en klar evangelisk grundton, som innebär att evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son,... Läs mer

 • torsdag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja (Ps 25:12 - 1917). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi som vanligt ska få en lugn och rofylld stund tillsammans. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om hjälp och... Läs mer

 • fredag 27 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du... Läs mer

 • lördag 28 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om det vittnar också deras samvete och deras tankarÄ (Rom 2:15 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under några dagars ledighet läste jag vid ett tillfälle en bok av Robert Schuller som heter "Livet är inte rättvist - men Gud är god." Boken handlar om Guds godhet mitt... Läs mer

 • söndag 29 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric. Jag hoppas att vi ska få en stund tillsammans som du sent ska glömma.Vi tre...!!!??? Javisst! Du och jag och Jesus. Det står ju så i bibeln...att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, säger Jesus. Och du och jag är... Läs mer