29 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med Hans barmhärtighet” (Klag 3:22 – 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala om Guds Nåd en stund framöver och jag hoppas att du vill vara med. Och när jag tänker på det här med Guds nåd så är den frågan alltid sammankopplad med Jesus Kristus. Det är inte någon sorts intellektuell prestation jag ägnar mig åt när jag ska försöka förklara och beskriva vem Jesus är, och vad det står skrivet om Honom. Nej, det är bara två ord - Nåd och Sanning - som jag vill koppla samman med Jesus. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer till dig med en bön om hjälp att kunna förmedla ditt glädje-budskap om frälsning till alla människor som vill ta det till sig genom tron på din Son, Jesus Kristus. Budskapet om förlåtelse för all synd och befrielse från all skuld finns ju tillgängligt för alla i namnet Jesus. Herre, låt någon lyssnare, genom sin personliga tro, få uppleva din nåd och barmhärtighet i sitt eget hjärta. Amen.”

Om du vill vara med nu, så kryssar vi ut på trons hav med den Helige Andes kraft och vind som helt fyller vår tros segel… Att tro på Jesus och tala om Honom, det innebär att man inte kan gå förbi de båda nyckelorden ”Nåd” och ”Sanning”.
Man kan vända frågan om sin tro på Jesus ut och in... och fram och bak. Och hur man än får till det för sig, så slutar det hela tiden med att den tro man har, inte får någon betydelse om den inte kopplas ihop med Guds nåd.

Det skulle ju bli en sammankoppling av prestation med icke-prestation, eller hur?
Nej, inte alls. Tron är ingen intellektuell prestation utan helt baserad på DEN FRIA VILJAN ATT TRO.

MUSIK

Med det ljus du har, dels över din egen livssituation och dels den nåd som det kristna evangeliet erbjuder dig genom Jesus, så kan du koppla samman de båda med din tro. Vad är det som du redan vet? Jo, du vet att du behöver hjälp. Dina erfarenheter av ditt liv hittills är kanske en stor tomhet, som inte alls går att fylla med alla saker och ting som du har skaffat dig för dyra pengar... i förhoppning om att alla de där grejorna skulle ge dig någon sorts lycka, glädje och ro för din själ.

Den oro som du kanske känner inom dig, beror på att du inte har frid och harmoni, därför att du inte känner att livet är meningsfullt för dig. Du jobbar och sliter som ett djur, för din egen och för familjens skull... men ändå får du inte känna den där trygg-heten inom dig som ger vila, frid och ro. Det är där tron kommer in! Inte någon pres-tationstro utan en enkel VILJA ATT TRO på Jesus och Hans Nåd. Vilken underbar harmoni det kan bli. Inte balans. Därför att om du lägger din tro i den ena vågskålen och nåden i den andra så är det aldrig balans. Nåden är alltid mycket större än din tro. Annars skulle varken du eller jag komma långt. Men man får lov att ta ett steg i taget på trons väg.

MUSIK

Idag kan Du ta det första steget i tro och säga: ”Jag vill tro på Jesus och Hans Nåd för mig”. Det räcker mycket bra till att börja med.
Känner du hur skönt det är att slappna av och ‘bara’ få tro på Jesus och Hans Nåd.
Hur kan det vara så att man kan slappna av och liksom lämna över alltsammans till Jesus? Jo, det är så, därför att budskapet om Jesus är Sant.
Han är full  av nåd och sanning - Jesus.
I Jesus finns kunskapens och vishetens alla skatter samlade, står det i bibeln. När Jesus kom hit till jorden så gjorde Han det därför att Han skulle proklamera Sanningen om Guds kärlek till oss människor. Och den kärleken består bland annat i att det finns nåd för dig, i dag.
Du behöver inte prestera någonting för att få nåd. Nåd får man - utan prestation!
Du blir erbjuden den och det enda som begärs av dig är att du tar emot.

Jesus är Guds nåd, Guds sanning och Guds väg till det eviga livet. För dig och oss alla! ”Jag är vägen och sanningen och livet” sa Jesus om sig själv. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6 – 1917).
Jesus är vägen till Gud och det är därför jag vill tala med dig om Jesus. Han är svaret på alla dina frågor om livet och livets mening. Varför är det så? Därför att Gud som har skapat dig har bestämt att det ska vara så. Gud har gett all makt till sin Son, där-för att Han gav sitt liv för dig. För att just du, som lyssnar -precis nu- skulle få Nåd.

MUSIK

”Nåd det finns för varje synd du har, Nåd som varje syndaskuld borttar...” står det i en gammal läsarsång. Och det är alldeles sant. Oavsett vad du gjort eller inte gjort under ditt korta eller långa liv, så finns det nåd och förlåtelse för dina synder i namnet Jesus. Människorna kanske inte förlåter dig. Det är ju möjligt att de aldrig gör det, men Jesus förlåter dig och det är mycket viktigare.

Men glöm inte heller vad det står i bönen ”Fader vår” som Jesus lärde oss att be.
Det står: ”...förlåt oss våra skulder, så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro...”

Det där är oerhört viktigt. Om du inte förlåter den som har gjort dej illa då kan inte Gud heller förlåta dig. Precis i samma utsträckning som du själv förlåter dina medmänniskor, så förlåter Gud dig. Tänk på det och rannsaka först ditt eget inre, innan du begär att Gud ska förlåta dig. Det är svårt! Javisst. Jag vet det. Men det är skönt… Tänk så befriande det är när allt gammalt groll och all bitterhet får flyga sin kos... och upplösas i intet, precis som ett moln upplöses fullständigt i solens ljus. Precis lika underbart och befriande är det för dig själv när du i ditt eget innersta får känna hur nåd går före rätt. Nåden och sanningen kom med Jesus Kristus.
Tro på Honom!
Jesus är sanning rakt igenom. Till absolut 100%. Därför finns det aldrig någon baktanke eller någon hämnd som du behöver va rädd för när du ber till Jesus och bestämmer dig för att tro på Honom och Hans nåd. Jesus ÄR sanning! Det är inte så att han talar om sanningen eller vill belysa sanningen för dig… Nej, Jesus ÄR själv Sanningen personligen.

MUSIK

Du behöver aldrig vara tveksam eller betänksam när det gäller de anspråk som riktas mot dig från Jesus. Han kräver aldrig någonting av dig som inte är rätt eller som inte står i absolut samklang med Guds plan för ditt bästa.
Du kan alltid förlita dig på att allting samverkar till det bästa när du har valt att lägga hela ditt liv och din framtid i Guds hand.
Du får då också känna den underbara trygghet som det innebär att få vila i fullständig visshet om att allt som händer dig, är känt och planerat av Gud i förväg.
Du behöver aldrig känna någon oro eller ängslan. Allting är på bästa möjliga sätt tillrättalagt för ditt eviga väl.
För den som en gång för alla har lagt sitt liv i Guds hand och beslutat sig för att tro på Jesus vad som än händer, finns det inte någonting mer att oroa sig för. Du kan leva glad och lycklig alla dina dagar som livet ger, i full förvissning om att ditt liv är säkert förankrat innanför evighetens port, och att allt bara blir ljusare, steg för steg.
Har du någon gång fått en bättre framtids-prognos än den Jesus kan ge dig?
Nej, det finns inte, av det enkla skälet att Gud älskar dig och bara vill ditt bästa.

Säger du JA till Guds erbjudande om nåd och sanning i namnet JESUS?
Då kanske du tror att det bara är att sätta sig ner och vara stilla... men så är det inte. Livets villkor kan vara hårda och skiftande för oss alla, men -när Jesus är med i bilden- så ligger kontrollen i Hans hand, och då får du en hjälp att övervinna livets hinder som du nog inte trodde var möjlig.

MUSIK

Men det går inte att vara neutral. Jesus kallar människor till omvändelse och bättring. Det är radikalt, men ropet på bättring hänger samman med erbjudandet om nåd. Jesus kom som Messias för att upprätta Guds rike. Budskapet om omvändelse från synden innebär att du och jag måste bryta fullständigt med all medveten synd. Den port är trång och den väg är smal som leder till det eviga livet i Guds rike. Men riket är skatten, den dyrbara pärlan, som gör att de som erbjuds den gåvan, med glädje offrar allt vad de äger, och bryter med allt som hindrar ett liv under Guds inflytande.

Min käre vän! Vad du gör, så ta din tro på allvar. Det finns ingen tid att försitta med lek och trams. Himmelriket står på spel för dig och fienderna som vill hindra dig från att nå fram till det eviga livet är många. Det är sant som det står i den gamla sången: ”Själen måste utstå en kamp för den tron... varpå vår salighet hänger.” Har Du kanske någon gammal psalmbok så ta fram den och stava dig igenom den fina psalmen som börjar med orden: ”Ingen hinner fram till den eviga ron, som sig ej eldigt framtränger...”
Den psalmen är ett rop som kallar dig till ditt livs viktigaste beslut - att följa Jesus.
Guds kärlek omfattar alla... och ett tecken på att Hans kärlek strömmar igenom dig för att utföra sitt verk i ditt liv... är kärleken till nästan, en kärlek som spränger alla gränser och som till och med omfattar ovännerna. Om du älskar dina ovänner och ber för dina fiender, då har Guds kärlek börjat utföra sitt verk i ditt liv?

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv, att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer