30 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Jag hade bestämt mig för att inte förkunna något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst” (1 Kor 2:2 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Som vanligt kommer jag att koncentrera mig på olika sammanhang som kanske möter oss alla, under vår vandring på den kristna trons väg. I det här programmet tänkte jag försöka att särskilt lyfta fram en fråga som jag själv mött många gånger, och kanske har du det också.
Och det är frågan om varför min tro inte fungerar alltid, som jag vill och förväntar mig.
Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp att reda ut det hela.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om vägledning i Ditt ord och hjälp att på rätt sätt förmedla det budskap som Du har lagt på mitt hjärta. Amen.”

Jag sa att min tro inte är verksam på det sätt som jag förväntar mig att den ska vara... och att jag anar att det beror på att tron kanske inte är förankrad i Jesus på ett sådant sätt att jag kan vila i vad Han har gjort och den seger som Han har vunnit.

Varför talar jag nu om det då?
Jo, min tro är alltför ofta förankrad i min egen vilja och bristande förmåga.
Min bedömning är att det är därför den inte fungerar!

Aposteln Paulus säger vid ett tillfälle... och jag kommer ofta tillbaka till de orden i mina tankar... han säger att:  ”Jag hade bestämt mig för att inte förkunna något annat än Jesus Kristus och Honom som korsfäst.” (1 Kor 2:2 – 1917).

MUSIK

Jag skulle vilja säga till mig själv och till dig min käre vän: Låt inte din tro vara förankrad vid något annat än Jesus Kristus och Honom som korsfäst!
Varför det då?
Jo, därför att i Jesu korsdöd, i det faktum att Jesus gav sitt liv och övervann döden, ligger all den kraft och makt som du och jag behöver för hela vårt liv... ända tills vi nått säkert ’innanför förlåten’ - alltså innanför evighetens gräns - på andra sidan dödsfloden.
Hur ofta försöker vi inte att förankra vår tro i vår egen förmåga till att göra ”bättring”... eller i vår egen tillit till oss själva... och vår egen vilja att anstränga oss för att ändå försöka en gång till---och en gång till---och en gång till.

Det där går inte! Och din och min fiende -djävulen- vet om att det inte går.
Men han försöker hela tiden få oss att tro att vi nog ska klara av det i egen kraft ändå, till slut...

Varför det? Jo, därför att så länge som du försöker i egen kraft och misslyckas...och misslyckas igen... så länge vänder du inte ditt intresse till den som verkligen kan hjälpa, nämligen Jesus Kristus. Och så länge är dina egna ansträngningar absolut verkningslösa.

MUSIK

Men när du och jag har insett problemet och vänder oss till Honom, JESUS, som har all makt i sin hand, och börjar att be ivrigt till Honom om hjälp... då börjar det bli farligt för din fiende - djävulen. Därför försöker han i det längsta att låta oss tro att vi kan klara oss själva. Medan sanningen är att vi ALDRIG klarar det i egen kraft.
Din och min tro börjar bli verksam först om och när vi inser att bönens väg är den enda framkomliga... och börjar praktisera det. Då finns det hopp om en förändring.

Vad var det ängeln sa till Daniel när han hade bett i 21 dagar utan att få bönesvar?
Jo, han sa: ”Redan när du började bedja utgick en befallning, men jag har blivit hindrad (av fursten över luftens rike) och har varit tvungen att strida för att ta mig fram med ett bönesvar till dig Daniel... men inte förrän ärkeängeln Mikael kom till min hjälp, så lyckades jag besegra fienden och komma igenom” (Dan 10:12-13 – 1917).
Alltså hindrades ängeln under 3 veckor att överbringa Guds bönesvar till Daniel.
Men han gav inte upp... utan höll ut i bön... och fick sedan veta hur framtiden skulle bli på många sätt för en lång, lång tid framöver.
Vad vill jag nu ha sagt med det här? Jo, att Gud hör alltid din bön... men det finns hinder som måste övervinnas för att du ska kunna få svar. Hur ska du då få kraft att hålla ut och härda ut i stridens hetta?
Jo, bara genom att förankra din tro i Jesus själv och i den seger som Han har vunnit.

Den segern är väl känd i himlen och på jorden, av alla andevärldens furstar och väldigheter... och Jesu seger har en fullkomlig giltighet i alla tider, i alla sammanhang och under den enda förutsättningen att den som beder har sin tro förankrad i Jesu seger.

MUSIK

Ske dig som du tror, sa Jesus. Och de som trodde på Jesus och Hans kraft, de fick se under i Jesu namn. Därför att det är en fullständig och 100-procentig sanning som Jesus själv deklarerade: ”Mig är given all makt, i himmelen och på jorden, gå därför ut... och se jag är med er alla dagar intill tidens ände.” (Matt 28:18 – 1917).

Och det är ett löfte som både du och jag får klamra oss fast vid som vår sannaste och tryggaste förvissning. För om inte Jesus är med oss... då har vi antingen för bråttom eller också är vi för långsamma.
Och då väntar vi på Guds tid och ber om kraft under tiden… eller så sätter vi fart så att vi hinner ikapp. Så länge det är ”grönt ljus” på Guds väg, så är det ingen fara att hamna fel. Men upplever du att omständigheterna visar ”rött” då ska du ta det lungt.

GÅ ALDRIG MOT RÖTT!

Och låt Guds Ande leda dig genom allt. Både stort och smått. Bed om ledning för varje beslut som du ska fatta. Och när du är säker inom dig på att Guds tid är inne och att Du är på ”rätt spår” då finns det ingen anledning att tveka, utan full fart framåt. Då vandrar du nämligen inte i egen kraft och vishet utan i Guds förutberedda gärningar. Och du kan gå fram i full trovisshet, för Gud är med dig... och vem kan Då vara emot dig?

MUSIK

Glöm inte att Gud känner till ALLA dina omständigheter. Han vet exakt hur förutsätt-ningarna är. Har Han kallat dig att gå, så utrustar Han dig också precis så mycket som behövs för att uppdraget ska kunna bli genomfört till alla delar och i rätt tid.
Börja inte diskutera med Gud om dina svagheter... de känner Han redan till för länge sedan. Din oförmåga vet Han också mycket väl om... kanske är det just därför som Han har valt att använda dig, för då vet Gud att du måste vara beroende av Hans kraft och inte försöker lita på någon egen.
”Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, säger Herren, utan genom min Ande.” (Sak 4:6 – 1917).  Först när din egen svaghet är som störst... då är Guds förutsättningar att kunna använda dig på toppen!
Därför gäller paradoxen att: När du är svag så är du stark! Och kraften fullkomnas i svaghet!
När du själv är svag så får Gud vara stark. Och Guds makt är gränslös på den som tror, och när du tror på Gud och Guds makt då kan det ske under.
Psalmisten skriver:
”När jag ser Din himmel, Dina fingrars verk, solen och månen som Du har berett, vad är då en människa att Du tänker på henne...” (Ps 8:4-5 – 1917).
De bibelorden har jag stavat på många gånger. Och för varje gång blir jag förundrad över Guds godhet, kärlek och allmakt, som han bevisar mot oss människobarn.

Har du förundrat dig över Guds godhet idag och tackat Honom?
Häromdagen hörde jag någon som sa att det är ju hemskt vad man glömmer lätt nu för tiden. Men då sa en annan: ”Varför tackar du inte Gud för allting som du kommer ihåg i stället?” Ja, det är väl värt att tänka på - eller hur?

MUSIK

Jag vet inte om du -som jag- ibland funderar över Guds storhet och allmakt. Men jag kan bara konstatera att min tankekapacitet inte kan omfatta Guds väsen. Han, som är Ande utan gestalt, gränslös i vishet, kraft, styrka, kärlek och barmhärtighet – men också med en vrede som kan få universum att skaka i sina grundvalar.
Jag är en fysisk varelse som du, med de begränsningar som Gud har skapat oss människor med, trots att vi enligt bibelns skapelseberättelse är Guds avbilder – till att vara Honom lika. Antagligen skapade Gud oss precis som vi är, för att det var så Han ville att vi skulle vara, för att kunna råda över jorden och alla djuren på den – som Guds avsikt var från början. (1 Mos 1:26 – 1917).
Psalmisten skriver om människan: ”Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom” (Ps 8:6 – 1917).
Vad begränsningen ”nästan” betyder vet jag inte, men om vi hade varit gudaväsen så hade kanske inte Adam fallit för frestelsen i lustgården och på det sättet dragit med sig hela människosläktet i synd. Men Gud förbarmade sig över oss, grep in i historien och hjälpte oss när Han beredde en ny väg ut ur den hopplösa situation som vi själva hade försatt oss i. Gud sände sin ende Son, Jesus Kristus, för att frälsa och rädda oss OM VI TROR PÅ HONOM. Min vän, det är fortfarande den nya VÄGEN till Gud.

Dagens minnesord: ”Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6)

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpna över detta, ni himlar, rys av stor förfäran, säger Herren" (Jer 2:11-12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska som vanligt handla om kristen tro och min utgångspunkt är det... Läs mer

 • tisdag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synderÄ" (Luk 5:24 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om den kristna tron, alltså -den frälsande tron- som vi kan läsa om bland annat hos evangelisten... Läs mer

 • onsdag 23 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen" (Joh 8:45 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden känner jag mig manad att lyfta fram bibelorden från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet (egentligen slutorden i kapitel 52) som bär överskriften... Läs mer

 • torsdag 24 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl (2 Petr 2:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag bad om ledning för det här programmet - som handlar om ‘att vara friköpt, - kom jag att tänka på en artikel jag läste om slavar som köps... Läs mer

 • fredag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakatÄ (1Petr 1:10 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Offertanken var i den judiska lagen att synd måste överskylas eller borttagas med blod - genom blodets kraft - och att kraften stod i proportion till värdet... Läs mer

 • lördag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Se till att ni inte avvisar Honom som talarÄ (Hebr 12:25 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag inleder jag med några bibelord av Hebréerbrevets författare. Han skriver så här: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet" (Hebr 13:8; SFB). Jesusnamnet är alltså bestämt av Gud och är det namn som består för evigt. Han var... Läs mer

 • söndag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De ödmjuka ger Han nåd" (Ords 3:34 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ödmjukhet - och högmod. "De ödmjuka ger Han (Gud) nåd" står det i Gamla Testamentet (Ords 3:34 Ä 1917). Och Jesus, som är Guds vishet, uppmanar dig och mig i Nya Testamentet med orden: "Kom till mig, alla ni som... Läs mer