28 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd’. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han:
”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig någonsin törsta.”/…/”Allt vad min Fader ger mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta ut. Ty jag har kommit ned från himmelen, inte för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig. Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag inte skall låta någon enda gå förlorad  av dem som han har gett mig, utan att jag skall låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på Honom, han skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen” (Joh 6:35, 37-39 – 1917).
Innan jag går vidare ska jag be Gud om vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en bön om vägledning i bibelordet och hjälp med att förmedla evangeliets glada budskap om förlåtelse och frälsning från all synd och skuld. Herre, jag ber att någon lyssnare ska få del av Din kraft och välsignelse i dag. Du känner varenda en av oss och vet hur vi har det. Låt någon som är med under den här stunden i dag få del av Din frid i sitt hjärtas innersta. Tack för att Du hör min enkla bön och besvarar den. Amen.”

MUSIK

Att komma till Kristus och att tro på honom är samma sak. I Guds erbjudande av NÅD genom Jesus Kristus, fattas ingenting. Nåden täcker ALLT! När det däremot gäller vår egen vilja eller förmåga att ta emot, så är det inte alltid så bra med den.
Om jag får tala för mig själv, så känner jag alltid min största begränsning i min totala ovärdighet. Av det följer då också en oförmåga att älska mig själv.
Men tänk att GUDS NÅD täcker sådana brister med. Den täcker verkligen ALLT!

Ja, jag vet att man inte ska blanda ihop sin tro med sina känslor - men jag kan inte hjälpa det - jag gör det ändå. Jag vill tro! Jag tror -och ändå tvivlar jag- inte på Gud, men på min egen förmåga att öppet ta emot de gåvor som han vill ge mig. Det enda jag förtröstar på det är Guds kärlek, förbarmande och nåd.

Jag känner mig verkligen förbunden med ‘en man i folkhopen’ som kom till Jesus och sade: ”Mästare, jag har fört till Dig min son, som är besatt av en stum ande.”
Så fortsätter mannen att berätta om vad som brukar hända med sonen, som varit stum sedan han föddes, och hur han bett lärjungarna att de skulle driva ut den stumme anden, men att de inte kunde göra det. /…/ ”Men om DU förmår något, sa fadern till Jesus, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Då sade Jesus till honom: Om jag förmår, säger du. ALLT FÖRMÅR DEN SOM TROR. Strax ropade gossens fader och sade: Jag tror! Hjälp min otro.” (Mark 9:17-18, 22-24 – 1917).

MUSIK

Jag vet inte vad man ska säga eller tänka om faderns ‘bekännelse’. Han är absolut uppriktig i sin förtvivlan, hjälplöshet och ‘otro’. Han VILL tro för att om möjligt rädda sin son, men tycker antingen att han inte förmår tro alls, eller att hans tro är för dålig eller svag. Men vi ska lägga märke till att Jesus inte säger någonting varken om mannens vilja eller om hans förmåga. Jesus sade bara: Allt förmår den som tror!
Hur var det då med den här mannens tro? Var den obefintlig? Nej, inte alls! Mannen hade ju tagit med sig sin son -kanske med mycket besvär- till Jesus och Hans lär-jungar. Varför hade han gjort det? Naturligtvis därför att han TRODDE att Jesus kunde hjälpa! Därför att det fanns HOPP i hans själs innersta om hjälp! Annars hade han ju inte gått dit med sin son - eller hur?
Räckte den tron då? JA! den räckte för att komma till Jesus. Och vad var det Jesus sade i den text jag läste i början?
Jo, han sade: ”Den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen inte kasta ut.” Var det alltså mannens förmåga att bota sin egen son, som Jesus talade om? Nej! Jesus talade om att den som tror förmår allt - inte att i egen kraft bota eller frälsa, utan ATT KOMMA TILL JESUS.
Och DÅ växlas mannens tro in på ett helt annat spår – eller hur? Den växlas in på spåret till honom som har all makt i universum. Han, JESUS, som av Gud fått all makt över alla sjukdomar och över alla andemakter som existerar. Han som var med när himmel och jord skapades. Han som vet allt om dig och mig. Om varenda fysisk partikel i oss... Han som vet allt om vår längtan att få KOMMA TILL HONOM. Han som har sett våra förtvivlade tårar, som ingen annan känner till. Han som vet vad för ett verk vi är, Han som tänker på att vi är stoft - och därför också har förbarmande med oss… Det är till honom vi får komma med vår oro och förtvivlan…

MUSIK

”Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem” (Ps 103:14, 17-18 – 1917).
”Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar Honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm, han har förskingrat dem som tänkte över-modiga tankar i sina hjärtan. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt; hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han
skickat bort med tomma händer. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet mot Abraham och mot hans säd till evig tid efter sitt löfte till våra fäder.” (Luk 1:50-55 – 1917).
Att Gud visar ‘barmhärtighet mot Abraham och mot hans säd’ det betyder att han visat och ständigt visar barmhärtighet både mot Abrahams folk och mot dem som efter honom visat sig ha samma tro. ”Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet” står det (1 Mos 15:6 – 1917).
Och hur blev tron tillräknad Abraham?
”Det skedde icke, sedan han hade blivit omskuren, utan medan han ännu var oomskuren. Och han undfick omskärelsens tecken såsom ett insegel på den rättfär-dighet genom tron, som han hade, medan han ännu var oomskuren. Ty så skulle han bli en fader för alla oomskurna, som tro, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem” (Rom 4:10-11 – 1917).

MUSIK

”Han (Abraham) skulle också bli en fader för omskurna, nämligen för sådana som inte allenast är omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro, som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oomskuren. Det var nämligen inte genom lag, som Abraham och hans säd undfick det löftet, att han skulle få världen till arvedel; det var genom rättfärdighet av tro. Ty om de som låter det bero på lag skall få arvedelen, så är ju tron till intet nyttig, och löftet gjort om intet.
Vad lagen kommer åstad är ju vredesdomen; men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd, så att löftet kunde bli beståndande för ALL hans säd, inte blott för dem som hörde till lagens folk, utan också för dem som allenast hadeAbrahams tro. Han är ju ALLAS vår fader” (1 Mos 17:10-11; Rom 4:12-16 – 1917).

Om du tror på Gud, som Abraham, som tillräknades rättfärdighet för sin tros skull, så är du också med bland dem som har Abraham till fader, oavsett om du tillhör lagens folk, Israel, eller av judarna räknas in bland hedningarna - som jag.

”Så må ni nu veta, att de som låter det bero på tro, de är Abrahams barn. Och eftersom Skriften förutsåg, att det var av tro, som hedningarna skulle bli rättfärdig-gjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: ‘I dig skall alla folk varda välsignade.’ (1 Mos 12:3 – 1917).
Alltså blir de som låter det bero på tro välsignade tillika med Abraham, honom som trodde.” (Gal 3:7-9 – 1917). Allt förmår den som tror på Jesus Kristus – Han som gör dig rättfärdig inför Gud och därmed ’värdig’ det eviga livet i Guds gemenskap!

MUSIK

Gud har alltså berett EN NY VÄG till evigt liv i gemenskap med honom i himlen. Vad betyder det? Fanns det en annan väg tidigare? Javisst! Så här står det i Skriften: 
”Och Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: Jag är Herren, er Gud. Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Ej heller skall ni göra såsom man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er; Ni skall inte vandra efter deras stadgar. Efter mina rätter skall ni göra, och mina stadgar skall ni hålla, och skall vandra efter dem. Jag är Herren, er Gud.
Ja, ni skall hålla mina stadgar och rätter, ty den människa som gör efter dem skall leva genom dem. Jag är Herren” (3 Mos 18:1-5 – 1917).

Innan vägen till det eviga livet genom tron på Jesus Kristus, hade öppnats, så fanns det alltså en annan väg – laggärningarnas väg. Judarna kämpade för att med goda gärningar uppfylla lagens krav. Men INGEN mer än Jesus själv lyckades med det.
Därför skriver Paulus i sitt brev till romarna och förklarar det så här: ”Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöj-ligt för lagen (Mose lag), svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden” (Rom 8:2-3 – SFB).

Dagens minnesord: ”Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • tisdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • onsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer

 • torsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet så kom orden från Andra Konungaboken upp för mig, där det står om konung Hiskia att "Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort" (2 Kon 18:3 Ä 1917). Men innan jag går vidare vill... Läs mer

 • fredag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer

 • lördag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer

 • söndag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus sa till kvinnan vid brunnen: "Den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv" (Joh 4:14). Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer