24 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att försöka förklara saker som kanske verkar dunkla... och till sist, genom att dela med mig av mina egna erfaren-heter på den kristna trons väg. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med stor tacksamhet för att Du lyssnar på oss och bryr Dig om hur det går för oss. Du vet att jag behöver Din vägledning i bibelordet varenda dag, så att jag kan ta det till mig och förstå det. Hjälp mig också, Herre, att med Din Andes välsignelse och kraft, i min tur kunna förmedla budskapet vidare till någon lyssnare. Låt något frö bli mottaget i god jord, så att det kan växa till och bära frukt till evigt liv i Din gemenskap. Amen.”

Jag är helt på det klara med att utan Guds vägledning, inspiration och hjälp genom den Helige Ande kan jag inte proklamera namnet Jesus och föra ut de goda nyheter-na om alla människors möjlighet att genom tron på Jesus få sin synd förlåten.

MUSIK

Aposteln Paulus skriver så här om förkunnelsens möjlighet att tränga igenom mot-ståndet, som var stort överallt - då som nu:
”Min uppgift att föra ut det glada budskapet är ingen uppoffring. Jag skulle inte kunna sluta ens om jag ville. Då skulle jag bli fullkomligt olycklig. Dessutom är det faktiskt Guds order till mig. Om jag erbjöd mina tjänster av min egen fria vilja, skulle Herren ge mig en särskild belöning. Men situationen är inte sådan, för Gud har valt ut mig och gett mig detta andliga uppdrag. Därför har jag inget val. Vad får jag då för lön?

Glädjen över att förkunna De Goda Nyheterna utan kostnad för någon, och utan att göra anspråk på mina rättigheter, är lön nog. Detta har en stor fördel med sig. Jag är inte tvungen att lyda någon därför att han betalar min lön. Jag har av egen vilja och för min egen tillfredsställelses skull blivit en tjänare åt alla, för att jag ska vinna dem för Kristus. När jag är tillsammans med judar är jag som en av dem, för att de skall lyssna och vinnas för Kristus. När jag är tillsammans med sådana som följer vissa judiska seder och bruk, diskuterar jag inte, även om jag inte håller med dem, efter-som jag vill hjälpa dem. När jag är tillsammans med andra än judar, håller jag med dem så mycket jag kan som kristen, naturligtvis utan att kompromissa med min över-tygelse. Genom att vara förstående mot dem kan jag vinna deras förtroende och på så sätt också hjälpa dem. När jag är tillsammans med sådana, vars samveten lätt oroar dem, försöker jag förstå hur de tänker. Resultatet blir att de är villiga att låta mig hjälpa dem. Ja, hurdan en person än är så försöker jag finna något gemensamt med honom, så att han låter mig berätta om Kristus och Kristus får möjlighet att fräl-sa honom. Jag gör detta för att få dela med mig av det glada budskapet till dem, och för den välsignelse jag själv får när jag ser dem komma till Kristus” (1 Kor 9:16-23 – Levande Bibeln).

MUSIK

Paulus fortsätter att tala om evangelisationsarbetet som en ‘tävling’ och säger:
”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (1 Kor 9:24 – LB).

Att löpa som segraren, betyder att den som gör det - kan vinna seger. Målet för varje förkunnare måste ju vara -bland annat genom att försaka sig själv- att kämpa trons goda kamp för att om möjligt vinna någon för Guds rike.

Även om han var apostel så arbetade Paulus med siktet att själv vara lika delaktig i evangeliet som dem han förkunnade det för. Han hade sin egen frälsning och vidare vandring på trons väg också att tänka på, och Paulus blev inte frälst och bevarad själv bara genom att proklamera evangeliet för andra.

Jag läser de sista verserna också för dig, om Paulus’ tankar i sammanhanget:
”Du kanske måste säga nej till mycket som kan hindra dig från att göra ditt bästa. En idrottsman tränar hårt bara för att vinna ett sidenband eller en silverpokal, men vi kämpar för en himmelsk lön, som aldrig förlorar sitt värde. Därför springer jag hela loppet med målet för ögonen, jag kämpar för att vinna. Jag är inte som en boxare som slår i luften, jag leker inte. Jag kämpar med mig själv, tränar hårt, och tvingar min kropp att göra vad jag vill, i stället för vad den själv vill. Annars är jag rädd för att jag, som utmanat andra att delta i tävlingen, själv kommer till korta i det avgörande provet” (1 Kor 9:25-27 – LB).

Av den här texten förstår man att Paulus inte tillät sin egen kropp att vara Herre. Han visste om möjligheten att falla och gå förlorad, och han inrättade sitt liv efter det.

MUSIK

I sitt brev till de kristna i Rom, skrev han: ”Kärleken gör inget orätt mot någon. Det är därför den helt tillfredsställer Guds krav. Det är den enda lag du behöver. Ett annat skäl för att leva riktigt är att du vet att tiden håller på att gå mot sitt slut. Vakna upp, för dagen då Herren kommer tillbaka är närmare nu än när vi först började tro. Natten har varit lång, och dagen för Hans återkomst är snart inne. Sluta därför med allt det onda som mörkret hjälper dig att dölja. Gör bara det som är gott och som tål dagsljuset. Då kan ingen komma åt dig och du kan handla frimodigt. Använd inte din tid till vilda fester, fylleri, äktenskapsbrott, gräl och avundsjuka. Lev i stället som Jesus Kristus skulle göra i din situation, och försök låta bli att tänka för mycket på dig själv och dina egna behov” (Rom 13:10-14 – LB).

Alla Guds bud förbjuder oss att göra vår nästa något ont. Kärleken gör det motsatta, den gör vår nästa gott. Därför är det inte tillräckligt att bara låta bli att göra det som är ont, och där kärleken finns, lever och frodas, gör man inte något som lagen fördömer - till exempel något ont mot sin nästa, hans familj eller hans egendomar.

I stället för att göra sådant som är fel, leder Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja till att man gör det som är rätt. Guds kärlek i oss beskyddar, är fördragsam, tror, hoppas, uthärdar allting och sviker aldrig.

Ja, det gäller verkligen att ha akt på sig själv.

MUSIK

Paulus skriver några förmanande ord till ledarna för Guds församling, och säger:
”Var nu på er vakt! Se till att ni föder och vårdar Guds hjord, Hans församling som är köpt med hans Sons blod, för den Helige Ande har lagt ansvaret på er som ledare” (Apg 20:28 – LB).

Med hänvisning till Israels folks ökenvandring och hur det då gick för folket, skriver Paulus till oss andra: ”Allt detta hände med dem för att tjäna som exempel, och det skrevs ned för att varna oss, som lever i dessa sista dagar när världen närmar sig sitt slut. Därför ska ni vara försiktiga! Om ni tänker: ‘Jag skulle aldrig handla på det sättet’, så var ändå försiktiga, för ni kan också falla i synd. Men kom ihåg att de onda begär som ni lockas av inte är nya eller annorlunda. Många andra före er har mött precis samma problem. Och ingen frestelse är för stark. Ni kan lita på att Gud ser till att frestelsen inte blir så stark att ni inte kan stå emot den. Det har han lovat, och han håller sitt ord. Och när frestelsen kommer visar han er samtidigt en utväg att komma igenom den” (1 Kor 10:11-13 – LB).

Ingen av oss är så stark i oss själva att vi inte kan falla i synd. Det är vad Paulus vill ha sagt till oss alla. Och jag tror att Satans strategi går ut på att först försöka fälla dem som har störst ansvar och står i ledningen på något sätt. Därför att det då är väldigt lätt att den personen ‘drar andra med sig’ i fallet så att säga, förutom att de utomståendes förtroende för evangeliet, för de kristna, den kristna tron och hela verksamheten med mission och evangelisation drabbas hårt.

Ett förtroende kan ta många år att bygga upp - men kanske några minuter att rasera. Låt det bli en bild i ditt inre, när du ser någon fälla ett kanske 100 år gammalt träd - på några minuter.

MUSIK

Jag ber med psalmisten – Psalm 103:
”Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn.
/…/
Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.” AMEN. (Ps 103:1-5, 10-18 – SFB).

Dagens minnesord: ”Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut” (1 Kor 10:13 – SFB).
MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar. Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så... Läs mer

 • tisdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT). För att... Läs mer

 • onsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • torsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • fredag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • lördag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • söndag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer