3 december 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: ”Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta” (Ps 16:7 – SFB).

Men innan jag går vidare, vill jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och framfört.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma inför dig och utbe mig din vägledning och hjälp. Du vet att i mig själv förmår jag absolut ingenting. Därför lägger jag allt i dina händer och ber om den insikt som du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förmedla ditt budskap vidare till den som vill lyssna. Amen.”

Jag vet inte hur Du har det som lyssnar nu, men själv måste jag säga att när jag i nattens tysta timmar och i stillhet får begrunda mitt förhållande till Jesus, så blir det så mycket mer påtagligt och stort och innerligt än på dagen, när det är så mycket annat som stör mitt hjärtas tacksamma bönesuckar. Det enda som stör mig ibland är en sorts berömmande tanke över att få uppleva nåden av att min synd är förlåten och för att jag överhuvudtaget får vara i Guds närhet. Men då läser jag vad profeten Jeremia skriver: ”Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren” (Jer 9:24 – SFB).

MUSIK

När sådana tankar -som jag nämnde om- kommer upp i medvetandets ljus så brister de som såpbubblor. Men strax kommer det en ny sådan tanke som måste rensas bort. Ack ja… Men det finns ett skydd för våra tankar. Så här står det: ”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus” (Fil 4:6-7 – SFB).

Sådär ligger jag alltså i nattens tysthet och funderar och fortsätter att tänka och tacka Jesus i mitt innersta för att jag bara får vara som jag är, och att Han planterar SIN kärlek i mitt hjärta, inte för att jag är någonting i mig själv, utan bara för att jag inom mig sagt till honom: ”Här är jag, sänd mig!”. Då ändras mitt hjärtas inställning till att bli precis som en spegel, som reflekterar det ljus som kommer från Gud själv - och jag hoppas kunna vara till hjälp, välsignelse och glädje för någon av mina medmänniskor.

Då känner jag också att jag är sådan som Gud vill att jag ska vara - ett tomt kärl som Gud själv fyller efter sin vilja med livets vatten.

Det blir alltså som Jesus sa till den samaritiska kvinnan:
”Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv” (Joh 4:14)

MUSIK

Du har kanske inte drabbats av det, men själv anklagar jag mig ibland för att jag till exempel inte är så god och vänlig som jag tycker att jag borde vara. När jag då funderar på det här om vad jag borde göra -men inte gör- så blir jag ledsen för att jag inte klarar av att leva upp till mina egna förväntningar. Och ju större avståndet är mellan mina egna krav på kristna prestationer och verkligheten som jag måste erkänna för mitt eget inre, ju större blir min modlöshet.

Men det är DÅ som Gud i sin gränslösa nåd försöker få mig att förstå att Hans frälsning är så oerhört mycket större och omfattande än vad jag någonsin tidigare har fattat. MED RÅGE täcker den in alla sådana mänskliga tankar på egna presta-tioner och förebråelser hos en liten människa.

Då blir min Frälsare, JESUS, ännu mycket större inom mig, och jag sprängs nästan av tacksamhet för att Han bryr sig om mig trots allt. Långt innan jag ens visste om att han fanns till, så hade han inom sig själv beslutat att så hög som himmelen är över jorden, SÅ väldig skulle hans nåd och frälsning vara över alla dem som vill åkalla honom och tro på Hans namn. Så länge nådens tidsålder varar vill jag därför tacka Jesus för hans oerhört stora och rika gåva av gränslös nåd.

MUSIK

Ibland funderar kanske Du som jag om hur det kommer att bli i framtiden på det ena eller andra området.
Jag läser vad profeten Mika skriver: ”Men det ska ske i kommande dagar, att det berg, där Herrens hus är, ska stå där fast grundat, ypperst ibland bergen, och vara upphöjt över andra höjder; och folk ska strömma ditupp, ja, många hednafolk ska gå åstad och ska säga: Upp, låt oss dra åstad till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå och Herrens ord från Jerusalem. Och han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida” (Mika 4:1-3 – 1917).

Tänk vilken dag det ska bli när alla krig är slut och ingen ska lära sig att strida mer.
När detta ska ske och vilken tid som profeten Mika hänsyftar på det vet jag inte, men ett vet jag och det är att Gud har en absolut exakt tidplan för sin skapelse. Du förstår att Gud har ordning och reda på saker och ting. Där händer ingenting av en slump, utan allting är noga inplanerat. Guds plan innehåller också alla korrigeringar som behövs under årtusendena för alla omständigheter som påverkar människornas val och beslut om det ena eller det andra. Allt ligger i Guds hand och visst känns det tryggt - eller hur?

Eftersom Gud vet allting så kan han också på ett perfekt sätt ge oss råd om hur vi ska leva vårt liv enligt Hans plan, för att allt ska samverka till det bästa. Han vet exakt vilka beslut som vi ska fatta och när den rätta tiden är inne för att göra det.

MUSIK
      
Jaha, säger Du kanske, vad bra, om Gud redan känner till allting, då låter jag honom sköta alltsammans så behöver jag ju inte bekymra mig - eller hur? Absolut rätt tänkt, skulle jag vilja säga. Det var precis så som jag tror att Gud också hade tänkt att det hela skulle skötas en gång. Men sedan kom det så att säga en ”hake” in i sammanhanget. Vad var det för hake? Jo, Gud som ville ha en så innerlig gemenskap och vänskap med människorna som möjligt, ville också att allting skulle gå absolut korrekt till. Han ville därför inte att människor-na skulle tvingas att lyda eller älska honom, utan att de skulle göra det av egen fri vilja. Det var väl riktigt tänkt va? Äkta kärlek är ju ingenting som har med tvång att göra - eller hur? Ska man älska någon av hjärtat så måste det ju vara därför att man verkligen vill det. Av fri vilja alltså och inte för att man tvingas till det eller gör det för att man är rädd för något straff.

Hur gick det då med Guds tanke på att ha gemenskap med människorna grundad på deras fria vilja? Ja, har du läst din bibel så vet du också hur det gick. Adam och Eva, de första människorna, valde bort Gud genom att INTE lyda Hans enkla och klara order att låta bli frukten på KUNSKAPENS TRÄD PÅ GOTT OCH ONT. Ormen lurade dem, javisst, men de hade ett eget val, det kommer man aldrig ifrån. Annars hade de aldrig blivit utkörda från paradiset av Gud. Han hade aldrig tänkt sig att människan skulle slita och släpa sig igenom livet på jorden i sitt anletes svett. Nej, tvärtom så fanns från början allting som behövdes för att människorna skulle kunna leva ett underbart liv och njuta i paradisets lustgård.

MUSIK

Jag vet inte om Gud blev besviken på Adam och Eva. Det står ingenting om det i min bibel. Men jag tror inte att det var med glädje som Gud förvisade männi-skorna ut till ett helt annat liv än som var planerat. Till och med själva skapelsen blev ”lagd under förgängelsen” som bibeln uttrycker det, dock inte av sin egen vilja. Därför förnyas ju skapelsen också kontinuerligt varje vår. Genom Guds försorg, automatiskt skulle man väl kunna säga, medan människorna fortfaran-de har kvar sin egen fria vilja och därmed också sitt eget ansvar att förnyas. Inte till sitt yttre fysiska jag men till sitt inre, till sin andliga människa. Det är nämligen där förnyelsen eller omvändelsen behövs.

Ja, människorna gjorde ett tragiskt felval, när de inte ville följa Guds direktiv. Men detta för människan olösliga problem, med synden, har Gud själv undan-röjt genom att Jesus tog all synd på sig själv och gav sitt liv för att Du och jag skulle bli räddade -eller frälsta- som är Bibelns ord för räddning, från den eviga döden till evigt liv. Allt är alltså klart från Guds sida.
Det enda problemet som finns kvar är att du själv måste lyssna på Guds röst i ditt hjärta och säga ditt eget personliga JA till Jesus genom att tro på Honom. Det är allt Gud begär av dig!

Glöm inte minnesversen: ”Jag vill lova Herren, ty Han ger mig råd; ännu om natten manar mig mitt innersta” (Ps 16:7)

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har jag blivit påmind om en bibeltext från Matteus evangelium, som handlar om när Jesus botade två män som var besatta av onda andar. Men för att allt skall bli rätt tänkt och sagt av mig i det här sammanhanget, så... Läs mer

 • tisdag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag tänkte på det här programmet så kom bibeltexten från 1 Kor 9:24 upp för mig där det står: ”I ett tävlingslopp springer alla, men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna” (ur Handbok för Livet – NT). För att... Läs mer

 • onsdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för... Läs mer

 • torsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet har mina tankar riktats mot några välkända rader från profeten Jesaja. Men för att allt ska bli rätt tänkt och framfört, så att Guds ord får framgång, så vill jag börja med att be om den Helige Andes ledning och... Läs mer

 • fredag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, ett sammanhang med kristen grundton för dig som söker och längtar efter ett hopp, en framtid och en tro. Idag ska jag koncentrera mig på att tala om Guds frälsning. Det finns ett Gudomligt frälsningsrådslut, som vi enligt Skriften ska kunna... Läs mer

 • lördag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • söndag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer