1 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård.
Inför det här programmet så kom orden från Andra Konungaboken upp för mig, där det står om konung Hiskia att ”Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort” (2 Kon 18:3 – 1917).

Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp att rätt förstå ordet.

”Gode Gud. Jag kommer inför dig och ber om den insikt och hjälp som jag behöver för att rätt förstå ditt ord och sedan kunna förmedla det efter din vilja. Amen.”

Här handlade det alltså om att kunna skilja på det som var rätt och vad som var fel i Herrens ögon. Då kom jag att tänka på bibelns ord där ormen säger till Eva:
”Gud vet, att när ni äter av det – alltså av frukten på det träd som står mitt i lustgården – skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud och förstår vad gott och ont är” (1 Mos 3:5 –1917).

Och Gud själv säger samma sak i den 22:a versen, där det står: ”Och Herren Gud sa: Se, mannen har blivit såsom en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu icke räcka ut sin hand och ta jämväl av livets träd att äta, och så leva evinnerligen.”

Minfråga är nu: Om man förstår att skilja på vad ”gott och ont är”  - förstår man då också att skilja på vad som är ”rätt” och ”fel” i Herrens ögon?

MUSIK

Innan Adam och Eva syndade i Edens lustgård, så hade de uppenbarligen inte någon insikt i frågan om vad som var ”gott” eller ”ont”. Jag vet inte, men kanske kan man säga att den omständigheten helt enkelt inte var aktuell då. Allting var ju ”gott” och kanske kan man tänka att det enda som Adam och Eva behövde fundera över, var om de skulle äta ett rött eller ett grönt äpple…
Kanske tycker du att mina funderingar är långsökta, men jag undrar ibland varför Gud överhuvudtaget tillät att de första människorna blev utsatta för den här frestelsen som ledde till det första syndafallet. Ville Gud testa människans fria vilja eller… var det kanske inte alls den fria viljan som prövades? Var det högmodstanken som Gud ville testa? Ormen säger ju till Eva: ”Gud vet, att när ni äter därav, ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud!!! Var det den frestelsen som Eva föll för? Att vilja bli som Gud, och då också -på samma gång så att säga- få förstånd att kunna avgöra vad som var ”gott och ont”?

Hebréerbrevets författare talar ju om fullmogna människor ”som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont” (Hebr 5:14 – 1917).

Men den ”vanan” hade väl knappast Adam och Eva hunnit få… eller hur?

MUSIK

Veckans andakter, v 16

 • måndag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • tisdag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • onsdag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • torsdag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer

 • fredag 19 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 22:40 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Lukas 22:a kapitel och den 46:e versen, är bakgrunden till vår vidare vandring på trons väg i dag. Jesu ord till lärjungarna, under hans ångestfyllda kamp i Getsemane, när han över-lämnar sig till Guds vilja,... Läs mer

 • lördag 20 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:17 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Paulus 1:a brev till för-samlingen i Korint, kapitel 6 och vers 17 har bibeltexten kommit upp som är bak-grund för den här stunden. Sammanhanget handlar om kroppen som ett tempel för den Helige Ande men innan jag går vidare... Läs mer

 • söndag 21 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från 1 Kor 6:12 kommit upp för mig. Den handlar om att allt är tillåtet men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått ska jag börja med... Läs mer