27 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son, Jesus Kristus.

Så här skriver Paulus i sitt brev till Kolosserna:
”Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom (Jesus) och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är. Också åt er, som förut var bortkomna från honom och genom ert sinnelag hans fiender, i det att ni gjorde vad ont var, också åt er har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp, genom hans död, för att kunna ställa er fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga, om ni nämligen förblir i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba er från det hopp, som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium, som ni har hört och som har blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit” (Kol 1:19-23 – 1917).

Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med tacksamhet för att Du låter mig få del av Din vägledning i bibelordet. Du vet att jag behöver det varje stund dels för att jag själv ska kunna ta till mig ordet och förstå det, och dels för att jag ska kunna förmed-la det vidare i min tur. Hjälp mig också, Herre, att framföra evangeliets budskap på rätt sätt så att det med den Helige Andes kraft kan bli till hjälp och välsignelse för någon lyssnare i dag. Amen.”

MUSIK

Jag läser Paulus brev till de troende i Kolosse en gång till, och så här lyder texten i den Levande Bibelns språkdräkt:
”Gud ville nämligen att allt som finns i honom själv också skulle finnas hos Sonen. Det var genom hans död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat, i himlen och på jorden, att komma till honom, och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor.

Detta gäller också er, som en gång var så långt borta från honom. Ni var hans fiender och hatade honom och var skilda från honom genom era onda tankar och handlingar. Men nu har han på nytt gjort er till sina vänner. Han gjorde det när hans Son led döden med sin kropp på korset, och genom denna död har Kristus nu fört er in i gemenskapen med Gud. Nu står ni inför honom utan att kunna anklagas för något. Det finns inget kvar som han ens kan klandra er för. I hans ögon är ni utan synd och skuld.

Det enda kravet är att ni helt och fullt tror på de goda nyheterna att Jesus dog för er och att ni är fasta och starka i Herren och inte förlorar det hopp som detta glädjebud ger er. Det nådde var och en av er, och nu sprids det över hela världen. Och jag Paulus, har glädjen att få berätta om dessa nyheter för andra.”

MUSIK

Kanske undrar du över anledningen till att jag lyfter fram den här bibeltexten som jag läste, och därför ska jag förklara det.
Jag har under åren som gått kommit på både det ena och det andra i mig själv som jag inte är tillfreds med. Jag har också bett Herren om hjälp att genom den Helige Ande ta kontroll över mig och justera och korrigera allt sådant som är fel. Det kan vara brister av olika slag i min karaktär, som jag borde ta itu med på något sätt, men inte har kraft eller förmåga att göra. Det kan också handla om annat som är fel i mitt liv, men som jag kanske inte ens är medveten om själv.
Om jag förstår det rätt, så gäller det alltså att bli rensad från allt sådant, eller ändra på det, så att det blir rätt och kan användas på ett riktigt sätt. Det får helt enkelt inte finnas några hinder eller bottensatser i en kanal - om Gud ska kunna använda den för att föra ut sina välsignelser. Och att vara en ren kanal är just min högsta önskan.

Jag har till exempel varit irriterad, arg och missunnsam. Ibland handlar det kanske om okunnighet eller ovilja att försöka förstå bakgrunden till andra människors bete-enden. Det kan i sin tur leda till att jag på ett onödigt strävt sätt försöker få andra att ändra på sina uppfattningar och åsikter om det ena eller det andra - som för mig kanske framstår som närmast självklara ‘sanningar’. Synd är ju inte bara olydnad mot Guds vilja, utan också annat som gör oss främmande för Honom och som leder till att vi är ‘utan Gud i världen’ (Ef 2:12; Jak 1:20-21 – 1917).

Synden skapar också olika barriärer mellan oss människor. Irritation eller avoghet kan ju exempelvis leda till att andra människor drar sig undan. Det kanske inte alls var varken min eller din avsikt - men det kanske ändå blir en naturlig följd.

MUSIK

Det är i det här sammanhanget som jag - och kanske det finns flera med mig - får ta till mig och vila i Skriftens ord om att Gud lät ALLT bli försonat med sig, genom Jesus Kristus.

Det betyder inte att alla mina fel försvinner i ett nafs, men det betyder att det - med Guds hjälp - finns hopp om bättring. Jag behöver inte längre känna mig nerslagen och förtvivlad i mitt innersta, utan får påminna mig om att GUD LÄT ALLT BLI FÖRSONAT ! Du och jag är till 100% accepterade av Gud, därför att vi är i Kristus - och BARA DÄRFÖR.

Det här med försoningen av ALLT -genom Jesus Kristus- alltså mellan Gud och oss människor, är ju det enda som vår tro har som en bergfast grund. Det finns, för mig, ingenting viktigare på jorden än att Jesus dog för MINA synder! Att min tro sedan blir bekräftad, genom de erfarenheter som jag får göra med Jesus, under min vidare vandring tillsammans med Honom, är mer än underbart. Den sista bekräftelsen på att vår tro är sann och riktig, kommer vi också att få den dag, när Jesus som vi har trott på, kommer tillbaka på himmelens skyar. (Apg 1:11; Upp 1:7 – 1917).

Jesus sa:
”Känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud, tro nu också på mig. Det finns många rum där min Far bor, och jag går nu i förväg och gör i ordning dem för er ankomst. När allt är färdigt skall jag komma och hämta er, så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så skulle jag ha sagt er det” (Joh 14:1-3 – LB).

MUSIK

Guds kärleksfulla, nåderika och förbarmande inställning till oss människor är absolut underbar. Men Hans hundraprocentiga rättfärdighetskrav gjorde det ändå omöjligt för honom att på något sätt ‘se mellan fingrarna’ med syndens lögner och fasansfulla följder. Annars hade inte Jesus behövt dö på ett kors, för att kontakten mellan Gud och människan skulle kunna förnyas.
Ja, syndafallet ställde verkligen till det för oss människor, men utan att försöka skylla allt på Adams och Evas synd så fortsätter vi också själva att tänka fel, säga fel saker, göra fel, och ibland bete oss överilat, klantigt och obarmhärtigt mot våra medmänni-skor. Åtminstone är det så som jag själv känner det ibland.
Det är inte lätt att leva? Det är inte lätt alls! Det tar ett helt liv att lära sig. Men det finns hjälp att få, för den som vill tro på Gud och förtrösta på honom och på hans möjligheter. De himmelska resurserna står till ditt och mitt förfogande - och vi får utbe oss att få del av dem, genom Hjälparen, den Helige Ande.

Jakob skriver i sitt brev: ”Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker” (Jak 1:17 – 1917).

Vi har heller ingen ‘rätt’ att dra oss undan. När Jesus blev tillfrågad om det är lovligt att ge kejsaren skatt, så ber Han att få se på en ‘skattepenning’ och frågar: ”Vems bild och överskrift är detta?” Man svarade: ”Kejsarens.” Då sade Jesus: ”Så ge då kejsaren, vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör” (Matt 22:21 – 1917).

Vad betydde det svaret? Jo, det betydde dels att kejsaren hade rätt till det som bär hans bild - men mycket viktigare är att Gud har rätt till det som bär Hans bild, nämligen människan själv med allt vad hon är och har som en Guds skapelse och avbild. (1 Mos 1:27 – 1917).

MUSIK

Aposteln Paulus skriver till sin andlige son Timoteus:
”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall ge den åt mig på ‘den dagen’, och icke åt mig allenast, utan åt alla som har älskat hans tillkommelse” (2 Tim 4:8 – 1917).

Den viktiga frågan som du måste ställa till dig själv är: Älskar jag Hans tillkommelse?

Hur är det med domen mot alla folk som en dag ska samlas inför honom, Jesus, den rättfärdige domaren? Evangelisten Matteus återger det så här:
”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skallsamlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: ’Kom ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.” Men åt dem som står på hans vänstra sida skall han säga: ”Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:31-34, 41 – SFB).

Min vän som lyssnar! Vilken sida har du valt att stå på? Det är Ditt viktigaste beslut.

Dagens minnesord: ”Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet” (Upp 22:17).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • tisdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • onsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer

 • torsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet så kom orden från Andra Konungaboken upp för mig, där det står om konung Hiskia att "Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort" (2 Kon 18:3 Ä 1917). Men innan jag går vidare vill... Läs mer

 • fredag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer

 • lördag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer

 • söndag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus sa till kvinnan vid brunnen: "Den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv" (Joh 4:14). Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer