12 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden utgår från vad Bibeln säger om den framtid som Gud planerat för de människor som vill fästa sin tro på Honom och på hans Son, Jesus Kristus. Men innan jag går vidare på trons väg och försöker fördjupa mig på det här området ska jag be om vägledning och hjälp genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du ger mig det förstånd som du vet att jag behöver för att förstå ditt ord och förmedla ditt bud-skap vidare om det underbara som du har planerat för trons folk. Amen.”

Jag läser bibelns ord från Första Korintierbrevet 2, vers 9:
”Vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom” (1 Kor 2:9 – SFB).

Det här sade aposteln Paulus, som hade kommit till Korint på sin missionsresa. Men han hade inte kommit med någon mänsklig visdom. I stället kom han med en djupare visdom, från Gud, som ges åt alla dem som älskar honom. Men den kan inte tas emot utan ett öppet hjärta för Guds budskap eftersom evangeliet i grund och botten är främmande för vårt förnuft och enligt Skriften en ”dårskap”. Det är obegripligt och otänkbart medan lagen däremot ligger i vårt kött och blod och det religiösa tänkandet ligger därför helt och hållet på lagens plan, om inte Anden får göra evangeliets ord levande för hjärtat.

MUSIK

Vi får kanske höra evangeliet upprepade gånger - och till slut går det kanske in i vårt medvetande att GUD BARA BENÅDAR SYNDAREN FÖR JESU SKULL och inget annat. Den kristne låter sig till sist föras till ro på den klippegrunden även om det stormar av djävulska anfäktelser omkring henne. Allt är bara NÅD genom det försoningsoffer som Jesus gav genom sitt blod på korsets trä.

Jag vet inte hur Du tänker, men kanske är det så ibland att man får för sig att Guds nåd står i relation till din eller min prestation på något sätt. Antingen den egna prestationen består i att tro, bedja, fasta eller någonting liknande som man vet har stor betydelse i den andliga striden.
Men jag tror inte att det är så. Profeten Jesaja säger om Herrens godhet och räddande hjälp: ”Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord” (Jes 66:2 – SFB).

Kung David säger i den 34:e psalmen: ”Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande” - och vidare i psalm 51: ”Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud” (Ps 34:19 och 51:19 – SFB).

MUSIK

Jag vet inte hur du har det som lyssnar nu, men kanske är det så att du inte tycker att du ens når upp till den lägsta av dina egna prestationskrav... varken av tro eller någonting annat. Hade inte Guds Nåd varit beroende på vad Jesus gjort för dig så hade det varit helt ute med dig. 

GUDS NÅD ÄR DÄRFÖR DIN ENDA TILLFÖRSIKT och det enda som du i din tro kan klamra dig fast vid. Ingenting annat duger, när stormarna rasar mot dig, men vi lever i nådens tidsålder min vän – och inte i lagens. Guds Nåd är för oss alla! Därför får vi vila i den... och först då kan vi också stå emot alla fiendens angrepp och med trons sköld släcka ALLA brinnande pilar som skjuts av mot oss. I den andliga striden mellan det onda och det goda så är vi ständigt utsatta för angrepp som vill få oss att falla och i förtvivlan lämna den tro som vi har, bara för att den -som vi kanske själva känner det- inte räcker till eller når upp till den nivå som vi föresatt oss att kräva av oss själva. Det blir då en sorts själv-destruktiv cirkelgång som bara Gud kan bryta med sin Andes kraft, rakt in i vår förblindade prestationssituation. Vår vilja att följa Guds väg finns kvar, javisst, men den är så försvagad genom köttet att utan Guds dom över synden i Jesu kropp (enligt Rom 8:3) så hade vi varit hopplöst förlorade.

Men Guds Nåd uppenbarade sig på det sättet att Han
sände sin Son -Jesus Kristus- och gjorde det som lagen inte kunde, men ändå krävde. Gud fördömde därför synden i köttet när Jesus tog all synd på sig själv och själv blev gjord till synd. Han dog för alla människors synder trots att Han var absolut rättfärdig. På korset, spikades dina och mina synder för evigt fast och där öppnades också en nådens väg till Gud. Därför finns det hopp om frälsning och ett evigt liv för oss alla idag. Men det enda sättet att ta tag i Guds Nåd är som jag har sagt ett antal gånger - tron på Jesus. Och Guds Nåd finns till för oss allesammans på samma sätt. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig” sa Jesus (Joh 14:6).

MUSIK

Kanske tycker Du att mycket av det jag säger är otydligt eller låter konstigt eller är svårt att förstå. Det är inte alls underligt om du tycker det, eftersom det andli-ga livet i Jesus Kristus visserligen är mycket enkelt att få del av genom din tro men det har inte på något sätt med det mänskliga förnuftet att göra. Många människor säger sig därför att när det mänskliga förnuftet, vetenskapen och utvecklingen har nått sådana höjder som nu, så kan man ju bara inte tro på något så underligt som en Gud som lät sin egen Son dö på ett kors för att ens synder skulle bli borttagna.

Ja, jag sa ju det från början att Guds vägar inte har det minsta med mänskligt förnuft att göra. Gud säger själv i sitt ord (1 Kor 1:18) att evangeliet dvs. talet om korset och om förlåtelsen för all synd och skuld i Jesu namn är en dårskap. Alltså en dårskap från mänsklig utgångspunkt och frågan om motsatsen till för-stånd, förnuft och vishet. Men för den som väljer att ställa sig under evangeliets sanning - trots alla invändningar - är det en Guds Kraft till frälsning och evigt liv. Om du gör det -alltså väljer att tro på Jesus och korsets budskap- så får du erfara att Kristus den korsfäste är Guds kraft till frihet från all synd och samtidigt räddningen till det eviga livet. Det är alltså en helt annan kraft och visdom än den här världens intellektuella elit kan omfatta med all sin samlade kunskap.

MUSIK

Gud låter sig inte begränsas av vad människor tycker eller anser om Honom. Bibeln ställer öppet frågan: ”Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror” (1 Kor 1:20-21).

Vi ber tillsammans! ”Herre Jesus! Omfamna våra innersta tankar med Din Nåd. Lär oss att genom tron på dig förstå korsets budskap om att vår synd och skuld för evigt är borttagen genom det som du en gång gjorde för oss, när du dog i vårt ställe på ett kors, trots att du var absolut oskyldig.”

Till dig, min vän, som lyssnar nu, vill jag säga: Kristendomens teologi är oerhört enkel och den kan förklaras av den som tror med 4 ord: 
JESUS DOG FÖR MIG! Det täcker allt och kommer i evighet inte förändras.

Här skulle jag egentligen sluta det här andaktsprogrammet - för det återstår ingenting mer att säga - som är av verkligt stor betydelse för dig. Anledningen till att jag ändå fortsätter är att jag så gärna vill vägleda dig ytterligare, när det gäller vad som kan vara viktigt för din fortsatta vandring på den kristna trons väg i din vardag. Alltså för att du ska växa till och få uppleva mera av Gud och Hans Nåd över ditt liv.

MUSIK

Om du inte har haft för vana tidigare att läsa bibeln så börja med det. Har du ingen egen bibel så försök att skaffa dig en. Har du inte råd att köpa en ny, så köp en begagnad så länge på ‘second hand’ eller antikvariat. Eller fråga i någon kyrka eller på något bibliotek om du kan få låna en. Börja sedan med att läsa t.ex. Markusevangeliet i Nya Testamentet. Titta i innehållsförteckningen så hittar du snabbt. Markusevangeliet börjar så här: ”Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son....” Sedan får du följa Jesu liv och vad Han sa och vad Han gjorde. Det är ju omkring Jesus som alltsammans i det kristna livet och den kristna tron cirklar, så därför kan det vara bra att börja där.

Kristendom är ingen religion utan det är en relation, alltså ett förhållande mellan dig och Jesus, Han som ger oss alla liv med stort L. Det finns ju många olika religioner i världen, där människan försöker att nå fram till var och en sin Gud genom olika prestationer, späkningar eller övningar.

Den kristna tron är helt annorlunda och utgår från att det är Gud som valt att nå fram till oss och inte tvärtom. Gud tog alltså själv det första och absolut viktigas-te steget genom att offra Sin egen Son, Jesus Kristus, för alla människors synd. Ingen människa kan i egen kraft eller genom egna goda gärningar nå fram till Gud, men genom Jesus, Guds Son, är vägen nu öppen. Du kan aldrig jämföra de kristnas Gud och evangeliet om Jesus med någon annan Gud eller någon annan tro därför att Jesus har dött för din synd men har uppstått igen och lever.

Dagens minnesvers: Jesus sa: ”Jag är med er alla dagar intill tidens ände” (Mark 28:20).

MUSIK

Veckans andakter, v 16

 • måndag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • tisdag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • onsdag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • torsdag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer

 • fredag 19 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 22:40 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Lukas 22:a kapitel och den 46:e versen, är bakgrunden till vår vidare vandring på trons väg i dag. Jesu ord till lärjungarna, under hans ångestfyllda kamp i Getsemane, när han över-lämnar sig till Guds vilja,... Läs mer

 • lördag 20 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:17 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Paulus 1:a brev till för-samlingen i Korint, kapitel 6 och vers 17 har bibeltexten kommit upp som är bak-grund för den här stunden. Sammanhanget handlar om kroppen som ett tempel för den Helige Ande men innan jag går vidare... Läs mer

 • söndag 21 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från 1 Kor 6:12 kommit upp för mig. Den handlar om att allt är tillåtet men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått ska jag börja med... Läs mer