26 maj 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja (Ps 25:12 - 1917).

Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi som vanligt ska få en lugn och rofylld stund tillsammans. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.
"Gode Gud! Jag kommer till dig med en bön om din hjälp och vägledning i bibelordet genom den Helige Ande. Du har sagt att han är min Hjälpare, och jag upplever att han verkligen är det också i alla sammanhang. Hjälp mig, Herre, att hålla mig rätt på vägen och inte vika av varken åt höger eller vänster. Jag vill också be om hjälp för den lyssnare som, med ett öppet hjärta, vänder sig till dig just nu. Amen."
Jag inleder med några bibelord från profeten Jeremia och det 15:e kapitlet:
Först löser jag vers 6. Alltså Jeremia. kapitel 15 och vers 6:
"Du själv försköt mig, säger Herren; Du gick din väg bort. Där utsträckte jag mot dig min hand och fördärvade dig. Jag hade tröttnat att förbarma 'mig."
Det här sa Herren Gud genom profeten Jeremia, om lsraels folk, men kanske gäller det dig och mig också. Ditt eget hjärtats rost får avgöra hur det är.
Jag läser vidare från den 19:e versen: "Därför säger Herren så: Om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter och bli min tjänare. Och om du frambär ädel metall utan slagg, så ska du få tjäna mig såsom mun."
Profeten Jeremias ord ar mycket allvarliga, eftersom det inte var Herren Gud som lämnade oss, utan vi som lämnade honom. "Du själv, försköt mig...du gick din väg bort..."

MUSIK

Min käre vän! Vi måste ha en sak klar för oss. Gud lämnar aldrig dig eller mig, så länge som vi vill vara kvar hos honom, i hans omvårdnad, och under hans beskärm. Men om vi går vår egen väg, och inte vill hålla oss nära Gud, då kan han inte göra någonting alls.
Guds makt är väldigt stor på den som tror.,. men om du inte vill tro, eller inte vill gå Guds väg, ja då begränsar du fullkomligt Guds makt över dig själv.
Alltså är det vår egen vilja som i det första steget måste övervinnas... Du måste säga ditt ja, sedan kan Gud agera. Gud arbetar aldrig mot din egen vilja.
"Herre boj till mig ditt öra och svara mig...ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkallar dig. Lyssna, Herre, till mitt bedjande och akta på mina böners ljud... Visa mig, Herre, din väg; jag vill vandra i din sanning..." Ja, så enkelt och rättframt
bad psalmisten och så får du och jag också be. (Psalm 86:1,5,6,1 1 - 1917).

MUSIK

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Filipperna: "Gör er intet bekymmer, utan låt i alltingera önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bon med tacksägelse.., Så ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus"
( F i l 4: 6 - 1 9 1 7 ).
Tänk att vi får räkna med hjälp och beskydd till och med för våra tankar. Tankarna som man annars kan ha ett stoft besvär att hålla ordning på. Men Gud känner våra tankar...
fjärran ifrån, står det. Han vet vad du och jag tänker inom oss, nästan innan en tanke ens har blivit medveten hos oss själva.
Tack Gode Gud för att du är vår hjälp och vårt skydd varje sekund -dag och natt oavsett vad det gäller. Om vi sover eller är vakna. Guds beskydd är alltid detsamma.
Kanske har du det besvärligt, åtminstone sett med dina egna ögon. Du tycker att din tro är så svag och att du möter motstånd av olika slag när du verkligen vill vandra med Gud på trons väg. Glöm inte att till och med Jesu egna apostlar blev satta i fängelse nar de
undervisade i Jesu namn, och man hånade och  smädade dem för att de trodde på Jesus... till och med nar de botade sjuka i Jesu namn.
Men när apostlarna gick ut efter att ha blivit förhärda och gisslade, så står det att "de var glada over att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull. Och de upphörde inte att var dag undervisa... och förkunna evangeliet om Kristus Jesus"
(Apg 5:41-42).

MUSIK

Min käre vän, det är ju så att för den som inte vill tro, så är ju detta med tron på Jesu namn en fullständig absurditet... och de som 'står utanför tron' motarbetar därför alltid de troende och deras budskap. Det finns ju också en ond makt som på alla sätt vill förhindra att Jesusnamnet blir ärat och känt... och blir människorna till vägledning och hjälp. Men fördenskull får vi ju inte upphöra att tala tro till våra medmänniskor.
"Hur outgrundliga är icke för mig dina tankar, o Gud, hur stor är icke deras mångfald!
Skulle jag räkna dem, så vore de flera an sanden; L..l Utrannsaka mig Gud och känn mitt hjärta; prova mig och känn mina tankar och se till, om jag är stadd på en olycksvag, och led mig på den eviga vägen" (Ps 139:17-18,23-24 - 1917).
"Ty Herren Gud är sol och sköld; Herren ger nöd och dra; Han vägrar inte dem något gott, som vandra i o_strafflighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig" (Ps 84:12-13). Även om allting ser ut att gå oss emot, så får vi aldrig glömma att Gud sitter f ullständigt orubbad på sin tron i himmelen, och har allting, i alla detaljer, under fullständig kontroll. Anledningen till att vi ibland inte får svar på våra böner, kan nog vara olika. Ett exempel direkt från bibelns blad, talar profeten Daniel om. Hans bön var känd i himmelen från den första sekunden då Daniel började be... men svaret på Daniels bön blev förhindrat i tre veckors tid. Varför då? Jo, därför att de onda makterna i
himlarymderna stod emot Guds änglar som hade blivit utsända med bönesvaret.

MUSIK

Det blev alltså en regelrätt strid mellan Guds änglar och de onda furstarna som ville hindra bönesvaret från att komma fram till Daniel.
Den andliga kampen står inte här ner nere på jorden, mellan den ena människan och den andra, utan den väldiga striden pågår dag och natt i himlarymderna. Även om vi inte förstår det eller känner till det.
Det är inte lätt att förstå den andliga kampen, och hur den förs. Ett är säkert och det är att bönens makt är stor, i den striden. Vi kan nog aldrig förstå varken hur bon fungerar eller vilken betydelse den har. Men hade den saknat betydelse, så hade ju t ex inte Jesus själv ägnat så mycket tid åt bon, eller hur? Därför drar jag den naturliga slutsatsen att bon är oerhört betydelsefullt.
Genom uthållig bon så bereds det möjligheter för Gud att verka här på jorden genom sin Ande. Och Jesus gav ett exempel på uthållighet, när han talade om änkan som begärde att domaren skulle ge henne sin rätt... (Luk 1B:2 - 1917).
Domaren tyckte att kvinnan var besvärlig... men hon gav inte upp. Och till sist så gav domaren med sig... bara för att kvinnan inte skulle pina honom längre med sina enträgna böner och sin begäran om att få sin rätt.
56r, ska ni bedja, sa Jesus. Som den kvinnan. Ge inte upp! Jag glömmer aldrig den välkände predikanten Josef Mattson-Boze och hans ord till sina åhörare:
"Den som vinner seger ger aldrig upp... och den som ger upp vinner aldrig seger."

MUSIK

"Tänk på hur kort mitt liv varar och hur förgängliga Du har skapat alla människors barn"
(Ps 89:48).
"Så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar" (Jes 55:9 - 1917).
Sanningen är ju att Guds tankar och Hans välvilja mot oss människor är alltid mycket större än vad vi ens kan föreställa oss.
Vi tror ibland att Gud bara är ute efter att hålla 'koll' på oss och se till så att vi skoter oss ordentligt... och om vi inte 96r det så säger han aja, baja så där kan du väl inte göra...
nu tar jag min hand ifrån dig, så får du sköta dig själv bäst du kan. Nej, då har vi fått en alldeles felaktig Guds-bild för oss. Gud är som en mor eller far for oss, som bara vill vårt bästa och vill hjälpa oss att leva ett rikt och ratt liv, så länge vi vill ha med honom att göra. Men om vi vänder Gud ryggen så lämnar han oss också till dess att vi ändrar på vårt sinnelag och vänder om i våra hjärtan. Vår Gud är nådens Gud och inte straffets.
Dagens minnesord: Om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter och bli min tjänare (Jer 15:19 - 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 26

 • måndag 27 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Lova Herren, min själ, och allt det i mig är Hans heliga namn (Ps 103:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn, vänlig och rofylld stund ska det bli, som handlar om Gud, Skaparen, och min tacksamhet till Honom för naturens skönhet, luftens klarhet, solens ljus och... Läs mer

 • tisdag 28 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Herrens nåd är det, att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet (Klag 3:22 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska ha det lugnt och avspänt tillsammans, och om du låter ditt hjärta vara med, så tror jag att din längtan efter Guds närvaro... Läs mer

 • onsdag 29 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta;pröva mig och känn mina tankarÄ (Ps 139:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom det här är ett lugnt och stillsamt program med en kristen grundton Ä om vardag och evighet Ä så tänkte jag särskilt uppehålla mig vid Guds... Läs mer

 • torsdag 30 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den lön som synden ger, är döden, men den gåva som Gud av nåd ger, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre" (Rom 6:23 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det jag vill försöka förmedla till dig i dag är Guds kärleksfulla budskap om att din skuld är betald. Det betyder... Läs mer

 • fredag 1 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro" (Matt 11:28 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är som vanligt förankrad i den kristna trons grundval Ä Jesus Kristus. Den kommer att handla om våra innersta tankar, om tro och... Läs mer

 • lördag 2 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som älskar livet och vill se goda dagar skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek" (1 Pet 3:10) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under de här stunderna brukar vi tala om den kristna tron och hur det är eller kan vara med en kristen tro... Läs mer

 • söndag 3 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om jag gav bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn" (1 Kor 13:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är för dig som vill lyssna och minnas,... Läs mer