26 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Han (Abraham) tvivlade icke på Guds löfte i otro, utan blev fast mer starkare i sin tro, ty han ärade Gud” (Rom 4:20 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag har alltid velat framhålla det kristna evangeliets grundsanningar om den ende sanne Guden, som vilar på kärlek, nåd och sanning; Om Jesus, Guds Son, vars existens också vilar på kärlek, nåd och sanning; Och den tredje personen i gudomens tre-enighet, den Helige Ande, som idag verkställer Guds vilja på vår jord, i en fullkomlig enhet med sitt uppdrag att vara Hjälparen som fortsätter det verk som Jesus lade själva grunden till. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om vägledning i ditt ord och hjälp med att på ett rätt sätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Herre, jag ber om att du ska låta den lyssnare som är med just nu, och som längtar efter att få ta del av ditt levande ord, också ska få del av din frälsning och välsignelse. Amen.”

Jesus försonade människorna med Gud. Den Helige Ande förmedlar Guds kraft och påminner om vad Jesus gjorde och lärde, så att den som vill tro på Jesus själv ska kunna föra budskapet vidare till sin samtids människor. Vilket budskap talar jag om?
Jo, budskapet om att en Frälsare är född och att Gud älskar dig. Budskapet om att Jesus dött för dina synder och att det finns en fullständig förlåtelse att få - av nåd. Det finns också daglig kraft att få, fritt och för intet, för att övervinna och besegra det onda. Därför talar jag om det här underbara och förlåtande kristna evangeliska budskapet för dig också. För att du också ska kunna få uppleva en sådan frid och ro i ditt hjärta, som övergår allt förstånd.

MUSIK

Under den här stunden vill jag särskilt betona min tacksamhet till Gud för allt Han har gjort för alla oss människor – och för mig. Jag vill koncentrera mig på att ge Gud all ära för att Han har skapat allting, och därför att det var Hans vilja, så kom det till och blev skapat. Och Han som har skapat världen, Han både vill och kan också föra den fram till fullkomning. Gud ska också äras som Förlossaren genom Jesus Kristus, och det underbara försoningsverk som Han utförde när han gav sitt liv och dog på ett kors på Golgata kulle för omkring 2000 år sedan.

Tänk att redan när Jesus föddes, så kungjordes det från den himmelska härskaran av änglar: ”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden...”
Och senare, när Jesus tar upp sin frälsargärning så säger Han att Han inte söker sin egen ära, utan Hans som har sänt honom - nämligen Guds ära.
Men Gud, Fadern har å sin sida också värnat om Sonens ära. Han har överlåtit all dom åt Sonen ”för att alla ska ära Sonen, såsom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen, han ärar inte heller Fadern som har sänt Honom.” (Joh 5:23 – 1917).

Det står också att Han har blivit krönt med ära och härlighet, och en dag ska alla, till Guds och Faderns ära, bekänna att Jesus Kristus är HERRE.

MUSIK

Som världens Försonare blir Jesus då föremål för de himmelska väsendenas hyll-ning med orden: ”Lammet som blev slaktat, är värdigt att mottaga makten, så och rikedom och vishet och starkhet och ära och pris och lov” (Upp 5:12 – 1917).
Allt skapat i hela universum ska till sist ära Lammet -det vill säga Sonen- liksom de ärar Honom som sitter på tronen - det vill säga Fadern. När Johannes, som det står om i Uppenbarelseboken, såg den stora skaran som ingen kunde räkna - alla som hade kommit ur den stora bedrövelsen - hörde han änglarna lova Gud och säga: ”Lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen” (Upp 7:12 – 1917).
Målet för oss som kristna är inte att själva bli ärade av Gud, utan att leva vårt liv till Guds ära. Så ska det vara både i vardagslivet och i församlingen, ”så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus.” Och för att det ska lyckas oss att ära Gud, måste hjärtat vara med - bara läpparnas lovprisning är inte nog, men de troende ärar också Gud när de går ut på Hans löften, som i Kristus har fått sitt JA och sitt AMEN.

Min käre vän som lyssnar! Ge alltid Gud äran, både med ditt liv i tron och med dina läppar i bön - och framförallt med hjärtats uppriktighet. Hur ger man Gud ära? Ja, man kan ge Guds namn ära bland icke-troende t ex. Och man kan ge Gud ära med sina ägodelar - genom att dela med sig och hjälpa andra människor. Man kan prisa Guds gärningar och Hans vägar… lova Honom för Hans trofasthet, godhet och rättfärdighet…  och framförallt leva på ett sådant sätt att det ärar Gud.
Det står i din bibel om Abraham, när han hade fått löftet om en son... men fick vänta i många år på att löftet skulle gå i uppfyllelse... att hans tro blev starkare ju längre tiden gick - för han ärade Gud. Abraham höll Gud för trofast och trodde i sitt hjärta på att det Gud hade lovat, det skulle Han också hålla. Han ärade Gud, och det höll honom uppe i förtröstan och tillit till Gud. Låt oss följa Abrahams exempel och aldrig misströsta, utan vara förvissade om i vårt hjärta att Gud vet exakt vad Han gör, även om inte du och jag förstår Hans handlande.

MUSIK

Det finns ingenting som du och jag borde sätta högre än att få vandra med Gud på Hans vägar. Och för att kunna göra det så måste man ju umgås med Gud, eller hur?
Jag måste tala med Honom och lägga fram alla mina tankar och frågor och önsk-ningar… då bevaras mina tankar och mitt inre får frid och ro. Hur umgås man med Gud då? Jo, man talar med honom, i bön. Bön är ett samtal med Gud. Och Gud vill umgås med dig. Han vill veta vad du tycker och tänker. Han vill hjälpa dig både med ditt vardagsliv och ditt andliga liv - om bara du vill låta honom göra det.

Det är ju inte så att Gud är okunnig om hur svaga vi människor är, eller vilken hjälp vi behöver. Nej, Gud har ju själv skapat oss och därför vet Han också precis hurdana vi är. Men Gud är ändå sådan att Han aldrig tvingar sig på dig. Han har ju gett oss en fri vilja och den är Guds utgångspunkt. Gud väntar alltid på dig... hur många år som helst. Till dess att du låter din fria vilja säga sitt JA - till Gud. DÅ, men först då, kan Gud gripa in och låta sin vilja ske i ditt liv. Därför kan det gå ett helt liv, utan att Gud kan ingripa, av den enkla anledningen att Han inte får - därför att du inte vill.

MUSIK

Eftersom Gud en gång har gett människan hennes fria vilja att själv välja, så trampar han aldrig någonsin över den gränsen. Nu talar jag om din vilja att lämna över allt i Guds hand och ta emot den nåd, frälsning och räddning som Gud erbjuder dig.
Hur stor inverkan din vilja har i alla andra sammanhang vet jag inte riktigt, men för Jesus var den enskildes vilja av största betydelse, när han vandrade här på jorden. Det står gång på gång i bibeln att människor kom fram till Jesus för att få hjälp med än det ena och än det andra. Och Jesus frågade dem: ”Vad vill du att jag ska göra?” ”Ge mej min syn tillbaka”, sa någon. ”Lasarus är död”, sa en annan, ”om du hade varit här så hade han inte dött.” Men Jesus sa: ”Ske dig som du tror”... ”Sa jag dig inte att om DU trodde så skulle du få se Guds rike?” ... Och den blinde fick sin syn... och Lasarus som hade varit död i flera dygn, fick liv igen…

Gud är stor - och Guds makt på den som tror på honom, är mycket stor.
’Översvinnligt stor’, står det i den äldre bibelöversättningen (1917). Jag tror inte att varken du eller jag riktigt har förstått hur stor betydelse vår vilja att tro på Gud har, för att Hans makt och kraft ska kunna manifesteras - och kunna bli uppenbar för oss.
Jag kommer tillbaka igen till trons Fader, Abraham. Han trodde på Gud och på att Guds löften var sanna. Abraham höll helt enkelt Gud för trofast och trovärdig, trots att åren gick och han fick vänta tålmodigt på sonen - Isak. Och hans tro blev ’starkare och starkare’ står det... för han ärade Gud. Abraham tvivlade inte på Gud, utan var fullt förvissad om att det Gud hade lovat, det var Han också mäktig att hålla.
Jag vet inte om du har något särskilt löfte från Gud som du vill hålla fast vid i din tro... men ett löfte vet jag i alla fall att du alltid kan klamra dig fast vid. Det står nämligen i din bibel att ”Gud vill att alla människor ska bli frälsta.” Och Gud har lovat -Gud har gett dig ett löfte- att för dig som tror, finns det ingen undergång eller förgängelse utan i stället ett evigt liv. Var finns det löftet, som gäller dig som lyssnar eller läser just nu? Jo, det finns i din bibel, om du letar fram Johannes evangelium (i Nya testamentet) och det 3:e kapitlets 16:e vers. Där finns löftet... för det står så här:
”Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom, ska inte förgås utan ha evigt liv.”

MUSIK

Du kan inte prestera tro... men om du tror på att Guds löfte är riktigt... och alltså håller Gud för trovärdig, då ärar du Gud och då växer din tro sig starkare. Gud håller alltid sina löften. Lita på det. Tro på det och tacka Gud för det. Ära Gud för det. Prisa Hans namn för att löftet står fast för dig, för din frälsning och för ditt eviga väl. För en del människor är det svårt att ta emot ära och beröm. Vi vill ofta förringa vår rätt att bli hedrade... ibland av blyghet. Och en viss ödmjukhet är väl - ’klädsamt’.
Men för Gud är det helt annorlunda. Om vi utgår från att Gud är sann till 100% och att allt Han gör är rätt och rättfärdigt, då är det heller ingen begränsning för vår rätt att ära Gud och Guds rätt att ta emot den äran av oss. Och vi får aldrig glömma att det var Gud som tog det första steget för att du och jag skulle bli räddade och få ett evigt liv. Själva hade vi aldrig kunnat lägga en sekund till vår livslängd...

Dagens minnesord: ”Förvisso skall jag då öppna himlens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse” (Mal 3:10 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer