10 december 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag bad inför den här stunden och slog upp Levande Bibeln, så kom orden från aposteln Paulus till Timoteus upp för mig. Paulus säger där om sig själv i ingressen: ”Paulus, Jesu Kristi missionär, som är utsänd av Gud för att berätta för alla människor överallt om det eviga liv som Gud har lovat dem som tror på Jesus Kristus” (1 Tim 1:1).

Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att jag förstår bibelordet och kan förmedla det på rätt sätt.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att du alltid vill vägleda oss i ditt eget ord, så att det blir den vägvisare till Livet som du har bestämt att det ska vara. Jag ber att din Helige Ande ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat till den som vill lyss-na till din röst. Amen.”

Det är just de där inledningsorden ”för att berätta för alla människor överallt...” som jag fäste mig för. Därför att det är just det som jag försöker att göra för dig -nämligen berätta om tron på Jesus- och det eviga livet som hänger samman med det.
Det är ju inte jag som har klurat ut vad det kristna livet går ut på. Nej, det är Gud själv som har tagit initiativet till att förklara hur Han har tänkt sig det hela. Det är ju Han själv som har skapat förutsättningarna för det eviga livet, så därför är jag säker på att Han också vet hur resten ska vara och är fullt kapabel att klara av det hela. Varför livet är arrangerat på det sättet att det är evigt, vet jag inte.

MUSIK

Livet i sig själv är ju värdefullt för oss allesamman - bortsett från att omständig-heterna i livet, för oss som enskilda individer naturligtvis kan variera. Så person- ligen tycker jag inte att livet i sig självt ska upphöra, även om jag gärna såg att det i fortsättningen inte innehöll så många frågor, bekymmer och trassel.

Gud skapade ju oss människor till sin avbild. Lika sig själv, till man och kvinna. Det står så i bibeln där Gud säger 1 Mos 1:26 ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika...(vers 27): ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade Han henne, till man och kvinna skapade Han dem...” Det är ett par saker som man lägger särskilt märke till i texten - eller hur? T.ex. att Gud säger: ”Låt oss göra människor till vår avbild...” Alltså var Gud inte ensam när skapelseundret skedde utan både Jesus och den Helige Ande var delaktiga och involverade i den heliga treenigheten. Det andra jag tänker på är att det verkar som om Gud är både manlig och kvinnlig på samma gång enligt textorden ”...till Guds avbild skapade Han henne, till man och kvinna skapade han dem. Det tredje är att Gud välsignade mannen och kvinnan och gav dem makt att råda över hela skapelsen med alla djur som rör sig på jorden.

MUSIK

Som jag läste förut för Dig så skapade Gud människan till sin avbild. Men efter-som Gud är ande och inte har någon fysisk kropp som vi människor, så tror jag inte ordet ”avbild” syftar på vår fysiskt-kroppsliga varelse, utan på den del av människan som är ande, och med den till kroppen kopplade inre delen, det vill säga själen med förståndet, känslolivet och de olika sinnena.
När det gäller könsuppdelningen som vi känner till den, alltså man och kvinna, så tror jag att den är förbehållen människorna. Gud har ju t.ex. också skapat änglarna men det står om dem att de inte är lika människorna som tar sig hustrur eller män. Men Guds avsikt med uppdelningen på 2 kön, tror jag inte bara hängde samman med släktets fortplantning, utan det fanns säkert andra skäl också till Guds handlande. Mannen kunde helt enkelt inte klara sin existens på egen hand. Gud hade ju skapat alla djuren men det står att ”för Adam fann Gud ingen hjälp som var lämplig.” Därför skapades kvinnan med allt det fina, mjuka och kvinnliga i sitt väsen som Gud gav henne - och som en hjälp åt Adam.

Gud startade alltså med att välsigna mannen och kvinnan när Han hade skapat dem. Och det underbara är att Gud har aldrig slutat att välsigna. Det är en ständigt pågående ström av liv från Gud själv. Om den upphörde för ett enda ögonblick så skulle hela skapelsen förintas fortare än bråkdelen av den tid det tar för mig att uttala ordet.

MUSIK

Vi får aldrig glömma att Guds Ord är ett skapande ord - därför att Han är upp-hovet till allt och allt livs ursprung och bestånd har sin grund i Honom. När Han talar så blir saker och ting till. Säger Gud ”Varde ljus!” så blir det ljust! Punkt och slut! Det här med solen, månen och stjärnorna är ingen förutsättning för ljuset. Det är bara i vår mänskliga begreppsvärld som det är på det sättet, för vi kan inte förstå det på annat sätt. Men Gud är ju inte alls beroende av om du och jag förstår det ena eller det andra. Han är Gud och inte en människa!
”Det är så mycket som jag inte förstår” står det i en sång som Göte Strandsjö skrev en gång. Och det är verkligen sant! Vi förstår bara vår fysiska världs begrepp och knappt det. Vad är ande och evigt liv för någonting? Det tillhör den andliga världen, som ligger bortom vår begreppsapparat. Men det betyder ju inte att ande eller evigt liv inte finns. Tänk om du skulle försöka förklara vad vind, kärlek, liv eller ljus är för någonting för en person som aldrig upplevt det. Där ser du hur svårt det är att definiera eller förklara icke-materiella saker. Ändå finns de ju i högsta grad - eller hur?

Gud vill att du och jag ska ha gemenskap med honom genom hans ande och utflödet av hans kraft i vår värld, både fysiskt och andligt, genom att tro och öppna oss med hela vår vilja mot honom. Gud uppenbarar sig på olika sätt för oss människor, både fysiskt och andligt. Det finns många sådana berättelser omtalade i bibeln, där Gud uppenbarade sig t.ex. för Mose i den brinnande busken som aldrig brann upp (2 Mos 3:2) eller genom den Helige Ande som det står om (Apg 2:3) på pingstdagen då ”tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem;”

MUSIK

Den finaste av allt är Guds uppenbarelse i Jesus Kristus som föddes in i vår värld under våra mänskliga villkor. Han föddes, levde och dog för att ta din och min synd på sig själv - och bära vårt straff för att vi skulle slippa dö den eviga döden. I stället vill Gud att vi allesamman av nåd, ska kunna få ett evigt liv som en fri gåva. Jag tror att Gud har mycket mer i beredskap för oss än vad vi kan ana. När Jesus sände ut sina lärjungar, så sa Han: ”Dessa tecken ska följa dem som tror: Genom mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, ormar ska de ta i händerna, och om de dricker något dödande gift, så ska det alls inte skada dem; på sjuka ska de lägga händerna, och de ska då bli friska” (Mark 16:17-18 – 1917).

Observera att jag inte läste att dessa tecken ska följa de lärjungar som Jesus sände ut. Nej Jesus sa att tecknen skulle åtfölja dem som tror! Vilka är det då? Jo, det är ju sådana som du och jag - om vi tror - eller hur? I Jesu namn ska det alltså ske, därför att i namnet Jesus är all kraft, all kunskap och all vishet koncentrerad. Utan Jesus - ingen kraft, inga underverk, inga mirakel. Men med Jesus kan allt ske! För Honom är ingenting ett mirakel. I Hans namn är allt i skapelsen underlagt, såväl det som är synligt som det osynliga. Jesus har all makt över allting! Och Honom får du och jag samarbeta med - i Hans namn. Är det inte underbart med en Gud som ställer sådana resurser till vårt förfogande. Gud visste att i egen kraft skulle vi männi-skor inte kunna göra någonting alls av andligt värde. Nej, vi skulle stå oss full-ständigt slätt mot andevärldens furstar och väldigheter, som vi inte ens förstår existensen av, ännu mindre deras sätt att vara eller verka. Det hela handlar nämligen om en strid, på liv och död, mellan det onda och det goda, till evig tid.

MUSIK

Har Gud gett oss några vapen som vi kan använda i den här andliga striden?
I en fysisk strid måste kampen föras med fysiska vapen som kulor och krut eller modernare teknik som slår ut fienden och hans vapen. Men i den andliga stri-den finns det inte ens några synliga fiender och därför behövs det också vapen av ett helt annat slag. Och Gud har gett människorna sådana vapen. Några är sanning, tro, bön och fasta. I en andlig kamp måste det till andliga vapen och genom bönen får vi samarbeta med Gud. Genom fasta skärper vi våra inre stridsmedel på ett sätt som jag inte förstår, men som Gud har sagt att vi kan använda om vi vill vinna - eftersom kampen är hård. En annan sak är att striden inte förs på en viss plats. Rummets begränsningar har upphört och när det gäller tidens begränsningar så har Gud själv hand om dem. Hur kan rum och avstånd upphöra? Ja, jag vet inte om det är en bra bild, men tänk dig in i att du önskar dig långt bort... kanske till andra sidan jorden. Din tanke tar ju inte bråkdelen av en sekund innan du är där – eller hur? Inte fysiskt, men det finns alltså andra sätt att förflytta sig.

Till de kristna i Efesos skrev Paulus: ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp” (Ef 6:10-11 – SFB).

Dagens minnesvers: ”Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord” (Ef 6:17)

MUSIK

Veckans andakter, v 13

 • måndag 27 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:29 ---Påsignatur--- Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp från Rom 2:29 handlar om att alla -både judar och greker- står under Guds rättvisa dom. Avgörandet sker därför genom Guds Ande och inte genom Lagens bokstav. Aposteln Paulus gör klart... Läs mer

 • tisdag 28 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 50:34 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som bildar bak-grund till den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är hämtad från Jeremia, Guds profet, kapitel 50 och vers 34. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes hjälp och vägledning så... Läs mer

 • onsdag 29 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 28:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus kom till Rom på sin missionsresa samlades hans judiska landsmän för att lyssna till vad han hade att säga, och han förklarade dels varför han hade kommit till Rom och dels förkunnade han evangeliet om Jesus för dem. (Apg... Läs mer

 • torsdag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:15 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Paulus brev till romarna och det andra kapitlet handlar om Guds rättvisa dom över alla. Bibelordet säger ju att ”det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas…” (Hebr 9:27). Men efter vilka regler ska hon... Läs mer

 • fredag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • lördag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • söndag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 18:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Herren Guds uppmaning gick profeten Jeremia ner till krukmakarens hus. Där lät Gud profeten höra hans ord. Han sa: ”Om det hednafolk som jag har talat omvänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot... Läs mer