17 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Enligt Guds Ord i bibeln finns det två villkor för att du som lyssnar nu ska kunna få kontakt med den ende Guden som de kristna talar om. Du måste tro att Han finns till och du måste tro på Jesus, Guds Son. Det är Guds väg till gemenskap med honom själv, och någon annan väg finns inte. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du ska låta den Helige Ande lysa på Ditt Ord om förlåtelse och frälsning för all synd. Hjälp den som just nu öppnar sitt samvete för att lyssna till Din röst - efter nåd och välsignelse. Amen.”

Det finns bara en enda anledning för mig att tala till dig den här stunden och det är att jag vill att du ska veta att det finns förlåtelse för alla dina synder genom namnet Jesus. Genom det namnet så är all synd borttagen och det står i min bibel att Gud inte längre tillräknar människorna deras synder.
Så här står det ordagrant i den äldre översättningen: ”Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; Han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord” (2 Kor 5:19 – 1917).

Det var alltså Gud själv som tog initiativet till den här underbara försoningen, trots att det ju var vi människor som hade handlat fel! Vilken underbar, storsint och förlåtande Gud vi har.

MUSIK

Gud kunde ju ha sagt att ’ja, det var ju tråkigt det här med Adam och Eva, men de har ju bara sig själva att skylla. De har själva försatt sig i den här situationen -visserligen under inverkan av djävulen, den gamle ormen- men det var ju ändå de själva som överträdde min befallning att inte äta av frukten på kunskapens träd, trots att jag uttryckligen hade sagt ifrån att de inte skulle göra det. De satte alltså sin egen vilja främst och syndade mot mig’. Ingen kunde någonsin ha anklagat Gud för att ha handlat fel om han sagt så. Men tänk att Gud sa inte så och gjorde inte på det viset. Tvärtom så tog han all skuld på sig själv när han i mänsklig gestalt lät Jesus dö för våra synder och tog makten över synden, djävulen och döden. För det var på korset som Jesus betalade en fullkomlig lösen för oss alla och tog all makt från djävulen.

Det var ett maktskifte som skedde där på korset förstår Du!
När Jesus, Guds Son, blev korsfäst för snart 2000 år sedan, så sa han strax före sin död: ”Fader tillräkna dem inte denna synd.” Jesus bad alltså till Gud att han till och med skulle förlåta dem som hade korsfäst honom. Det kallar jag för förlåtelse.

Från det ögonblicket så blev du som lyssnar nu fri från dina synder i namnet Jesus. Och vägen till Gud öppnades igen. Den väg som hade varit stängd ända sedan Adam och Eva fördrevs ut ur paradiset i Edens lustgård. Nu öppnades ”en ny och levande väg” som bibeln uttrycker det, genom det som Jesus gjorde på korset när han försonade Gud med människorna. Vägen till Gud är alltså öppnad igen för dig - men den går nu genom tron på Jesus, och bara på det sättet kan Du få kontakt med Gud Den Allsmäktige, universums härskare.

MUSIK

Man kan alltså säga att det finns 2 villkor som måste va uppfyllda för att du ska kunna få kontakt med Gud. 1) Du måste tro att Gud finns till och 2) Du måste tro på Jesus, Guds Son.

Om du vill komma till Gud så måste du ju tro att han finns till - eller hur? Det är väl självklart – men det är nog inte alla som förstår det ändå. Och eftersom Gud själv har tagit initiativet till försoningen för din räkning, genom Jesus och hans död på korset, så måste du gå den väg som Gud har ordnat för dig. Någon annan väg finns inte.

///Det är alltså inte synden som hindrar dig att komma till Gud utan din egen ovilja att tro på den Frälsare – Jesus Kristus – som himlen har sänt hit till din hjälp.///

Du kan leta runt i världen var du vill och hur länge som helst. Med eller utan droger, mantra och tro på dig själv och dina möjligheter att bli en god människa. Du kommer aldrig att lyckas nå fram till den Gud som ensam kan stilla hjärtats oro och längtan efter en mening med livet.

Tyvärr söker många människor efter Gud eller en gudsupplevelse genom att vända sig inåt och tro att de själv är eller kan bli gudar - men de kommer nu och alltid att bli besvikna, eftersom det inte alls fungerar på det sättet. En människa kan aldrig i egen kraft eller med hjälp av sitt eget förstånd eller sin egen intellektuella utrustning nå fram till Gud. Det är omöjligt eftersom människan är en fysisk varelse och Gud är ande. Det är två helt skilda världar som inte kan förenas på något annat sätt utom det sätt som Gud själv ordnade när han lät sin egen Helige Ande komma över jungfru Maria som alltså födde en son, som samtidigt var Guds Son. Det var någon-ting som var absolut unikt i universum och som aldrig hade skett tidigare.

MUSIK

Gud löste det här oöverstigliga problemet på sitt eget sätt, och genom sin visdom som står över alla och allt. Men det var inte ’bara’ Guds allmakt som visade sig utan det var egentligen i grunden Guds kärlek till människorna som manifesterade sig på det här sättet, därför att Gud inte vill att någon enda människa ska gå förlorad utan Han vill att alla ska bli räddade eller ”frälsta” som bibeln uttrycker det. Räddade från den här jordens undergång, när synden och djävulens makt en gång för alla kommer att krossas och tillintetgöras.
Den som vill tro på Jesus blir genom Guds Nåd och sin egen personliga tro, räddad till ett evigt liv i himmelen, hos Gud.

Det krävs alltså en personlig tro på Jesus, Guds Son, för att du ska kunna bli räddad. Det är inte mina ord eller något försök från min sida att skrämma dig eller så. Nej, det är bara en upplysning från bibelns blad om vad som kommer att hända när tiden är inne. Och när det inträffar vet ingen utom Gud själv. Många människor har spekule-rat över det här och försökt att med mer eller mindre kluriga försök till uträkningar komma på när det ska ske, men bibeln talar klart om att ingen vet någonting om det, inte ens änglarna i himlen -och inte heller Guds egen Son- nej ingen utom Gud själv.

Så försök inte att ägna din tid åt att fundera över det, utan säg ditt ja till Jesus - NU - så har du allt klart, när den dagen än kommer som är den sista. Om du lever då så kommer din kropp först att på ett ögonblick bli förvandlad och sedan kommer du att ryckas upp på skyarna direkt och möta Jesus som du tror på.

MUSIK

Om du är död och begraven vid det tillfället, när Jesus kommer tillbaka, så kommer du först, alltså före den som då fortfarande lever, att uppstå - i en förvandlad kropp - och sedan bli uppryckt Herren Jesus till mötes på skyn. Så står det klart och tydligt i min bibel. Vill du vara med om detta underbara, den dag som Jesus ska kalla hem dem som tror på Honom, så besluta dig så fort som möjligt. Du vet ingenting om morgondagen. Jag menar att du måste ju själv vara vid liv för att kunna ta det här personliga steget i tro på Jesus, och du vet aldrig när ditt sista ögonblick kommer.

Vad är meningen med livet? Finns det en himmel och ett helvete? Ja, det finns det, enligt vad Gud själv har sagt i sitt eget ord som finns nedskrivet i Bibeln. Den berättar allt för den som vill läsa innantill om kristendomens ursprung, grund och framtid.

Du har full frihet att själv studera bibeln och fråga så mycket du orkar. Har du ingen att fråga till råds så vänd dig direkt till Gud själv. Han är inte längre bort från dig än den luft som du andas, och han hjälper alla som uppriktigt söker hans vilja genom att tro på Jesus, hans egen Son, som han har sänt hit till vår jord för att vi människor ska kunna bli räddade.

Det här budskapet om frälsning gavs först åt judarna, men eftersom de förkastade det, så vände sig Jesu lärjungar till oss andra, som judarna kallar ”hedningar”. Frälsningen är alltså först till för judarna, Guds eget egendomsfolk, men vi hedningar har genom Guds Nåd också fått samma möjlighet till frälsning som de. Många judar tycker att detta är alldeles fel, men så har Gud själv ordnat det - och därför är det så. Men det är ingenting som vi hedningar ska vara högfärdiga över, utan bara tacksamt ta emot - inte av någon som helst egen förtjänst - utan bara av Guds Nåd!

MUSIK

Jag vill så gärna be tillsammans med dig och tänker därför göra det just nu. Om du vill vara med, så knäpp gärna dina händer och bed med mig, eller bed tyst i ditt eget hjärta. Vi ber:
”Gud, min Fader i himlen! Jag vill tacka dig för att du har tagit detta underbara initia-tiv, att lösa oss människor från all vår synd och skuld. Du har också genomfört det till punkt och pricka, genom att du själv tog på dig våra synder, våra sjukdomar och allt vårt elände när din egen Son, Jesus Kristus, dog i vårt ställe. Vi kan aldrig fatta det fantastiska som du har gjort, när du av nåd mot oss försonade oss med dig själv och på det sättet öppnade en ny väg till dig och till ditt eget kärleksfyllda fadershjärta för den som vill tro på Jesus, den som du har sänt till vår räddning.
Gud, vi tackar dig för att du också har sänt din Helige Ande till vår hjälp, så att vi inte behöver arbeta med alla våra problem själva, utan kan få hjälp när det behövs. Tack för att du älskar oss trots att vi inte alls har gjort oss förtjänta av det.  Tack för att du också bryr dig så mycket om oss så att du ständigt följer oss på vår väg genom livet. Vi behöver därför aldrig känna oss ensamma eller utlämnade åt vår egen svaghet, utan kan alltid, när som helst, förlita oss på din styrka, kraft och vägledning i allting. Herre Jesus hjälp oss att alltid ha samma förlåtande sinnelag gentemot våra med-människor som du har visat mot oss. AMEN!”

Dagens minnesvers: ”Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!” (2 Kor 5:17 – 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer