16 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Konstigt nog har det aldrig varit en självklarhet för människorna att ta till sig budskapet om frälsning och evigt liv. Det är förkunnarens uppgift att predika, men tron som kommer av predikan, måste sanktioneras av Guds egen Helige Ande om ordet ska bli rätt mottaget så att det bär frukt i den enskildes hjärta. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om din hjälp och vägledning genom den Helige Ande. Tag en total kontroll över mina tankar och ord så att allt blir för-medlat på ett rätt och riktigt sätt, till välsignelse för den som vill höra din röst. Amen.”

Från bibelns blad ska jag börja med att läsa från profeten Jesaja det 53:e kapitlet och jag läser den 3:e, 4:e och 5:e versen. De här verserna handlar om hur männi-skorna såg på Jesus och den verkliga sanningen om hans lidande - så långt som det kan beskrivas med mänskliga ord.

Jag läser ur ”Handbok för Livet (HfL)” - som är skriven på en enkel svenska, som är lätt att förstå.

Så här står det:
”Vi föraktade Honom och övergav Honom. Han var en sorglig syn, drabbad av lidande! Vi vände Honom ryggen och såg åt ett annat håll när Han gick förbi. Vi avskydde honom och förstod inte vem han var. Ändå var det vårt lidande Han bar och våra sorger som tyngde Honom. Vi trodde att Hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder! Men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad, men vi blev friade! I hans sår finns det helande för oss!” (Jes 53:3-5 – HfL).

MUSIK

Den text som jag nu har läst för dig, är den allraheligaste och beskriver huvudsum-man av vad Jesus Kristus, Guds Son, har gjort för dig och mig. Jesus som var Guds godhet personifierad, och som hjälpte alla där han gick fram, blev föraktad av människorna. Några hyste medlidande med honom men de flesta vände bort sitt ansikte. Man föraktade honom bl.a. för att man ansåg att han hädade (Matt 26:64, 27:40-43; Joh 18:30).

I mångas attityd fanns bara hat och förakt. Prästerna och de egenrättfärdiga fariséerna var också avundsjuka på Jesus eftersom folket hellre ville lyssna till honom - när han talade med makt och myndighet - än till prästerna och fariséerna själva. De förstod inte att Jesus verkligen var Guds Son - och alltså hade Guds förkroppsligade gestalt för sitt uppdrag här på jorden.
Människorna förstod ingenting av det himmelska uppdraget som Jesus hade.
Därför säger Jesus också när han hänger på korset: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör” (Luk 23:34 – SFB).

Människorna behövde frälsning, men de förkastade den Frälsare som himlen hade sänt. Därför talade också Paulus och Barnabas till judarna i Antiokia och sa: ”Guds Ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hed-ningarna. Ty så har Herren befallt oss: ”Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min frälsning intill jordens yttersta gräns” (Apg 13:46; Jes 49:6 SFB).

MUSIK

Jag läste förut från Apg 13:46 om att Paulus och Barnabas lämnade judarna för att enligt Guds vilja också gå till hedningarna med frälsningens budskap. Lite längre fram i bibeln (1 Kor 2:5) skriver Paulus till sina bröder i Korint att han inte har kommit till dem med en mänsklig visdom, utan att det finns en djupare visdom, som Gud har låtit dem få del av, som älskar Honom. ”Vi ville inte att er tro skulle bygga på männi-skors visdom utan på Guds kraft” skriver Paulus, och vidare från vers 7: ”Nej, vi för-kunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt - om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.”

Paulus säger alltså här att om judarna hade förstått vilket djup som finns i Guds visdom, så hade de inte korsfäst Guds Son, Jesus Kristus, härlighetens Herre. Alla människor (alltså inte bara judarna utan också de som judarna kallar ‘hedningar’) är inneslutna i Guds oändliga kärlek och förlåtelse från all synd i Jesu namn.
Paulus talar också om judarna, som det äkta olivträdets grenar, och jämför då hed-ningarna med det vilda olivträdets grenar. Några grenar på det äkta olivträdet har alltså brutits bort, säger Paulus, och några andra grenar från det vilda olivträdet har blivit inympade i stället. (Rom 11:17-24 – SFB).

Alltså kan man säga att det är genom judafolkets -Israels- otro, som frälsningen har kommit till hedningarna. Men det är ingenting som vi ska förhäva oss över... för om Gud inte har skonat de naturliga grenarna så ska han inte heller skona dig och mig
-som är de inympade vilda grenarna- om vi inte håller fast vid Guds godhet. På samma sätt ska det bli med Israel, säger Paulus. Om de inte håller fast vid sin otro, så är ju Gud mäktig att ympa in dem igen! Och det är precis vad Guds godhet går ut på, nämligen att genom hedningarnas tro ska åter hela Israel bli fört till tro och frälsning. Det är Guds djupa visdom – fullständigt okänd av människor!

MUSIK

Profeten Josua tar också upp detta med Israel och folkets otro till förnyad ”prövning” i sitt sista tal till folket i det 24:e kapitlet. Jag läser från den 15:e versen:
”Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren” säger Josua (Jos 24:15 – SFB).

Då svarade folket: ”Aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar! Ty Herren är vår Gud, han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk, vilkas land vi har
dragit igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud” (Jos 24:16-18 -SFB).

Josua fortsätter då och säger till folket att Herren är en helig Gud och att han inte kan ha fördrag med deras överträdelser och synder, och att om de överger Herren och tjänar främmande gudar ”ska han vända sig bort och låta det gå er illa och för- göra er, efter att förut ha gjort er gott. Men folket sa till Josua: ”Nej, vi vill tjäna Herren.” Då sa Josua till folket: ”Ni är nu själva vittnen mot er, att ni utvalt Herren åt er för att tjäna Honom.” De svarade: ”Ja.” Josua sa: ”Så skaffa nu bort de främmande gudar, som ni har bland er, och böj era hjärtan till Herren, Israels Gud.”

Folket svarade Josua: ”Herren, vår Gud, vill vi tjäna, och hans röst vill vi höra.” Och Israel tjänade Herren, så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och som visste av alla de gärningar Herren hade gjort för Israel.

MUSIK

Det gick alltså upp och ner med tron på Herren, Israels Gud, till och med för judarna, Guds egendomsfolk, som hade fått vara med om sådana fantastiska under när de genom Guds ingripande blev fria från slaveriet i Egypten och vandrade genom Röda havet på väg mot sitt löftes land.

På samma sätt kan det också gå upp och ner för dig min vän som lyssnar just nu. Men om det är så, så är vägen öppen tillbaka till Gud, genom tron på Jesus, och det står Dig fritt att gå tillbaka till de underbara bibelorden i profeten Jesajas bok kapitel 53 i Gamla Testamentet, där profeten -750 år före Jesu födelse- talar om Jesus som Guds offerlamm, som skulle ge sitt liv för våra synder. Han blev sårad och slagen för dina synder. Han blev slagen för att du skulle få frid! Det erbjudandet om förlåtelse för alla dina synder och all din skuld, gäller än idag -om du vill tro på Jesus och det som Han har gjort för dig.

Den här sanningen om förlåtelse för alla synder i Jesu namn, gäller än idag för dig som lyssnar just nu - i det här ögonblicket.

Gud överger dig aldrig om du kommer till honom och lägger ditt liv i hans händer. Han har bara en tanke om dig, och det är att du ska bli räddad -frälst- och få ett
evigt liv i Guds gemenskap i hans himmel. Jesus kräver ingenting av dig, mer än att du ska vara dig själv utan bortförklaringar, och bekänna dina synder för honom. Då förlåter han dig och sedan får du leva i en ständig rening som inte tar slut förrän du drar din sista suck på den här sidan om evighetens gräns.

MUSIK

Du kommer att bli andligen attackerad av djävulen och hela hans anhang av fallna änglar, eftersom han vill att du ska lämna din tro på Jesus och missa det eviga livet hos Gud i himlen. Djävulen -som också kallas lögnens fader- har bara ett syfte med sitt agerande och det är att befolka helvetet med så många människor som möjligt, som han kan lura dit. Han gör så för han är Guds fiende som alltid står emot det goda och sanna.
För att du och jag ska kunna klara oss i striden mellan det onda och det goda, så har Gud gett oss en vapenrustning som inte är av det vanliga slaget, med bössor och kanoner, utan ett skydd mot alla andliga attacker som djävulen med sin list försöker övermanna oss med. Om den vapenrustningen kan du läsa i Paulus brev till efesier-na och det 6:e kapitlet, från vers 10 till och med vers 18.

Där står det bland annat talat om sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, fridens evangelium, trons sköld, frälsningens hjälm och Andens svärd. Och vi uppmanas att bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Vår egen kraft och förmåga är fullständigt värdelös i det här sammanhanget, eftersom vi är fysiska varelser - medan striden förs med andliga vapen - och därför måste man ha en andlig skyddsutrustning. Utan den står man sig absolut slätt och är andligen oskyddad mot angreppen på sinnena som är utsatta för mängder av felaktig information om Guds Ord och försoningen för all synd i namnet Jesus – Han som är Vägen, Sanningen och Livet.

Dagens minnesord: Det var dina synder Han bar -JESUS KRISTUS- Guds egen Son (Jes 53).

MUSIK

Veckans andakter, v 34

 • måndag 19 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Joh 6:68) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom bibelorden från Johannes evangelium kapitel 6 och vers 68 upp inför mig. Men innan jag går vidare på trons väg med de orden som bakgrund, vill jag be om hjälp och vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • tisdag 20 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ef 5:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som en bakgrund till den här stunden, har jag hämtat från Ef 5:8 där det står: ”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.” Innan jag går vidare på vår... Läs mer

 • onsdag 21 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:12) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som ”hyllar det moraliska förfallet” i Sverige. Otroligt, men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den Helige Ande, så... Läs mer

 • torsdag 22 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Pet 2:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg, har en bibeltext som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar, kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig i den, vill jag be om Guds direkta vägledning av mina... Läs mer

 • fredag 23 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 20:28) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig, där han i Apg 20:28 säger ” Ge akt på er själva…” Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds Andes... Läs mer

 • lördag 24 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Joh 3:14) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet…” skriver aposteln Johannes (1 Joh 3:14) och längre fram i vers 24: ”Att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som Han gav oss.” Men innan jag tar ytterligare steg in på trons... Läs mer

 • söndag 25 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Rom 16:26) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Paulus’ ord till de kristna i Rom om att ’bland alla hedningar upprätta trons lydnad’ kommit upp inför mig. Men innan jag, med den bibeltexten som bakgrund, tar ett steg till på trons väg, så vill jag be... Läs mer