14 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jesu avskedsord och missionsbefallningen till sina elva lärjungar, från Matteus 28:e kapitel, är bak-grund till andaktsstunden i dag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och förmedlat.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att du själv vakar över ditt ord. Hjälp mig, Herre, att förkunna budskapet om din nåd och frälsning på rätt sätt. Låt någon lyss-nare i dag få uppleva din närhet och välsignelse. Amen.”

I de sista bibelverserna i Matteus evangelium står det:
”Då trädde Jesus fram och talade till dem (lärjungarna) och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden... Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:18, 20 – SFB).

Jesus sa alltså det här om sin makt och om sin ständiga närvaro, till sina lär-jungar strax innan hans tid på jorden var slut och han efter sin uppståndelse från de döda -i triumf- gick tillbaka till sin Fader.
Han säger det till mig och till dig också som lyssnar nu: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” Därför har Han också ensam makt att förlåta synder - mina synder, dina synder och alla människors synder som vill tro på Honom och ha honom som Herre i sitt liv. Med förlåtelsen från all synd och skuld följer frid och glädje i hjärtats innersta. Det är en upplevelse som man inte kan förkla-ra med ord - det måste man vara med om själv för att förstå. Till och med Guds änglar ”åstundar” att skåda in i frälsningens hemlighet, står det, eftersom de förstår att det är en fantastisk gåva som människorna har fått, men eftersom de inte själva har syndat kan de inte heller förstå vad förlåtelse från synd innebär för någonting.

MUSIK

Jesus sa också att han skulle vara med oss alla dagar intill tidens slut.
För mig betyder orden ‘alla dagar’ också alla sorters dagar. Ljusa och mörka. Lätta och svåra. Underbara och förtvivlade... alla sorters dagar! Dagar fyllda av prövningar… och dagar med bara sol, sång och fröjd i ett lyckligt hjärta…

Att tro på Gud och känna Honom och Hans Son, Jesus Kristus, innebär inte att alla problem och bekymmer är slut - ack nej! Men det betyder att det alltid finns någon vid din sida som är beredd att hjälpa dig, hålla din hand och till och med bära dig när det blir för svårt. Ibland kan det vara så svårt så man håller på att ge upp.
Kanske har din längtan och förväntan från någon människa inte infriats så som du hade hoppats. Kanske har din egen förmåga att nå upp till de mål som du själv har satt upp brustit - kanske för att du var svag... eller kanske för att målen helt enkelt inte gick att nå upp till. Men Jesus finns där i alla fall för att hjälpa dig igenom.

MUSIK

Kanske har du aldrig lärt dig att det är skillnad på behov och begär.
Behov är någonting som du kan tillfredsställa hos någon annan, eller få tillfredsställda av någon annan människa. Men begär kan du aldrig tillfredsställa eller få tillfredsställda - de bara ökar ju mer du får.

Den ende som kan tillfredsställa dina begär är JESUS. ”Han mättar ditt begär med sitt goda”, står det i Bibeln. Har du läst om det någon gång? Inte? Då ska jag läsa det för dig:

Jag läser de 5 första versarna i den 103:e psalmen som är en lovsång till Herren Gud för hans stora barmhärtighet:
”Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från för-gängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, Han som mättar Ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn” (Ps 103:1-5 - SFB).

Förstår Du nu vilken oerhörd skillnad det är på behov och begär?
Behovet av mat och dryck, kärlek och trygghet, ömhet och bekräftelse på att du duger, det är mänskliga behov som har en oerhörd betydelse för vår existens vår självrespekt, självkännedom och självsäkerhet.

MUSIK

Begären då? Vad handlar de om? Jo, det handlar bl.a. om att försöka påverka någon (mig själv eller någon annan) så att jag får mina ”krav” och begär till-fredsställda. Om ett sådant krav uppfyllts en gång så är det ju tråkigt nog inte mättat så enkelt… utan det återkommer igen och igen och igen. Ett begär kan aldrig fyllas. En ‘kärlek’ fylld av krav och begär är ingen äkta kärlek.

En kravlös kärlek däremot är någonting fantastiskt fint... Det är en kärlek som älskar så högt så att den INTE vill fånga, binda och begränsa utan i stället bara vill släppa fri och önska den andre all frihet, allt gott och allt som är fint, rent och utan fläck eller skrynka.
Då kanske din kärlek återgäldas dubbelt upp - på ett frivilligt sätt, utan krav på motprestation. Det är äkta kärlek!

Det är med sådan kärlek som Jesus älskar dig! Han kräver nämligen aldrig någon motprestation. Han bara älskar, därför att hans natur är sådan, precis som Guds! Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att Han först har älskat oss! Han älskade dig långt innan du ens visste om att Han fanns till!
Gud är kärlek!

Jag vet inte hur du har det men kanske tycker du som jag ibland att du inte är värd en sån kärlek, med tanke på vad du kanske har gjort och ställt till med.
Sanningen är att varken du eller jag någonsin kommer att bli värda Guds kärlek. Det var ju det jag sa... Jesus älskar oss inte för att vi är värda det eller för någon form av motprestation. Allt är GUDS NÅD genom hans Son.

MUSIK

Jesus älskar dig inte för att du är mer syndig eller bättre än andra människor. Han älskar dig för att du är en människa som han har gett sitt liv för. Jesus har skapat en förlåtelsens väg tillbaka till gemenskapen med Gud - den gemenskap som en gång fanns i Edens lustgård, som bibeln talar om, men som synden förstörde. Därför hatar Gud synden men älskar syndaren-människan och har därför också gjort allt som stod i Hans makt för att gemenskapen skulle kunna återställas igen.

Det var det Jesus gjorde när Han dog på ett kors för oss. Han öppnade den stängda vägen tillbaka till Gud och Gud har därför bestämt att den ska vara öppen för alla som vill tro på Hans Son, Jesus Kristus.

Jag talade förut om att  Gud inte ställer några krav på någon motprestation för sin kärlek. Kärleken bara finns där. Men vägen till Gud går genom Din egen personliga tro på Jesus som Herre i ditt liv. Tron är alltså en förutsättning. Du måste alltså tro att Gud finns till om du ska kunna komma till Honom. Det låter ju helt logiskt och klart - eller hur? På samma sätt måste du tro att Guds Son, Jesus, finns till och låta Honom bli Herre i ditt liv. Då ligger vägen också öppen för din gudsgemenskap, som har det eviga livet med sig.
Så här står det skrivet i bibeln: ”Detta är evigt liv att de (alltså människorna) känner Dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 – SFB).

MUSIK

Du kan alltså lära känna Gud, precis som du lär känna en god vän. Du kan alltså skapa och utveckla en relation med Gud. Men för att lära känna någon, så måste du ju umgås med Honom - eller hur? Precis som när du vill lära känna en människa. Detta att lära känna Gud och ha en ’relation’ till Honom är mycket viktigare än att ha en ‘funktion’ och göra det som Gud vill. Relation går alltid före funktion. Först om och när relationen till Gud är utvecklad så att du känner Honom, så kan du höra hans röst, förstå hans plan och göra hans vilja. Matteus skriver i sitt evangelium om de 10 jungfrurna som med sina oljelampor gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem hade inte tillräckligt med olja i sina lampor, så deras lampor slocknade. När de gick bort för att köpa olja så kom plötsligt brudgummen och de 5 som var redo gick då in i bröllopssalen och dörren stängdes igen. Så småningom kom också de andra och sa: ”Herre, Herre, öppna för oss!” Men Han svarade: ”Amen säger jag er: Jag känner er inte” (Matt 25:1-12 – SFB).

Utan att vara känd av Herren Jesus, så blir ingen av oss insläppt i Guds himmel. Varken du eller jag. Låt oss därför söka Herren medan Han låter sig finnas. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Sanningen är att Han är lika nära oss som luften vi andas.

Dagens minnesvers: ”Detta är evigt liv att de känner Dig, den ende sanne Guden och den Han har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3).

MUSIK

Veckans andakter, v 7

 • måndag 11 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 2:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Guds uppdrag skriver Johannes följande brev till församlingens ängel i Tyatira: ” Alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar”... Läs mer

 • tisdag 12 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ef 5:25 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När aposteln Paulus skriver till de troende i Efesus så handlar det om det nya livet i Kristus och Paulus förmanar dem att se noga till hur de lever. Bland annat lyfter han fram den äktenskapliga rela-tionen där mannen är skyldig att... Läs mer

 • onsdag 13 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Upp 4:1 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I uppenbarelsebokens 4:e kapitel skriver Johannes att han fick se en dörr som stod öppen i himlen, och en röst sade: Kom hit upp, så skall jag visa dig vad som måste ske härefter” (Upp 4:1 - SFB). Sedan får Johannes se Guds... Läs mer

 • torsdag 14 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Gal 4:19) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till församlingarna i Galatien: ”Det är bra att vara ivrig för det som är gott, det gäller alltid, och inte bara när jag är hos er. Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills... Läs mer

 • fredag 15 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Rom 8:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I aposteln Paulus brev till romarna -till dem som är kallade att tillhöra Jesus Kristus- skriver han i det 8:e kapitlets 9:e vers bland annat om ’Guds barns liv i Anden’ så här: ”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden,... Läs mer

 • lördag 16 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 8:30) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten om den egyptiske hovmannen på vägen till Gaza, som relateras i Apg 8:26-38, är ett underbart exempel på hur mycket Gud bryr sig om den enskilda människan och hennes funderingar om trons väg. Men innan jag fördjupar mig... Läs mer

 • söndag 17 februari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 2:24) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas, som på goda grunder anses vara författare till den bibelbok som heter Apostlagärningarna, förklarar -såvitt jag vet- inte varför Jesus inte kunde behållas av döden. Visst blev Jesus uppväckt från de döda av Gud,... Läs mer