26 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund med Jan Eric Emgård. ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: ”Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant” (Fil 4:4-8 – SFB).

Men innan jag går vidare ska jag be Gud om vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med tacksägelse för all den hjälp jag har fått under dagar som gått. Jag ber också om vägledning i Ditt ord i dag och hjälp att förmedla Ditt budskap på ett sådant sätt, så att det kan sanktioneras av den Helige Andes kraft och kan bli till välsignelse för någon lyssnare. Amen.”

Den Levande Bibeln uttrycker texten från Filipperbrevet 4 så här: ”Var alltid fyllda av glädje i Herren! Jag säger det om igen: Var glada! Låt alla se att ni är osjälviska och omtänksamma i allt ni gör! Kom ihåg att Herren kommer snart! Oroa er inte för någonting, utan be till Gud om allt. Tala om för Honom vad ni behöver, och glöm inte att tacka Honom. Då kommer Guds frid, som är långt underbarare än vad vi kan förstå, att ge era tankar och ert sinne ro och skydd genom tron på Jesus Kristus. Låt mig säga en sak till innan jag slutar detta brev. Inrikta era tankar på det som är sant, gott och rätt. Tänk på det som är rent och värt att älska, och se på det fina och goda hos andra människor. Tänk på allt som ärar Gud och var glad över det.”

MUSIK

De här uppmaningarna jag läste om att vara glada och tacka Gud, inte bekymra eller oroa oss, utan i stället låta Honom få veta alla våra önskningar, det är ju ett under-bart sätt att få lasta av hela vår ’tanke-börda’ på Herren Gud - och låta GUDS FRID som övergår allt förstånd, ge våra tankar skydd i Jesus Kristus.

Varje gång som jag läser den här bibeltexten blir jag både förundrad och tacksam över att det finns en sådan fantastisk möjlighet till både tanke-skydd och tanke-frid.

Tänk om alla vilsna och oroliga människor ville ta till sig det här underbara budskapet och verkligen pröva det. Skulle det inte hålla vad det lovar så är det ju bara att lämna tron på Gud, tacksamheten och alltsammans och köra vidare i de gamla hjulspåren igen. De hjulspår som vi tyvärr vet innehåller stress, oro, karriärtvång och andra bekymmer för detta livets behov och krav. För många människor betyder de allt större kraven i samhället att de inte orkar med. Några blir sjuka kortare eller längre perioder, andra förtidspensioneras och några ännu mer utsatta och förtvivlade, för-kortar sitt liv, antagligen i tron och förhoppningen att allt då äntligen ska ta slut.

MUSIK
  
I det här sammanhanget vill jag i all enkelhet lyfta fram några korta citat som ett uttryck för vad kristendomen sedan mer än 1000 år betytt här i Sverige för vårt samhälles utveckling när det bland annat gäller demokrati och människosyn.

”Studier av den svenska folkväckelsen har visat vad det ständiga bibelstudiet betydde för att skapa en grund för demokratin” skrev kolumnisten O. Djurfeldt 1995 (”Väckelsens hemlighet” s. 207).

Samma uppfattning -men i annat sammanhang- hämtar jag från en projektrapport i religionskunskap:

Punkt 6.23 Godhjärtade muslimer
Det finns en stor majoritet sekulariserade muslimer som är godhjärtade humanister och de tar klart avstånd från Koranens budskap. Av Sveriges c:a 200.000 muslimer är de flesta lågmälda med sitt religiösa arv och tacksamma över hur kristendomen format demokrati och människosyn i vårt land” skrev I. Gillberg i sin rapport (”Testa Gud - Han finns!” sid 10 -  KomVux 1999).

Alltså är det inte utan anledning som man kan hävda att demokratins grund och framväxt påverkats oerhört av kristna tankar och ideal, bland annat då det gäller frågan om fördelning av resurser och synsättet om alla människors lika värde. Herren Gud -både judendomens och kristendomens ursprung- är en oerhört praktisk och realistisk Gud. Eftersom Han som Skaparen och Upprätthållaren av allt, själv vet bäst hur allt är konstruerat och känner till alla samband mellan de olika delarna, så har Han också alla trådar i sin hand och har all kunskap om var, i både den nationella samhällskroppen och i den lokala församlingskroppen, som glädje, uppmuntran och omsorg behövs, liksom vilka justeringar och korrigeringar som är nödvändiga för att kroppen i sin helhet skall fungera på bästa sätt.

MUSIK

Det är med djup sorg i mitt hjärta som jag nu, dag för dag, blir alltmer medveten om hur de människor som byggt upp och format vårt svenska samhälle, nu avhånas och förlöjligas som gammalmodiga, inkonsekventa, intoleranta och inhumana. Deras utgångspunkt i en enkel men hängiven tro på Jesus Kristus och öppenhet för kristna värderingar, har lagt grunden för kommande generationers inriktning på ärlighet, hederlighet och solidaritet, men när kristna grundvärderingar nu sätts åt sidan, både i hem, skola och övrigt samhällsmaskineri, så sänks också alla nivåer av anständig-het, etik och moral. Respekten för människors liv och egendom förringas och den som kan hugga för sig, göra ‘klipp’ och utnyttja svagheter hyllas som hjälte.

Brottsoffrens lidande görs till något man får tåla i ett ‘modernt samhälle’ och anmäl-ningar om brott läggs på hög i avvaktan på att avskrivas. Om detta sker beroende på politikers bristande engagemang, små eller obefintliga resurser eller -i värsta fall- ovilja från polis och åklagare att ens försöka stävja eller utreda brottsliga förfaranden, därför att det ändå inte leder till varken påföljd eller förbättring av situationen, då är slutet nära.

MUSIK

Det återstår bara att avskaffa de lagar och regler som gäller för olika brott och andra förseelser. Finns det inget att beivra enligt lag och rätt, så kan det ju inte heller finnas något fel eller brott begånget. Så enkelt och smärtfritt kan flertalet brott avskaffas. Då har vi kommit in i ett tillstånd av LAGLÖSHET i dess tydligaste mening.

Vad gör vi nu då?
Att bara gnälla, kverulera och knyta näven i byxfickan är ju inte så särskilt menings-fullt. Att ‘rösta med fötterna’ som man kallar det ibland, när människor demonstrerar sitt missnöje eller sin ovilja med en viss politik genom att rösta på någon annan inrikt-ning, är ju inte heller något som verkar att ha större effekt, eftersom det inte alls handlar om politisk vilja till några yttre förändringar i första hand, utan om de enskilda människornas vilja att förändras inifrån.

Vad säger Bibeln? Har den möjligen något svar i en sådan bekymmersam situation? Är det första gången i universums historia ett samhälle ser ut som vårt Sverige - eller har det kanske förekommit tidigare under solen?

När Herren Gud talar genom profeten Jeremia om folkets obotfärdighet säger han:
”Du kan inte bota ett sår genom att säga att det helt enkelt inte finns! Ändå försäkrar mina präster och profeter att allt står väl till. ”Allt väl? Ingenting är väl!” /…/ Men ändå vädjar Herren fortfarande till er: Fråga var den rätta vägen finns, de fullkomliga stigar som ni förr vandrade på! Vandra på dem, så kommer ni att finna ro för era själar! Men ni svarar: ”Nej, det är inte den vägen vi vill vandra på!” (Jer 6:14, 16-17 – LB).
DÄR HAR DU SVARET - OM DU VILL VETA DET!

Det är precis likadant i dag. Människorna VILL INTE vandra på Guds vägar och lyda Hans befallningar. DÅ GÅR DET OCKSÅ SOM DET GÅR.

MUSIK

Det tilltagande våldet och all annan brottslighet är väl inte obekant för någon, och man frågar sig med stor oro vad som håller på att ske. Själv tror jag att den pågåen-de avkristningen är direkt kopplad till människors benägenhet att ta till våld med den rätt vi brukar kalla för ’nävarnas rätt’.

Varför det? Jo, jag tror att den enskildes moral och etik har sin grund i en inre över-tygelse om allas lika värde och respekt för liv och egendom som utgångspunkt. Har man ingen förlåtande Gud att gå till och be till, så är man ju utlämnad till sig själv och tvingad att själv skipa rätt och hämnas eventuella oförrätter med egen kraft.
”Kan man inte uppföra sig som folk i ärlighet och hederlighet utan kristen tro? Jag kan väl själv uppfostra mina barn till ordentliga människor utan kristendomsunder-visning och liknande i skolan” var det någon som sa, vid ett tillfälle. Jo, det kan man kanske, svarade jag, men det synliga resultatet visar ju verkligen INTE att det är så det går till i våra familjer.

Det är ju vi allihopa som tillsammans är ’samhället’ och vill vi ha en förändring så måste den, med Guds makt, börja inifrån, eftersom vi INTE av vår Skapare fått kunskap om att kunna skilja mellan gott och ont – i egen kraft. DET är anledningen till att människan saknar en inneboende naturlig kunskap om det.

Dagens minnesord: ”Fråga vilken väg som är den goda vägen, och vandra på den”
                                 (Jer 6:16 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 23 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Den som är förenad med Herren är en ande med honom" (1 Kor 6:17 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag har det kommit för mig att tala om hur evangeliets glada budskap kan förmedlas till dig som lyssnar. Dels sker det ju genom att läsa bibelordet och dels genom att försöka förklara saker som kanske verkar dunkla... och till sist, genom att... Läs mer

 • tisdag 24 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft" (1 Kor 1:18ÄSFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner, suttit och talat om Bibeln - men då... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vid olika tillfällen har jag upp-levt hur s.k. ‘kulturpersoner, suttit och talat om Bibeln - men då oftast som en ‘litterär klassiker, - och mer sällan som en ‘helig skrift,. De som pratat har varit teologer, för-fattare,... Läs mer

 • onsdag 25 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Kämpa trons goda kampÄ" (1 Tim 6:12 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kung David skriver så här i den 14:e psalmen om de gudlösas dårskap: "Dårarna säger i sitt hjärta: ‘Det finns ingen Gud., Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det... Läs mer

 • torsdag 26 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige" (Upp 1:8 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son,... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det några bibelord som jag blivit påmind om. De handlar om att ALLT har blivit försonat av Gud genom hans Son, Jesus Kristus. Så här skriver Paulus i sitt brev till Kolosserna: "Ty det behagade Gud att låta all fullhet... Läs mer

 • fredag 27 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • lördag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • söndag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer