20 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan form av tro och bekännelse är för mig underordnad. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp genom den Helige Ande – han som är allas vår Hjälpare.

”Gode Gud! Jag kommer inflr Dig med två tomma händer men med en innerlig bön om att Du ville komma till min hjälp och vägledning med den Helige Andes kraft och vishet, så att evangeliet -budskapet om förlåtelse och frälsning i namnet Jesus- blir förmedlat så som Du vill ha det framfört och inte på något annat sätt. Herre, jag ber också om att den lyssnare som är med oss i dag, ska få uppleva bibelordets kraft i sitt innersta, till glädje, hjälp och välsignelse. Amen.”

Det står om Abraham, trons fader, att han blev rättfärdig genom tro och inte genom några gärningar. Så ska också vi, omskurna såväl som oomskurna, genom tro vinna rättfärdighet, står det. Profeten Jesaja skriver: ”Och det skall ske på den tiden, att hednafolken skall söka telningen (JESUS) från Isais rot, där Han står som ett banér för folken; och Hans boning skall vara idel härlighet” (Jes 11:10 – 1917).

”Telningen från Jessais rot skall komma, ja, Han som skall stå upp för att råda över hedningarna; på Honom skall hedningarna hoppas. Men hoppets Gud uppfylle er med all glädje  och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp i den Helige Andes kraft” (Rom 15:12-13 – 1917).

MUSIK

Abraham trodde på Gud och det räknades honom till rättfärdighet.
”Men att det så tillräknades honom, det är skrivet, icke såsom gällde det allenast honom, utan det skulle gälla också oss, oss som tro på Honom (GUD) som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull” /…/ ”Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör” (Rom 4:22-25; 8:33 – 1917).

”Jag meddelade er ju såsom ett huvudstycke, vad jag själv hade undfått” skriver Paulus till Guds församling i Korint: ”att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna och att Han blev begraven och att Han har uppstått på tredje dagen enligt Skrifterna” (1 Kor 15:3-4 – 1917). Dödens makt är därmed också för evigt bruten.

När Gud uppväcker Jesus från de döda, ger Han ju också tillkänna inför hela univer-sum att Han för evigt och till 100% godkänt det försoningsverk som Jesus utfört och den rening från all synd som Hans frivilliga offerdöd på korset åstadkom. Om inte Jesu uppståndelse vore ett faktum hade vi ingen garanti för att Gud godkänt den lösen som Jesus betalade genom att ge sitt eget liv på korset.

MUSIK

Om Gud inte godkänt Jesu offer på korset, skulle vår tro vara förgäves och vi skulle då ännu vara kvar i våra synder.
”Då har ju ock de gått förlorade, som har avsomnat i Kristus” skriver aposteln Paulus i sitt första brev till församlingen i Korint, och fortsätter: ”Om vi i detta livet har i Kristus haft vårt hopp och därav intet bliver, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda såsom förstlingen av de avsomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. Och såsom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande”(1 Kor 15:17-22 – 1917).

Det finns en gammal sång som jag brukar gå och gnola på för mig själv ibland. Varför vissa sånger kommer upp inom mig nu och då vet jag inte, men så här minns jag texten i alla fall:

”O, ljusa morgon dig jag längtar skåda, från jordens nöd och natt jag trår till dig.
O, låt en strimma av din glans mig hinna, när mörk och enslig blir min vandrings stig.”
Personligen vet jag inte med mig att det skulle finnas någon särskild anledning att önska mig bort från det här jordelivet. Även om det kanske inte alltid är ‘guld och gröna skogar’ som man brukar säga, så har jag med åren steg för steg lärt mig att uppskatta lite mer av livets ljusa och positiva ‘små ting’ - som finns där - bara man vinnlägger sig om att upptäcka och hålla kvar dem.

MUSIK

Aposteln Paulus säger till sin andlige son Timoteus följande visa ord:
”Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar männi-skor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande”
(1 Tim 6:6-10 – SFB).

Gud skapade ju inte oss människor för att vi skulle leva i oro och disharmoni, även om synden kom in i skapelsen och förstörde det fina som Gud hade planerat. Men faktum kvarstår att det för varje kristen människa nog ändå finns en underström av längtan hem till Guds himmel där ingen sorg och suckan ska vara mer, utan allt ska vara ljust och underbart, i Guds gemenskap. När Jesus talar om sin förestående bortgång så säger Han bl. a. följande till lärjungarna:
”Känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud, tro nu också på mig. Det finns många rum där min Far bor, och jag går nu i förväg och gör i ordning dem för er ankomst. När allt är färdigt skall jag komma och hämta er, så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så skulle jag ha sagt er det. Och ni vet vart jag går och hur ni ska komma dit? ‘Nej, det vet vi inte’, sa Tomas. ‘Vi har ingen aning om vart du går. Hur ska vi då hitta dit?’ Jesus sa till honom: ‘JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET. INGEN KAN KOMMA TILL FADERN UTOM GENOM MIG’” (Joh 14:1-6 – LB).

MUSIK

Det var inte så lätt för varken Tomas eller någon annan att förstå det Jesus talade om. Till exempel när Han sa: ”Tror ni inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar är inte mina egna, utan de är från Fadern som bor i mig. Och Han gör sina gärningar genom mig. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern är i mig.” (Joh 14:10-11 – LB).

Att Gud, Fadern, är ande och att Fadern och Sonen är ETT var naturligtvis svårt att fatta med ett mänskligt förstånd, precis som många andra saker Jesus talade om. När Jesus sa detta till sina lärjungar hade den Helige Ande -Hjälparen- ännu inte kommit till jorden. Att Fadern och Sonen dessutom tillsammans med den Helige Ande utgör den treenige Guden, är inte precis lättare för oss heller att fatta. Men det är som vanligt vårt förstånd som är för begränsat. Det var just därför Jesus sa att de skulle tro och ingenting annat!

Det finns människor som blandar ihop uppriktighet med vägledning i tro. Om vi underordnar oss Guds vilja genom att tro och förtrösta som ett barn på att Hans vägledning är den enda rätta, så kan vi också koppla av sedan.
Den här inledande överlåtelsen är som att stiga på ett tåg. När du väl kommit på RÄTT TÅG behöver du inte oroa dig för järnvägsövergångar eller signaler på banan. Det är lokförarens sak. DITT ANSVAR är att komma på rätt tåg!

MUSIK

Jag citerar ett samtal ur Bob Mumfords bok som heter ”Ledd av Gud”:
En dam som inte var troende, sa en gång till mig: ”Men jag är uppriktig och det är väl det som betyder något - eller hur? Så länge man bara är uppriktig spelar det väl ingen roll vad man tror på?”

Inom mig bad jag: ‘Käre Herre, vad ska jag svara den här damen?’ Då kom jag att tänka på det här med tåget och sa: ”Tänk om du skulle vilja resa till Ystad men stiger på tåget som ska till Haparanda. Du kan sitta där och säga, ‘Jag tror! Jag tror att jag är på väg till Ystad. Du tror det verkligen uppriktigt! När tåget sedan kommer in på stationen i Haparanda, var tror du att du är någonstans, i Ystad eller i Haparanda?”
”Oh”, sa hon, ”nu förstår jag” – och det hoppas jag verkligen att hon gjorde - för uppriktighet är inte detsamma som vägledning. /Slut på citatet./

Min vän som lyssnar nu. Om du vill komma med ’rätt tåg’ -till himlen- så måste du ju tro på vad Jesus ‘den himmelske lokföraren’ säger, så att du kommer rätt från början - eller hur?  När du kommer till ‘slutstationen’ är det för sent att ändra sig. Är du då framme vid din längtans mål så är allt frid och fröjd. Är du det inte, så beror det bara på att du personligen valde fel från början! Vad säger skriften? Jo, den säger så här:
”Ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan göra därefter (nämligen ordet om tron, det som vi predikar).” (5 Mos 30:14; Rom 10:8 – 1917).

”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt Honom från de döda, DÅ blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst.
Skriften säger ju: Ingen som tror på Honom skall komma på skam.”
(Rom 10:9-11; Ps 25:3; Jes 28:16 – 1917).

Dagens minnesord: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 44

 • måndag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någotÄ" (Fil 4:5-6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt... Läs mer

 • tisdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä SFB). De renhjärtade skall se Gud därför att han har renat dem och de försöker inte tjäna både Gud och... Läs mer

 • onsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset,. Om detta står det följande i Skriften: "Och Herren Gud... Läs mer

 • torsdag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honomÄ" (2 Petr 1:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av Jesu lärjungar, undrade en gång hur han skulle kunna känna till vägen, när han inte visste vart Jesus skulle... Läs mer

 • fredag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?" (Job 39:37 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas... Läs mer

 • lördag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer

 • söndag 1 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer