8 juni 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Rom 9:18

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad från Rom 9:18 och handlar om att Gud förhärdar vem han vill och är barmhärtig mot vem han vill. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt – både tänkt och förmedlat av mig.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med mitt hjärtas bön om vägledning och hjälp så att allt blir förmedlat efter din vilja. Herre, jag ber att den Helige Ande följer ditt ord med kraft och välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen.”

Bibeltexten handlar alltså om Guds rätt att själv välja hur han vill göra. Paulus ger oss ett exempel när han skriver om Rebecka, som fick 2 söner med Isak. Men innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: ”Den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar.” /…/ ”Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet.” /…/ ”Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig: Varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: ’Varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande?” (Rom 9:11/12-21; 1 Mos 25:23).

MUSIK

Rebecka fick alltså 2 söner med Isak. Jakob, som blev stamfader för Israels folk var den -av Gud- (mest) älskade. Esau, som blev stamfader för Edomiterna (i Edom sydost om Palestina, mellan Döda havet och Akabaviken) var den ’mindre älskade’ av de båda. (Jag vet att det står i den svenska översättningen att Gud hatade Esau – men ordet för ’hata’ /miseo/ kan också översättas med ’avsky’ och kan till och med tolkas som ’den mindre älskade’).

Hursomhelst så berodde Guds beslut att välja Jakob -innan han ens var född- givetvis på att han i förväg visste hur det skulle gå, och hur framtiden skulle bli.

Jag antar att du har lagt märke till Guds svar till Rebecka när hon frågade Herren varför de båda barnen i hennes liv bråkade så med varandra. Han sa: ” Två folk finns i ditt moderliv, två folkstammar skall ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket skall bli starkare än det andra, och den äldre skall tjäna den yngre” (1 Mos 25:23).

Gud gör ALLTID rätt och om han inte haft rätt att välja vilka han ville, så hade det inte heller funnits något Israel i dag. Du och jag måste försöka förstå att Guds barmhärtig-het INTE hänger ihop med våra mänskliga motiv eller ansträngningar.

Nej, Guds barmhärtighet beror bara på Guds egen vilja och på hans eget beslut - av nåd. Jag tror, uppriktigt sagt, att människan alltid får en bättre behandling av Gud än hon förtjänar, därför att Guds barmhärtighet är nästintill gränslös.

MUSIK

Sanningen är ju att alla människor är förlorade och hjälplösa syndare utan någon som helst möjlighet att i egen kraft eller förmåga ändra på den saken. Om inte Gud i sin stora barmhärtighet hade bevisat oss NÅD – så hade det varit ute med oss, för evigt. Och det beror både på ’arvssynden’ efter vår stamfader Adam och på våra egna synder. Vi hedningar står ju inte under Mose lag, men Gud har skapat en ny väg, och genom evangeliet gett oss allesamman en vägvisning till sitt himmelska rike -av nåd och genom tro- på Jesus Kristus. Säger vi nej till den gåvan och vägrar tro, så syndar vi genom att INTE ta emot Honom - och vår synd är då OTRO.

De som aldrig hört evangeliets budskap och aldrig heller kommer att få höra det, innan de går ur tiden, har alla en egen ’samvetslag’ att följa (Hebr 10:2, 22).

Personligen tror jag att barn och andra som av olika anledningar saknar förmågan att förstå och ta till sig Guds frälsningsbudskap, har en egen ’gräddfil’ till himlen.

Gud kommer aldrig att låta någon enda människa gå förlorad, som följt de regler han har satt upp, eftersom ”Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen” (1 Tim 2:4). Men om människorna inte själva vill tro, så förpassar de sig själva -genom sin otro- till den plats som är beredd för de otrogna, den brinnande sjön. Det är en plats som aldrig varit avsedd för någon annan än Guds fiender, Satan och de som följer honom.

MUSIK

Johannes fick i sin uppenbarelse -som skildras i bibelns sista bok- se in i framtiden och den slutliga domen beskriver han så här:

”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets Bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i Livets Bok kastades han i eldsjön” (Upp 20:11-15 SFB).

Bibeln talar också om ’uppryckandet’ - alltså de troendes möte med Herren Jesus på himmelens skyar. ”Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27). Paulus skriver till församlingen i Tessalonika om detta: ”Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat (dött), så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med Honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: ’Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade (döda). Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och FÖRST skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord” (1 Tess 4:13-18 SFB).

Obs! att man inte ska blanda ihop ’uppryckandet’ med den första uppståndelsen från de döda, som sker först efter 1000-årsrikets slut.

MUSIK

Om 1000-årsriket och den första uppståndelsen skriver Johannes i Uppenbarelse-bokens 20:e kapitel:

”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och INTE hade tillbett vilddjuret och dess bild och INTE tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda (alltså de icke-troende) levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den FÖRSTA uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndel-sen. Över dem har den ANDRA döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år” (Upp 20:1-6 SFB).

Vad är ’den andra döden’? Jo, om det står det i samma kapitels sista verser -som handlar om den yttersta domen- så här:

”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets Bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den ANDRA döden. Om någon inte fanns skriven i Livets Bok kastades han i eldsjön” - som brinner av eld och svavel - (Upp 20:11-15; 21:8 -- SFB).

MUSIK

”Den som inte var skriven i Livets Bok kastades i eldsjön,” läste vi. Det är alltså inte de som har gjort fel under sitt liv eller de som har gjort något ont. Många som har varit snälla och gjort gott hamnar också där. Va? Hur går det ihop? Vad står det i Skriften? Vilka är det som hamnar i eldsjön? Jo, det är de som INTE är uppskrivna i Livets Bok. Och vilka är det då? Jo, det är de som INTE har tagit emot Jesus i sitt hjärta, trott på hans uppståndelse från de döda och bekänt honom som sin Herre. (Rom 10:10). Det är de som alltså INTE har accepterat Guds gåva till evigt liv genom att tro på Jesus Kristus. Som jag sagt så många gånger tidigare, handlar det inte om att vara god, göra goda gärningar och följa Guds bud intill minsta prick… Johannes talar om dem så här: ”De fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avguda-dyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den ANDRA döden” (Upp 21:8 SFB). Gud har alltså förbe-hållit sig själv rätten att bestämma reglerna för vem som ska skrivas in i Livets Bok och komma in i hans himmel – och vem som inte ska det. Gud sade till Mose: ”Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det INTE på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han” (Rom 9:15-18 SFB). Tvivla inte – bara tro! Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer