14 juni 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Rom 13:11

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be om Guds vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en enda önskan i mitt hjärta och det är att få uppleva din hjälp med att rätt förstå ditt ord och din vägledning när det gäller att för-medla ordet till den som är öppen för din välsignelse, tröst och förmaning. Amen.”

Paulus fortsätter sitt brev till romarna med texten från kapitel 13, vers 12-14 så här:

”Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsväv-ningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.”

Vad vill Paulus ha sagt med sina förmaningar? Jo, han menar att den långa tid som vi har väntat på Jesu återkomst, liknar han vid ’natten som går mot sitt slut’ och därför ska vi lägga bort mörkrets gärningar och sluta upp med sådant som mörkret hjälper oss att dölja. Vi ska alltså bara göra det som är rätt och som tål dagsljuset. Då kan ingen komma åt oss och vi kan handla frimodigt.

MUSIK

Vi ska leva ’värdigt’ skriver Paulus – vad är det?

Ja, ett sätt att uttrycka det är som han säger i vers 14: ”Ikläd er Herren Jesus Kristus” Med de orden tror jag att Paulus menar att vi ska leva så som vårt samvete säger oss att Jesus skulle göra i vår situation. Om vi är uppriktiga och sanningsenliga kan vi inte komma längre i bedömningen av det rätta, med det mått av tro som vi just då har nått fram till. Vår tro må vara svag, men det betyder bara att den inte har utvecklats tillräckligt än, så att den kan stå emot yttre tryck. Det enda vi inte får låta oss luras av är att försöka vinna någon sorts frälsningspoäng genom att bland upp vår svaga tro med att göra goda gärningar och behaga Gud på det sättet. När Jesus kommer tillbaka vill han att vi ska vara lika rena inuti som utanpå. Det gäller som evangelisten Lukas skriver att ”vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall kom-ma och kunna BESTÅ inför Människosonen” (Luk 21:36 SFB).

Studiebibeln kommenterar den här bibelversen med följande ord: ”Att alltid vara vakande är detsamma som att alltid leva i förväntan. Då upplever man det alltid naturligt att bedja. Det gäller att äga den andliga kraft från Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Kristi tillkommelse i härlighet.” Betyder det helighet, ödmjukhet och frimodighet? Att bestå översätts av en annan kommentar med uttrycket ”att få företräde inför Människosonen.”

MUSIK

Att frälsningen nu är oss närmare än när vi kom till tro, betyder också att Jesus, Människosonen, vår Frälsare -trons hövding och fullkomnare- ska komma igen på himmelens skyar vid en viss -av Gud- bestämd tidpunkt. Under tiden som vi väntar på det får vi ta till oss ordet om frälsningsvisshet från Rom 5 där det står så här:

”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. /…/

Det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss” (Rom 5:1-2, 5).

Genom Andens gåva utgjuts alltså Guds kärlek i de troendes hjärtan och vi får på det sättet visshet om vår slutliga frälsning.

Till korintierna skriver Paulus: ”Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. /…/ Och den som har berett oss för detta är Gud (vår borgensman) som har gett oss Anden som en handpenning” (2 Kor 5:1, 5) eller ”underpant” som det står i den äldre översättningen.

Till de troende i Efesus skriver Paulus: ”I honom (Kristus) har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade Helige Ande som ett sigill. Anden är en hand-penning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas” (Ef 1:13-14 – SFB).

MUSIK

Den Helige Ande är en Guds gåva till den som kommit till tro. Den är ett sigill – alltså en bekräftelse på att givarens löfte om ett evigt liv i hans gemenskap står fast. Men Anden får man bara genom att man bekänner sin synd och öppnar sig för Guds nåd i förlåtelsen, blir frälst och förklarad rättfärdig i Jesus Kristus. Att man inte behöver vara värdig Guds nåd, när man tar emot Jesus, beror på att Jesus betalade en full lösen med sitt blod på Golgata kors. Det betyder i sin tur att frälsningen egentligen är en process som man får arbeta vidare på, efter det att man som ett första steg tagit emot Jesus som sin personlige Herre och Frälsare i sitt hjärtas innersta. Man får glömma det som ligger bakom och sträcka sig mot det som ligger framför. Steg för steg i Guds gemenskap helgas man, för att en dag genom Guds omsorgsfulla reningsbad stå slutfrälst i Guds himmel.

Om du och jag under tiden här på jorden är rädda för att inte kunna bli bevarade, så skriver aposteln Petrus att: ” MED GUDS MAKT blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig/…/då ni nu är på väg att vinna (det som är) målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. /…/ Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den Helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar (åstundar) änglarna att få blicka in i” (1 Pet 1:5-7, 9-10, 12 – SFB).

MUSIK

Eftersom frälsningen alltså är både ett tros-steg in på Guds blodbestänkta område och en process när man vandrar vidare genom livet i gemenskap med den treenige Guden, kan Paulus säga att ”frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.”

Med ”frälsningen” menar Paulus det jag tillåter mig att kalla ’slutfrälsningen.’ Det är visserligen ett ögonblicks verk att byta herre på sitt hjärtas tron genom att uppenbara sin synd, ångra den och ta emot förlåtelse i namnet Jesus, men frälst blir man först när man bekänner Jesus som sin personlige herre. Det är alltså inte kunskapen som frälser – utan genom tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda blir man rättfärdig och genom bekännelsen blir man frälst. (Rom 10:9-10 – SFB).

Att efter frälsningen få vandra i gemenskap med Jesus innebär en ständig rening och är något som sker kontinuerligt. Johannes skriver om det i sitt första brev, det första kapitlet och den 7:e versen så här:

”Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons blod renaR oss från all synd” (1 Joh 1:7).

Om vi håller oss nära Jesus och handlar rätt mot alla människor, såvitt vi själva förstår och vårt samvete sanktionerar våra handlingar, så behöver vi inte frukta för den dagen och stunden då Jesus kommer tillbaka, för att hämta hem de sina, utan kan med frid och frimodighet invänta hans ankomst med glädje i hjärtat.

MUSIK

Under vårt liv här på jorden måste vi ständigt vara vaksamma och akta på oss själva varje ögonblick, eftersom djävulen alltid går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka oss. Det är också därför det står skrivet att vi inte ska ge djävulen NÅGOT tillfälle (Ef 4:27) och inte bedröva Guds Helige Ande, som vi har fått som ett sigill för förlossningens dag. I sitt brev till efesierna förmanar han dem om det nya livet i Kristus och uppmanar dem att se noga till hur de lever.

”Bli Guds efterföljare” säger han ”ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett vällukt-ande offer åt Gud” (Ef 5:1-2).

För att vi ska kunna klara av alla djävulska och listiga attacker som riktas mot oss, för att om möjligt få oss förvirrade och lämna vår tro på Jesus, har Gud berett en vapen-rustning för oss. Min erfarenhet är att man måste ta på sig den varje dag, om man ska kunna stå emot alla lömska anfall som man inte ens i sin vildaste fantasi själv kan tänka ut och därför inte heller i sig själv är vaksam emot.

Du får bli stark i HERRENS KRAFT och om den andliga vapenrustningen kan du läsa i Ef 6:10-18 där du får ta på dig sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, bered-villighetens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Paulus slutar sin uppmaning med orden: ”Gör detta under ständig åkallan och bön och bed ALLTID i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga” (Ef 6:18).

Om du följer den här uppmaningen och tar på dig den andliga vapenrustningen varje dag, så är jag övertygad om att du också ska stå slutfrälst en gång i Guds himmel.

MUSIK

Veckans andakter, v 47

 • måndag 18 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet slog jag upp Nya Testamentet i den utgåva av Levande Bibeln som heter ”Handbok för livet” och ur den läser jag om Stefanos, den förste martyren, och hur han -ledd av den helige Ande- håller ett strålande försvarstal,... Läs mer

 • tisdag 19 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag funderade över det här programmet så tänkte jag på hur lugnt och rofyllt livet är när det regeras av Guds Ande. Där Jesus är Herre, är allt frid. Jesus sa själv: ”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag... Läs mer

 • onsdag 20 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet bad jag som alltid om Guds ledning och då kom det upp en sång för mig som handlar om ’Herrens lustgård’. Jag ska be om den helige Andes vägledning och vishet, så att jag kan förmedla det som Gud vill ha sagt.... Läs mer

 • torsdag 21 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet kom det upp en längtan i mitt hjärta, att få tala om hur en människas liv i gemenskap med Jesus, varje dag, skall vara – enligt Guds vilja. Eftersom jag själv inte har någon vision om hur innehållet ska vara, så... Läs mer

 • fredag 22 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det har på olika sätt blivit klart för mig dels vilken andlig längtan efter upplevelser det finns i vårt land dag och dels hur den här längtan -i brist på vägledning- ibland tar sig uttryck som jag tror att vi ska vara mycket vaksamma... Läs mer

 • lördag 23 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet kom några bibelord från Titus brev kapitel 3 och vers 7 upp inför mig, som ett ledmotiv - som jag vill försöka bygga vidare på. För att mina tankar och ord i fortsättningen ska ligga fullständigt i fas med vad... Läs mer

 • söndag 24 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här programmet utgår från några bibelord som kom upp inför mig, när jag tänkte på att det kommer en stund för oss allesammans när vår tid är ute. Antingen därför att våra livsdagar är till ända eller därför att dagen och stunden för Jesu... Läs mer