22 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det om Jesus. Sedan lyfter Lukas i klartext fram några av de frestelser som Jesus blev utsatt för, men under alla dessa fyrtio dagar kan jag tänka mig att Jesus blev frestad på många andra sätt också. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes vägledning och hjälp så allt blir rätt - både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med tacksamhet för att Du bryr Dig om hur jag tar mig igenom de här stunderna inför Ditt ansikte. Jag ber om Din totala kontroll genom den Helige Ande, så att evangeliet blir rätt framfört. Herre, jag ber också om att det ska bli till välsignelse och hjälp för någon lyssnare som är med i dag. Amen.”

Jag har förstått att det finns de som menar att djävulen försökte fresta Jesus till att komma undan korsets lidande. Jag vet inte, men kanske är det så. Om djävulen hade lyckats med det, så hade han ju nämligen dels gjort Jesus beroende av sig själv, vilket nog var huvudsyftet, och dels skulle hela Guds frälsningsplan gått om intet. Det sista hade ju blivit en konsekvens av det första, även om jag INTE alls tror att djävulen varken förstod eller kände till att han så småningom skulle komma att bli besegrad genom Jesu död på korset och allt som sedan skulle följa av det.

MUSIK

Det var nog så att djävulen verkligen trodde att han skulle kunna få Jesus på fall genom de olika frestelserna. Annars hade han väl inte engagerat sig så i sina försök - eller hur? Man får ju inte glömma att Jesus faktiskt var och är både sann människa och sann Gud på en och samma gång. Därför tror jag absolut att den möjligheten fanns för djävulen att kunna snärja och överlista den del av Jesus som var sann människa i en jordisk kropp med jordiska känslor och underkastad precis samma livsvillkor som alla vi andra människor. (Luk 4:3, 6-8 – 1917).

Jag vet inte om du tycker att det är en hädisk tanke, men om INTE den ’risken’ hade funnits, att Jesus skulle kunna falla för någon av djävulens frestelser och på det sättet misslyckas med sitt uppdrag här på jorden, så hade nog aldrig varken Guds absoluta rättfärdighetskrav blivit tillgodosedda eller universums andemakter accep-terat den fantastiska segern och försoningen för all synd på Golgata kors.

Då hade det ju bara varit ett meningslöst spel för galleriet - och sådant har jag inget stöd i min bibel för att Gud sysslar med. Hans rättfärdighetskrav är absolut hundra-procentiga.
Och därför tror jag att allt som skedde var absolut korrekt. Det står ju också att djävulen slutade med sina frestelser - besegrad av Ordet och Jesu ståndaktighet - och ‘vek ifrån Honom intill läglig tid’ (Luk 4:13 – 1917).

MUSIK

Jag föreställer mig att djävulen vid den här första frestelsekonfrontationen, såg framför sig möjligheten till en stor triumf i kampen mot Gud, med påföljande segerfest och ringdans i helvetet. Men det misslyckades alltså - och Gud avgick med segern. Hur djävulen däremot skulle kunnat fresta och övervinna den del av Jesus som var Gud, avlad av den Helige Ande genom Guds Kraft, det övergår fullständigt min tankeförmåga att förstå, och kanske var det en omöjlighet (Luk 4:9-11 – 1917).

Några år senare skulle det bli en annan ‘läglig tid’ för att genom Potius Pilatus få Jesus rättsligt dömd och korsfäst, trots att det skulle ske genom medverkan av illasinnade människornas avundsjuka (Matt 27:18 – 1917) och det största justitie-mord som någonsin förekommit i universums historia. Men sådant taskspeleri har ju aldrig varken förr eller senare hindrat Djävulen, lögnens fader från att agera. Men sanning och rättfärdighet kommer alltid till sist att segra över lögnen.

Ingenting som Gud gör, görs halvhjärtat eller ofullkomligt. Då hade inte Jesus, i sitt mest ensamma ögonblick på korset, ropat: ”Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig” (Mark 15:34 – 1917).

Men Guds frälsningsplan skulle fullbordas ända intill sista blodsdroppen. Segern över Djävulen skulle vara total en gång för alla - utan någon möjlighet någonsin, i evigheternas evighet, till tveksamhet om att allt kanske inte gått korrekt till.

MUSIK

Jesus dog alltså där på korset. Vad hände sedan då? Jo, på tredje dagen uppstod han igen från de döda som han hade sagt till sina lärjungar i förväg.
Jaha, och vad var det för ‘konstigt’ med det då? Människor hade ju uppväckts från de döda många gånger tidigare - eller hur - även om ingen kom sig för att försöka uppväcka Jesus när man tagit ner Honom från korset. Det står i alla fall ingenting i min bibel om någonting sådant. Det är riktigt att människor tidigare blivit uppväckta från de döda (t ex Lasarus) men aldrig utan att någon människa genom Guds Ande varit ‘delaktig’ i själva uppväckandet.

Den här gången skedde därför -som jag förstår det- någonting absolut exceptionellt.

Det som hände var att döden gjorde sitt dittills största misstag och därför kom hela dödsriket i gungning. Den som syndade skulle dö, det var Guds axiom, och skillna-den mellan liv och död.
Men nu hade inte Jesus syndat på någon punkt, och ändå hade Döden tagit ett ‘offer.’ Döden kunde alltså inte med någon rätt, given i universum, behålla Jesus.
Guds plan att fullständigt och till 100% tillintetgöra syndens och djävulens makt blev därför genomförd. Jesus uppstod -genom Guds kraft- därför att Han var absolut syndfri och rättfärdig.

Gud bekräftade på det sättet också att hans vrede över synden var helt tillfredsställd genom att Jesus offrade sitt eget liv som ett skuldoffer - för din och min skuld!

MUSIK

Vägen till Gud var nu åter öppnad och tillgänglig för alla som tror på Jesus! Men det bygger på tro och förtröstan på att Gud alltid har rätt, oavsett vad vi människor förstår eller inte. Så insikten om den här ’sanningens faktum’ kom nog inte förrän långt senare för alla som öppet eller i hemlighet trott på Jesus. Nu var de nog bara förvirrade och förtvivlade... både lärjungarna, en del av rådsherrarna, Maria, de andra kvinnorna och andra… som tidigare hade följt honom…

Till och med hövitsmannen över soldaterna som stod vid korset sa ju: ”Förvisso var denne man Guds Son” (Mark 15:39 – 1917) när han såg vad som hände i samband med korsfästelsen.

Men när kvinnorna tidigt på tredje dagens morgon kom till Jesu grav, så förkunnade en ängel för dem att Jesus var uppstånden från de döda. (Mark 16:5-6 – 1917).

Jesus ÄR alltså uppstånden från de döda och det är därför Paulus sätter tron på det som ett villkor för den som blir frälst. I sitt brev till romarna skriver han: ”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt Honom från de döda, då blir du frälst” (Rom 10:10 – 1917).

Jag har nu talat lite om de frestelser som Jesus mötte. Frestelser som vi kanske alla möter under vår vandring på trons väg, är av ett annat slag, men inte desto mindre verkliga och mycket allvarliga.
Aposteln Paulus skriver till korintierna – Guds församling i Korint: ”...den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller. Inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möter människor. Och Gud är trofast; Han skall icke tillåta, att ni blir frestade över er förmåga, utan när Han låter frestelsen komma, skall Han också bereda er en utväg därur, så att ni kan härda ut i den” (1 Kor 10:12-13 – 1917).

MUSIK

Käre vän som lyssnar nu!
När du frestas så bed himlens Gud om kraft att stå emot i den Helige Ande. Då ska du också -med trons sköld, frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds Ord, kunna släcka den ondes ALLA brinnande pilar mot dig. (Ef 6:16-17 – 1917).

Det är alltid ’jobbigt’ när man blir frestad, och att man överhuvudtaget blir det, beror
på den psykologiska process som Jakob skriver om i sitt brev. Jag läser samman-hanget i den Levande Bibeln eftersom språket där är lite lättare att förstå.

Så här står det: ”Frestelserna kommer från människans egna onda tankar och begär. Dessa onda begär leder till onda handlingar och straffas till sist med döden. Därför, kära bröder, ska ni inte låta er ledas vilse. Men allt som är gott och fullkomligt kom-mer från Gud, ljusets skapare, han som lyser i evighet utan förändring eller skugga” (Jak 1:14-17 – LB).

Men vissheten om att Gud -när han låter frestelsen komma- avpassar frestelsens makt, efter människans förmåga att stå emot den, är en stor tröst. Frestelsen kommer alltså INTE från Gud, men Han kan tillåta den komma för att pröva dig och mig. Jag tror att det är precis samma sak för oss som lever i dag, som det var en gång för Adam och Eva i Edens lustgård. Och djävulens syfte är det-samma - nämligen att vi ska falla ur tron på Gud och låta vår egen vilja vilseleda oss.

Dagens minnesord: ”Så var nu Gud underdåniga, men stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er” (Jak 4:7 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 44

 • måndag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någotÄ" (Fil 4:5-6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt... Läs mer

 • tisdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä SFB). De renhjärtade skall se Gud därför att han har renat dem och de försöker inte tjäna både Gud och... Läs mer

 • onsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset,. Om detta står det följande i Skriften: "Och Herren Gud... Läs mer

 • torsdag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honomÄ" (2 Petr 1:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av Jesu lärjungar, undrade en gång hur han skulle kunna känna till vägen, när han inte visste vart Jesus skulle... Läs mer

 • fredag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?" (Job 39:37 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas... Läs mer

 • lördag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer

 • söndag 1 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer