23 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt med sitt samtycke, så är det ju lättare att förstå sammanhangen naturligtvis. Men för Job själv var det verkligen inte så lätt. Jag skulle nog vilja säga – omöjligt. Men innan jag går vidare ska jag be Gud om nåd, hjälp och vägledning så att allt blir rätt, både tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att Du bryr Dig om en sådan liten enkel människa som jag. Du vet att jag behöver Din vägledning och hjälp i varje ögonblick. Jag ber därför om den Helige Andes totala kontroll över varje tanke, mening och ord, såallt blir rätt. Jag ber också, Herre, att Du låter Din välsignelse möta någon lyssnares behov i dag oavsett vad det gäller. Allt står i Din makt. Tack för att vi får förtrösta på det Amen.”

Jag ska nu läsa vad Job säger, och jag läser ur den Levande Bibeln därför att den har ett språk som är lättare att förstå. Så här står det:  
”Jag kan inte försvara mig, för Du är inte en människa, som jag är. Om Du vore det, skulle vi kunna diskutera rättvist, men det finns ingen skiljeman, inte någon mellan-hand eller medlare, som har makt över oss båda” (Job 9:32-33 – LB).

MUSIK

När Job säger att det ’inte finns någon mellanhand eller medlare’ så är det delvis sant, därför att vid det här tillfället hade Jesus ännu inte kommit till oss. Jesus hade givetvis funnits hos Gud, Fadern, sedan urminnes tid, men Han var inte fysiskt uppenbarad än här på jorden - varken som Jobs eller någon annans Frälsare och Medlare.

Lagen och profeterna innehöll visserligen många uppgifter om den Fridsfurste som skulle komma, men som sådan var Han -såvitt jag förstår- i alla fall ännu inte en realitet för Job.

Jesaja, en av de gamla profeterna, som levde omkring 700 år innan Jesus föddes, tar annars i sitt allra första kapitel upp just detta med botgöring och tillrättaläggande, när han säger:
”Kom låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda såsom scharlakan, så kan de bli som vit ull” (Jes 1:18 – 1917).

Ur Predikaren läser jag:
”Vad som är, det var redan förut nämnt vid namn; förutbestämt var, vad en människa skulle bli. Och hon kan icke gå till rätta med Honom som är mäktigare än hon själv” (Pred 6:10 samt Ps 139:16 – 1917).


MUSIK

Det är ju uppenbart att en människa inte kan gå till rätta med Gud - sin Skapare.
Profeten Jesaja säger: ”Hur förvända är ni inte! Skall då leret aktas lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: ‘Han har inte gjort mig’? Eller skall bilden säga om honom som har format den: ‘Han förstår intet’?” (Jes 29:16 – 1917).

Om en människa inte kan gå till rätta med Gud, så kan de ändå - på Guds initiativ - gå tillrätta med varandra. Det är ju en helt annan sak, och bäddar verkligen för att allt går rätt till.

Att Guds tankar är så mycket högre än Jobs och våra tankar, som himlen är högre än jorden, det tror jag säkert att Job skulle ha hållit med om. Men att Job skulle kunna förstå att Gud använde honom själv som ett åskådningsexempel för att bevisa för Åklagaren att Jobs ostrafflighet, redlighet och gudsfruktan inte hängde samman med de materiella välsignelser som Gud låtit Job få del av, det skulle nog ha varit för mycket begärt - och det gjorde inte Gud heller.
Om Job hade känt till hela sammanhanget, så hade det antagligen varit lättare för honom att stå ut med sina lidanden. Men samtidigt skulle det kanske gjort honom stolt och högmodig, vilket antagligen hade gjort det hela ännu värre.

Såvitt man kan förstå av bibelsammanhanget så visste Job med sig själv att han inte hade begått någon medveten synd, utan var ostrafflig - åtminstone i sina egna ögon - och hade jag varit i samma situation så är jag inte helt säker på att jag ens kommit halvvägs i tålamod och förtröstan på Gud, jämfört med Job. Men det var ju också därför som Gud använde Job som ett föredöme för hela mänskligheten, antar jag.

MUSIK

Återigen kommer det för mig hur oerhört försiktig man måste vara innan man yttrar sig om det ena eller andra, som man inte känner till. Jobs tre vänner, kunde natur-ligtvis inte fatta hur allt hängde ihop, men det som de kunde ha gjort var att stötta Job och vara barmhärtiga mot honom, utan att förebrå honom för något som de trodde -men inte visste- var orsaken till allt det elände som hade drabbat honom.

Det är kanske också därför Gud går till rätta med Jobs tre vänner och säger till Elifas:
”Jag är vred på dig och dina två vänner, för ni har inte haft rätt i vad ni har sagt om mig, vilket min tjänare Job haft. Tag nu sju unga tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra ett brännoffer för er. Min tjänare Job ska då be för er. Jag ska lyssna på hans bön och inte förgöra er, som jag borde, eftersom ni har syndat och inte talat sanning beträffande min tjänare Job” (Job 42:7-8 – LB).

Job menade att han inte kunde gå till rätta med Gud, men inte bara det, utan också att Gud utan sak hade hemsökt honom.
Jag vet inte vad jag ska tänka om det, men kanske är det så att vi som individer i oss själva är ‘stridslinjen’ där kampen hela tiden pågår mellan det onda och det goda - och ytterst mellan Gud och Satan. För det mesta är vi inte medvetna om det, men i den andliga striden är det ändå vi människor själva, som med vår fria vilja till sist avgör vem vi vill tillhöra - alltså vem som ska vara Herre i vårt liv.

”Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre...” (Jer 3:14 – 1917)

MUSIK

Det enda som du och jag kan göra är att förtrösta på att allt Gud gör är rätt, antingen vi förstår det eller inte.

Psalmisten skriver: ”HERREN ÄR MIN HERDE, MIG SKALL INTET FATTAS,
HAN LÅTER MIG VILA PÅ GRÖNA ÄNGAR; HAN FÖR MIG TILL VATTEN, DÄR JAG FINNER RO, HAN VEDERKVICKER MIN SJÄL;
HAN LEDER MIG PÅ RÄTTA VÄGAR FÖR SITT NAMNS SKULL.
OM JAG OCK VANDRAR I DÖDSSKUGGANS DAL, FRUKTAR JAG INTET ONT,
TY DU ÄR MED MIG; DIN KÄPP OCH STAV DE TRÖSTAR MIG.
DU BEREDER FÖR MIG ETT BORD I MINA OVÄNNERS ÅSYN; DU SMÖRJER MITT HUVUD MED OLJA OCH LÅTER MIN BÄGARE FLÖDA ÖVER.
GODHET ALLENAST OCH NÅD SKOLA FÖLJA MIG I ALLA MINA LIVSDAGAR,
OCH JAG SKALL ÅTER FÅ BO I HERRENS HUS,
EVINNERLIGEN” (Ps 23:1-6 – 1917).

Den här 23:e psalmen kallar man ibland för ”Herde-psalmen” eftersom den börjar med orden ”Herren är min herde”. Och det absolut största som vi människor kan få uppleva är att ha Jesus, Guds Son, som vår herde, eftersom han dels äger all vis-dom och kunskap och dels känner oss bättre än vi gör själva. Därför är alla beslut som Han fattar om våra liv absolut korrekta, även om du och jag för det mesta inte förstår varken allt eller hälften. Det bästa av allt är att Gud heller aldrig har begärt att vi ska förstå. HAN BEGÄR BARA ATT DU OCH JAG SKA TRO PÅ HONOM.

MUSIK

Min käre vän som lyssnar nu! Om du och jag bara kunde låta Gud sköta alltsamman med våra liv och vårt leverne, så skulle allt gå absolut friktionsfritt för oss. Men när vi börjar ifrågasätta det ena eller det andra så blir det ’problem’ för oss, därför att vi inte har den överblick över sammanhangen som Gud har. Hans förstånd är absolut utan gräns och därför finns det en oändlig kapacitet hos Gud, som vi aldrig kan begripa ett uns av. Och försöker vi att göra det, så trasslar vi bara till det för oss. Så det ska vi låta bli – ju förr dess bättre.

Jag ska nu läsa för dig om Herrens tankar i jämförelse med våra, och jag läser ur den Levande Bibeln, profeten Jesajas 55:e kapitel, verserna 6 till 9.
Så här står det: ”Sök Herren, medan du kan finna honom! Bed till honom nu, när han är nära! Se till att människor slutar upp med sina onda gärningar. Se till att de visar bort alla tankar på att göra sådant som är fel. Se till att de vänder sig till Herren, så att han kan få visa dem barmhärtighet, och att de vänder sig till vår Gud, för han vill förlåta allt! Denna plan är inte något som ni kan fundera ut, och inte heller är mina tankar som era. Precis som himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era och mina tankar större än era tankar” (Jes 55:6-9 – LB).

Min vän som lyssnar nu! Låt Jesus leda dig genom den Helige Ande. Då blir allt rätt!

Dagens minnesord: ”Låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren…”
                                 (Jes 1:18 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 44

 • måndag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någotÄ" (Fil 4:5-6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt... Läs mer

 • tisdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä SFB). De renhjärtade skall se Gud därför att han har renat dem och de försöker inte tjäna både Gud och... Läs mer

 • onsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset,. Om detta står det följande i Skriften: "Och Herren Gud... Läs mer

 • torsdag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honomÄ" (2 Petr 1:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av Jesu lärjungar, undrade en gång hur han skulle kunna känna till vägen, när han inte visste vart Jesus skulle... Läs mer

 • fredag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?" (Job 39:37 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas... Läs mer

 • lördag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer

 • söndag 1 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer