16 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Jag har kommit för att tända en eld på jorden…” (Luk 12:49)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Om inte Jesus hade kommit till jorden, så hade inte frälsningens eld genom tron kunnat börja brinna i människor-nas hjärtan. Och ingen mer än Gud själv kunde genomföra en sådan fantastisk rädd-ningsaktion för hela den fallna mänskligheten. Men det behövs fortfarande 2 saker. Guds kärlek och människans tro. Guds kärlek är absolut och utan minsta tvekan re-dan bevisad. Frågan är hur det är med din och min tro. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte, dels med en bön om kunskap om dig och din kärlek, och dels om förstånd så att jag kan förmedla det glada budskapet om tron på din son, Jesus Kristus, som den enda grunden för frälsning och evigt liv. Amen.”

Jag håller på att läsa en bok som i svensk översättning kom ut för några år sedan. Den heter ”Den Jesus jag aldrig känt” och är skriven av Philip Yancey. I slutkapitlet citerar han en annan författare som heter Scott Peck där denne skriver följande om Jesus i sin bok ”Vidare på den smala vägen”: ”Det var med häpnad jag upptäckte vilken verklig människa denne man (alltså Jesus) var som jag mötte i evangelierna. Det jag såg var en man som nästan jämt var frustrerad. Hans frustration lyser igenom på nästan varje sida. (Han säger): ”Hur ska jag förklara det här för er? Hur många gånger ska jag behöva säga detta? Vad ska jag göra för att ni ska förstå?”

MUSIK

Varför säger jag det här? Jo, därför att det är precis så som jag själv känner det och upplever det ibland när jag sitter så här och talar om tron på Gud och på Jesus Kristus för dig. Talar om Guds Nåd mot oss människor och den förlåtelse som väntar på dig som vill tro och ta emot ’det glada budskapet’ i ditt eget hjärta. Även om jäm-förelsen givetvis haltar, så förstår jag lite grann av hur Jesus kanske kände det. Han ville bara väl. Han önskade inget hellre än att alla skulle ta emot förlåtelsens budskap när han sa:
”Omvänd er, ty himmelriket är nu här” (Matt 4:17 – SFB) eller ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd” (Luk 12:49 – SFB).
Jesus hade en himmelsk ‘flamma’ i sig av Guds kärlek och nåd och han längtade efter att den flamman av Guds eld skulle rensa och luttra människornas hjärtan så att han kunde föra dem in i en fullkomlig gemenskap med Gud. Han ville sätta världen i brand för att den skulle förstå hur långt Gud hade utsträckt sin kärlek till människorna för att nå deras hjärtans innersta och få dem att - när de hade förstått och tagit till sig budskapet - älska Honom tillbaka.
Låt mig använda en liknelse. Tänk dig att du älskar någon så totalt så att du är absolut förintad i ditt innersta. Ingenting annat är viktigare för dig än att få vara hos den som du älskar. Du längtar bara efter att få veta hur mycket föremålet för din kärlek älskar dig tillbaka. Förstår du då den smärta som ligger i att tvingas konstatera att den som du älskar så innerligt, vänder dig ryggen och inte vill ha med dig att göra.

MUSIK

Guds smärta när hans älskade avbilder av honom själv, människorna, vänder ryggen mot honom, kan nog inte beskrivas.
Möjligen kan den jämföras med den smärta och förtvivlan som Jesus måste ha känt när han lät sig spikas upp på ett kors och medan han hänger där -utan skuld- till ett åtlöje för världen, så upplever han att den som han litat mest på av alla och allt -sin egen Fader- övergett honom när det var som svårast...

Jag tror inte att det är möjligt för en människa att förstå den bottenlösa besvikelsen och övergivenheten som Jesus måste ha känt, när han utbrast: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” (Mark 15:34). Jesus var både Gud och människa samtidigt. Men i den här stunden på korset var han om jag förstår det rätt, Människo-sonen Jesus. Marias och Josefs son. Jag menar på inget sätt att Jesus hade glömt sitt gudomliga uppdrag, men smärtan av att till och med ha blivit övergiven av sin egen Fader, blev outhärdlig. Hjärtat brast, Jesus gav upp andan och dog.
Att Gud var tvungen att dölja sitt ansikte för syndens skull, därför att Jesus blev gjord till synd, blev för mycket - till och med för Jesus - i denna fasans stund, som alla onda makter antagligen jublade över.

Men - det var visst lite för tidigt för det där segerjublet i helvetet... det stockade sig nog i halsen när det stod klart att striden inte var riktigt slut än. När 3 dagar i döds-riket var över - och Gud uppväckte Jesus från de döda igen, proklamerades slut-segern för universums samlade makter. Då stod det absolut kristallklart att döden inte hade funnit minsta möjlighet att med någon som helst rätt behålla Jesus. Inte undra på att hela dödsriket kom i konvulsioner.

MUSIK

Jesus hade befunnits vara till 100% rättfärdig och Satan och hela hans anhang av fallna änglar hade förlorat den största striden som någonsin ägt rum - striden om människornas sinnen, synd och skuld... från den första sekunden av mänskligt liv på jorden och till den sista. Och inte nog med att segern över Djävulen var vunnen. Jesus tog också nycklarna till döden och dödsriket med sig när Han uppstod från de döda. Kontrollen över alltsamman ligger alltså nu i Jesu händer, och därför behöver du och jag aldrig mer vara rädda för döden. Eftersom Jesus vunnit en total seger över Djävulen och allt det onda, inklusive döden, så behöver du som tror på Jesus och bekänner honom som din herre i ditt liv, aldrig mer vara det minsta nervös inför döden. Din Herre, som du bekänner dig till, har makten över ditt liv både här på jorden och inför evigheten. Han har nycklarna till döden och dödsriket och kommer aldrig att släppa dig ur sikte ens för ett ögonblick när din stund på jorden är slut och du vandrar vidare genom dödsskuggans dal. (Ps 23:4).
Han, Jesus, är där och håller dig i sin hand. Du behöver aldrig mer vara rädd. Vilken underbar visshet. Vad som än händer dig... behöver du aldrig mer frukta, utan får vila i Hans starka hand.
Med en sång på dina läppar om Guds kärlek och nåd kan du med stor frimodighet och trygghet möta din levnads afton när din utmätta tid är slut. Du får då gå över i paradisets tillvaro i väntan på din uppståndelse i en ny ‘härlighets-kropp’ och ditt slutliga och eviga hem i det nya Jerusalem.

MUSIK

Paradiset talade Jesus själv om med rövaren som var korsfäst samtidigt med Honom själv. I berättelsen om de rike mannen och Lasarus kan du också läsa om paradiset, eller Abrahams sköte, som det också kallas där.
Det var Guds syfte och Jesu uppdrag på jorden. Att återföra människorna till gemen-skapen med Gud i Guds paradis. Jesus kom för att ge ’livets bröd’ och ’livets vatten’ till de människor som valde att tro på budskapet om förlåtelse för all synd och skuld och försoningen med Gud - som genomförts av Jesus på korset och sedan prokla-merades av änglarna. Man skulle ju kunna tycka att ett sådant fantastiskt budskap om en återställd Guds-gemenskap och hoppet om ett evigt liv, skulle attrahera varenda människa. Men tyvärr är det inte så, vilket både Jesus under sin tid här på jorden fick vara med om och alla hans efterföljare sedan dess. Människan är nu tyd-ligen en gång sådan att hon absolut vill klara sig själv och demonstrera sitt oberoen-de, helst av både Gud och andra människor. Hon vill inte vara beroende av någon annans välvilja hur nödvändig den än är för henne. Människan tog sig - i Edens lustgård - rätten till förstånd så att hon nu kan förstå skillnaden mellan ont och gott. Det var emot Guds vilja och det blev hennes öde. Gud hade tydligen inte avsett att människan skulle behöva ha den kunskapen. I vilket fall var det inte Guds avsikt att hon skulle få veta skillnaden mellan gott och ont på det sättet som det nu blev, genom Adams och Evas felaktiga val - den synd som består i otro och olydnad mot Gud. Om en människa inte tror varken på Gud som Skaparen eller på Hans Son Jesus Kristus, som Frälsaren och Försonaren för all synd, så är det återigen precis samma sak som i Edens lustgård.

MUSIK

Människan vill gå sin egen väg! Hon vill inte tro att hennes egen väg är en olydna-dens väg. Hon resonerar som så att: ‘Jag har inte syndat... jag gör så gott jag kan och förstår... jag har inte gjort någon människa någon orätt... jag behöver inte någon sorts ’frälsning eller räddning’. Jag har ju ingenting att bli frälst eller räddad ifrån.

Bibeln redovisar kristallklart hur fel det resonemanget är och kommenterar den här frågan och mänskliga inställningen så att människan ljuger när hon säger att hon inte har syndat, eftersom ALLA människor har syndat och saknar härligheten från Gud.
(1 Joh 1:8; Rom 3:23). Enbart genom arvssynden från Adam och Eva är du och jag diskvalificerade, även om vi inte skulle ha gjort något annat ’fel’. Undantagna är givetvis barn och andra som inte kan skilja på det som är rätt och fel. Jesus sa också: ”Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike” (Matt 19:24 – SFB). Så här är det med rikedom. I sig saknar den fullständigt betydelse så länge man inte sitter fast i den och har den som en avgud.
Det är ju det första budet: ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig!” (5 Mos 5:7).
Ett annat bibelställe förklarar det så här: ”Ty penningbegäret är en rot till allt ont...”
(1 Tim 6:10 – 1917). Det handlar alltså om BEGÄRET efter pengar och inte om pengarna eller rikedomen i sig själv. Jag hoppas att Du inser skillnaden.

Dagens minnesord: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer