15 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Människan förklaras rättfärdig genom tro,
utan laggärningar. (Rom 3:28)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det är förunderligt hur många människor det är som tror att goda gärningar här på jorden kan ge ingång i himlen när det här livet är slut. Man tror alltså att det eviga livet i himlen är någon sorts belöning för godhet här på jorden. Men kristen tro utgår INTE ALLS från någonting sådant, utan från att allt som behöver göras redan är gjort av Jesus, Guds Son. Det enda som återstår för människan själv är ATT TRO på honom. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp så att jag på rätt sätt kan för-klara grunden för människans frälsning och det eviga livet i din gemenskap. Amen.”

Ibland när jag tänker på olika saker som hänger samman med den kristna tron så slutar det nästan alltid med GUDS NÅD! Jag kommer inte längre. Det är på något sätt både början och slut. Jag menar alltså, att om INTE Gud inom sig själv haft en så stor kärlek till oss människor som han själv har skapat, så hade det ju varit mycket enklare - för Gud alltså. Men ‘kärleken’ ställer alltid till det på olika sätt.
Som författaren Philip Yancey skriver i sin bok ”Mörkerseende”: ’Guds problem är inte att Han inte kan göra vissa saker. Guds problem är att han älskar. Kärleken komplicerar livet för Gud, precis som det ibland komplicerar livet för oss andra.’

MUSIK

För att ingen ska kunna berömma sig av någon egen rättfärdighet, ödmjukhet eller egna goda gärningar inför Gud, som någon sorts ’prestation’ som skulle kunna ge en belöning i form av frälsning från synd och ett evigt liv så finns det någonting som heter NÅD! Och nåd är någonting oförtjänt - trots otro, felsteg och missgärningar - så finns nåden där genom Jesus Kristus. Det finns en ond makt i tillvaron som alltid försöker påverka oss att hamna antingen i det dike vid trons väg som heter självgod-het eller i det andra diket som heter självförakt. Båda dikena är ju lika hemska att hamna i, och någon har träffande sagt att den enda gången man befinner sig mitt på vägen är när man är på väg från det ena diket till det andra.
Det tycker jag var bra sagt, och jag undrar om det inte är just då man kan få syn på Guds Nåd. Den ger nämligen precis den balans man behöver för att kunna gå rakt fram utan att hamna i något dike alls. Det finns ingen egen prestation som duger inför Guds ansikte. Men det finns en rättfärdighet som kommer av den seger som Jesus vann på sitt kors. Den är fullkomlig!
När man andas in för att sedan kunna andas ut osv så tar man ju alltid en liten, liten ‘paus’ däremellan. Kanske en bråkdel av en sekund eller så... men tillräckligt för att man ska hinna uppfatta den lilla pausen, eller hur?  Jag vet inte hur du har det i ditt liv, men kanske skulle du behöva göra en sån där liten paus ibland... kanske till och med en lite längre paus... på en timme, en dag, en vecka eller hur lång tid som du behöver för att fundera över ditt liv i lugn och ro.

MUSIK

Jag minns någonting som jag läste för länge sen... om några bärare i djungeln som helt plötsligt satte sig ner och förklarade att de nu hade gått så fort så dom var tvung-na att vänta på sin själ. Kanske är det någonting som vi jäktade och stressade västerlänningar också borde fundera över – eller hur?
I vissa avseenden tror jag att många andra folk och kulturer kommit mycket längre än vad vi har gjort när det gäller omsorg och hänsyn både om oss själva och om våra familjer. Har inte universums skapare själv gett oss människor regeln att arbeta sex dagar och vila den sjunde? Varför ska det vara så, undrar DU kanske? Ja, jag har inte något bättre svar än att Gud själv gjorde så och eftersom vi är hans avbilder så tyckte han att vi också behövde vila och avkoppling under en dag av sju. Jag vet att Guds Nåd bär oss under de andra sex dagarna också, men den sjunde dagen är det ändå Guds vilodag - och din och min. Respekterar du det?

Varför pratar jag nu om det här med vilodag i samband med Guds Nåd? Jo, därför att Gud är oerhört praktisk i allt vad han företar sig. Egentligen tror jag att Gud står mycket närmare oss människor i vårt dagliga liv, än vad vi någonsin kan ana eller förstå. Varför tror jag det? Jo, jag tror det därför att Gud älskar oss människor och vill ha gemenskap med oss var och en personligen.
Gud gick ju -genom sin Son- in under våra mänskliga villkor, för att möta oss männi-skor precis på den nivå där vi stod... och från den nivån erbjuder Han oss möjlighet-en till en ny gemenskap. Den gemenskapen som vi hade fördärvat, saboterat eller ”sabbat” - som ungdomarna säger. Den underbara gemenskapen som Adam och Eva hade med Herren Gud i paradiset... men som nästan förstördes helt genom synden - när Adam och Eva valde bort Gud och föredrog att gå sin egen väg.

MUSIK

Hade jag varit Gud, så hade jag nog gett upp då. Men som väl är fanns det någon-ting annat med i ‘spelet’ - nämligen Guds kärlek... och kärleken ger inte upp så lätt. Den tar nya tag även om den blir missförstådd eller motsagd.

Så är det med Gud. Han älskar där det inte finns någonting värt att älska.

Hur kan Gud älska så utan att få någonting tillbaka av oss människor - det gensvar som han längtar efter. Jo, därför att Gud är ‘kärlek’. Han inte bara ‘har kärlek’ inom sig - utan Han är kärlek i sig själv. Annars hade det ju varit mycket ‘enklare’ för Gud att ge upp hela idén med människan som en avbild av sig själv. Men kärleken gör aldrig det som är ‘det enklaste’. Kärleken ger aldrig upp hoppet om att det kanske... kanske ändå till slut ska gå. TACK GODE GUD FÖR DET !
När jag tänker på hur Guds kärlek och Nåd överskuggar allt annat så kommer jag inte ifrån Nils F. Nygrens sång om nåden. Det är inte bara Nygren själv som ibland måste göra en paus i sången - en paus för att gråta. Jag känner det exakt likadant och måste erkänna att av alla de underbart fina ”Minns du sången-programmen” som spelades in, så är det den här sången om Guds Nåd som sitter bergfast i mitt hjärta:

”Nåd över allt förnuft... Nåd över alla gränser...
Allting den överglänser... Nåden som Herren ger.”

MUSIK

Det är ju som bibelordet säger att den som har fått mycket förlåtet, han älskar också mycket. Jag själv är en av dem, som har fått mycket förlåtet. Därför kan jag tala om Guds Nåd hur länge som helst. Den är det största och viktigaste av allt för mig. Tänk att Gud inte ger upp utan förlåter och låter sin oändliga Nåd bara strömma ner över en ovärdig människa, så hon får nytt liv och nytt hopp och kan komma igen och igen även när det har gått snett eller gått sönder och man själv tycker att det är dags att ge upp, gång på gång. Då låter Gud sin Nåd strömma ner igen genom sin egen Helige Andes förmedling... och det torra får nytt liv och får fröjda sig i Herren på nytt igen. Det är inte undra på att de gamla läsarna sjöng: ”Jag är ett nådehjon som lever här i tron...” Ett annat exempel är den norska sången som jag älskar. ”Det var av nåde, av bare nåde, for det fortjente ikke jeg. Det var av nåde, av bare nåde, av nåde frelste Jesus meg.”
Vad kan frälsning från all synd och ett evigt liv genom Guds Nåd och Jesu rättfärdig-het vara, annat än det största och mest underbara en människa kan få uppleva?
Det finns en annan gammal sång som har de här orden i kören: ”Nåd det finns för varje skuld du har... Blod som varje syndafläck borttar. Kraft som seger giver alla dar, för dig och mig!”
En sak som Gud ordnat med är att om synden är stor så är ALLTID nåden ändå större. Hur kan man vara säker på det, undrar du kanske innerst i ditt hjärta. Jo, det kan man va absolut säker på av den anledningen att Gud betalade det högsta pris som kunde utkrävas i universum, när Jesus som var helt utan synd, tog hela mänsk-lighetens synd på sig själv och dog på ett kors för den.

MUSIK

Döden hade ingen rätt att ta ett liv som var syndfritt. Den absoluta regeln hade Gud satt upp för döden sedan skapelsens början. Och den hade respekterats till 100%. Men nu kom det en syndfri person, som frivilligt gav sitt liv. Det var någonting nytt som aldrig tidigare hade hänt i universums historia. Många hade som martyrer gett sitt liv för andra... Det var inget nytt, även om det var ädelt och nobelt och fint och allt vad man vill kalla det. Men även martyrerna hade haft sin arvssynd som belastning om inte annat - och det hade gett döden rätt.
Men här kom det för första gången en som INTE hade syndat och INTE heller var belastad med någon arvs-synd. Han hette Jesus! Något sådant hade aldrig hänt förr. Om jag förstår det rätt så hade döden ingen som helst rätt att låta Jesus dö eller ta hans liv. Och döden tog inte heller Hans liv. Det står ju i bibeln att Jesus GAV sitt liv. Ingen tog det ifrån honom, utan Han gav det frivilligt. Men döden handlade ändå tvärt emot Guds absoluta regel, och jag tror att det var det som gjorde att Jesus, som Livets Furste, kunde besegra döden och ta nycklarna till både döden och dödsriket med sig när Gud uppväckte honom från de döda. Segern är alltså vunnen! Totalt och en gång för alla! Därför kan du min vän, som lyssnar just nu, veta hundraprocentigt säkert att från Guds sida är hans Nåd -genom Jesus- alltid större än all din synd! Han vill bara att du tror på det Jesus har gjort och låta Honom bli Herre i ditt liv. Då omfattas du precis som alla andra människor av Guds gränslösa förlåtelse och Nåd,
och det eviga livet i Guds gemenskap är ditt.

Dagens minnesord: ”Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd…”
                 (Rom 4:16 – 1917).
MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer