15 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Gräset, nämns ofta i bibeln som ett uttryck för det som är förgängligt. Och när jag förberedde mig för den här stunden så kom det av någon anledning upp i min tanke. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer på nytt inför Dig med mitt hjärtas bön om vägledning i bibel-ordet så att jag kan förstå det och ta det till mig på rätt sätt. Jag ber också om hjälp med att kunna förmedla evangeliets budskap så att det blir till välsignelse för någon lyssnare som är med i dag. Amen.”

Psalmisten säger: ”Du låter människorna vända åter till stoft, Du säger: ‘Vänd åter ni människors barn!’ Ty tusen år är i Dina ögon som den dag som förgick i går, de är som en nattväkt. Du sköljer dem bort, de är som en sömn. Om morgonen liknar de gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar, om aftonen vissnar det och blir torrt” (Ps 90:3-6 – SFB).

De här bibelorden talar alltså om Guds evighet och människolivets förgänglighet.
Psalmisten fortsätter i vers 12 så här: ”Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.”
Innehållet i den versen är kanske inte så lätt att ta till sig när man är ung, livet leker och man inte kan (eller vill) tro att framtiden är något annat än ‘vår’ - vilken betydelse man än ger ordet.
Men allteftersom år läggs till år och eftertänksamheten ökar i någon mån, även om visheten -tyvärr- inte alltid följer i spåren, så måste man ändå börja inse att ‘våra dagar är räknade.’

MUSIK

‘Om aftonen vissnar det och blir torrt.’ Ja, så är livets gång, både för gräset och livet i övrigt.
Men för den som satt sitt hopp till Herren Gud den Allsmäktige - och den nåd Han bevisat människors barn genom sin Son, Jesus Kristus, ska det en dag visa sig att bibelordet  om att ‘våra dagar är räknade’ visserligen är helt korrekt, men bara gäller på den här sidan om livets gräns, alltså det liv som vi en gång fick när vi föddes in i den här världen. Livet bortom den livslinjen - alltså evigheten som fortsätter för alla människor, talar vi för det mesta väldigt försiktigt om.
Varför det är så vet jag inte riktigt.
Men, det beror väl på att vi inte gärna vill tänka på det som ovillkorligt nalkas för oss var och en och som vi ofta förknippar med något tungt, dystert och ödesbestämt.

Tänk om det i stället fick vara något som vi SÅG FRAM EMOT - en ljus framtid för den som verkligen har ett vist hjärta, inser att dagarna är räknade - och gör det, som går att göra, åt det!

MUSIK

Kan en människa då göra något för att hennes livstid ska förlängas? Ja, jag känner bara till ett sådant tillfälle, och det var konung Hiskia som bad till Gud – och som då förlängde hans liv med 15 år (2 Kon 20:1-11 – SFB).

Men Jesus säger genom evangelisten Lukas: ”Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på marken och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall Han då inte klä er. SÅ LITE TRO NI HAR!

Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det.
Nej, sök Hans rike, så skall ni få detta också. Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. ‘Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.
TY DÄR ER SKATT ÄR, DÄR KOMMER OCKSÅ ERT HJÄRTA ATT VARA”
(Luk 12:25-34 – SFB).

Nu tar jag i första hand inte upp de här frågorna för att du, av Gud, ska utbe dig ett längre liv som Hiskia gjorde, även om det naturligtvis är fullt möjligt.
För Gud är ingenting omöjligt! Vill han ge dig ett längre liv än någon annan människa hittills har fått, så är det ju ingen omöjlighet för Honom, som håller all tid i sin hand.

Men Herren Gud har ju redan ordnat allt det där. Han har ju redan sett till att ett EVIGT LIV ligger framför alla som vill tro på Hans Son.
Är inte det tillräckligt för dig också?

MUSIK

Mitt syfte med de här orden är alltså inte koncentrerat till hur vi ska ha det just nu, under vår korta stund här på jorden. Vad vi ska äta, dricka och klä oss med - eller hur vi ska bo. Det som är oändligt mycket viktigare än så, är att se till så att vi får del av det eviga livet och en gång får äta av frukterna både från kunskapens och livets träd i Guds paradis. Gud och Kristus ÄR det eviga livet. (1 Joh 1:2, 5:20 – 1917).

Evigt liv ges av Gud.
Skriften säger: ”Ty den lön, som synden giver, är döden, men den gåva, som Gud av nåd giver, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 6:23 – 1917).
Vem har evigt liv?
”Den som tror på Sonen, han HAR evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom” (Joh 3:36 – 1917).

Jesus sa: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: ‘Den som hör mina ord och tror Honom som har sänt mig, han HAR evigt liv och kommer icke under någon dom, utan HAR övergått från döden till livet” (Joh 5:24 – 1917).

Jag förstår det så här. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen i Jesus Kristus. Alla som tror på JESUS får då det eviga livet som gåva av Gud.

MUSIK

Det är inte så att du kanske kan komma ifråga för det eviga livet, som en belöning för att du levt ett ärligt, ordentligt och oantastligt liv. Nej, så ser inte Guds handlingsplan ut. Han började med att bjuda in sitt eget egendomsfolk att vara med på det bröllop som Han håller på att ordna i himlen för sin Son. Men de som var bjudna ville inte komma. De hade alla möjliga anledningar som de tyckte kunde vara giltiga förhinder - och i vart fall viktigare än att komma på kungens bröllop.

Då blev kungen arg och skickade ut sina tjänare för att bjuda in alla människor som de kunde få tag i - på något sätt. Vilken syndare eller hedning som helst - bara han eller hon var villig att acceptera de bröllopskläder som kungen höll med - gratis.

Vilka kläder var det? Jo, det var vita skinande kläder, utan någon fläck eller skrynka -rentvättade från all synd, i Lammets blod. (Ef 5:27 – 1917).

Bröllopssalen skulle bli full, och om inte de som var bjudna från början ville acceptera villkoren för inbjudningen, så bjöd kungen in andra som ville acceptera och komma.
Alltså var alla inbjudna, men alla ville inte komma.

Vill Du komma på kungens (Guds) bröllop för sin Son (Jesus Kristus) som är brudgum? Bruden är Guds församling som består av ett antal miljoner människor som alla personligen har tagit ställning för Jesus och i sitt hjärtas innersta har låtit tron på Honom leda till att Han blivit Herre i deras liv.

Hur är det med Din tro på Jesus? Har den medfört att det har skett ett skifte på Ditt hjärtas tron - så att Jesus Kristus nu är Herre i Ditt liv?
Om Du svarar ett uppriktigt JA på den frågan, så ÄR det eviga livet redan Ditt.
Du har då övergått från döden till livet och Du kommer inte under någon dom.

MUSIK

Om Du inte kan svara ett uppriktigt och sanningsenligt JA, då uppmanar jag Dig på det allvarligaste att göra något åt det - NU. Vad ska jag göra då? frågar Du kanske.

Bibeln säger det mycket tydligt och klart:
”Ty om Du med Din mun bekänner Jesus vara Herre och i Ditt hjärta tror, att Gud har uppväckt Honom från de döda, då blir Du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst” (Rom 10:9-10 – 1917).

Det handlar alltså om ett maktskifte på ditt hjärtas tron. Om Jesus är Herre i ditt liv så är du ett Guds barn. Men om du inte tror på Jesus, Guds Son, då är du ett Djävulens
barn. Det finns inga andra alternativ, eftersom det bara finns två makter i universum, den goda och den onda. Tillhör man inte den ena så tillhör man alltså automatiskt den andra. För att bli ett Guds barn krävs det alltså ett beslut av dig själv – i tro. Men för att vara kvar som ett Djävulens barn krävs det ingenting alls, eftersom synden i oss är ’naturtillståndet’ – efter syndafallet en gång i Edens lustgård.
Välj rätt Herre och en evig framtid i ljus och glädje. Gud välsigne Dig!

Dagens minnesord: ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom” (Joh 3:36 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 44

 • måndag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någotÄ" (Fil 4:5-6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt... Läs mer

 • tisdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä SFB). De renhjärtade skall se Gud därför att han har renat dem och de försöker inte tjäna både Gud och... Läs mer

 • onsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset,. Om detta står det följande i Skriften: "Och Herren Gud... Läs mer

 • torsdag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honomÄ" (2 Petr 1:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av Jesu lärjungar, undrade en gång hur han skulle kunna känna till vägen, när han inte visste vart Jesus skulle... Läs mer

 • fredag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?" (Job 39:37 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas... Läs mer

 • lördag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer

 • söndag 1 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer